Skip to content
Home » Kebangkitan Yesus: Fakta atau Fiksyen?

Kebangkitan Yesus: Fakta atau Fiksyen?

Pada zaman moden kita yang berpendidikan, kita kadang-kadang tertanya-tanya sama ada kepercayaan tradisional, terutamanya tentang Bible, hanyalah kepercayaan karut yang lapuk. Alkitab menceritakan banyak mukjizat yang luar biasa. Tetapi mungkin kisah Jumaat Agung dan Buah Sulung tentang kebangkitan Yesus Kristus daripada kematian selepas penyalibannya nampaknya paling sukar dipercayai. 

Adakah Yesus Dibangkitkan?
John Singleton Copley , PD-US-expired , melalui Wikimedia Commons

Adakah terdapat sebarang bukti logik untuk menganggap kisah Yesus bangkit daripada kematian ini dengan serius? Mengejutkan ramai, kes yang kukuh boleh dibuat bahawa kebangkitan Yesus benar-benar berlaku. Dan ini datang dari hujah berdasarkan data sejarah. Ia berdasarkan bukti dan alasan, bukan atas kepercayaan agama.

Soalan ini patut disiasat dengan teliti kerana ia memberi kesan langsung kepada kehidupan kita sendiri. Lagipun, kita semua akan mati, tidak kira berapa banyak wang, pendidikan, kesihatan dan matlamat lain yang kita capai dalam hidup . Jika Yesus telah mengalahkan maut maka ia memberikan harapan sebenar dalam menghadapi kematian kita sendiri yang semakin hampir. Mari kita lihat data sejarah utama dan bukti kebangkitannya.

Hakikat bahawa Yesus wujud dan mati secara umum yang telah mengubah perjalanan sejarah adalah pasti. Seseorang tidak perlu melihat kepada Alkitab untuk mengesahkannya. Sejarah sekular merekodkan beberapa rujukan kepada Yesus dan kesan yang dibuatnya terhadap dunia pada zamannya.

Mari lihat dua.

Tacitus: Rujukan Sejarah kepada Yesus

Gabenor-sejarawan Rom Tacitus merujuk Yesus apabila merekodkan bagaimana Maharaja Rom Nero menghukum mati orang Kristian abad ke-1 (pada CE 65). Nero menyalahkan orang Kristian kerana membakar Rom dan kemudian meneruskan kempen pemusnahan terhadap mereka. Inilah yang ditulis Tacitus pada 112 CE:

‘Nero.. dihukum dengan penyeksaan yang paling hebat, orang yang biasa dipanggil Kristian, yang dibenci kerana keterlaluan mereka. Christus, pengasas nama itu, telah dibunuh oleh Pontius Pilatus, prokurator Yudea dalam pemerintahan Tiberius; tetapi khurafat yang merosakkan, yang ditindas untuk beberapa waktu meletus lagi, bukan sahaja melalui Yudea, di mana kejahatan itu berasal, tetapi melalui kota Rom juga’Tacitus. Sejarah XV. 44

Nero, maharaja Rom

Tacitus mengesahkan bahawa:

  1. Yesus adalah seorang yang bersejarah;
  2. Dia dihukum mati oleh Pontius Pilatus;
  3. Menjelang 65 CE (zaman Nero) kepercayaan Kristian telah tersebar merentasi Mediterranean dari Yudea ke Rom. Juga, ia telah melakukannya dengan begitu kuat sehingga Maharaja Rom merasakan dia terpaksa menghadapinya.

Perhatikan bahawa Tacitus mengatakan perkara ini sebagai saksi yang bermusuhan. Kita tahu ini kerana dia melabelkan gerakan yang Yesus mulakan sebagai ‘khurafat yang jahat’. Dia menentangnya tetapi tidak menafikan sejarahnya.

Josephus: Rujukan Sejarah kepada Yesus

Josephus ialah seorang pemimpin tentera/sejarawan Yahudi abad pertama yang menulis kepada orang Rom. Dia meringkaskan sejarah orang Yahudi dari permulaan mereka hingga zamannya. Dalam berbuat demikian. dia juga meliputi masa dan kerjaya Yesus dengan kata-kata ini: 

‘Pada masa ini ada seorang yang bijak… Yesus. … baik, dan … mulia. Dan banyak orang dari kalangan orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain menjadi pengikut-Nya. Pilatus menghukum Dia untuk disalibkan dan mati. Dan mereka yang telah menjadi murid-Nya tidak meninggalkan kemuridannya. Mereka melaporkan bahawa Dia telah menampakkan diri kepada mereka tiga hari selepas penyalibannya dan bahawa Dia masih hidup’Josephus. 90 CE.Barang antikxviii. 33

Josephus

Josephus mengesahkan bahawa:

  1. Yesus wujud,
  2. Dia seorang guru agama,
  3. Murid-muridnya secara terbuka mengumumkan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. 

Jadi nampaknya dari sekilas kebelakangan ini bahawa kematian Yesus adalah peristiwa yang terkenal. Selain itu, murid-muridnya secara terbuka memaksa pertikaian tentang kebangkitannya ke dunia Yunani-Romawi. 

Latar Belakang Sejarah daripada Alkitab

Luke, seorang doktor dan ahli sejarah memberikan butiran lanjut tentang bagaimana iman ini berkembang di dunia purba. Berikut adalah petikan beliau dari kitab Kisah dalam Alkitab: 

1Lebuh Peter seduai John agi benung bejaku ngagai orang mayuh, sida imam, enggau kepala orang ke nyaga Rumah Sembiang, enggau orang Saduki datai ngagai seduai iya, 2laban sida pedis ati ngagai seduai iya laban seduai iya ngajar orang mayuh, lalu madahka dalam Jesus bisi pengangkat ari mati. 3Nya alai sida nangkap seduai iya, lalu nutup seduai iya dalam rumah jil, nyentuk ngagai hari siti, laban hari nyau lemai. 4Tang mayuh orang ke ninga pesan nya, arap, lalu pemayuh tubuh sida nambah ngagai kira lima ribu iku. 5Hari siti, bala orang ke megai perintah, sida tuai bansa enggau sida pengajar Adat begempuru di Jerusalem 6sama enggau Imam Besai Anas, enggau Kaiapas, John, Aleksander, enggau sida ti bukai ke ari ruang bilik imam besai. 7Lebuh sida udah ngasuh Peter seduai John bediri di mua sida, sida lalu nanya, “Ngena kuasa apa tauka ngena nama sapa seduai ngereja utai tu?”

8Peter, ke penuh laban Roh Kudus, lalu bejaku ngagai sida, “Kita orang perintah, enggau kita ke tuai bansa: 9enti kami duai sehari tu ditanyaka pasal kereja ti manah ti udah dikereja ba orang ke enda ulih bejalai, pasal jalai orang tu udah digeraika, 10awakka semua kita nemu, lalu awakka semua orang Israel nemu, orang ke bediri di mua kita ditu diatu, udah digeraika ulih kuasa nama Jesus Kristus orang Nasaret, ke udah diregang kita, lalu udah diangkatka Allah Taala idup baru ari mati. 11 Jesus nya meh ‘batu ti ditulak kita ke tukang rumah, tang udah nyadi batu ti pemadu beguna.’ 12Pengelepas semina ditemu dalam orang siku aja, laban nadai nama bukai di baruh langit ti diberi ngagai mensia ti ulih nyelamatka kitai.” 13Lebuh sida meda pemerani Peter seduai John, lalu nemu seduai iya ukai orang ke bepelajar, tang orang ke sengapa-dia, sida balat alit ati. Nya baru sida nemu seduai iya udah bekaling enggau Jesus. 14Lebuh sida meda orang ke udah digeraika bediri ngimbai seduai iya, sida nadai nemu jalai besangkalka nya. 15Nya alai sida ngasuh seduai iya pansut ari balai nya. Sida lalu berandauka pasal pekara nya enggau pangan diri. 16Ku sida, “Nama utai ti patut dikereja kita ngagai orang tu? Laban semua orang ke diau di Jerusalem bela udah meda kereja ajih ti udah dikereja ulih seduai iya, lalu kitai nadai jalai besangkalka nya.

Kisah 4:1-16

17Imam besai lalu ngereja siti utai. Iya enggau semua orang ke enggau iya, ke kepepaska sida rasul, 18nangkap sida rasul lalu nutup sida dalam rumah jil. 19Tang malam nya siku melikat Tuhan muka pintu rumah jil nya, mai sida pansut, lalu bejaku, 20“Mupuk kita, lalu bediri dalam Rumah Sembiang, lalu padahka ngagai orang mayuh semua pesan pasal pengidup tu.” 21Lebuh sida ninga nya, sida tama ngagai Rumah Sembiang ba urung rerak tawas, lalu majak ngajar orang mayuh.

Lebuh imam besai enggau orang ke enggau iya datai, sida ngempuruka semua raban Kunsil, enggau semua tuai bansa orang Israel, lalu ngasuh orang mai sida rasul ari rumah jil ngagai sida. 22Tang lebuh sida polis ke nyaga Rumah Sembiang mansang ngagai rumah jil, sida nadai nemu sida rasul dalam rumah jil nya; nya alai sida lalu pulai baru ngagai Kunsil lalu madahka nya, 23“Kami nemu semua pintu ba rumah jil nya dikunchi magang, lalu semua jejaga bediri ba mua pintu, tang lebuh kami muka pintu, kami nadai nemu orang di dalam!” 24Lebuh pemesai ke nyaga Rumah Sembiang, enggau sida tuai imam ninga nya, sida beba runding lebuh sida berundingka utai ti udah nyadi. 25Udah nya siku orang datai lalu madah ngagai sida, “Dinga kita, orang ke ditutup kita dalam rumah jil diatu bediri dalam Rumah Sembiang, ngajar orang mayuh!” 26Pemesai nya lalu mupuk enggau bala polis ke nyaga Rumah Sembiang, lalu mai sida rasul, tang enda enggau chara ti kasar, laban sida takutka diri dituku orang mayuh ngena batu.

27Lebuh sida udah mai sida rasul, sida lalu ngasuh sida rasul bediri di mua raban Kunsil. Imam besai lalu nanya sida. 28 Ku iya, “Kami udah meri atur ti terit, enda nyagi kita ngajar dalam nama tu, tang diatu kita udah ngisi Jerusalem ngena ajar kita, lalu kita keras deka ngasuh kami betanggungjawapka pemati Iya!”

29Tang ku Peter enggau sida rasul bukai nyaut, “Kami enda tau enda ngasika Allah Taala, ukai ngasika mensia. 30 Allah Taala aki ini kitai udah ngangkatka Jesus ari mati, ke udah dibunuh kita ba kayu regang. 31Allah Taala udah ngangkatka Iya muak ari kanan Iya nyadi Kepala enggau Juruselamat, ngambika Iya ulih meri orang Israel peluang nesal ati lalu dosa sida diampun. 32Lalu kami empu nyadi saksi ke utai nya, lalu baka nya mega Roh Kudus ke udah diberi Allah Taala ngagai orang ke ngasika Iya.”

33Lebuh sida ninga nya, sida balat amat pedis ati, lalu deka munuh sida rasul. 34Tang siku orang Parisi ke benama Gamaliel ke dalam Kunsil nya, ke nyadi pengajar Adat sereta dibasa orang mayuh, bediri lalu ngasuh orang mai sida rasul pansut enda lama. 35Udah nya iya lalu bejaku ngagai raban Kunsil, “Kita orang Israel, perundingka enggau manah utai ti deka dikereja kita ngagai orang tu. 36Laban dulu suba Tadeus angkat ngelaban, ngumbai diri orang ke besai, lalu kira empat ratus iku orang nitihka iya. Tang iya dibunuh, lalu semua orang ke nitihka iya pambar lalu lesap. 37Udah nya Judas ari Galili angkat ngelaban lebuh maya ngitung tubuh, lalu mai orang enggau iya. Iya mega dibunuh, lalu semua orang ke nitihka iya pambar magang. 38Nya alai, ba pekara ke diatu, aku madah ngagai kita, anang ngereja sebarang utai ngagai sida. Awakka sida pia aja! Laban enti pelan tauka pengawa tu datai ari mensia, iya deka puntan. 39 Tang enti utai tu datai ari Allah Taala, kita enda ulih ngalahka sida, lalu kita deka ditemu ngelaban Allah Taala!”

Sida lalu besetuju enggau penemu Gamaliel. 40Lebuh sida udah ngasuh sida rasul tama, sida lalu ngasuh sida disipat. Udah nya sida enda nyagi sida bejaku dalam nama Jesus, lalu ngelepaska sida.

Kisah 5:17-40
Rasul Ditangkap

Kita dapat melihat bahawa pihak berkuasa telah berusaha keras untuk menghentikan kepercayaan baru ini. Kontroversi dan penganiayaan awal ini berlaku di Yerusalem. Ini adalah bandar yang sama di mana hanya beberapa minggu sebelumnya Yesus telah dibunuh dan dikuburkan secara terbuka. 

Daripada data sejarah ini, kita boleh menyiasat kebangkitan dengan menimbang semua alternatif yang mungkin. Kemudian kita boleh memutuskan mana yang paling masuk akal. Kita tidak perlu menilai dengan ‘iman’ mana-mana kebangkitan ghaib.

Tubuh Yesus dan Makam 

Kami hanya mempunyai dua alternatif mengenai mayat Yesus yang disalib dan mati. Sama ada kubur itu kosong pada pagi Ahad Paskah itu atau masih mengandungi mayatnya. Tiada pilihan lain. 

Kita anggap jenazahnya kekal di dalam kubur. Walau bagaimanapun, semasa kita merenung peristiwa sejarah yang berlaku, kesukaran timbul dengan cepat.

Mengapakah pemimpin Rom dan Yahudi di Baitulmuqaddis perlu mengambil langkah yang melampau untuk menghentikan cerita tentang kebangkitan jika mayat itu masih di dalam kubur?

Semua sumber sejarah yang kami kaji menunjukkan permusuhan oleh pihak berkuasa terhadap tuntutan kebangkitan. Namun kubur ini terletak betul-betul di sebelah pengisytiharan umum murid-murid tentang kebangkitan-Nya dari kematian di Yerusalem! Jika mayat Yesus masih berada di dalam kubur, adalah mudah bagi pihak berkuasa untuk mengarak mayat Kristus di hadapan semua orang. Ini akan mendiskreditkan gerakan yang masih baru tanpa perlu memenjarakan, menyeksa, dan akhirnya mengsyahidkan mereka.

Makam Yesus pasti kosong

Pertimbangkan lebih lanjut, beribu-ribu orang telah ditukar untuk mempercayai kebangkitan fizikal Yesus di Yerusalem pada masa ini. Katakan anda adalah salah seorang daripada orang ramai yang mendengar Petrus, tertanya-tanya sama ada mesejnya yang luar biasa boleh dipercayai. (Lagipun, ia datang dengan penganiayaan). Tidakkah anda sekurang-kurangnya mengambil rehat makan tengah hari untuk pergi ke kubur dan melihat sendiri untuk melihat sama ada mayat itu masih ada?

Jika mayat Kristus masih berada di dalam kubur, pergerakan ini tidak akan mendapat pengikut dalam persekitaran yang bermusuhan dengan bukti balas yang memberatkan di tangan .

Jadi tubuh Kristus yang tinggal di dalam kubur membawa kepada kemustahilan. Ia tidak masuk akal. 

Adakah murid-murid mencuri mayat itu? 

Sudah tentu, terdapat penjelasan lain yang mungkin untuk kubur kosong selain daripada kebangkitan. Walau bagaimanapun, sebarang penjelasan mengenai kehilangan mayat itu juga mesti mengambil kira butiran ini: meterai Rom di atas kubur, rondaan Rom yang mengawal kubur, batu besar (1-2 tan) yang menutup pintu masuk kubur, dan 40 kg agen pembalseman. pada badan. Senarai itu diteruskan. Ruang tidak membenarkan kita melihat semua faktor dan senario untuk menjelaskan badan yang hilang. Tetapi penjelasan yang paling difikirkan selalu adalah bahawa murid-murid itu sendiri telah mencuri mayat dari kubur. Kemudian mereka menyembunyikannya di suatu tempat dan dapat menyesatkan orang lain.

Anggap senario ini. Elakkan demi perdebatan beberapa kesukaran dalam menjelaskan bagaimana kumpulan murid yang berputus asa yang melarikan diri untuk nyawa mereka semasa penahanannya boleh berkumpul semula dan membuat rancangan untuk mencuri mayat. Tiga hari selepas mereka melarikan diri semasa penahanannya, mereka merancang dan melaksanakan serbuan komando yang paling berani. Mereka benar-benar menipu pengawal Rom. Mereka kemudian memecahkan meterai, mengalihkan batu besar itu, dan melarikan diri dengan mayat yang dibalsem. Semua ini tanpa mengalami sebarang kecederaan (kerana mereka semua masih hidup untuk menjadi saksi awam tanpa kecederaan tidak lama kemudian). Anggaplah mereka berjaya menguruskan ini dan kemudian mereka melangkah ke pentas dunia untuk memulakan kepercayaan baru berdasarkan penipuan mereka.

Motivasi Murid: Kepercayaan Mereka terhadap Kebangkitan

Ramai di antara kita hari ini berfikir bahawa apa yang mendorong murid-murid adalah keperluan untuk menyatakan persaudaraan dan kasih sayang di kalangan manusia. Tetapi lihat kembali kisah dari Lukas dan Josephus. Anda akan perhatikan bahawa isu yang dipertikaikan ialah “para rasul mengajar orang ramai dan memberitakan dalam Yesus kebangkitan orang mati”. Tema ini paling utama dalam penulisan mereka. Perhatikan bagaimana Paulus, seorang rasul lain, menilai kepentingan kebangkitan Yesus: 

3 Laban aku meri ngagai kita utai ti pemadu beguna, ti udah diterima aku, iya nya, Kristus mati ketegal dosa kitai, munyi ti ditulis dalam Bup Kudus. 4 Iya dikuburka, lalu diangkatka idup baru ba hari ti ketiga, munyi ti ditulis dalam Bup Kudus. 5 Iya lalu pegari di mua Peter, lalu udah nya pegari di mua semua sida ke dua belas iku. 6Udah nya Iya pegari di mua lebih lima ratus iku murid Iya sereta sekali. Mayuh sida nya agi idup diatu, taja pen sekeda udah mati. 7Udah nya Iya pegari di mua James, lalu udah nya, di mua semua sida rasul.

8 Ke penudi iya, Iya mega pegari di mua aku, ke ada salah maya. 9 Laban aku tu rasul ke pemadu mit ari semua bala rasul, lalu enda patut dikumbai rasul, laban aku udah merinsaka eklisia Allah Taala. 10Tang ulih pengasih Allah Taala, aku nyadi aku ke diatu, lalu Iya enda lebu kasihka aku. Sigi amat enda lebu laban aku udah bebendar agi bekereja ari sida rasul ti bukai, taja pen ukai aku empu ke bekereja, tang pengasih Allah Taala ti dalam aku. 11Nya alai, nemuka orang ke bekereja nya aku tauka sida, kami mai Berita Manah lalu kita arap.

12Enti kami madahka Jesus udah diangkatka ari mati, baka ni ku sekeda kita tau ngumbai orang nadai diangkatka ari mati? 13Enti nadai pengangkat ari mati, reti nya Kristus nadai udah diangkatka ari mati; 14 lalu enti Kristus nadai udah diangkatka ari mati, reti nya pesan ti ditusui kami nadai guna, lalu pengarap kita nadai guna. 15Lebih ari nya, kami empu lalu ditemu nyebut utai ti bula pasal Allah Taala, laban kami madahka Allah Taala udah ngangkatka Kristus ari mati, enti Iya amat nadai udah ngangkatka Kristus ari mati, enti orang ke mati amat enda diangkatka idup baru. 16Laban, enti orang ke mati enda diangkatka idup baru, Kristus pen enda mega diangkatka idup baru. 17Lalu enti Kristus nadai udah diangkatka idup baru, reti nya pengarap kita nadai guna, lalu kita agi mengkang dalam dosa kita. 18 Reti nya orang ke udah mati dalam Kristus, udah lenyau magang. 19Enti pengadang kitai dalam Kristus semina ke pengidup kitai di dunya tu aja, reti nya, kami tu patut lebih agi dikesinuka ari semua orang bukai.

20Tang iya ti bendar, Kristus udah diangkatka ari mati, nyadi orang ke terubah diangkatka idup baru ari bala orang ke udah mati. 21 Laban enti pemati datai ulih siku mensia, pengangkat ari mati mega datai ulih siku mensia, 22 laban semua mensia mati dibai Adam, nya alai semua mensia deka idup dibai Kristus. 23 Tang genap iku deka diangkatka begintir-gintir: keterubah, Kristus ke buah bungas, lalu lebuh Kristus datai baru, nya baru bala nembiak Kristus. 24Udah nya baru pengujung datai, lebuh Kristus nyerahka Perintah ngagai Allah Taala ti Apai, lebuh Iya udah ngerusak semua pemerintah, perintah enggau kuasa. 25 Laban Iya enda tau enda merintah nyentuk ngagai maya Allah Taala udah ngengkahka semua munsuh Iya di baruh kaki Iya. 26Munsuh ti pemadu dudi dirusak nya pemati. 27 Laban “Allah Taala udah ngengkahka semua utai di baruh kaki Kristus.” Tang leka jaku “semua utai” sigi terang enda nyengkaum Allah Taala Empu, ke ngengkahka semua utai di baruh kaki Kristus. 28 Lebuh semua utai udah diengkahka magang di baruh Kristus, nya baru Anak Allah Taala Empu, deka diengkahka di baruh Allah Taala, ke udah ngengkahka semua utai di baruh Kristus, ngambika Allah Taala nyadi semua dalam semua.

29 Enti nadai pengangkat ari mati, nama kebuah orang dibaptisa ngarika orang ke mati? Enti orang ke mati enda diangkatka idup baru, nama kebuah orang dibaptisa ngarika sida?

30 Lalu nama kebuah kami berambunka nyawa diri tiap jam? 31 Aku mati tiap hari, menyadi. Jaku tu amat, baka pengamat aku ke temegahka kita dalam Jesus Kristus Tuhan kitai. 32 Enti aku udah belaban di Epesus nitihka juluk ati mensia baka ke ngelaban jelu babas, nama penguntung ulih aku ari nya? Enti orang ke mati enda diangkatka idup baru, “Aram kitai makai ngirup, laban pagila kitai mati.”

I Korintus 15: 3-32 (57 M) 

Siapa yang akan mati kerana apa yang mereka tahu adalah pembohongan?

Jelas sekali, para murid meletakkan kepentingan kebangkitan Yesus, dan kesaksian mereka tentangnya, sebagai inti kepada berita mereka. Anggap bahawa ini benar-benar palsu. Para murid benar-benar telah mencuri mayat dari kubur sehingga bukti balas terhadap mesej mereka tidak dapat mendedahkan mereka. Mereka mungkin telah berjaya memperdayakan dunia. Tetapi mereka sendiri, dalam hati dan fikiran mereka, akan tahu bahawa apa yang mereka khutbahkan, tulis dan ciptakan pergolakan besar adalah palsu. Namun mereka memberikan nyawa mereka (secara literal) untuk misi ini. Mengapa mereka akan melakukannya – JIKA mereka tahu asasnya adalah palsu?

Orang ramai menyerahkan diri mereka kepada sebab kerana mereka percaya pada sebab yang mereka perjuangkan. Sebagai alternatif, mereka berbuat demikian kerana mereka menjangkakan sedikit faedah daripada punca itu. Sekiranya murid-murid itu telah mencuri dan menyembunyikan mayat itu, mereka dari semua orang akan tahu bahawa kebangkitan itu adalah palsu. Pertimbangkan dari kata-kata mereka sendiri berapa harga yang dibayar para murid untuk penyebaran mesej mereka. Tanya diri anda jika anda akan membayar harga peribadi sedemikian untuk tujuan yang anda tahu adalah palsu: 

Harga Peribadi Yang Dibayar oleh Para Murid

8Kami dituntung semua macham penusah, tang kami enda alah; beba runding tang enda kelalu tusah; 10 baka ke tusah ati, tang seruran rami gaga; baka ke seranta, tang ngaga mayuh orang nyadi kaya; baka ke nadai utai, tang bempu semua utai. 24 Lima kali aku udah disipat orang Judah, empat puluh kali (kurang siti) sekali-sekali aku disipat. 25 Tiga kali aku dipalu ngena batang kayu; sekali aku dituku ngena batu; tiga kali ditabanka kapal karam, lalu sekali aku rarat sehari semalam ba tasik. 26 Aku seruran bejalai, nyau deka bebadi ba sungai, laban perumpak, laban orang ke ari bansa aku empu, laban orang bansa bukai, nyau deka bebadi dalam nengeri, nyau deka bebadi di menua puang, ba tasik, nyau deka bebadi ba jari pangan ti pelesu; 27 bebendar bekereja sereta merinsa, suah semalam-malam enda tinduk, lapar sereta aus, suah nadai pemakai, chelap sereta telanjai. 28Lalu kelimpah ari utai bukai, tiap hari aku ngasaika diri ditekanka pengirau ke semua eklisia. 29 Sapa ke lemi, lalu aku enda lemi? Sapa ke dibai orang bedosa, lalu aku enda pedis ati?

II Korintus 4: 8– 6:10; 11:24-29 

Keberanian Heroik Murid – Mereka pasti mempercayainya

Semakin saya menganggap kepahlawanan mereka yang tidak berkurangan selama berdekad-dekad penderitaan dan penganiayaan, semakin saya rasa mustahil mereka tidak mempercayai mesej mereka dengan ikhlas. Tidak seorang murid pun retak di hujung pahit dan ‘mengaku’ untuk mengelak hukuman mati. Tidak seorang pun daripada mereka mendapat keuntungan duniawi dari mesej mereka, seperti kekayaan, kuasa, dan kehidupan yang mudah. Bahawa mereka semua dapat mengekalkan mesej mereka dengan teguh dan terbuka untuk sekian lama menunjukkan bahawa mereka mempercayainya. Mereka menganggapnya sebagai sabitan yang tidak boleh dipertikaikan. Tetapi jika mereka mempercayainya, mereka pasti tidak boleh mencuri dan membuang mayat Yesus. Seorang peguam jenayah terkenal, yang mengajar pelajar undang-undang di Harvard bagaimana untuk menyiasat kelemahan saksi, mengatakan ini tentang murid-murid:

“Riwayat peperangan ketenteraan hampir tidak memberikan contoh seperti keteguhan heroik, kesabaran, dan keberanian yang tidak berbelah bahagi. Mereka mempunyai setiap motif yang mungkin untuk mengkaji dengan teliti dasar-dasar iman mereka, dan bukti-bukti fakta dan kebenaran besar yang mereka tegaskan”Daun hijau. 1874. Pemeriksaan Kesaksian Empat Penginjil oleh Peraturan Keterangan yang Ditadbir di Mahkamah Keadilan. hlm.29 

… Berbanding dengan kesunyian sejarah mereka yang berkuasa

Berkaitan dengan ini adalah kebisuan pihak berkuasa – Yahudi dan Rom. Saksi-saksi yang bermusuhan ini tidak pernah serius cuba untuk menceritakan kisah ‘sebenar’, atau menunjukkan bagaimana murid-murid itu salah. Seperti yang dinyatakan oleh Dr. Montgomery, 

“Ini menggariskan kebolehpercayaan kesaksian tentang kebangkitan Kristus yang dipersembahkan serentak di rumah ibadat – di gigi-gigi pembangkang, di kalangan pemeriksa balas yang bermusuhan yang pastinya akan memusnahkan kes itu … sekiranya faktanya sebaliknya”Montgomery, 1975. Penaakulan Undang-undang dan Apologetik Kristian. p88-89

Yesus telah Dibangkitkan!

Kami tidak mempunyai ruang untuk mempertimbangkan setiap aspek soalan ini. Akan tetapi, keberanian murid-murid yang tidak tergoyahkan dan keheningan pihak berkuasa yang bermusuhan sezaman dengannya menyatakan bahawa terdapat satu kes untuk Kristus telah bangkit. Ini bernilai mengambil peperiksaan yang serius dan bernas. Satu cara untuk melakukannya ialah memahaminya dalam konteks Alkitabnya. Tempat yang bagus untuk bermula ialah Tanda-tanda Abraham dan juga Musa . Walaupun mereka hidup lebih dari seribu tahun sebelum Yesus, mereka secara nubuatan menubuatkan kematian dan kebangkitan-Nya.  Yesaya juga menubuatkan kebangkitan 750 tahun sebelum ia berlaku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *