Skip to content
Home » Bagaimanakah kita hendak memahami gelaran ‘Anak Tuhan’?

Bagaimanakah kita hendak memahami gelaran ‘Anak Tuhan’?

Mungkin tidak ada bahagian dalam Injil (Injil) yang menimbulkan kontroversi dan perbincangan sebanyak gelaran ‘Anak Tuhan’ yang digunakan oleh Nabi Isa al Masih (PBUH) berulang kali melalui Injil (Injil). Istilah ini dalam Injil (Injil) adalah sebab utama mengapa ramai yang mengesyaki bahawa Injil telah rosak. Isu kerosakan Injil diteliti dari Al-Quran (laman web ini), sunnah (laman web ini), serta kritikan tekstual saintifik (laman web ini). Kesimpulan yang mengagumkan adalah bahawa Injil (Injil) tidak rosak. Tetapi kemudian apa yang kita buat dengan istilah ‘Anak Tuhan’ ini dalam Injil?

Kadang-kadang hanya mendengar istilah, tanpa cuba memahami maksudnya, boleh membawa kepada kesimpulan yang salah. Sebagai contoh, ramai di Barat, bertindak balas terhadap istilah ‘Jihad’ yang begitu banyak muncul di media. Mereka percaya istilah ini bermaksud ‘pejuang gila’, ‘membunuh orang yang tidak bersalah’, atau sesuatu yang serupa. Malah, mereka yang meluangkan masa untuk memahami istilah itu akan belajar bahawa ia bermaksud ‘perjuangan’ atau ‘usaha’ dan ini boleh menjadi perjuangan melawan pelbagai jenis kuasa, termasuk perjuangan peribadi dengan dosa dan godaan. Tetapi ramai yang tidak tahu ini.

Kita tidak sepatutnya jatuh ke dalam kesilapan yang sama dengan istilah ‘Anak Tuhan’. Dalam artikel ini kita akan melihat istilah ini, memahami dari mana ia datang, apa maksudnya, dan apa yang tidak bermakna. Kami kemudiannya akan berada dalam kedudukan termaklum untuk menjawab istilah ini dan Injil.

Dari mana datangnya ‘Anak Tuhan’?

‘Anak Tuhan’ adalah gelaran dan ia tidak berasal dari Injil (Injil). Para penulis injil tidak mencipta atau memulakan istilah itu. Ia juga tidak dicipta oleh orang Kristian. Kita tahu ini kerana ia pertama kali digunakan dalam Zabur, jauh sebelum pengikut Isa al Masih (SAW) atau orang Kristian masih hidup, dalam bahagian yang diilhamkan oleh nabi Dawud (David – PBUH) sekitar 1000 SM. Mari kita lihat di mana ia mula-mula berlaku.

2Bala raja sida angkat ngelaban, lalu bala pemerintah sida sama bepekat ngelaban TUHAN enggau ngelaban raja ti udah dipilih Iya. 3Ku sida, “Aram kitai nganchurka kuasa sida. Aram kitai muai perintah sida.”
4 TUHAN ti duduk di serega ketawa; Iya ngeleseka sida. 5Udah nya Iya deka bejaku ngagai sida enggau pengeringat, sereta ngenakutka sida ngena pengeringat Iya.
6“Aku udah nyiri raja Aku, ba bukit Aku ti kudus di Sion,” ku TUHAN bejaku. 7 Ku raja nya bejaku, “Aku deka madahka adat ti udah diberi TUHAN. Ku TUHAN bejaku ngagai aku: ‘Nuan tu anak Aku. Sehari tu Aku udah nyadi Apai nuan.
8Pinta ari Aku, lalu Aku deka ngaga mayuh bengkah bansa nyadika pesaka nuan,
lalu semua dunya deka diempu nuan. 9 Nuan deka mechahka sida ngena tungkat besi,
lalu ngeredakka sida baka ke ngeredakka periuk tanah.’ ”
10Nya alai diatu, O kita ke raja, kita enda tau enda pintar; Bejaga kita, O kita ke pemerintah dunya. 11Betuaika TUHAN enggau ati ti nangi. Getar-getar 12nyium kaki Iya,  enggai ke Iya ringat lalu kita mati enggau ngenyit; laban Iya jampat ringat.

Mazmur 2:2-12

Kita lihat di sini perbualan antara ‘TUHAN’ dan ‘yang diurapi-Nya’. Dalam ayat 7 kita melihat bahawa ‘TUHAN’ (iaitu Tuhan/Allah) berkata kepada Diurapi bahawa ‘… anda adalah anak lelaki saya; hari ini saya telah menjadi bapa kamu…’ Ini diulangi dalam ayat 12 di mana ia menasihati kita untuk ‘Mencium Anaknya…’. Oleh kerana Tuhan sedang bercakap dan memanggilnya ‘anakku’ di sinilah asalnya gelaran ‘Anak Tuhan’. Kepada siapa gelaran ‘Anak’ ini diberikan? Ia adalah kepada ‘orang yang diurapinya’. Dalam erti kata lain, gelaran ‘Anak’ digunakan secara bergantian dengan ‘yang diurapi’ melalui petikan. Kami melihat itu Diurapi = Mesias = Masih = Kristus, dan Mazmur ini adalah Juga di mana gelaran ‘Mesias’ berasal. Jadi gelaran ‘Anak Tuhan’ berasal dari petikan yang sama di mana istilah ‘Masih’ atau ‘Kristus’ mempunyai asal-usulnya – dalam tulisan yang diilhamkan Zabur yang ditulis 1000 tahun sebelum kedatangan nabi Isa al Masih (AS).

Mengetahui perkara ini, membolehkan kita memahami pertuduhan yang dikenakan terhadap Isa di perbicaraannya. Di bawah ialah bagaimana para pemimpin Yahudi menyoalnya semasa perbicaraannya.

Gelaran Yesus: Alternatif Logik tentang ‘Anak Tuhan’

66Lebuh hari nyau tawas, sida tuai bansa, tuai imam, enggau sida pengajar Adat begempuru, lalu sida mai Jesus ngagai Kunsil. 67Ku sida, “Padahka ngagai kami, enti Nuan tu Kristus?”  Iya lalu nyaut, “Enti Aku madah ngagai kita, kita enggai arap,

68lalu enti Aku nanya kita, kita enggai nyaut. 69Tang belabuh ari diatu, Anak Mensia deka duduk muak ari kanan Allah Taala ti Bekuasa.”

70Semua sida lalu nanya, “Enti pia, kati Nuan tu Anak Allah Taala?” Lalu ku Iya bejaku ngagai sida, “Kita ngumbai Aku Anak Allah Taala.”

71Sida lalu bejaku, “Kitai enda ibuh begunaka saksi bukai. Kitai empu udah ninga nya ari mulut Iya Empu!”

Lukas 22:66-71

Para pemimpin mula-mula bertanya kepada Yesus sama ada Dia adalah ‘Kristus’ (ayat 67). Jika saya bertanya kepada seseorang ‘Adakah anda X?’ bermakna saya sudah mempunyai idea X dalam fikiran saya. Saya hanya cuba menghubungkan X dengan orang yang saya bercakap. Dengan cara yang sama, fakta bahawa pemimpin Yahudi berkata kepada Yesus ‘Adakah anda yang Kristus?’ bermakna mereka sudah mempunyai konsep ‘Kristus’ dalam fikiran mereka. Soalan mereka adalah tentang mengaitkan gelaran ‘Kristus’ (atau Masih) dengan peribadi Isa. Tetapi kemudian mereka menguraikan semula soalan itu beberapa ayat kemudian kepada ‘Adakah anda yang Anak Tuhan?’ Mereka menganggap gelaran ‘Kristus’ dan ‘Anak Tuhan’ sebagai setara dan boleh ditukar ganti. Tajuk-tajuk ini adalah dua sisi syiling yang sama. (Isa menjawab di-antara dengan ‘anak manusia’. Ini adalah satu lagi tajuk yang datang dari petikan dalam kitab Daniel yang tidak dapat kita bincangkan di sini kerana kita tertumpu kepada ‘anak Tuhan’). Di manakah pemimpin Yahudi mendapat idea tentang persamaan ‘Kristus’ dan ‘Anak Tuhan’? Mereka mendapatnya dari Mazmur 2 – diilhamkan seribu tahun sebelum kedatangan Yesus. Ia adalah dan secara logiknya mungkin untuk Yesus melakukannya tidak menjadi ‘Anak Tuhan’ jika dia juga tidak ‘Kristus’. Inilah pendirian yang diambil oleh para pemimpin Yahudi seperti yang kita lihat di atas.

Ia juga secara logiknya mungkin untuk Isa/Jesus kedua-dua ‘Kristus and ‘Anak Tuhan’. Kita melihat ini dalam bagaimana Petrus, seorang murid terkemuka Isa (AS) menjawab apabila ditanya. Ia tertulis dalam Injil

13Lebuh Jesus datai semak menua Sesaria Pilipi, Iya lalu nanya sida murid Iya, “Ba penemu orang, sapa Anak Mensia?”
14 Ku sida nyaut, Sekeda ngumbai Iya John Pemaptisa. Sekeda ngumbai Iya Elijah, lalu sida ti bukai ngumbai Iya Jeremiah tauka siku ari nabi ti bukai.
15Iya lalu nanya sida, Sapa Aku tu ku kita?
16 Simon Peter lalu nyaut, Nuan tu Kristus, Anak Allah Taala ti idup.
17Jesus lalu nyaut, “Beberekat meh nuan, Simon anak John! Laban mensia nadai madahka utai tu ngagai nuan, tang Apai Aku ti di serega.

Matius 16:13-17

Petrus menggabungkan gelaran “Mesias” dengan ‘Anak Tuhan’ secara semula jadi, kerana ia telah ditetapkan apabila kedua-dua gelaran itu berasal dari Mazmur (Zabur). Yesus menerima ini sebagai wahyu daripada Tuhan kepada Petrus. Yesus adalah ‘Mesias’ dan oleh itu adalah Juga ‘Anak Tuhan’.

Tetapi adalah mustahil, bercanggah dengan diri sendiri walaupun, untuk Yesus adalah ‘Kristus’ tetapi tidakmenjadi ‘Anak Tuhan’ kerana kedua-dua istilah itu mempunyai sumber yang sama dan bermaksud perkara yang sama. Itu sama dengan mengatakan bahawa bentuk tertentu adalah ‘bulatan’ tetapi ia bukan ‘bulat’. Sesuatu bentuk boleh menjadi segi empat sama dan oleh itu bukan bulatan atau bulat. Tetapi jika ia adalah bulatan maka ia juga bulat. Kebulatan adalah sebahagian daripada maksud bulatan, dan untuk mengatakan bahawa bentuk tertentu ialah bulatan tetapi tidak bulat adalah tidak koheren, atau salah faham maksud ‘bulatan’ dan ‘bulatan’. Ia adalah sama dengan ‘Kristus’ dan ‘anak Tuhan’. Yesus adalah ‘Mesias’ dan ‘Anak Tuhan’ (penegasan Petrus) atau dia bukan kedua-duanya (pandangan pemimpin Yahudi pada zaman itu); tetapi dia tidak boleh menjadi seorang dan bukan yang lain.

Apakah maksud ‘Anak Tuhan’?

Jadi apa maksud tajuk itu? Petunjuk muncul dalam bagaimana Perjanjian Baru memperkenalkan peribadi Yusuf, salah seorang murid terawal (bukan Yusuf Firaun) dan bagaimana ia menggunakan ‘anak…’. Ia berkata

36Siku orang Lewi ke benama Josep, ke asal ari Saiprus, ke dikumbai bala sida rasul Barnabas (reti nya, “Anak Peransang”) 37nyual tanah iya, mai duit nya, lalu ngengkahka duit nya semak kaki sida rasul.

Kisah 4:36-37

Anda akan melihat bahawa nama samaran ‘Barnabas’ cara ‘anak semangat’. Adakah Injil mengatakan bahawa nama bapanya secara literal ialah ‘Dukungan’ dan inilah sebabnya dia dipanggil ‘anak dorongan’? Sudah tentu tidak! ‘Galakkan’ adalah konsep abstrak yang sukar untuk ditakrifkan tetapi mudah difahami dengan melihatnya dihayati dalam diri seseorang yang menggalakkan. Dengan melihat kehidupan dan peribadi Yusuf seseorang boleh ‘lihat‘ galakan dalam tindakan dan dengan itu memahami maksud ‘dorongan’. Dengan cara ini Yusuf adalah ‘anak dorongan’. Dia mewakili ‘dorongan’ dengan cara hidup.

“Tidak seorang pun pernah melihat Tuhan” (Yohanes 1:18). Oleh itu, sukar untuk kita benar-benar memahami watak dan sifat Tuhan. Apa yang kita perlukan adalah untuk melihat Tuhan diwakili dengan cara yang hidup, tetapi itu adalah mustahil kerana ‘Tuhan adalah Roh’ dan dengan itu tidak dapat dilihat. Oleh itu, Injil meringkaskan dan menerangkan kepentingan kehidupan dan peribadi Isa al Masih dengan menggunakan kedua-dua gelaran ‘Firman Tuhan’ dan ‘Anak Tuhan’

14Jaku nya nyadi mensia, lalu diau begulai enggau kitai, lalu kami udah meda mulia Iya, mulia Iya ke nyadi Anak Tunggal Apai, ke penuh laban pengasih enggau pemendar. 15(John besaksika pasal Iya. Ku John ngangau, “Tu meh orang ke dikenang aku lebuh aku nyebut: ‘Iya ke datai dudi ari aku, besai agi ari aku, laban Iya endang udah bisi sebedau aku ada.’ ”)
16Ulih pemesai pengasih Iya, semua kitai udah nerima pengasih ti nambah-menambah. 17Adat amat udah diberi ulih Moses, tang pengasih enggau pemendar datai ulih Jesus Kristus. 18Nadai orang udah kala meda Allah Taala. Semina Anak Tunggal Allah Taala, ke begulai enggau Apai, ke madahka pasal Apai.

Yohanes 1:14-18

Bagaimanakah kita mengetahui rahmat dan kebenaran Tuhan? Kita melihatnya hidup dalam kehidupan sebenar daging-dan-darah Yesus (AS). Para murid dapat memahami ‘anugerah dan kebenaran’ Tuhan dengan melihatnya dalam Yesus. Undang-undang, dengan perintahnya, tidak dapat memberi kita contoh visual itu.

Anak … datang terus daripada Tuhan

Satu lagi penggunaan ‘anak Tuhan’ juga membantu kita memahami dengan lebih baik apa maksudnya berkenaan dengan Isa/Jesus (AS). Injil Lukas menyenaraikan silsilah (bapa kepada anak) Yesus kembali kepada Adam. Kami mengambil silsilah di bahagian paling akhir di mana ia berkata

38anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah Taala.

Lukas 3:38

Kita lihat di sini bahawa Adam dipanggil ‘anak Tuhan’. kenapa? Kerana Adam tidak mempunyai bapa manusia; dia datang langsung dari Tuhan. Yesus juga tidak mempunyai bapa manusia; beliau lahir dari anak dara. Seperti yang dikatakan di atas dalam Injil Yohanes dia secara langsung ‘datang daripada Bapa’.

Seorang ‘anak…’ contoh dari Al-Quran

Al-Quran menggunakan ungkapan ‘anak kepada …’ dengan cara yang sama seperti Injil. Perhatikan ayat berikut

Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad): apakah yang akan mereka belanjakan (dan kepada siapakah)? Katakanlah: “Apa jua harta benda (yang halal) yang kamu belanjakan maka berikanlah kepada: Kedua ibu bapa, dan kaum kerabat, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan. Dan (ingatlah), apa jua yang kamu buat dari jenis-jenis kebaikan, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuiNya (dan akan membalas dengan sebaik-baiknya).

Surah al-Baqarah 2:215

Perkataan ‘pengembara’ (atau ‘pengembara’) secara literal ditulis sebagai ‘anak jalan’ dalam bahasa arab asal (‘ibni sabil’ atau ابن السبيل). kenapa? Kerana jurubahasa dan penterjemah telah memahami bahawa frasa itu tidak merujuk secara literal kepada ‘anak-anak’ jalan, tetapi ia adalah ungkapan untuk menandakan pengembara – mereka yang sangat berhubung dan bergantung pada jalan raya.

Apa yang tidak dimaksudkan dengan ‘Anak Tuhan’

Sama juga dengan Bible apabila ia menggunakan istilah ‘anak Tuhan’. Tiada mana-mana dalam Taurat, Zabur atau Injil istilah ‘Anak Tuhan’ bermaksud bahawa Tuhan telah mengadakan hubungan seksual dengan seorang wanita dan akibatnya mempunyai anak lelaki secara literal dan fizikal. Pemahaman ini biasa berlaku dalam politeisme Yunani kuno di mana tuhan mempunyai ‘isteri’. Tetapi tidak ada mana-mana dalam Alkitab (al kitab) ini dinyatakan. Sudah tentu ini mustahil kerana ia mengatakan bahawa Yesus dilahirkan daripada a dara – oleh itu tiada hubungan.

Ringkasan

Kita lihat laman web ini bahawa Nabi Yesaya sekitar 750 SM telah bernubuat bahawa suatu hari di masa depannya suatu Tanda secara langsung dari TUHAN akan datang

14Kira ba setengan gawai nya, Jesus mansang ngagai Rumah Sembiang lalu belabuh ngajar.

Yesaya 7:14

Secara definisi, seorang anak lelaki daripada seorang dara tidak akan mempunyai bapa manusia. Kami nampak laman web ini bahawa malaikat Jibril (Jibril) telah mengisytiharkan kepada Mary bahawa ini akan berlaku kerana ‘kuasa Yang Maha Tinggi akan menaungi kamu (Maria)’. Ini tidak akan berlaku dengan hubungan yang tidak suci antara Tuhan dan Maryam – itu memang akan berlaku dengan menghujat (syirik). Tidak, anak lelaki ini akan menjadi ‘yang kudus’ dengan cara yang sangat unik, pergi terus daripada Tuhan tanpa rancangan atau usaha manusia. Dia akan datang terus daripada Tuhan sebagaimana perkataan keluar terus daripada kita. Dalam pengertian ini Mesias adalah Anak Tuhan dan juga Firman Tuhan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *