Skip to content
Home » Nabi Isa al Masih (AS) menghulurkan Rahmat

Nabi Isa al Masih (AS) menghulurkan Rahmat

Pernahkah anda melanggar perintah dalam undang-undang syariah? Tiada seorang pun daripada kita mahu melakukan ini, tetapi realitinya ialah ramai di antara kita menyembunyikan kegagalan kita, berharap orang lain tidak akan menemui dosa kita dan mendedahkan aib kita. Tetapi bagaimana jika kegagalan anda ditemui, apakah yang anda harapkan?

As Surah Luqman (Surah 31 – Luqman) reminds us

Ini ialah ayat-ayat Kitab (Al-Quran) yang mengandungi hikmat-hikmat dan kebenaran yang tetap kukuh,
Menjadi hidayah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang sedia mengerjakan amal-amal yang baik

(Surah Luqman 31:2-3)

Surah Luqman menyatakan bahawa ‘orang-orang yang berbuat baik’ boleh mengharapkan ‘rahmat’. Maka Surah Al-Hijr (Surah 15 – The Rocky Tract) menanyakan soalan yang sangat penting

Nabi Ibrahim berkata: “Dan tiadalah sesiapa yang berputus asa dari rahmat Tuhannya melainkan orang-orang yang sesat”.

(Surah Al-Hijr 15:56)

Bagaimana dengan mereka yang sesat? Misi Isa al Masih adalah untuk mereka yang telah sesat dan memerlukan belas kasihan yang tidak sepatutnya. Nabi SAW berpeluang untuk menunjukkan hal ini kepada seseorang yang didedahkan secara memalukan.

Ini berlaku kepada seorang wanita muda semasa pengajaran Nabi Isa al Masih (AS). Injil mencatatnya seperti ini.

Wanita itu terperangkap dalam zina

Pada keesokan harinya, pagi-pagi lagi Dia masuk ke rumah ibadat. Semua orang di situ datang kepada-Nya. Dia duduk lalu mengajar mereka. 3 Guru Taurat dan orang Farisi membawa kepada Isa seorang perempuan yang didapati berzina. Mereka membuat perempuan itu berdiri di hadapan semua orang di situ. 4 Mereka berkata kepada Isa, ‘Tuan Guru, perempuan ini ditangkap ketika berzina.’ 5 Di dalam hukum Taurat, Musa memberi perintah supaya perempuan demikian direjam sampai mati. Bagaimanakah pendapat-Mu?’ 6 Mereka bertanya demikian untuk menduga Isa supaya mempunyai alasan untuk menuduh-Nya. Tetapi Isa tunduk menulis di tanah dengan jari-Nya. 7 Mereka tetap mengulangi pertanyaan itu. Oleh yang demikian, Isa meluruskan badan-Nya lalu berkata kepada mereka, ‘Sesiapa di antaramu yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama merejam batu kepadanya.’ 8 Kemudian Isa tunduk menulis semula di tanah. 9 Setelah mendengar kata-kata Isa, seorang demi seorang, bermula dengan yang tertua, beredar dari situ. Akhirnya hanya Isa dan perempuan itu yang tinggal. 10 Isa meluruskan badan-Nya lalu berkata kepada perempuan itu, ‘Di manakah mereka? Tidak adakah orang yang mengutukmu?’ 11 Perempuan itu menjawab, ‘Tidak ada, Junjungan.’ Isa berkata, ‘Aku pun tidak menghukummu. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi.’ (John 8: 2-11)

Wanita ini telah ditangkap dalam perbuatan zina dan guru-guru Undang-undang syariah Nabi Musa (SAW) mahu dia direjam, tetapi mereka membawanya terlebih dahulu kepada Nabi Isa al Masih (SAW) untuk melihat apa yang akan diputuskannya. Adakah dia akan menegakkan kebenaran undang-undang? (Secara kebetulan, menurut undang-undang kedua-dua lelaki dan wanita itu dikenakan hukuman rejam, tetapi hanya wanita itu dibawa untuk hukuman.)

Keadilan Allah & dosa manusia

Isa al Masih (AS) tidak membatalkan hukum – ia adalah standard yang diberikan oleh Allah dan mencerminkan keadilan yang sempurna. Tetapi dia berkata bahawa hanya mereka yang tidak berdosa boleh melemparkan batu pertama. Semasa guru-guru merenung perkara ini, realiti kenyataan berikut dari Zabur tersentuh kepada mereka.

Dari syurga TUHAN memandang umat manusia untuk mencari orang yang bijak, orang yang menyembah Dia.
Tetapi semua orang sudah menyimpang dan sesat, tiada seorang pun melakukan yang baik.
 

 (Psalm 14:2-3)

Ini bermakna bukan sahaja orang kafir, orang kafir dan orang musyrik yang berdosa – bahkan orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya juga berdosa. Malah, menurut ayat ini, apabila Allah melihat kepada manusia Dia tidak mendapati walaupun ‘seorang’ yang berbuat baik.

Undang-undang Syariah Musa (AS) adalah pengaturan Tuhan dengan manusia berdasarkan keadilan mutlak, dan mereka yang mengikutinya boleh memperoleh kebenaran. Tetapi piawaian itu mutlak, tanpa satu penyelewengan pun dibenarkan.

Rahmat Allah

Tetapi oleh kerana ‘semua telah menjadi rasuah’, satu lagi susunan diperlukan. Pengaturan ini tidak akan menjadi keadilan berdasarkan merit – kerana orang tidak dapat menegakkan kewajipan mereka yang sah – jadi ia harus berdasarkan sifat Allah yang lain – rahmat. Dia akan memanjangkan belas kasihan sebagai ganti kewajipan. Ini telah dijangkakan dalam Undang-undang nabi Musa (AS) apabila Domba Paskah memberikan belas kasihan dan kehidupan kepada mereka yang melukis darah pada tiang pintu mereka, dan dengan Lembu (iaitu Surah 2 – Baqarah – dinamakan sempena) Harun (AS). Ia bahkan telah dijangka sebelum itu dalam rahmat pakaian kepada Adam, yang pengorbanan Habil (AS), Dan rahmat yang diberikan kepada nabi Nuh a.s.. Ia juga telah dijangkakan di Zabur apabila Allah menjanjikan itu

Aku akan meletakkan sebuah batu bersegi tujuh di hadapan Yosua. Aku akan mengukirkan tulisan-tulisan pada batu itu. Dalam satu hari, Aku akan membuang dosa negeri ini.
 

(Zakharia 3: 9)

Sekarang Nabi Isa al Masih (SAW) menghulurkannya kepada seseorang yang tidak mempunyai harapan lain selain rahmat. Menariknya tiada sebarang sebutan atau tuntutan dibuat mengenai agama wanita ini. Kita tahu bahawa Nabi Isa al Masih diajar dalam Khotbahnya di Bukit Bahawa

Berbahagialah orang yang mengasihani orang lain, Allah juga akan mengasihani mereka!
 

(Matius 5:7)

dan

“Jangan hakimi orang lain, supaya Allah tidak menghakimi kamu juga.
 
Allah akan menghakimi kamu sebagaimana kamu menghakimi orang lain. Sukatan yang kamu gunakan untuk menghakimi orang lain akan digunakan oleh Allah untuk kamu.
 

(Matius 7:1-2)

Panjangkan Rahmat untuk menerima Rahmat

Anda dan saya juga akan memerlukan Rahmat yang diberikan kepada kita pada Hari Penghakiman. Nabi Isa al Masih (SAW) sanggup memanjangkannya kepada seseorang yang jelas telah melanggar perintah – yang tidak layak menerimanya. Tetapi apa yang dia perlukan ialah kita juga menghulurkan belas kasihan kepada orang-orang di sekeliling kita. Menurut nabi, tahap rahmat yang kita hulurkan akan menentukan rahmat yang akan kita terima. Kerana kita terlalu cepat menilai dosa orang lain sehinggakan terdapat banyak konflik di sekeliling kita. Adalah lebih bijak jika kita memberi belas kasihan kepada mereka yang telah menyakiti kita. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk membantu kita menjadi orang yang, seperti Nabi Isa al Masih (AS), mencurahkan belas kasihan kepada mereka yang tidak layak menerimanya, supaya kita, walaupun tidak layak, juga boleh menerima Rahmat apabila kita memerlukannya. Kemudian kita akan bersedia untuk memahami Rahmat yang diberikan kepada kita dalam berita baik Injil.

Muat turun PDF Semua Tanda-tanda dari Al Kitab sebagai sebuah buku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *