Skip to content
Home » Bagaimanakah kita hendak memahami gelaran ‘Anak Tuhan’?

Bagaimanakah kita hendak memahami gelaran ‘Anak Tuhan’?

Mungkin tidak ada bahagian dalam Injil (Injil) yang menimbulkan kontroversi dan perbincangan sebanyak gelaran ‘Anak Tuhan’ yang digunakan oleh Nabi Isa al Masih (PBUH) berulang kali melalui Injil (Injil). Istilah ini dalam Injil (Injil) adalah sebab utama mengapa ramai yang mengesyaki bahawa Injil telah rosak. Isu kerosakan Injil diteliti dari Al-Quran (laman web ini), sunnah (laman web ini), serta kritikan tekstual saintifik (laman web ini). Kesimpulan yang mengagumkan adalah bahawa Injil (Injil) tidak rosak. Tetapi kemudian apa yang kita buat dengan istilah ‘Anak Tuhan’ ini dalam Injil?

Kadang-kadang hanya mendengar istilah, tanpa cuba memahami maksudnya, boleh membawa kepada kesimpulan yang salah. Sebagai contoh, ramai di Barat, bertindak balas terhadap istilah ‘Jihad’ yang begitu banyak muncul di media. Mereka percaya istilah ini bermaksud ‘pejuang gila’, ‘membunuh orang yang tidak bersalah’, atau sesuatu yang serupa. Malah, mereka yang meluangkan masa untuk memahami istilah itu akan belajar bahawa ia bermaksud ‘perjuangan’ atau ‘usaha’ dan ini boleh menjadi perjuangan melawan pelbagai jenis kuasa, termasuk perjuangan peribadi dengan dosa dan godaan. Tetapi ramai yang tidak tahu ini.

Kita tidak sepatutnya jatuh ke dalam kesilapan yang sama dengan istilah ‘Anak Tuhan’. Dalam artikel ini kita akan melihat istilah ini, memahami dari mana ia datang, apa maksudnya, dan apa yang tidak bermakna. Kami kemudiannya akan berada dalam kedudukan termaklum untuk menjawab istilah ini dan Injil.

Dari mana datangnya ‘Anak Tuhan’?

‘Anak Tuhan’ adalah gelaran dan ia tidak berasal dari Injil (Injil). Para penulis injil tidak mencipta atau memulakan istilah itu. Ia juga tidak dicipta oleh orang Kristian. Kita tahu ini kerana ia pertama kali digunakan dalam Zabur, jauh sebelum pengikut Isa al Masih (SAW) atau orang Kristian masih hidup, dalam bahagian yang diilhamkan oleh nabi Dawud (David – PBUH) sekitar 1000 SM. Mari kita lihat di mana ia mula-mula berlaku.

2 Raja-raja di bumi bangkit
dan para penguasa bersatu
terhadap Tuhan dan terhadap yang diurapinya (= Mesias = Kristus), berkata,
3 “Mari kita putuskan rantai mereka
dan lepaskan belenggu mereka.”

4 Dia yang bertakhta di syurga tertawa;
Tuhan mengejek mereka.
5 Dia menegur mereka dalam kemarahan-Nya
dan menakutkan mereka dalam murka-Nya, katanya,
6 “Saya telah melantik raja saya
di Sion, gunung-Ku yang kudus.”

7 Aku akan memberitakan titah Tuhan:

Dia berkata kepada saya, “awak anak saya;
hari ini saya telah menjadi bapa awak.
8 Tanya saya,
dan Aku akan menjadikan bangsa-bangsa sebagai milik pusakamu,
hujung bumi milikmu.
9 Engkau akan mematahkan mereka dengan tongkat besi;
kamu akan menghancurkan mereka seperti tembikar.”

10 Oleh itu, hai raja-raja, jadilah bijaksana;
berjaga-jagalah, hai penguasa bumi.
11 Beribadahlah kepada Tuhan dengan rasa takut
dan meraikan pemerintahan-Nya dengan gementar.
12 cium anaknya, atau dia akan marah
dan jalanmu akan membawa kepada kebinasaan. (Mazmur 2)

Kita lihat di sini perbualan antara ‘TUHAN’ dan ‘yang diurapi-Nya’. Dalam ayat 7 kita melihat bahawa ‘TUHAN’ (iaitu Tuhan/Allah) berkata kepada Diurapi bahawa ‘… anda adalah anak lelaki saya; hari ini saya telah menjadi bapa kamu…’ Ini diulangi dalam ayat 12 di mana ia menasihati kita untuk ‘Mencium Anaknya…’. Oleh kerana Tuhan sedang bercakap dan memanggilnya ‘anakku’ di sinilah asalnya gelaran ‘Anak Tuhan’. Kepada siapa gelaran ‘Anak’ ini diberikan? Ia adalah kepada ‘orang yang diurapinya’. Dalam erti kata lain, gelaran ‘Anak’ digunakan secara bergantian dengan ‘yang diurapi’ melalui petikan. Kami melihat itu Diurapi = Mesias = Masih = Kristus, dan Mazmur ini adalah Juga di mana gelaran ‘Mesias’ berasal. Jadi gelaran ‘Anak Tuhan’ berasal dari petikan yang sama di mana istilah ‘Masih’ atau ‘Kristus’ mempunyai asal-usulnya – dalam tulisan yang diilhamkan Zabur yang ditulis 1000 tahun sebelum kedatangan nabi Isa al Masih (AS).

Mengetahui perkara ini, membolehkan kita memahami pertuduhan yang dikenakan terhadap Isa di perbicaraannya. Di bawah ialah bagaimana para pemimpin Yahudi menyoalnya semasa perbicaraannya.

Gelaran Yesus: Alternatif Logik tentang ‘Anak Tuhan’

66 Pada waktu subuh orang tua-tua orang ramai berkumpul. Ini termasuk ketua imam dan ahli Taurat. Yesus dibawa kepada mereka. 67 Jika anda adalah Kristus,” mereka berkata, “beritahu kami.”

Yesus menjawab, “Jika Aku memberitahu kamu, kamu tidak akan percaya kepada-Ku. 68 Dan jika saya bertanya kepada anda, anda tidak akan menjawab. 69 Tetapi mulai sekarang, Anak Manusia akan duduk di sebelah kanan Allah Yang Mahakuasa.”

70 Mereka semua bertanya, “Adakah anda Anak Tuhan kalau begitu?

Dia menjawab, “Engkau benar mengatakan bahawa saya adalah.”

71 Kemudian mereka berkata, “Mengapa kita memerlukan saksi lagi? Kami telah mendengarnya dari bibirnya sendiri.” (Lukas 22:66-71)

Para pemimpin mula-mula bertanya kepada Yesus sama ada Dia adalah ‘Kristus’ (ayat 67). Jika saya bertanya kepada seseorang ‘Adakah anda X?’ bermakna saya sudah mempunyai idea X dalam fikiran saya. Saya hanya cuba menghubungkan X dengan orang yang saya bercakap. Dengan cara yang sama, fakta bahawa pemimpin Yahudi berkata kepada Yesus ‘Adakah anda yang Kristus?’ bermakna mereka sudah mempunyai konsep ‘Kristus’ dalam fikiran mereka. Soalan mereka adalah tentang mengaitkan gelaran ‘Kristus’ (atau Masih) dengan peribadi Isa. Tetapi kemudian mereka menguraikan semula soalan itu beberapa ayat kemudian kepada ‘Adakah anda yang Anak Tuhan?’ Mereka menganggap gelaran ‘Kristus’ dan ‘Anak Tuhan’ sebagai setara dan boleh ditukar ganti. Tajuk-tajuk ini adalah dua sisi syiling yang sama. (Isa menjawab di-antara dengan ‘anak manusia’. Ini adalah satu lagi tajuk yang datang dari petikan dalam kitab Daniel yang tidak dapat kita bincangkan di sini kerana kita tertumpu kepada ‘anak Tuhan’). Di manakah pemimpin Yahudi mendapat idea tentang persamaan ‘Kristus’ dan ‘Anak Tuhan’? Mereka mendapatnya dari Mazmur 2 – diilhamkan seribu tahun sebelum kedatangan Yesus. Ia adalah dan secara logiknya mungkin untuk Yesus melakukannya tidak menjadi ‘Anak Tuhan’ jika dia juga tidak ‘Kristus’. Inilah pendirian yang diambil oleh para pemimpin Yahudi seperti yang kita lihat di atas.

Ia juga secara logiknya mungkin untuk Isa/Jesus kedua-dua ‘Kristus and ‘Anak Tuhan’. Kita melihat ini dalam bagaimana Petrus, seorang murid terkemuka Isa (AS) menjawab apabila ditanya. Ia tertulis dalam Injil

13 [Yesus] bertanya kepada murid-murid-Nya, “Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?”

14 Mereka menjawab, “Ada yang berkata Yohanes Pembaptis; yang lain berkata Elia; dan yang lain lagi, Yeremia atau salah seorang nabi.”

15 “Tetapi bagaimana dengan awak?” dia tanya. “Awak kata saya siapa?”

16 Simon Petrus menjawab, “Engkau adalah Mesias, Anak Tuhan yang hidup.

17 Yesus menjawab, “Berbahagialah engkau, Simon anak Yunus, karena hal itu tidak dinyatakan kepadamu oleh daging dan darah, tetapi oleh Bapa-Ku yang di surga. (Matius 16:13-17)

Petrus menggabungkan gelaran “Mesias” dengan ‘Anak Tuhan’ secara semula jadi, kerana ia telah ditetapkan apabila kedua-dua gelaran itu berasal dari Mazmur (Zabur). Yesus menerima ini sebagai wahyu daripada Tuhan kepada Petrus. Yesus adalah ‘Mesias’ dan oleh itu adalah Juga ‘Anak Tuhan’.

Tetapi adalah mustahil, bercanggah dengan diri sendiri walaupun, untuk Yesus adalah ‘Kristus’ tetapi tidakmenjadi ‘Anak Tuhan’ kerana kedua-dua istilah itu mempunyai sumber yang sama dan bermaksud perkara yang sama. Itu sama dengan mengatakan bahawa bentuk tertentu adalah ‘bulatan’ tetapi ia bukan ‘bulat’. Sesuatu bentuk boleh menjadi segi empat sama dan oleh itu bukan bulatan atau bulat. Tetapi jika ia adalah bulatan maka ia juga bulat. Kebulatan adalah sebahagian daripada maksud bulatan, dan untuk mengatakan bahawa bentuk tertentu ialah bulatan tetapi tidak bulat adalah tidak koheren, atau salah faham maksud ‘bulatan’ dan ‘bulatan’. Ia adalah sama dengan ‘Kristus’ dan ‘anak Tuhan’. Yesus adalah ‘Mesias’ dan ‘Anak Tuhan’ (penegasan Petrus) atau dia bukan kedua-duanya (pandangan pemimpin Yahudi pada zaman itu); tetapi dia tidak boleh menjadi seorang dan bukan yang lain.

Apakah maksud ‘Anak Tuhan’?

Jadi apa maksud tajuk itu? Petunjuk muncul dalam bagaimana Perjanjian Baru memperkenalkan peribadi Yusuf, salah seorang murid terawal (bukan Yusuf Firaun) dan bagaimana ia menggunakan ‘anak…’. Ia berkata

36 Yusuf, seorang Lewi dari Siprus, yang oleh para rasul disebut Barnabas (yang bermaksud “anak dorongan”), 37 menjual ladang kepunyaannya dan membawa wang itu dan meletakkannya di kaki rasul-rasul. (Kisah 4:36-37)

Anda akan melihat bahawa nama samaran ‘Barnabas’ cara ‘anak semangat’. Adakah Injil mengatakan bahawa nama bapanya secara literal ialah ‘Dukungan’ dan inilah sebabnya dia dipanggil ‘anak dorongan’? Sudah tentu tidak! ‘Galakkan’ adalah konsep abstrak yang sukar untuk ditakrifkan tetapi mudah difahami dengan melihatnya dihayati dalam diri seseorang yang menggalakkan. Dengan melihat kehidupan dan peribadi Yusuf seseorang boleh ‘lihat‘ galakan dalam tindakan dan dengan itu memahami maksud ‘dorongan’. Dengan cara ini Yusuf adalah ‘anak dorongan’. Dia mewakili ‘dorongan’ dengan cara hidup.

“Tidak seorang pun pernah melihat Tuhan” (Yohanes 1:18). Oleh itu, sukar untuk kita benar-benar memahami watak dan sifat Tuhan. Apa yang kita perlukan adalah untuk melihat Tuhan diwakili dengan cara yang hidup, tetapi itu adalah mustahil kerana ‘Tuhan adalah Roh’ dan dengan itu tidak dapat dilihat. Oleh itu, Injil meringkaskan dan menerangkan kepentingan kehidupan dan peribadi Isa al Masih dengan menggunakan kedua-dua gelaran ‘Firman Tuhan’ dan ‘Anak Tuhan’

14 Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kami telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan Anak Tunggal, yang datang dari Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran…

16 Daripada kepenuhan-Nya kita semua telah menerima kasih karunia menggantikan kasih karunia yang telah diberikan. 17 Kerana undang-undang diberikan melalui Musa; rahmat dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. 18 Tidak seorang pun pernah melihat Tuhan, (Yohanes 1:14-18)

Bagaimanakah kita mengetahui rahmat dan kebenaran Tuhan? Kita melihatnya hidup dalam kehidupan sebenar daging-dan-darah Yesus (AS). Para murid dapat memahami ‘anugerah dan kebenaran’ Tuhan dengan melihatnya dalam Yesus. Undang-undang, dengan perintahnya, tidak dapat memberi kita contoh visual itu.

Anak … datang terus daripada Tuhan

Satu lagi penggunaan ‘anak Tuhan’ juga membantu kita memahami dengan lebih baik apa maksudnya berkenaan dengan Isa/Jesus (AS). Injil Lukas menyenaraikan silsilah (bapa kepada anak) Yesus kembali kepada Adam. Kami mengambil silsilah di bahagian paling akhir di mana ia berkata

38 … anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Tuhan. (Lukas 3:38)

Kita lihat di sini bahawa Adam dipanggil ‘anak Tuhan’. kenapa? Kerana Adam tidak mempunyai bapa manusia; dia datang langsung dari Tuhan. Yesus juga tidak mempunyai bapa manusia; beliau lahir dari anak dara. Seperti yang dikatakan di atas dalam Injil Yohanes dia secara langsung ‘datang daripada Bapa’.

Seorang ‘anak…’ contoh dari Al-Quran

Al-Quran menggunakan ungkapan ‘anak kepada …’ dengan cara yang sama seperti Injil. Perhatikan ayat berikut

Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan (dalam sedekah). Katakanlah: “Apa saja yang kamu nafkahkan yang baik-baik adalah untuk ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk pengembara. Dan apa sahaja yang kamu lakukan itu adalah baik, -Allah mengetahuinya. (Surah al-Baqarah 2:215)

Perkataan ‘pengembara’ (atau ‘pengembara’) secara literal ditulis sebagai ‘anak jalan’ dalam bahasa arab asal (‘ibni sabil’ atau ابن السبيل). kenapa? Kerana jurubahasa dan penterjemah telah memahami bahawa frasa itu tidak merujuk secara literal kepada ‘anak-anak’ jalan, tetapi ia adalah ungkapan untuk menandakan pengembara – mereka yang sangat berhubung dan bergantung pada jalan raya.

Apa yang tidak dimaksudkan dengan ‘Anak Tuhan’

Sama juga dengan Bible apabila ia menggunakan istilah ‘anak Tuhan’. Tiada mana-mana dalam Taurat, Zabur atau Injil istilah ‘Anak Tuhan’ bermaksud bahawa Tuhan telah mengadakan hubungan seksual dengan seorang wanita dan akibatnya mempunyai anak lelaki secara literal dan fizikal. Pemahaman ini biasa berlaku dalam politeisme Yunani kuno di mana tuhan mempunyai ‘isteri’. Tetapi tidak ada mana-mana dalam Alkitab (al kitab) ini dinyatakan. Sudah tentu ini mustahil kerana ia mengatakan bahawa Yesus dilahirkan daripada a dara – oleh itu tiada hubungan.

Ringkasan

Kita lihat laman web ini bahawa Nabi Yesaya sekitar 750 SM telah bernubuat bahawa suatu hari di masa depannya suatu Tanda secara langsung dari TUHAN akan datang

14 Sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu suatu tanda: Anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamakan Dia Imanuel. (Yesaya 7:14)

Secara definisi, seorang anak lelaki daripada seorang dara tidak akan mempunyai bapa manusia. Kami nampak laman web ini bahawa malaikat Jibril (Jibril) telah mengisytiharkan kepada Mary bahawa ini akan berlaku kerana ‘kuasa Yang Maha Tinggi akan menaungi kamu (Maria)’. Ini tidak akan berlaku dengan hubungan yang tidak suci antara Tuhan dan Maryam – itu memang akan berlaku dengan menghujat (syirik). Tidak, anak lelaki ini akan menjadi ‘yang kudus’ dengan cara yang sangat unik, pergi terus daripada Tuhan tanpa rancangan atau usaha manusia. Dia akan datang terus daripada Tuhan sebagaimana perkataan keluar terus daripada kita. Dalam pengertian ini Mesias adalah Anak Tuhan dan juga Firman Tuhan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *