Skip to content
Home » Tanda Qabil & Habil

Tanda Qabil & Habil

Dalam artikel sebelum ini kita telah melihat pada tanda Adam dan Hawa.  Mereka mempunyai dua anak lelaki yang secara ganas berdepan antara satu sama lain. Ia adalah kisah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Tetapi kami juga ingin mempelajari prinsip universal daripada kisah ini untuk mendapatkan pemahaman daripada Tanda mereka. Jadi marilah kita membaca dan belajar. (Klik Di sini untuk membuka laluan dalam tetingkap lain).

Kain & Habil (Qabil dan Habil): Dua anak lelaki dengan Dua korban

Dalam Taurat dua anak Adam & Hawa bernama Qabil dan Habil. Dalam Al-Quran mereka tidak dinamakan, tetapi dikenali sebagai Qabil dan Habil dalam tradisi Islam. Mereka masing-masing membawa korban kepada Allah tetapi hanya korban Habil sahaja yang diterima manakala korban Qabil tidak. Dalam kecemburuannya Qabil membunuh saudaranya tetapi dia tidak dapat menyembunyikan keaiban kejahatannya daripada Allah. Persoalan penting dari kisah ini ialah mengapa pengorbanan Habil diterima sedangkan korban Kain tidak. Ramai yang menganggap bahawa ia terletak pada perbezaan antara dua beradik itu. Tetapi pembacaan akaun yang teliti akan membawa kita untuk berfikir sebaliknya. Taurat menjelaskan bahawa terdapat perbezaan dalam pengorbanan yang dibawa. Kain membawa ‘buah-buahan dari tanah’ (iaitu buah-buahan dan sayur-sayuran) manakala Habel membawa ‘bahagian lemak dari anak sulung kambing dombanya’. Ini bermakna Habel telah mengorbankan seekor binatang, seperti domba atau kambing, daripada kawanannya.

Di sini kita melihat persamaan dengan tanda Adam. Adam cuba menutup aibnya dengan daun, tetapi ia mengambil kulit binatang (dan dengan itu kematiannya) untuk memberikan penutup yang berkesan. Daun, buah-buahan dan sayur-sayuran tidak mempunyai darah dan oleh itu tidak mempunyai jenis kehidupan yang sama seperti manusia dan haiwan. Penutupan daun tanpa darah tidak mencukupi untuk Adam dan begitu juga pengorbanan buah-buahan dan sayur-sayuran tanpa darah daripada Kain tidak boleh diterima. Pengorbanan Habil ‘bahagian lemak’ bermakna bahawa darah haiwan itu ditumpahkan dan disalirkan, sama seperti haiwan yang pada asalnya memberi pakaian kepada Adam & Hawa.

Mungkin kita boleh meringkaskan tanda ini dengan ungkapan yang saya pelajari semasa kecil: ‘Jalan ke neraka diturap dengan niat yang baik’. Ungkapan itu nampaknya sesuai dengan Kain. Dia percaya kepada Allah dan menunjukkan ini dengan datang menyembah-Nya dengan korban. Tetapi Allah tidak menerima korban dan dengan itu tidak menerimanya. Tapi kenapa? Adakah dia mempunyai sikap yang buruk? Ia tidak mengatakan bahawa dia melakukannya pada mulanya. Boleh jadi dia mempunyai niat dan sikap yang terbaik. Tanda Adam, bapanya, memberi kita petunjuk. Ketika Allah menghakimi Adam dan Hawa, Dia menjadikan mereka fana. Oleh itu kematian adalah bayaran untuk dosa mereka. Kemudian Allah memberi mereka tanda – pakaian (kulit) dari binatang yang menutup aurat mereka. Tetapi itu bermakna bahawa haiwan berkenaan terpaksa mati. Seekor binatang mati dan darah mengalir untuk menutup aib Adam dan Hawa. Dan sekarang anak-anak lelaki mereka membawa korban tetapi hanya korban Habel (‘bahagian lemak dari kawanan domba’) akan memerlukan kematian dan penumpahan & penyaliran darah korban. ‘Buah tanah’ tidak boleh mati kerana ia tidak ‘hidup’ dengan cara yang sama dan tidak mempunyai darah untuk mengalir.

Tanda untuk kita: Menumpahkan & Menyalirkan Darah

Allah sedang mengajar kita di sini. Bukan kita yang menentukan cara kita mendekati Allah. Dia menetapkan piawaian dan kami memutuskan sama ada kami mematuhinya atau tidak. Dan standard di sini ialah ada pengorbanan yang mati, menumpahkan dan mengalirkan darahnya. Saya mungkin lebih suka apa-apa keperluan lain kerana kemudian saya boleh memberikannya dari sumber saya sendiri. Saya boleh memberi masa, tenaga, wang, doa dan dedikasi tetapi tidak hidup. Tetapi itu – pengorbanan darah – adalah tepat yang dikehendaki oleh Allah. Apa-apa lagi tidak akan mencukupi. Menarik untuk melihat tanda-tanda kenabian yang berjaya jika corak pengorbanan ini berterusan.

Muat turun PDF semua Tanda-tanda dari Al Kitab sebagai sebuah buku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *