Skip to content
Home » Nabi Isa (AS) menyembuhkan: dengan Firman Berkuasa

Nabi Isa (AS) menyembuhkan: dengan Firman Berkuasa

Surah ‘Abasa (Surah 80 – He Frowned) mencatatkan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan seorang lelaki buta.

Ia memasamkan muka dan berpaling,
 
Kerana ia didatangi orang buta.
 
Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui (tujuannya, wahai Muhammad) ? Barangkali ia mahu membersihkan hatinya (dengan pelajaran ugama yang didapatinya daripadamu)! –

(Surah ‘Abasa 80:1-3)

Walaupun terdapat peluang untuk pemahaman rohani, nabi Muhammad SAW tidak menyembuhkan orang buta itu. Nabi Isa al Masih AS adalah unik di kalangan para nabi dalam bagaimana dia boleh dan memang menyembuhkan orang buta. Beliau mempunyai kewibawaan yang tidak ditunjukkan oleh nabi-nabi lain, bahkan nabi-nabi seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad (SAW). Beliau adalah satu-satunya nabi yang mempunyai kuasa untuk menghadapi cabaran khusus yang diberikan dalam Surah Ghafir (Surah 43 – Pengampun)

Dan ketika kebenaran (Al-Quran) itu disampaikan kepada mereka, berkatalah mereka: “Sesungguhnya ini adalah sihir, dan sesungguhnya kami tetap mengingkarinya”.

(Surah Ghafir 43:40)

Surah Al-Maida (Surah 5 – The Table Spread), menerangkan mukjizat Isa al Masih dengan cara berikut:

(Ingatlah) ketika Allah berfirman: “Wahai Isa ibni Maryam! Kenanglah nikmatKu kepadamu dan kepada ibumu, ketika Aku menguatkanmu dengan Ruhul-Qudus (Jibril), iaitu engkau dapat berkata-kata dengan manusia (semasa engkau masih kecil) dalam buaian dan sesudah dewasa; dan (ingatlah) ketika Aku mengajarmu menulis membaca, dan hikmat pengetahuan, khasnya Kitab Taurat dan Kitab Injil; dan (ingatlah) ketika engkau jadikan dari tanah seperti bentuk burung dengan izinKu, kemudian engkau tiupkan padanya, lalu menjadilah ia seekor burung dengan izinku; dan (ingatlah ketika) engkau menyembuhkan orang buta dan orang sopak dengan izinku; dan (ingatlah) ketika engkau menghidupkan orang-orang yang mati dengan izinKu; dan (ingatlah) ketika Aku menghalangi Bani Israil daripada membunuhmu, ketika engkau datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat), lalu orang-orang yang kafir di antara mereka berkata: “Bahawa ini hanyalah sihir yang terang nyata”

(al-Maida, Surah 5:110)

Surah Ali-Imran (Surah 3 – Keluarga Imran) lebih lanjut menerangkan kekuasaannya dalam mukjizat

Dan (akan melantiknya) menjadi seorang Rasul kepada Bani Israil, (dengan menegaskan kepada mereka): “Sesungguhnya aku telah datang kepada kamu, dengan membawa satu tanda (mukjizat) dari tuhan kamu, iaitu aku boleh membuat untuk kamu dari tanah liat seperti bentuk burung, kemudian aku tiup padanya lalu menjadilah ia seekor burung (yang hidup) dengan izin Allah; dan juga aku boleh menyembuhkan orang yang buta dan orang yang sopak, dan aku boleh menghidupkan kembali orang-orang yang mati dengan izin Allah; dan juga aku boleh memberitahu kepada kamu tentang apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah kamu. Sesungguhnya perkara-perkara yang demikian itu, mengandungi satu tanda (mukjizat) bagi kamu (yang membuktikan kebenaran bahawa aku seorang Rasul yang diutus oleh Allah kepada kamu), jika kamu orang-orang yang (mahu) beriman.
 
“Dan juga (aku datang kepada kamu ialah untuk) mengesahkan kebenaran Kitab Taurat yang diturunkan dahulu daripadaku, dan untuk menghalalkan bagi kamu sebahagian (dari perkara-perkara) yang telah diharamkan kepada kamu; dan juga aku datang kepada kamu dengan membawa satu mukjizat dari Tuhan kamu. Oleh itu bertaqwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.

(Surah Al-Imran 3:49-50)

Orang buta melihat, orang kusta disembuhkan, orang mati dibangkitkan! Itulah sebabnya Surah al-Maida (5:110) mengatakan Isa al Masih AS menunjukkan ‘tanda-tanda yang jelas’ dan Surah Ali-Imran (3:49-50) menyatakan bahawa Tandanya adalah ‘untuk kamu’ ‘dari Tuhan kamu’. Bukankah bodoh untuk mengabaikan makna tanda-tanda yang berkuasa ini?

Kita akan melihat bagaimana Injil menerangkan mukjizat Nabi ini dengan lebih terperinci dan mengapa Kitab Suci memanggilnya ‘Firman Tuhan’.

Sebelum ini kita melihat bahawa Nabi Isa al Masih (AS) mengajar dengan kuasa yang besar, menggunakan kuasa itu sahaja the Masih boleh mempunyai. Sejurus selepas selesai mengajar ini Khotbah di Gunung Injil mencatatkan bahawa:

Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia.
 
Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepada-Nya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata: ”Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku.”
 
Lalu Yesus mengulurkan tangan-Nya, menjamah orang itu dan berkata: ”Aku mau, jadilah engkau tahir.” Seketika itu juga tahirlah orang itu dari pada kustanya.
 
Lalu Yesus berkata kepadanya: ”Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapa pun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka.”
 

(Matius 8:1-4)

Nabi Isa (SAW) kini menunjukkan kewibawaannya dengan menyembuhkan seorang lelaki yang sakit kusta. Dia hanya berkata ‘Jadilah bersih‘ dan dia pun dibersihkan dan disembuhkan. Kata-katanya mempunyai kuasa untuk menyembuhkan serta mengajar.

Kemudian Isa (AS) bertemu dengan ‘musuh’. Orang Rom ialah membenci penjajah tanah Yahudi pada masa itu. Orang Yahudi melihat orang Rom pada masa itu seperti perasaan sesetengah orang Palestin terhadap orang Israel hari ini. Yang paling dibenci (orang Yahudi) ialah tentera Rom yang sering menyalahgunakan kuasa. Lebih teruk lagi ialah pegawai Rom – ‘perwira‘ yang memerintahkan tentera ini. Isa (AS) kini bertemu dengan ‘musuh’ yang dibenci. Inilah cara mereka bertemu:

Isa al Masih (AS) dan seorang perwira

Waktu Yesus masuk ke Kapernaum, seorang perwira Roma datang menjumpai Dia, dan minta tolong kepada-Nya. “Bapak,” kata perwira itu, “pelayan saya sakit di rumah. Ia berbaring lumpuh di tempat tidur dan menderita sekali.” Kata Yesus, “Aku akan pergi menyembuhkan dia.” “Tidak usah Pak,” jawab perwira itu, “Saya tidak patut menerima Bapak di rumah saya. Bapak perintahkan saja. Nanti pelayan saya itu sembuh. Sebab saya pun harus tunduk pada perintah atasan. Dan di bawah saya ada juga prajurit-prajurit yang harus tunduk pada perintah saya. Kalau saya menyuruh seorang prajurit, ‘Pergi!’ ia pun pergi. Saya mengatakan kepada yang lain, ‘Mari sini!’ ia pun datang; dan kalau saya memerintahkan hamba saya, ‘Buatlah ini!’ ia pun membuatnya.” Waktu Yesus mendengar apa yang dikatakan oleh perwira itu, Ia kagum sekali. Lalu Ia berkata kepada orang-orang yang sedang mengikuti Dia, “Bukan main orang ini. Di antara orang Israel pun belum pernah Aku menemukan iman sebesar ini! Sungguh! Banyak orang akan datang dari timur dan barat untuk bersukaria bersama-sama Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam Dunia Baru Allah. Padahal orang-orang yang seharusnya menjadi umat Allah akan dibuang ke kegelapan di luar. Di situ mereka akan menangis dan menderita.” Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, “Pulanglah, apa yang engkau percayai itu akan terjadi.” Dan saat itu juga pelayannya itu sembuh.
 

(Matius 8:5-13)

Kata-kata Masih mempunyai kuasa sehingga dia hanya mengucapkan perintah itu dan ia berlaku dari jauh! Tetapi apa yang mengejutkan Isa (AS) ialah hanya ‘musuh’ pagan ini yang mempunyai iman untuk mengenali kuasa Firman-Nya – bahawa Masih mempunyai kuasa untuk Berkata dan ia akan menjadi. Orang yang kita harapkan untuk tidak beriman (kerana dia dari orang yang ‘salah’ dan agama yang ‘salah’), dari perkataan Isa (AS), suatu hari nanti akan menyertai pesta syurga bersama Ibrahim dan orang-orang soleh yang lain. , manakala mereka dari agama yang ‘betul’ dan orang yang ‘betul’ tidak. Isa (AS) memberi amaran kepada kita bahawa bukan agama mahupun warisan yang menjamin syurga.

Yesus membangkitkan anak perempuan seorang pemimpin rumah ibadat yang mati

Ini tidak bermakna bahawa Isa al Masih (AS) tidak menyembuhkan pemimpin Yahudi. Malah, salah satu mukjizatnya yang paling hebat ialah membangkitkan anak perempuan pemimpin rumah ibadat yang telah mati. Injil mencatatnya seperti ini:

40 Nu aus Jesus trig kjeem, neem daut Follkj am opp, dan see luade fa am.

41 En Kjikj, doa wea en Maun dee Jairus heet, dee en Rejiera enne Sienagoog wea; en hee foll Jesus fere Feet en prachad am daut hee no sien Hus kome wudd,

42 , dan hee haud ne eensje Dochta, onnjefaea Twalf Yoa oolt, dee lach opp stoawe. Oba aus hee jinkj, drengd am daut Follkj.

43 Doa wea ne Fru dee aul Twlaf Yoa jebladt haud, en kunn fonn kjeenem jeheelt woare.

44 Dee kjeem fonn hinje en foot aun Jesus sien Kjleet enaun, enn platslich wea daut bleede oppjehowe.

45 En Jesus saed: “Waea haft mie anujescheat?” Aus see daut aula feschtreede saed Peeta: “Meista, daut Follkj drengt die en schift die romm.”

46 Oba Jesus saed: “Mie haft waea aunjescheat; dan ekj moakj daut ne Krauft fonn mie jegone es.”

47 Aus dee Fru enn wort daut see nich kunn festoake bliewe, flautad see en kjeem en foll fer Jesus han en bekjand fer aulem wuaromm see am aunjescheat haud, en woo see platslich wea jeheelt worde.

48 Hee saed to aea: “Dochta, dien Gloowe haft die jeheelt, go en Fraed”.

49 Waearent hee noch raed, kjeem waea fonn daem Sienagoog Rejiera sien Hus en saed: “Diene Dochta es jestorwe, bauda daem Leara nich meeha.”

50 Oba aus Jesus daut head, auntwuad hee am: “Engst die nich, jleew bloos, en see woat jeheelt woare.”

51 En aus hee em Hus enenn kjeem, leet hee kjeenem met am enenn kome buta Peeta en Jehaun en Joakopp en daut Kjint aea Foda en Mutta.

52 En dee hielde aula, en truade. Oba hee saed: “Doot nich hiele, see es nich jestorwe, see schlapt.”

53 Oba see muake am to nusscht, dan see wiste daut see jestorwe wea.

54 Oba hee neem aeare Haunt, en roopt en saed: “Kjint! sto opp!”

55 En aea Jeist kjeem trig, en see stunnt fuats opp, en hee befool daut see aea waut sulle to aete jaewe.

56 En aeare Elre weare erstaunt; oba hee befool an daut see kjeenem sulle saje waut paseat wea.

(Lukas 8:40-56)

Sekali lagi, hanya dengan Firman Perintah, Yesus membangkitkan seorang gadis muda daripada kematian. Bukan agama atau kekurangan agama, sebagai Yahudi atau bukan, yang menghalang Isa al Masih (AS) daripada melakukan mukjizat untuk menyembuhkan orang. Di mana sahaja dia mendapat kepercayaan, tanpa mengira jantina, bangsa atau agama mereka, dia akan menggunakan kuasa untuk menyembuhkan.

Isa al Masih (AS) menyembuhkan ramai, termasuk kawan-kawan

Injil juga mencatatkan bahawa Isa (AS) pergi ke rumah Petrus, yang kemudiannya akan menjadi ketua pembicara di antara 12 muridnya (sahabat). Apabila dia tiba di sana dia melihat keperluan dan berkhidmat. Seperti yang tertulis:

Setibanya di rumah Petrus, Yesuspun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam.
 
Maka dipegang-Nya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Iapun bangunlah dan melayani Dia.
 
Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit
 
Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi Yesaya: “Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. 
 

(Matius 8:14-17)

Dia mempunyai kuasa ke atas roh-roh jahat yang diusirnya dari manusia hanya ‘dengan satu perkataan‘. Injil kemudiannya mengingatkan kita bahawa Zabur telah meramalkan bahawa penyembuhan ajaib akan menjadi tanda kedatangan Masih. Sebenarnya nabi Yesaya (SAW) juga telah bernubuat dalam petikan lain dengan bercakap bagi pihak Masih yang akan datang bahawa:

Umwuka w’Umwami Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yansīze amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, yantumye kuvura abafite imvune mu mutima no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y’imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w’imbabazi z’Uwiteka, n’umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo, no guhoza abarira bose. Yantumye no gushyiriraho itegeko ab’i Siyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy’ivu, n’amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy’ubwirabure, n’umwambaro w’ibyishimo mu cyimbo cy’umutima wihebye, kugira ngo bahereko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n’Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro.
 

(Yesaya 61:1-3)

Nabi Yesaya telah meramalkan (750 SM) bahawa Masih akan membawa ‘berita baik‘ (= ‘injil’ = ‘injil’) kepada orang miskin dan menghiburkan, membebaskan dan membebaskan orang. Mengajar, menyembuhkan orang sakit, dan membangkitkan orang mati adalah cara nabi Isa (AS) menggenapi nubuatan ini. Dan dia melakukan semua perkara ini hanya dengan mengucapkan Firman yang berkuasa kepada manusia, kepada penyakit, kepada roh jahat dan bahkan kepada kematian itu sendiri. Inilah sebabnya Surah al-Imran memanggilnya:

(Ingatlah) ketika malaikat berkata: “Wahai Maryam! Bahawasanya Allah memberikan khabar yang mengembirakanmu, dengan (mengurniakan seorang anak yang engkau akan kandungkan semata-mata dengan) Kalimah daripada Allah, nama anak itu: Al-Masih, Isa Ibni Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan ia juga dari orang-orang yang didampingkan (diberi kemuliaan di sisi Allah).

Surah 3:45 (Al-Imran)

Dan Injil, demikian pula berkata tentang Isa (AS) bahawa

Dan Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan nama-Nya ialah: ”Firman Allah.”
 

(Wahyu 19:13)

Nabi Isa (AS), sebagai Masih, mempunyai kewibawaan bercakap sehingga dia juga dipanggil ‘Firman dari Tuhan‘Dan’Firman Tuhan‘. Oleh kerana inilah namanya dalam Kitab Suci, kita bijak menghormati dan mematuhi ajarannya.  Seterusnya kita lihat bagaimana Alam mentaati Firman-Nya.

Muat turun PDF semua Tanda-tanda dari Al Kitab sebagai sebuah buku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *