Skip to content
Home » Misi Isa al Masih dalam Membangkitkan Lazarus

Misi Isa al Masih dalam Membangkitkan Lazarus

Surah ad-Dukhan (Surah 44 – The Smoke) memberitahu kita bahawa suku Quraisy menolak pesanan Nabi Muhammad SAW dengan memberikan cabaran berikut:

Adapun orang-orang Quraisy itu, mereka berkata:

“Tidak ada apa-apa selain kematian pertama kita, dan kita tidak akan dibangkitkan lagi.

“Maka kembalikanlah (pula) nenek moyang kami, jika benar apa yang kamu katakan itu”. (Surah Ad-Dukhan 44:34-36)

Mereka mencabarnya untuk membangkitkan seseorang daripada kematian untuk membuktikan kebenaran mesejnya. Surah al-Ahqaf (Surah 46 – The Wind Curved Sandhill) menceritakan cabaran yang serupa daripada seorang kafir kepada ibu bapanya yang beriman.

Tetapi (ada seorang) yang berkata kepada ibu bapanya, “Aduhlah kamu! Adakah kamu menepati janji kepada-Ku bahawa Aku akan dibangkitkan, walaupun beberapa generasi telah berlalu sebelumku (tanpa bangkit semula)?” Dan mereka berdua meminta pertolongan kepada Allah, (dan menegur anaknya): “Celakalah engkau! Percayalah! kerana janji Allah itu benar.” Tetapi dia berkata, “Ini tidak lain hanyalah dongengan orang dahulu kala!” (Surah al-Ahqaf 46:17)

Orang yang tidak percaya itu menolak kebangkitan sebagai mitos kerana ia belum pernah berlaku. Surah ad-Dukhan dan Surah al-ahqaf kedua-duanya merujuk kepada orang-orang kafir menggunakan ujian bangkit daripada kematian untuk meneliti Nabi SAW dan kepercayaan asas semua ahli tauhid. Nabi Isa al Masih AS bertemu dengan pemeriksaan yang sama oleh penentangnya. Dia menggunakan ujian ini untuk mendedahkan kedua-dua tanda kewibawaannya dan tujuan misinya.

Apakah Misi Isa al Masih?

Isa al Masih (AS) diajar, sembuh, dan melakukan banyak keajaiban. Tetapi persoalan itu masih kekal dalam fikiran murid-muridnya, pengikutnya dan juga musuh-musuhnya: mengapa dia datang? Banyak dari para nabi terdahulu, termasuk para Nabi Musa a.s. juga melakukan mukjizat yang dahsyat. Sejak Musa telah sudah diberi undang-undang, dan Isa sendiri berkata dia “tidak datang untuk memansuhkan undang-undang”, mengapa kemudiannya dia diutus oleh Allah?

Isa al Masih menghadapi Kematian

Sekarang seorang lelaki bernama Lazarus sedang sakit. Dia berasal dari Betania, kampung Maria dan saudaranya Marta. (Maria ini, yang Lazarus saudaranya sekarang terbaring sakit, dialah yang mencurahkan minyak wangi ke atas Tuhan dan menyeka kaki-Nya dengan rambutnya.) Oleh itu, saudari-saudari itu menghantar berita kepada Yesus, “Tuhan, orang yang Engkau kasihi sedang sakit.”

Apabila dia mendengar ini, Yesus berkata, “Penyakit ini tidak akan berakhir dengan kematian. Tidak, itu untuk kemuliaan Allah, supaya Anak Allah dipermuliakan olehnya.”Sekarang Yesus mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Maka apabila dia mendengar bahawa Lazarus sakit, dia tinggal di tempat dia tinggal dua hari lagi,dan kemudian Dia berkata kepada murid-murid-Nya, “Mari kita kembali ke Yudea.”

“Tetapi Rabbi,” kata mereka, “sebentar tadi orang Yahudi di sana cuba melempari Engkau, tetapi Engkau akan kembali?”

Yesus menjawab, “Bukankah siang hari ada dua belas jam? Sesiapa yang berjalan pada siang hari tidak akan tersandung, kerana mereka melihat dengan terang dunia ini.10 Apabila seseorang berjalan pada waktu malam, dia tersandung, kerana mereka tidak mempunyai cahaya.”

11 Sesudah berkata demikian, Dia berkata kepada mereka, “Lazarus, sahabat kita, telah tertidur; tetapi saya pergi ke sana untuk membangunkan dia.”

12 Murid-murid-Nya menjawab, “Tuhan, jika dia tidur, dia akan sembuh.” 13 Yesus telah bercakap tentang kematian-Nya, tetapi pengikut-pengikut-Nya menyangka yang dia maksudkan ialah tidur semula jadi.

14 Maka dengan jelas Ia berkata kepada mereka, “Lazarus sudah mati, 15 dan demi kamu aku bergembira kerana aku tiada di sana, supaya kamu boleh percaya. Tetapi marilah kita pergi kepadanya.”

16 Kemudian Tomas (juga dikenali sebagai Didimus) berkata kepada murid-murid yang lain, “Marilah kita pergi juga, supaya kita mati bersama-sama dengan Dia.”

Yesus Menghibur Saudari Lazarus

17 Semasa ketibaannya, Yesus mendapati bahawa Lazarus telah berada di dalam kubur selama empat hari. 18 Betania tidak sampai dua batu dari Yerusalem,19 dan banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghiburkan mereka kerana kehilangan saudara mereka. 20 Apabila Marta mendengar bahawa Yesus akan datang, dia pergi menemui Dia, tetapi Maria tinggal di rumah.

21 “Tuhan,” kata Marta kepada Yesus, “sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. 22 Tetapi saya tahu bahawa sekarang ini Tuhan akan memberikan apa sahaja yang kamu minta.”

23 Yesus berkata kepadanya, “Adikmu akan bangkit.”

24 Marta menjawab, “Saya tahu dia akan bangkit pada kebangkitan pada hari terakhir.”

25 Yesus berkata kepadanya, “Akulah kebangkitan dan hidup. Barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati; 26 dan sesiapa yang hidup dengan percaya kepada-Ku tidak akan mati selama-lamanya. Adakah anda percaya ini?”

27 “Ya, Tuhan,” jawabnya, “Aku percaya bahawa Engkaulah Mesias, Anak Allah, yang akan datang ke dalam dunia.”

28 Sesudah berkata demikian, dia kembali dan memanggil saudaranya Maria ke tepi. “Guru ada di sini,” katanya, “dan meminta kamu.” 29 Apabila Maryam mendengar ini, dia segera bangun dan pergi kepadanya. 30 Sekarang Yesus belum masuk ke kampung itu, tetapi masih berada di tempat Marta bertemu dengan Dia. 31 Apabila orang-orang Yahudi yang telah bersama-sama Maria di dalam rumah, menghiburkan dia, melihat betapa cepatnya dia bangun dan keluar, mereka mengikut dia, menyangka dia pergi ke kubur untuk berkabung di sana.

32 Ketika Maria tiba di tempat Yesus berada dan melihat Dia, dia tersungkur di depan kaki-Nya dan berkata, “Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati.”

33 Apabila Yesus melihat dia menangis, dan orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia juga menangis, Dia sangat terharu dan sedih. 34 “Di mana kamu telah meletakkan dia?” dia tanya.

“Mari dan lihat, Tuhan,” jawab mereka.

35 Yesus menangis.

36 Kemudian orang-orang Yahudi berkata, “Lihatlah betapa dia mengasihi dia!”

37 Tetapi beberapa orang di antara mereka berkata, “Tidakkah Dia yang telah mencelikkan mata orang buta itu dapat mencegah orang ini daripada mati?”

38 Yesus, sekali lagi sangat terharu, datang ke kubur. Ia adalah sebuah gua dengan batu diletakkan di seberang pintu masuk. 39 “Angkat batu itu,” katanya.

“Tetapi, Tuhan,” kata Marta, saudara perempuan orang mati itu, “setakat ini baunya busuk, kerana dia sudah empat hari di sana.”

40 Kemudian Yesus berkata, “Bukankah telah Kukatakan kepadamu, bahwa jika kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah?”

41 Maka mereka mengambil batu itu. Kemudian Yesus mendongak dan berkata, “Bapa, Aku bersyukur kepada-Mu, kerana Engkau telah mendengar Aku. 42 Aku tahu bahawa kamu selalu mendengar aku, tetapi aku mengatakan ini untuk kepentingan orang-orang yang berdiri di sini, supaya mereka percaya bahawa kamu telah mengutus Aku.”

43 Setelah berkata demikian, Yesus berseru dengan suara nyaring, “Lazarus, keluarlah!” 44 Orang mati itu keluar, tangan dan kakinya dibalut dengan kain lenan, dan mukanya dililit kain.

Yesus berkata kepada mereka, “Tanggalkan pakaian kubur itu dan biarkan dia pergi.” (Yohanes 11:1-44)

 

Saudari-saudari itu berharap agar Isa al Masih cepat datang untuk menyembuhkan adik mereka. Isa al Masih menangguhkan perjalanannya dengan sengaja membenarkan Lazarus mati, dan tiada siapa yang dapat memahami mengapa dia melakukan ini. Tetapi dalam hal ini kita dapat melihat ke dalam hatinya dan kita membaca bahawa dia marah. Tetapi kepada siapa dia marah? Adik-beradik? Orang ramai? Murid-murid? Lazarus? Tidak, dia marah pada kematian itu sendiri. Juga, ini adalah satu daripada hanya dua kali di mana ia direkodkan bahawa Isa al Masih menangis. Kenapa dia menangis? Ia adalah kerana dia melihat rakannya dipegang oleh kematian. Kematian menimbulkan kemarahan serta tangisan pada nabi.

Menyembuhkan orang yang sakit, walaupun begitu, hanya menangguhkan kematian mereka. Sembuh atau tidak, kematian itu akhirnya menimpa semua orang, sama ada baik atau jahat, lelaki atau perempuan, tua atau muda, beragama atau tidak. Ini telah benar sejak Adam, yang menurut Taurat dan Quran, telah menjadi fana kerana kemaksiatannya. Semua keturunannya, anda dan saya termasuk, menjadi tebusan oleh musuh – kematian. Melawan kematian kita merasakan bahawa tiada jawapan, tiada harapan. Apabila hanya ada harapan penyakit yang tinggal, itulah sebabnya saudara perempuan Lazarus mempunyai harapan untuk sembuh. Tetapi dengan kematian mereka tidak merasakan harapan. Ini adalah benar untuk kita juga. Di hospital ada sedikit harapan tetapi di pengebumian tiada. Kematian adalah musuh terakhir kita. Ini adalah musuh Isa al Masih yang datang untuk mengalahkan kita dan inilah sebabnya dia mengisytiharkan kepada saudari bahawa:

“Akulah kebangkitan dan hidup.” (Yohanes 11:25)

Isa al Masih (AS) telah datang untuk memusnahkan kematian dan menghidupkan semua yang menginginkannya. Dia menunjukkan kuasanya untuk misi ini dengan membangkitkan Lazarus daripada kematian secara terbuka. Dia menawarkan untuk melakukan perkara yang sama untuk semua orang lain yang mahukan hidup dan bukannya kematian.

Tanggapan kepada Nabi

Walaupun kematian adalah musuh terakhir semua orang, ramai di antara kita terperangkap dengan ‘musuh’ yang lebih kecil, akibat konflik (politik, agama, etnik dll.) yang berterusan dengan orang lain di sekeliling kita sepanjang masa. Ini adalah benar pada zaman Isa al Masih juga. Daripada tindak balas saksi kepada keajaiban ini, kita dapat melihat apa yang menjadi kebimbangan utama orang yang berbeza yang hidup pada masa itu. Berikut adalah reaksi berbeza yang direkodkan.

45 Oleh itu, banyak orang Yahudi yang datang melawat Maria, dan telah melihat apa yang dilakukan Yesus, percaya kepada-Nya. 46 Tetapi beberapa daripada mereka pergi kepada orang Farisi dan memberitahu mereka apa yang telah dilakukan oleh Yesus. 47 Kemudian imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil sidang Sanhedrin.

“Apa yang kita capai?” mereka telah bertanya. “Inilah lelaki ini melakukan banyak tanda. 48 Jika kita membiarkan dia terus seperti ini, semua orang akan percaya kepada-Nya, dan kemudian orang-orang Rom akan datang dan merampas baik bait suci kita dan bangsa kita.”

49 Kemudian salah seorang daripada mereka, bernama Kayafas, iaitu imam besar pada tahun itu, berkata, “Kamu tidak tahu apa-apa! 50 Kamu tidak menyedari bahawa lebih baik bagi kamu seorang mati untuk rakyat daripada seluruh bangsa itu binasa.”

51 Ia tidak mengatakan ini dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Yahudi, 52 dan bukan sahaja untuk bangsa itu tetapi juga untuk anak-anak Tuhan yang tercerai-berai, untuk mengumpulkan mereka dan menjadikan mereka satu. 53 Maka mulai hari itu mereka merancang untuk mencabut nyawanya.

54 Oleh itu Yesus tidak lagi bergerak secara terbuka di kalangan orang Yudea. Sebaliknya Dia berundur ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kampung bernama Efraim, di mana Dia tinggal bersama murid-murid-Nya.

55 Apabila hampir tiba masa Paskah orang Yahudi, ramai yang pergi dari negeri itu ke Yerusalem untuk upacara penyucian sebelum Paskah. 56 Mereka terus mencari Yesus, dan ketika mereka berdiri di halaman Bait Allah, mereka bertanya seorang kepada yang lain, “Apakah pendapat kamu? Dia tak datang beraya langsung ke?” 57 Tetapi ketua imam dan orang Farisi telah memerintahkan supaya sesiapa yang mengetahui di mana Yesus berada, hendaklah melaporkannya supaya mereka dapat menangkap Dia.

(John 11: 45-57)

Jadi ketegangan meningkat. Nabi Isa al Masih (AS) telah mengisytiharkan bahawa dia adalah ‘hidup’ dan ‘kebangkitan’ dan akan mengalahkan kematian itu sendiri. Para pemimpin bertindak balas dengan merancang untuk membunuhnya. Ramai orang percaya kepadanya, tetapi ramai yang lain tidak tahu apa yang harus dipercayai. Pada ketika ini mungkin berbaloi untuk bertanya kepada diri sendiri sama ada kita menjadi saksi kepada kebangkitan Lazarus apa yang akan kita pilih untuk dilakukan. Adakah kita akan menjadi seperti orang Farisi, menumpukan perhatian kepada beberapa konflik yang akan segera dilupakan dalam sejarah, dan kehilangan tawaran hidup daripada kematian? Atau adakah kita akan ‘percaya’ kepadanya dan menaruh harapan pada tawaran kebangkitan-Nya, walaupun kita tidak memahami semuanya? Tanggapan yang berbeza yang dicatat oleh Injil pada masa itu adalah respons yang sama terhadap tawarannya yang dibuat oleh orang yang berbeza hari ini.

Kontroversi ini semakin meningkat apabila perayaan Paskah semakin hampir – perayaan yang sama dengan perayaan Paskah Nabi Musa (AS) telah bermula 1500 tahun lebih awal sebagai Tanda kematian akan berlalu.  Injil diteruskan dengan menunjukkan bagaimana nabi Isa al Masih (AS) memutuskan untuk menyelesaikan misinya mengalahkan maut- dengan membantu seseorang yang dijauhi oleh orang lain sebagai ‘pengkhianat’.

Muat turun PDF semua Tanda-tanda dari Al Kitab sebagai sebuah buku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *