Skip to content
Home » Bagaimanakah Bible diterjemahkan?

Bagaimanakah Bible diterjemahkan?

Bible, atau al kitab, biasanya tidak dibaca dalam bahasa asalnya Ibrani & Yunani). Ini bukan kerana ia tidak tersedia dalam bahasa ini. Ia adalah, dan sarjana belajar bahasa Yunani dan Ibrani di universiti untuk tujuan dapat membaca dan mengkaji Alkitab dalam bahasa asal. Ini selalunya cara guru profesional Alkitab mempelajarinya. Tetapi orang percaya biasa tidak membaca atau mempelajari Bible dalam bahasa asalnya, dan sebaliknya membacanya dalam terjemahan bahasa ibunda mereka. Oleh itu, Bible tidak selalunya dilihat dalam bahasa asalnya, menyebabkan sesetengah orang berfikir bahawa bahasa asal telah hilang, dan yang lain berpendapat bahawa proses terjemahan telah membawa kepada rasuah. Sebelum membuat kesimpulan ini, adalah lebih baik terlebih dahulu memahami proses terjemahan al kitab, atau Bible. Itulah yang akan kami lakukan dalam artikel ini.

https://youtube.com/watch?v=10k9eF7LCYw%3Ffeature%3Doembed%26enablejsapi%3D1%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fms.injil.xyz

Terjemahan lwn Transliterasi

Kita perlu terlebih dahulu memahami beberapa asas terjemahan. Penterjemah kadangkala memilih untuk menterjemah dengan cara yang serupa membunyikan bukannya dengan makna, terutamanya apabila ia berkaitan dengan nama atau gelaran. Ini dikenali sebagai transliterasi. Rajah di bawah menggambarkan perbezaan antara terjemahan dan transliterasi. Daripada bahasa Arab, anda boleh memilih dua cara untuk membawa perkataan ‘God’ ke dalam bahasa Inggeris. Anda boleh menterjemah dengan makna yang memberikan ‘Tuhan’ atau anda boleh menerjemahkan dengan bunyi untuk mendapatkan ‘Allah’.

Ini menggunakan istilah ‘Tuhan’ untuk menggambarkan bagaimana kita boleh menterjemah atau mengalih huruf daripada satu bahasa ke bahasa lain

Dengan pertukaran yang meningkat antara bahasa Inggeris dan bahasa Arab sejak beberapa tahun kebelakangan ini, istilah ‘Allah’ telah menjadi perkataan yang diiktiraf dalam bahasa Inggeris yang bermaksud Tuhan. Tiada ‘betul’ atau ‘salah’ mutlak dalam pilihan terjemahan atau transliterasi untuk tajuk dan kata kunci. Pilihan bergantung pada sejauh mana istilah itu diterima atau difahami dalam bahasa penerima.

Septuaginta

Terjemahan pertama Bible adalah apabila Perjanjian Lama Ibrani (= Taurat & Zabur) diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani kira-kira 250BC. Terjemahan ini dikenali sebagai Septuagint (atau LXX) dan ia sangat berpengaruh. Oleh kerana Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, banyak petikan Perjanjian Lama diambil daripada Septuaginta Yunani.

Terjemahan & Transliterasi dalam Septuaginta

Rajah di bawah menunjukkan bagaimana semua ini memberi kesan kepada Bible zaman moden di mana peringkat terjemahan ditunjukkan dalam kuadran.

Ini menunjukkan proses terjemahan Bible (al kitab) kepada bahasa moden

Perjanjian Lama Ibrani asal (Taurat & Zabur) berada dalam kuadran #1 dan boleh diakses hari ini dalam Teks Masoretik dan Skrol Laut Mati. Oleh kerana Septuaginta adalah bahasa Ibrani -> terjemahan Yunani, ia ditunjukkan sebagai anak panah dari kuadran #1 hingga #2. Perjanjian Baru itu sendiri pada asalnya ditulis dalam bahasa Yunani, jadi ini bermakna #2 mengandungi kedua-dua Perjanjian Lama dan Baru. Di bahagian bawah (#3) ialah terjemahan bahasa moden bagi Bible (cth. Bahasa Inggeris). Untuk ke sana Perjanjian Lama diterjemahkan daripada bahasa Ibrani asal (1 -> 3) dan Perjanjian Baru diterjemahkan daripada bahasa Yunani (2 -> 3). Penterjemah mesti memutuskan transliterasi atau terjemahan nama dan tajuk seperti yang dijelaskan sebelum ini. Ini digambarkan dengan anak panah hijau berlabel transliterasi dan menterjemah, menunjukkan bahawa penterjemah boleh mengambil mana-mana pendekatan.

Saksi Septuaginta mengenai Persoalan Korupsi Bible

Memandangkan Septuaginta telah diterjemahkan dari bahasa Ibrani sekitar 250 SM, kita dapat melihat (jika kita menterjemahkan kembali bahasa Yunani ke Ibrani) apa yang terdapat oleh penterjemah ini dalam manuskrip Ibrani mereka yang mereka terjemahkan. Oleh kerana teks-teks ini hampir sama, ini menunjukkan bahawa teks Perjanjian Lama tidak berubah sejak sekurang-kurangnya 250 SM. Septuaginta telah dibaca di seluruh Timur Tengah dan Mediterranean selama beratus-ratus tahun, oleh orang Yahudi, Kristian, dan juga pagan – dan sehingga kini ramai di Timur Tengah masih menggunakannya. Jika seseorang (Kristian, Yahudi atau orang lain) mengubah Perjanjian Lama dan merosakkannya, maka Septuaginta akan berbeza daripada teks Ibrani. Tetapi mereka pada asasnya sama.

Begitu juga, jika misalnya seseorang di Iskandariah, Mesir, telah merosakkan Septuaginta itu sendiri maka salinan manuskrip Septuaginta di Alexandria akan berbeza daripada manuskrip Septuaginta yang lain di seluruh Timur Tengah dan Mediterranean. Tetapi mereka adalah sama. Jadi data memberitahu kita tanpa sebarang percanggahan bahawa Perjanjian Lama tidak rosak.

Septuaginta dalam Terjemahan

Septuaginta juga digunakan untuk membantu terjemahan moden. Sarjana terjemahan menggunakan Septuaginta sehingga hari ini untuk membantu mereka menterjemah beberapa petikan Perjanjian Lama yang lebih sukar. Bahasa Yunani difahami dengan baik dan dalam beberapa petikan di mana bahasa Ibrani adalah sukar penterjemah dapat melihat bagaimana penterjemah Septuaginta memahami petikan yang tidak jelas ini 2250 tahun yang lalu.

Memahami terjemahan/transliterasi dan Septuaginta membantu kita memahami dari mana istilah ‘Kristus’, ‘Mesias’, dan ‘Masih’ berasal kerana istilah ini berkaitan dengan Isa (atau Jesus – PBUH), yang perlu kita fahami jika kita ingin memahami mesej Injil. Kami melihat ini dalam artikel kami seterusnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *