Skip to content
Home » islam dan injil

islam dan injil

Pertama sekali, seperti yang saya jelaskan dalam About Me , selalu Injil yang diturunkan oleh para Nabi yang telah mengubah hidup saya dan telah menarik minat saya. Agama Kristian tidak pernah mempengaruhi saya dengan cara yang sama dan oleh itu tidak pernah membangkitkan minat dan kajian saya seperti yang dilakukan oleh Injil. Dan kerana saya hanya boleh menulis tentang apa yang menyentuh saya, saya mengehadkan laman web ini hanya kepada Injil (dan Taurat & Zabur – kitab Bible atau al kitab) seperti yang diwahyukan oleh para Nabi. Banyak laman web yang wujud, ada yang baik dan yang lain tidak begitu bagus, yang membincangkan agama Kristian dan jika itu minat khusus anda, saya cadangkan googling ‘Kekristianan’ dan mengikuti pautan tersebut.

Mungkin anda tertanya-tanya tentang perbezaan antara keduanya. Anda mungkin menganggapnya sama dengan perbezaan antara menjadi seorang Arab dan seorang Muslim. Kebanyakan orang di Barat berpendapat bahawa kedua-duanya adalah sama iaitu semua orang Arab adalah Islam dan semua orang Islam adalah orang Arab. Sudah tentu terdapat pertindihan dan pengaruh yang besar antara kedua-duanya. Budaya dan adat Arab telah banyak dipengaruhi oleh Islam, dan oleh kerana Nabi Muhammad (SAW) dan para sahabat dan penggantinya adalah orang Arab, adalah benar juga bahawa lingkungan Arab melahirkan dan memupuk Islam. Dan hari ini Al-Quran paling baik dibaca dan difahami dalam bahasa Arab. Walau bagaimanapun, terdapat ramai orang Islam yang bukan Arab dan terdapat ramai orang Arab yang bukan Islam. Terdapat pertindihan dan pengaruh antara satu sama lain – tetapi mereka tidak sama.

Begitu juga dengan Injil dan Kristian. Terdapat banyak perkara, kepercayaan dan amalan dalam agama Kristian yang bukan sebahagian daripada Injil. Sebagai contoh, terdapat perayaan Paskah dan Krismas yang terkenal. Mereka mungkin merupakan representasi agama Kristian yang paling terkenal. Dan perayaan-perayaan ini adalah untuk mengenang kelahiran dan pemergian nabi Isa al Masih (Jesus Christ – PBUH), yang merupakan nabi utama dalam Injil. Tetapi tidak di mana-mana dalam mesej Injil, atau dalam buku-buku Injil, kita tidak menemui sebarang rujukan atau perintah (atau apa-apa) berkaitan dengan perayaan ini. Saya seronok merayakan perayaan-perayaan ini – tetapi begitu juga dengan ramai rakan saya yang langsung tidak berminat dengan Injil. Malah, mazhab Kristian yang berbeza mempunyai hari yang berbeza dalam setahun di mana mereka merayakan perayaan ini. Sebagai contoh lain, Injil mencatatkan bahawa Isa al Masih (AS) memberi salam kepada murid-muridnya dengan ‘Salam sejahtera’ (iaitu Salaam wa alykum), walaupun orang Kristian hari ini tidak menggunakan salam itu.

19Pada hari Minggu itu juga, apabila hari sudah petang, pengikut-pengikut Yesus berkumpul di sebuah rumah dengan pintu yang terkunci, kerana mereka takut akan para penguasa Yahudi. Kemudian Yesus datang berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, “Salam sejahtera!”

Yohanes 20:19

Sama ada dengan perayaan, gereja, imej (seperti patung di gereja) terdapat banyak, baik dan buruk, yang telah berkembang selepas Injil diturunkan oleh Isa al Masih (AS), yang telah ditarik ke dalam agama Kristian.

Jadi walaupun terdapat banyak pertindihan antara kedua-duanya – tetapi mereka tidak sama. Malah, dalam keseluruhan Alkitab (al kitab) perkataan ‘Kristian’ disebut hanya tiga kali, dan kali pertama ia disebut ia menunjukkan bahawa penyembah berhala pada zaman itu mencipta perkataan itu sebagai nama mereka untuk ‘murid-murid’ Isa al Masih.

26Apabila dia menjumpai Saulus, Barnabas membawa Saulus ke Antiokhia, dan selama setahun mereka berkumpul dengan jemaah di situ sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia, untuk kali pertama pengikut-pengikut Yesus disebut orang Kristian.

Kisah 11:26

Orang-orang Antioch, pada masa itu, menyembah banyak tuhan dan apabila murid-murid Isa datang mengikuti ajarannya mereka dipanggil “Kristian” oleh orang-orang ini. Istilah dan konsep dalam Taurat, Zabur dan Injil (iaitu Bible atau al kitab) yang biasa digunakan untuk menerangkan Injil ialah ‘Jalan’ dan ‘Jalan yang Lurus’; dan mereka yang mengikuti Injil dipanggil ‘Mu’min’, ‘Murid’, ‘Pengikut Jalan’, mereka yang “tunduk kepada kebenaran Tuhan”.

Saya yakin bahawa setiap orang harus mempunyai peluang untuk memahami Injil. Untuk itu saya juga mempunyai satu lagi blog/laman web untuk orang barat sekular – budaya saya – di www.considerthegospel.org . Tetapi laman web itu memperkatakan banyak soalan yang telah dijawab oleh orang yang beriman kepada Allah (seperti “Adakah Tuhan?”). Oleh kerana terdapat begitu banyak sejarah dan asas yang sama antara Injil dan Islam, dengan kebanyakan percanggahan pendapat datang terutamanya daripada kekurangan peluang untuk mendapatkan pemahaman, dan kerana saya mempunyai keistimewaan untuk mempunyai begitu ramai rakan Muslim yang baik membimbing saya dalam memahami Al-Quran dan Hadith, sementara saya membantu mereka memahami Injil, saya fikir saya akan melancarkan laman web ini. Inshalla’Allah ia akan membantu orang-orang beriman mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang semua yang telah dituturkan oleh para Nabi. Dan ia akan terus mengubah kehidupan dengan cara yang tenang tetapi dramatik seperti yang diajar oleh Isa al Masih (AS) sejak dahulu lagi tentang kuasa Jalan Lurus.

Oleh kerana kita tahu bahawa Injil diturunkan oleh Nabi Isa al Masih (AS), dan mereka yang takut kepada Allah ingin mengetahui dan memahami semua yang nabi telah katakan, kita meninggalkan kontroversi agama Kristian untuk tempat lain dan orang lain. Injil layak untuk difahami tanpa komplikasi agama Kristian. Saya fikir anda akan mendapati, seperti yang saya dapati, bahawa Injil akan menarik dan cukup mencabar untuk kita atas dasar itu.