Skip to content
Home » Dari Taurat: Apakah kisah Nabi Ismail (SAW)?

Dari Taurat: Apakah kisah Nabi Ismail (SAW)?

Terdapat banyak kebingungan tentang apa yang berlaku kepada Ismail. Taurat, yang ditulis 3500 tahun yang lalu oleh nabi Musa (AS), membantu menjelaskan ini untuk kita. Allah telah berjanji kepada Ibrahim (AS) bahawa dia akan memberkatinya dan menjadikan keturunannya sebanyak pasir di tepi laut (lihatlaman web ini). Ibrahim (AS) akhirnya mendapat 2 anak lelaki daripada dua isterinya, tetapi perseteruan di antara mereka memaksanya untuk mengusir Hagar dan Ismael. Persaingan ini berlaku dalam dua peringkat. Peringkat pertama berlaku selepas kelahiran Ismael dan sebelum kelahiran Ishak. Inilah yang Taurat katakan tentang persaingan ini dan bagaimana Allah melindungi Hagar, menampakkan diri kepadanya dan memberikan berkat-Nya kepada Ismail (AS).

Hagar dan Ismail – Kejadian 16

Sarai, isteri Abram, tidak mempunyai anak baginya. Tetapi dia mempunyai seorang hamba Mesir bernama Hagar; 2 maka dia berkata kepada Abram, “TUHAN telah menghalang saya daripada melahirkan anak. Pergilah, tidurlah dengan hambaku; mungkin saya boleh membina keluarga melalui dia.”

Abram bersetuju dengan kata-kata Sarai. 3 Maka setelah Abram tinggal di Kanaan sepuluh tahun, Sarai, isterinya, mengambil Hagar, hamba Mesirnya, dan memberikannya kepada suaminya untuk menjadi isterinya. 4 Dia tidur dengan Hagar, dan perempuan itu mengandung.

Apabila dia tahu dia hamil, dia mula menghina perempuan simpanannya itu. 5 Kemudian Sarai berkata kepada Abram, “Engkau bertanggung jawab atas kesalahan yang aku derita. Saya meletakkan hamba saya dalam pelukan awak, dan sekarang dia tahu dia hamil, dia menghina saya. Kiranya TUHAN mengadili antara aku dan engkau.”

6 “Hambamu ada di tanganmu,” kata Abram. “Lakukan dengannya apa sahaja yang anda fikir terbaik.” Kemudian Sarai menganiaya Hagar; jadi dia melarikan diri daripadanya.

7 Malaikat TUHAN menemui Hagar dekat mata air di padang gurun; itu adalah mata air yang terletak di tepi jalan ke Syur. 8 Dan dia berkata, “Hagar, hamba Sarai, dari manakah kamu datang dan ke mana kamu pergi?”

“Saya melarikan diri daripada perempuan simpanan saya Sarai,” jawabnya.

9 Kemudian Malaikat TUHAN berkata kepadanya, “Kembalilah kepada nyonyamu dan tunduklah kepadanya.” 10 Malaikat itu berkata lagi, “Aku akan memperbanyak keturunanmu sehingga mereka terlalu banyak untuk dihitung.”

11 Malaikat TUHAN juga berkata kepadanya, “Engkau sedang hamil dan akan melahirkan seorang anak lelaki. Hendaklah engkau menamai dia Ismael, sebab TUHAN telah mendengar tentang kesengsaraanmu. 12 Dia akan menjadi keldai liar seperti manusia; tangannya akan melawan setiap orang dan tangan setiap orang akan melawan dia, dan dia akan hidup dalam permusuhan terhadap semua saudaranya. ”

13 Dia memberikan nama ini kepada TUHAN yang berfirman kepadanya: “Engkaulah Tuhan yang melihat aku,” kerana katanya, “Sekarang aku telah melihat Dia yang melihat aku.” 14 Itulah sebabnya perigi itu dinamakan Beer Lahai Roi; ia masih ada, antara Kadesh dan Bered.

15 Maka Hagar melahirkan seorang anak lelaki kepada Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkannya itu Ismael. 16 Abram berumur lapan puluh enam tahun ketika Hagar melahirkan Ismael baginya.

Kita melihat bahawa Hagar adalah seorang nabiah sejak dia bercakap dengan TUHAN. Dia yang memberitahunya nama anaknya ialah Ismail dan memberinya janji bahawa Ismael akan menjadi ‘terlalu ramai untuk dikira’. Jadi dengan pertemuan dan janji ini dia kembali kepada perempuan simpanannya dan persaingan itu berhenti seketika.

Persaingan Berkembang

Tetapi apabila Ishak dilahirkan oleh Sarai 14 tahun kemudian persaingan itu bermula semula. Kami membaca dalam Taurat bagaimana ini berlaku.

Kejadian 21: 8-21

8 Anak itu [iaitu Ishak] bertambah besar dan disapih, dan pada hari Ishak disapih, Abraham mengadakan pesta besar. 9 Tetapi Sara melihat bahawa anak lelaki yang dilahirkan oleh Hagar, orang Mesir itu kepada Abraham, sedang mengejek, 10 lalu dia berkata kepada Abraham, “Singkirkan hamba perempuan itu dan anaknya, kerana anak perempuan itu tidak akan mendapat bahagian dalam warisan bersama anakku Ishak selama-lamanya. .”

11 Perkara itu sangat menyedihkan Abraham kerana hal itu menyangkut anaknya. 12 Tetapi Allah berfirman kepadanya, “Janganlah begitu susah hati tentang budak itu dan hamba perempuanmu. Dengarlah apa yang dikatakan Sarah kepadamu, kerana melalui Ishaklah keturunanmu akan diperhitungkan. 13 Aku akan menjadikan anak hamba itu juga menjadi bangsa, kerana dia adalah keturunanmu.”

14 Keesokan harinya pagi-pagi sekali Abraham mengambil makanan dan sekiri air dan memberikannya kepada Hagar. Dia meletakkannya di atas bahunya dan kemudian menghantarnya pergi bersama budak lelaki itu. Dia meneruskan perjalanannya dan mengembara di Gurun Bersyeba.

15 Apabila air dalam kulit itu habis, dia meletakkan budak itu di bawah salah satu semak. 16 Kemudian dia pergi dan duduk kira-kira sejauh anak panah, kerana dia berfikir, “Saya tidak dapat melihat anak itu mati.” Dan semasa dia duduk di sana, dia mula menangis teresak-esak.

17 Allah mendengar tangisan anak itu, lalu Malaikat Allah berseru kepada Hagar dari langit dan berkata kepadanya, “Ada apa, Hagar? Jangan takut; Tuhan telah mendengar budak itu menangis ketika dia berbaring di sana. 18 Angkatlah budak itu dan peganglah tangannya, kerana Aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. ”

19 Kemudian Allah membuka matanya dan dia melihat sebuah telaga air. Jadi dia pergi dan mengisi kulit itu dengan air dan memberi budak itu minum.

20 Tuhan menyertai budak itu semasa dia dewasa. Dia tinggal di padang pasir dan menjadi pemanah. 21 Semasa dia tinggal di Gurun Paran, ibunya mendapatkan seorang isteri untuknya dari Mesir.

Kita melihat bahawa Sarah (namanya telah ditukar daripada Sarai) tidak boleh tinggal dalam rumah yang sama dengan Hagar dan menuntut supaya dia diusir. Walaupun Ibrahim (AS) enggan, Allah berjanji bahawa dia akan memberkati Hagar dan Ismail (AS). Sesungguhnya Dia bercakap dengannya lagi, membuka matanya untuk melihat air di padang pasir dan berjanji bahawa Ismail (AS) akan menjadi ‘bangsa yang besar’.

Taurat terus menunjukkan bagaimana bangsa ini bermula dalam pembangunannya. Kita membaca tentang Ismail (AS) pada masa kematian Ibrahim (AS).

Kematian Ibrahim Kejadian 25: 8-18

8 Kemudian Abraham menghembuskan nafasnya dan mati pada masa tua yang baik, seorang tua dan penuh umur; dan dia dikumpulkan kepada kaumnya. 9 Anak-anaknya Ishak dan Ismael menguburkannya di dalam gua Makhpela dekat Mamre, di ladang Efron anak Zohar, orang Het, 10 ladang yang dibeli Abraham daripada orang Het. Di sana Abraham dikuburkan bersama isterinya Sarah. 11 Selepas kematian Abraham, Tuhan memberkati Ishak, anaknya, yang ketika itu tinggal dekat Beer Lahai Roi.

Anak-anak Ismael

12 Inilah riwayat keturunan anak Abraham, Ismael, yang dilahirkan oleh hamba Sarah, Hagar, orang Mesir, kepada Abraham.

13 Inilah nama anak-anak Ismael, menurut urutan kelahiran mereka: Nebayot, anak sulung Ismael, Kedar, Adbeel, Mibsam, 14 Misma, Duma, Masa, 15 Hadad, Tema, Yetur, Nafis dan Kedema. 16 Inilah anak-anak Ismael, dan inilah nama kedua belas pemimpin suku menurut tempat tinggal dan perkhemahan mereka. 17 Ismael hidup seratus tiga puluh tujuh tahun. Dia menghembuskan nafasnya yang terakhir dan mati, dan dia dikumpulkan kepada kaumnya. 18 Keturunannya menetap di daerah dari Hawila hingga Syur, dekat perbatasan timur Mesir, ketika kamu pergi ke Asyur. Dan mereka hidup dalam permusuhan terhadap semua suku yang berkaitan dengan mereka.

Ismael hidup sangat lama dan anak-anaknya menjadi 12 pemerintah suku. Allah telah memberkatinya seperti yang dijanjikan-Nya. Orang Arab hingga hari ini menjejaki keturunan mereka kepada Ibrahim melalui Ismail.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *