Skip to content
Home » Masih Yang Akan Datang: Dalam Tanda-Tanda ‘Tujuh’

Masih Yang Akan Datang: Dalam Tanda-Tanda ‘Tujuh’

Banyak kali dalam Al-Quran, kita melihat bahawa Allah menggunakan kitaran dalam tujuh. Contohnya, Surah at-Talaq (Surah 65 – The Divorce) menyatakan

Allah yang menciptakan tujuh petala langit dan (Ia menciptakan) bumi seperti itu; perintah Allah berlaku terus menerus di antara alam langit dan bumi. (Berlakunya yang demikian) supaya kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu, dan bahawa sesungguhnya Allah tetap meliputi ilmuNya akan tiap-tiap sesuatu.

(Surah at-Talaq 65:12)

Dan Surah An-Naba (Surah 78 – The Tidings) says

Dan Kami telah membina di atas kamu tujuh petala (langit) yang kuat kukuh?

(Surah An-Naba 78:12)

Maka tidaklah mengejutkan kita bahawa masa kedatangan Masih juga diberikan dalam tujuh, seperti yang kita lihat di bawah.

Semasa kita menerokai para nabi, kita telah belajar bahawa walaupun mereka kadang-kadang dipisahkan antara satu sama lain selama beratus-ratus tahun – jadi mereka tidak dapat secara manusia menyelaraskan nubuatan mereka satu sama lain – namun nubuatan mereka mengembangkan tema utama Masih yang akan datang (= Kristus). Kami melihat bahawa nabi Yesaya (AS) telah menggunakan Tanda Ranting dari tunggul, dan kemudian nabi Zakaria (AS) telah bernubuat bahawa ini Cawangan akan mempunyai nama nama Ibrani Yhowshuwa, yang dalam bahasa Yunani ialah Iesous, Yang merupakan Isa dalam bahasa Inggeris dan Isa dalam bahasa Arab. Ya, nama Masih (= Kristus) telah dinubuatkan 500 tahun sebelum Isa al Masih – Isa (AS)– pernah hidup. Nubuatan ini ditulis dalam Kitab Yahudi, (bukan dalam Injil), yang masih dibaca dan diterima – tetapi tidak difahami – oleh orang Yahudi.

Nabi Daniel

Kita sekarang datang kepada nabi Daniel (AS). Dia tinggal dalam buangan di Babylon dan merupakan pegawai yang berkuasa dalam kerajaan Babylon dan Parsi – serta seorang nabi. Garis masa di bawah menunjukkan di mana nabi Daniel (as) hidup dalam sejarah para nabi.

 The Prophets Daniel & Nehemiah shown in timeline with other prophets of Zabur
Nabi Daniel & Nehemia ditunjukkan dalam garis masa dengan nabi Zabur yang lain

Dalam bukunya, nabi Daniel (AS), menerima mesej daripada malaikat Jibril (Jabril). Daniel dan Maryam, ibu Yesus (Isa – PBUH), adalah satu-satunya dalam seluruh Alkitab (al kitab) untuk mempunyai mesej yang diberikan oleh Jibril. Oleh itu, kita harus memberi perhatian khusus kepada mesej ini. Malaikat Jibril (Jabril) memberitahunya bahawa:

Semasa aku berdoa, Gabriel yang aku nampak dalam penglihatanku yang dahulu itu, terbang ke arahku. Masa itu waktu yang ditetapkan untuk mempersembahkan korban petang.
 
Gabriel menerangkan, “Hai Daniel, aku datang untuk menolong engkau memahami nubuat itu.
 
Apabila engkau mula memohon kepada Allah, Dia menjawab permohonanmu. Aku datang menyampaikan jawapan itu kerana Dia sangat mengasihi engkau. Oleh itu dengarlah baik-baik sementara aku menerangkan makna penglihatan itu.
 
Tujuh kali tujuh puluh tahun ialah jangka masa yang telah ditentukan Allah untuk membebaskan bangsamu dan kotamu yang suci itu daripada dosa dan kejahatan. Dosa akan diampunkan dan keadilan yang kekal akan ditegakkan, agar penglihatan dan nubuat itu menjadi kenyataan, dan agar Rumah TUHAN yang suci ditahbiskan semula.
 
Perhatikanlah dan fahamilah hal ini: Dari saat perintah dikeluarkan untuk membina semula Yerusalem, hingga kedatangan pemimpin yang dipilih oleh Allah, jangka masanya ialah tujuh kali tujuh tahun. Yerusalem akan dibina semula dengan jalan-jalan raya dan pertahanan yang kuat, dan akan bertahan selama tujuh kali enam puluh dua tahun, tetapi masa itu penuh kesusahan.
 
Pada akhir jangka masa itu, pemimpin yang dipilih oleh Allah itu akan dibunuh walaupun dia tidak bersalah. Kota Yerusalem dan Rumah TUHAN akan dimusnahkan oleh pasukan tentera seorang raja yang berkuasa. Akhir jangka masa itu akan tiba seperti banjir yang membawa peperangan dan kemusnahan yang telah ditentukan oleh Allah.
 

(Daniel 9:21-26)

Kita melihat bahawa ini adalah nubuat tentang kedatangan ‘Yang Diurapi’ (= Kristus = Masih seperti yang kita lihat laman web ini). Malaikat Jibril memberikan jadual waktu bila Masih akan datang. Gabriel berkata akan ada pengiraan mundur yang akan bermula dengan ‘pengeluaran dekri untuk memulihkan dan membina semula Baitulmaqdis’. Walaupun Daniel telah diberi mesej ini (sekitar tahun 537 SM) dia tidak hidup untuk melihat permulaan hitung mundur ini.

Pengeluaran Dekri untuk memulihkan dan membina semula Yerusalem

Sebenarnya ia adalah Nehemia, yang hidup hampir seratus tahun selepas Daniel (AS), yang menyaksikan permulaan kira detik ini. Dia adalah pembawa cawan kepada Maharaja Parsi Artaxerxes dan dengan itu tinggal di Susa yang berada di Iran sekarang. Lihat apabila dia hidup dalam garis masa di atas. Dia memberitahu kita dalam bukunya itu

Pada suatu hari, empat bulan kemudian, iaitu pada bulan Nisan, ketika Raja Artahsasta sedang makan, aku menghidangkan wain kepadanya. Sebelum itu, raja belum pernah nampak aku bersedih.
 
Oleh itu raja bertanya, “Mengapa engkau kelihatan sangat sedih? Engkau tidak sakit; tentu ada perkara yang menyusahkan hatimu.” Aku terperanjat
 
lalu menjawab, “Daulat tuanku! Mana mungkin hamba tidak bersedih, apabila kota tempat nenek moyang hamba dikuburkan sedang dalam keadaan reruntuhan, dan pintu-pintu gerbangnya musnah dimakan api?”
 
Raja bertanya, “Kalau begitu, apakah keinginanmu?” Aku berdoa dalam hati kepada Allah penguasa di syurga
 
lalu aku berkata kepada raja, “Jika tuanku berkenan, dan tuanku sudi mengabulkan permohonan hamba, benarkanlah hamba pergi ke negeri Yehuda, kota tempat nenek moyang hamba dikuburkan, supaya hamba dapat membina semula kota itu.”
 
Raja, yang duduk bersama dengan permaisuri di sisinya, mengabulkan permohonanku. Raja bertanya berapa lama aku akan tinggal di sana, dan bila aku akan kembali. Aku pun memberitahu raja masanya aku akan kembali.
 
Selepas itu aku memohon supaya raja memberi aku beberapa pucuk surat bagi gabenor-gabenor di Wilayah Efrat Barat, supaya mereka membenarkan aku pergi ke Yehuda.
 
Selain itu, aku juga meminta surat bagi Asaf, pengawas hutan diraja, supaya dia memberi aku kayu balak bagi pintu gerbang kubu yang menjadi pertahanan Rumah TUHAN, dan bagi tembok kota, serta rumah yang akan kudiami. Raja mengabulkan semua permohonanku itu kerana Allah menyertai aku.
 
Raja mengutus beberapa orang pegawai tentera dan sepasukan askar berkuda untuk mengiringi aku dalam perjalananku ke Efrat Barat. Apabila aku tiba di sana, aku menyerahkan surat-surat raja itu kepada para gabenor.
 
Tetapi Sanbalat, orang dari kota Bet-Horon, dan Tobia, pegawai dari wilayah Amon, mendengar bahawa ada orang yang datang untuk menolong umat Israel. Oleh itu mereka sangat marah.
 
Aku meneruskan perjalanan ke Yerusalem. Selama tiga hari
 

(Nehemiah 2:1-11)

Ini mencatatkan “pengeluaran dekri untuk memulihkan dan membina semula Yerusalem” yang Daniel telah nubuatkan akan datang suatu hari nanti. Dan kita melihat bahawa ia berlaku pada tahun ke-20 Maharaja Parsi Artaxerxes, yang terkenal dalam sejarah sebagai memulakan pemerintahannya pada 465 SM. Oleh itu tahun ke-20 beliau akan meletakkan dekri ini pada tahun 444 SM. Jibril telah menghantar mesej kepada nabi Daniel (AS) dan memberi tanda untuk permulaan kira detik. Hampir seratus tahun kemudian, Maharaja Parsi, tidak mengetahui tentang nubuatan Daniel ini, mengeluarkan dekri ini – menggerakkan hitung detik yang telah ditulis akan membawa Yang Diurapi – Masih.

Tujuh yang misteri

Mesej Gabriel yang diberikan kepada nabi Daniel menunjukkan bahawa ia akan mengambil “tujuh ‘tujuh’ dan enam puluh dua ‘tujuh'” dan kemudian Masih akan didedahkan. Jadi apa itu ‘Tujuh’? Dalam Taurat Musa a.s, terdapat satu pusingan tujuh tahun. Setiap tahun ke-7 tanah itu perlu berehat daripada pertanian supaya tanah dapat menambah nutriennya. Jadi ‘Tujuh’ ialah kitaran 7 tahun. Dengan itu, kita melihat bahawa dari pengeluaran dekri, kira detik akan datang dalam dua bahagian. Bahagian pertama ialah ‘tujuh tujuh’ atau tujuh tempoh 7 tahun. Ini, 7*7=49 tahun, adalah masa yang diperlukan untuk membina semula Yerusalem. Ini diikuti oleh enam puluh dua tujuh, jadi jumlah kira detik ialah 7*7 + 62*7 = 483 tahun. Dengan kata lain, dari mengeluarkan dekri Artaxerxes, akan ada 483 tahun sehingga Masih didedahkan.

tahun 360 hari

Kita perlu membuat sedikit pelarasan kalendar. Seperti yang dilakukan oleh banyak negara pada zaman dahulu, para nabi menggunakan satu tahun sepanjang 360 hari. Terdapat pelbagai cara untuk menetapkan panjang ‘tahun’ dalam kalendar. Yang barat (berdasarkan revolusi suria) adalah 365.24 hari panjang, dan yang Muslim adalah 354 hari (berdasarkan kitaran bulan), dan satu yang Daniel gunakan adalah separuh jalan sepanjang 360 hari. Jadi 483 tahun ‘360 hari’ ialah 483*360/365.24 = 476 tahun suria.

 

Ketibaan Masih diramalkan kepada tahun

Dengan maklumat ini kita boleh mengira bilakah Masih sepatutnya datang. Kita akan pergi dari era ‘SM’ ke era ‘AD’ dan hanya ada 1 tahun dari 1BC – 1AD (Tiada tahun ‘sifar’). Maklumat untuk pengiraan ini diringkaskan dalam jadual

Tahun mula 444 SM (20th tahun Artahsasta)
Tempoh masa 476 tahun suria
Jangkaan ketibaan dalam Kalendar Barat (-444 + 476 + 1) (‘+1’ kerana tiada 0 AD) = 33
Tahun yang dijangkakan X

Yesus dari Nazareth datang ke Yerusalem dengan menunggang keldai dalam perayaan yang terkenal Palm Sunday. Pada hari itu dia mengumumkan dirinya dan menunggang ke Yerusalem sebagai Masih mereka. Tahun itu X.

Nabi Daniel dan Nehemia, walaupun mereka tidak mengenali antara satu sama lain sejak mereka hidup terpisah 100 tahun, telah diselaraskan oleh Allah untuk menerima nubuatan dan menggerakkan pengiraan detik yang akan mendedahkan Masih. Dan kira-kira 570 tahun selepas nabi Daniel menerima mesejnya daripada Gabriel, Isa memasuki Yerusalem sebagai Masih. Itu adalah nubuatan yang sangat luar biasa dan penggenapan yang tepat. Seiring dengan ramalan dari nama Masih yang diberikan oleh nabi Zakharia, para nabi ini membentuk kumpulan ramalan yang benar-benar menakjubkan supaya semua orang yang ingin mengetahui dapat melihat rancangan Allah berlaku.

Tetapi jika nubuatan Zabur ini sangat luar biasa, dan ia ditulis dalam Kitab Yahudi – bukan Injil – mengapa orang Yahudi tidak menerima Isa sebagai Masih? Ia berada dalam perkhidmatan buku! Seharusnya jelas yang kita fikirkan, terutamanya dengan ramalan yang tepat dan sangat terpenuhi. Ia adalah dalam pemahaman mengapa orang Yahudi tidak menerima Isa sebagai Masih bahawa kita belajar beberapa lagi perkara yang luar biasa tentang kedatangan Orang ini yang dinubuatkan oleh para nabi. Kami melihat soalan ini dalam artikel seterusnya.

Muat turun PDF semua Tanda-tanda dari Al Kitab sebagai sebuah buku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *