Skip to content
Home » Masih Didedahkan – dengan Mengajar dengan Berwibawa

Masih Didedahkan – dengan Mengajar dengan Berwibawa

Surah Al-‘Alaq (Surah 96 – The Clot) memberitahu kita bahawa Allah mengajar kita perkara-perkara baru yang kita tidak tahu sebelum ini.

Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan, –
 
Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.

(Surah al-Alaq 96:4-5)

Surah Ar-Rum (Surah 30 – The Romans) menjelaskan lebih lanjut bahawa Allah berbuat demikian dengan memberikan mesej kepada para Nabi supaya kita dapat memahami di mana kita berada dalam kesesatan daripada penyembahan yang benar kepada Tuhan.

Pernahkah Kami menurunkan kepada mereka (yang musyrik itu) sebarang bukti keterangan, lalu ia menerangkan jalan yang membolehkan mereka lakukan perbuatan syirik itu?

(Surah Ar-Rum 30:35)

Nabi-nabi ini mempunyai kuasa daripada Tuhan untuk mendedahkan kepada kita di mana pergaulan kita yang salah dengan Tuhan, sama ada dalam pemikiran, ucapan atau tingkah laku kita. Nabi Isa al Masih AS adalah seorang guru dan mempunyai kuasa yang unik untuk mendedahkan walaupun pemikiran dalaman kita supaya kita akan berpaling daripada sebarang kesilapan di dalam. Kita lihat ini di sini. Kemudian kita lihat tanda kekuasaannya diberikan melalui mukjizat penyembuhan.

Selepas Isa al Masih (AS) telah digoda oleh syaitan (Iblis) dia mula berkhidmat sebagai nabi dengan mengajar. Ajarannya yang paling lama dicatatkan dalam Injil dipanggil Khotbah di Gunungl. Anda boleh membaca sepenuhnya Khotbah di Gunung laman web ini. Kami memberikan sorotan di bawah, dan kemudian kami membuat kaitan dengan pengajaran Isa al Masih dengan apa yang Nabi Musa diramalkan dalam Taurat.

Isa al Masih (AS) mengajar perkara berikut:

5:21 Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita: Jangan membunuh; e  siapa yang membunuh harus dihukum. 5:22 Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang marah f  terhadap saudaranya harus dihukum; g  siapa yang berkata kepada saudaranya: Kafir! harus dihadapkan ke Mahkamah Agama h  dan siapa yang berkata: Jahil 1 ! harus diserahkan ke dalam neraka i  yang menyala-nyala. 5:23 Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, 5:24 tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. 5:25 Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. 5:26 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana, sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. 5:27 Kamu telah mendengar firman: Jangan berzinah. j  5:28 Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya 2 , sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. k  5:29 Maka jika matamu yang kanan menyesatkan l  engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, dari pada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka 3 . 5:30 Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan m  engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa dari pada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. 5:31 Telah difirmankan juga: Siapa yang menceraikan isterinya harus memberi surat cerai n  kepadanya. 5:32 Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang menceraikan isterinya kecuali karena zinah 4 , ia menjadikan isterinya berzinah; dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinah. o  5:33 Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita: Jangan bersumpah palsu, p  melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. q  5:34 Tetapi Aku berkata kepadamu: Janganlah sekali-kali r  bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta s  Allah, 5:35 maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kaki-Nya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Besar; t  5:36 janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutpun. 5:37 Jika ya, hendaklah kamu katakan: ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan: tidak. u  Apa yang lebih dari pada itu berasal dari si jahat. v  5:38 Kamu telah mendengar firman: Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. w  5:39 Tetapi Aku berkata kepadamu: Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat 5  kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. x  5:40 Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. 5:41 Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia sejauh dua mil. 5:42 Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam dari padamu. y  5:43 Kamu telah mendengar firman: Kasihilah sesamamu manusia z  dan bencilah musuhmu. a  5:44 Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. b  5:45 Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak c  Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. d  5:46 Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? e  Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? 5:47 Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari pada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allahpun berbuat demikian? 5:48 Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. f 

Masih dan Khutbah di Bukit

Anda boleh melihat bahawa Isa al Masih (AS) mengajar dengan bentuk “Kamu telah mendengar bahawa dikatakan … Tetapi saya memberitahu kamu … ”. Dalam struktur ini dia memetik pertama dari Taurat, dan kemudian meluaskan skop perintah kepada motif, pemikiran dan perkataan. Isa al Masih mengajar dengan mengambil perintah ketat yang diberikan melalui Nabi Musa (SAW) dan menjadikannya malah lebih sukar untuk dilakukan!

Tetapi yang luar biasa juga ialah cara dia memanjangkan perintah Taurat. Dia berbuat demikian berdasarkan kuasanya sendiri. Dia hanya berkata ‘Tetapi saya memberitahu anda …’ dan dengan itu dia meningkatkan skop perintah. Ini adalah satu perkara yang sangat unik tentang ajaran nabi. Seperti yang dinyatakan dalam Injil apabila dia telah menyelesaikan Khutbah ini

7:28 Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, j  takjublah orang banyak itu mendengar pengajaran-Nya, k  7:29 sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. (Matius 7:28-29)

Sesungguhnya, Isa al Masih (AS) mengajar sebagai seorang yang mempunyai kuasa yang besar. Kebanyakan nabi hanyalah utusan yang menyampaikan mesej daripada Allah, tetapi di sini ia berbeza. Mengapa Isa al Masih boleh melakukan ini? sebagai ‘Masih’ yang kami lihat laman web ini adalah gelaran yang diberikan dalam Zabur tentang yang akan datang, dia mempunyai kuasa yang besar. Mazmur 2 Zabur, di mana Gelaran ‘Masih’ pertama kali diberikan menggambarkan Allah bercakap kepada Masih dengan cara berikut

Mintalah kepada-Ku, maka bangsa-bangsa l akan Kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu 1 , m dan ujung bumi n menjadi kepunyaanmu. (Mazmur 2:8)

Masih diberikan kuasa ke atas bangsa-bangsa, bahkan hingga ke hujung bumi. Jadi sebagai Masih, Isa mempunyai kuasa untuk mengajar dengan cara yang dia lakukan.

Nabi dan Khutbah di Bukit

Malah, seperti yang kita lihat di sini, dalam Taurat, nabi Musa (AS) telah meramalkan kedatangan ‘Nabi’, yang akan diperhatikan dalam cara mengajarnya. Musa telah menulis

seorang nabi akan Kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini; Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, dari padanya akan Kutuntut pertanggungjawaban.
 

(Ulangan 18:18-19)

Dalam mengajar dengan cara yang dia lakukan, Isa menjalankan kuasanya sebagai Masih dan menggenapi nubuatan Musa tentang Nabi yang akan datang yang akan mengajar dengan kuasa yang besar. Dia adalah Masih DAN Nabi.

Anda & saya dan Khutbah di Bukit

Jika anda mengkaji dengan teliti ini Khotbah di Gunung untuk melihat bagaimana anda harus mematuhi maka anda mungkin keliru. Bagaimanakah seseorang boleh menjalankan perintah-perintah seperti ini yang menyentuh hati dan motif kita? Apakah maksud Isa al Masih dengan Khutbah ini? Kita boleh lihat jawapannya daripada ayat penutupnya.

Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna.”
 

(Matius 5:48)

Perhatikan bahawa ini adalah arahan, bukan cadangan. Kehendaknya ialah kita menjadi sempurna! kenapa? Kerana Tuhan adalah sempurna dan jika kita ingin bersama-Nya di Syurga tidak ada yang kurang daripada sempurna akan dilakukan. Kita sering berfikir bahawa mungkin lebih baik daripada perbuatan buruk – itu sudah memadai. Tetapi jika itu berlaku, dan Allah memasukkan kita ke dalam Syurganya, kita akan menghancurkan kesempurnaan Syurga dan mengubahnya menjadi kucar-kacir yang kita ada di dunia ini. Nafsu, tamak, amarahlah yang memusnahkan hidup kita di sini hari ini. Jika kita pergi ke Syurga yang masih berpegang pada nafsu, tamak dan kemarahan itu, Syurga itu akan cepat menjadi seperti dunia ini – penuh dengan masalah yang dibuat oleh kita sendiri.

Malah, kebanyakan ajaran Isa al Masih tertumpu kepada hati dalaman kita dan bukannya upacara zahir. Pertimbangkan bagaimana, dalam ajaran lain, dia memfokuskan pada hati batin kita.

Kata-Nya lagi: ”Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya
 
sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan
 
perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan.
 
Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang.”
 

(Mark 7:20-23)

Jadi kesucian dalam diri kita adalah sangat penting dan standard yang diperlukan adalah kesempurnaan. Allah hanya akan membiarkan yang ‘sempurna’ ke dalam syurga-Nya yang sempurna. Tetapi walaupun itu mungkin kedengaran baik dari segi teori, ia menimbulkan masalah besar: Bagaimana kita akan masuk ke Syurga ini jika kita tidak sempurna? Kemustahilan kita menjadi cukup sempurna boleh menyebabkan kita berputus asa.

Tetapi itulah yang dia mahu! Apabila kita putus asa untuk menjadi cukup baik, apabila kita berhenti mempercayai jasa kita sendiri maka kita menjadi ‘miskin semangat’. Dan Isa al Masih, dalam memulakan keseluruhan Khutbah ini, berkata:

”Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya Kerajaan Sorga.
 

(Matius 5:3)

Permulaan kebijaksanaan bagi kita adalah untuk tidak menolak ajaran ini sebagai tidak berlaku kepada kita. Mereka buat! Standardnya ialah ‘Jadilah sempurna‘. Apabila kita membiarkan standard itu meresap ke dalam diri kita, dan menyedari bahawa kita tidak mampu melakukannya, maka kita mula ke Jalan Lurus. Kami memulakan Jalan Lurus ini kerana, menyedari ketidakcukupan kami, kami mungkin lebih bersedia menerima bantuan daripada jika kita fikir kita boleh melakukannya dengan merit kita sendiri.

Muat turun PDF semua Tanda-tanda dari Al Kitab sebagai sebuah buku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *