Skip to content
Home » Pentakosta – Penolong datang untuk memberi Kuasa & Bimbingan

Pentakosta – Penolong datang untuk memberi Kuasa & Bimbingan

Surah Al-Balad (Surah 90 – The City) merujuk kepada saksi seluruh kota dan Surah An-Nasr (Surah 110 – The Divine Support) membayangkan orang ramai datang kepada penyembahan yang benar kepada Tuhan.

Sesungguhnya aku bersaksi kepada negeri ini, dan kamu adalah orang merdeka dari negeri ini;- (Surah Al-Balad 90:1-2)

Apabila telah datang pertolongan Allah, dan kemenangan, Dan engkau lihat manusia masuk agama Allah berbondong-bondong, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan berdoalah memohon ampun kepada-Nya, sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. (Surah An-Nasr 110: 1-3)

Tepat lima puluh hari selepas kebangkitan Isa al Masih PBUH, penglihatan yang ditangkap dalam Surah Al-Balad dan Surah An-Nast berlaku. Kota itu adalah Yerusalem, dan murid-murid Isa al Masih adalah orang merdeka yang menjadi saksi kota itu, tetapi Roh TUHAN yang bergerak di antara orang banyak di kota itu yang menyebabkan perayaan, pujian dan pengampunan. Hari itu juga boleh kita alami hari ini, yang kita pelajari semasa kita memahami sejarah hari yang unik ini.

Nabi Isa al Masih AS telah disalibkan pada Paskah tetapi kemudian bangkit dari kematian pada hari Ahad berikutnya. Dengan kemenangan ini atas kematian dia kini menawarkan kurnia kehidupan kepada sesiapa sahaja yang akan menerimanya. Setelah 40 hari bersama-sama dengan pengikut-pengikut-Nya, supaya mereka yakin akan kebangkitan-Nya, dia kemudian naik ke syurga. Tetapi sebelum dia naik dia memberikan arahan ini:

“Segala kuasa di syurga dan di bumi telah diberikan kepada-Ku. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan sesungguhnya Aku menyertai kamu sentiasa, sampai ke akhir zaman.” (Matius 28:19-20)

Dia berjanji untuk sentiasa bersama mereka, namun dia meninggalkan mereka sejurus selepas itu apabila dia naik ke syurga. Bagaimana mungkin dia masih bersama mereka (dan juga dengan kita) selepas dia naik?

Jawapannya datang dalam apa yang berlaku sedikit kemudian. Pada majlis makan malam sebelum dia ditangkap dia telah menjanjikan kedatangan Penolong. Lima puluh hari selepas kebangkitannya (dan 10 hari selepas kenaikannya) janji ini dipenuhi. Hari ini dipanggil Hari Pentakosta atau Pentakosta Ahad. Ia meraikan hari yang luar biasa, tetapi ia bukan sahaja apa berlaku pada hari itu tetapi apabila and mengapa sesungguhnya yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah, dan karunia yang besar untukmu.

Apa yang berlaku pada Pentakosta

Peristiwa lengkap direkodkan dalam Kitab Kisah pasal 2 dalam Alkitab. Pada hari itu, Roh Kudus Tuhan turun ke atas pengikut pertama Isa al Masih PBUH dan mereka mula bercakap dengan kuat dalam bahasa dari seluruh dunia. Ia menimbulkan kekecohan sehingga beribu-ribu orang yang berada di Yerusalem pada masa itu keluar untuk melihat apa yang berlaku. Di hadapan orang ramai yang berkumpul, Petrus menyampaikan mesej Injil yang pertama dan ‘tiga ribu orang telah ditambahkan pada hari itu’ (Kisah Para Rasul 2:41). Bilangan pengikut injil telah berkembang sejak hari Ahad Pentakosta itu.

Ringkasan Pentakosta ini tidak lengkap. Kerana, sama seperti peristiwa Nabi yang lain, Pentakosta berlaku pada hari yang sama sebagai Perayaan yang telah bermula dengan Taurat pada zaman Nabi Musa AS.

Pentakosta dari Taurat Musa

Musa AS (1500 SM) telah menubuhkan beberapa perayaan untuk disambut sepanjang tahun. Paskah adalah perayaan pertama tahun Yahudi. Isa telah disalibkan pada perayaan hari Paskah. Masa yang tepat kematiannya kepada korban domba Paskah adalah tanda bagi kita.

Perayaan kedua ialah hari raya Buah sulung, dan kita melihat bagaimana Nabi telah dibangkitkan pada hari perayaan ini. Oleh kerana kebangkitannya berlaku pada ‘Buah Sulung’, itu adalah Janji bahawa kebangkitan kita akan menyusul. untuk semua orang yang mempercayainya. Kebangkitan-Nya adalah ‘buah sulung’, seperti yang dinubuatkan oleh nama perayaan.

Tepat 50 hari selepas Ahad ‘Buah Sulung’ Taurat menghendaki orang Yahudi merayakan Pentakosta (‘Pente’ untuk 50). Ia pertama kali dipanggil Hari Raya Minggu kerana ia dikira tujuh minggu. Orang Yahudi telah merayakan Hari Raya Minggu selama 1500 tahun pada zaman Nabi Isa al Masih AS.  Alasan bahawa terdapat orang dari seluruh dunia untuk mendengar mesej Petrus pada hari itu Roh Kudus turun di Yerusalem adalah tepat kerana mereka berada di sana untuk merayakan Pentakosta Taurat.. Hari ini orang Yahudi terus merayakan Pentakosta tetapi memanggilnya Shavuot

Kita baca dalam Taurat bagaimana Hari Raya Minggu akan diraikan:

Hitunglah lima puluh hari sehingga hari selepas Sabat ketujuh, dan kemudian persembahkan persembahan bijirin baru kepada TUHAN. Dari mana sahaja kamu tinggal, bawalah dua roti yang diperbuat daripada dua persepuluh efa tepung yang terbaik, yang dibakar dengan ragi, sebagai persembahan unjukan buah sulung kepada TUHAN. (Imamat 23:16-17)

Ketepatan Pentakosta: Tanda daripada Allah

Terdapat masa yang tepat bagi Pentakosta apabila Roh Kudus turun ke atas manusia sejak ia berlaku pada hari yang sama sebagai Perayaan Minggu (atau Pentakosta) Taurat. The penyaliban Isa al Masih berlaku pada Perayaan Paskah, Beliau kebangkitan yang berlaku pada Perayaan Buah Sulung, dan kedatangan Roh Kudus ini pada Hari Raya Minggu, adalah tanda-tanda yang jelas bagi kita dari Allah. Dengan begitu banyak hari dalam setahun mengapa penyaliban, kebangkitan, dan kemudian kedatangan Roh Kudus berlaku tepat pada setiap hari tiga perayaan musim bunga Taurat, kecuali jika ini adalah untuk menunjukkan kepada kita rancangan-Nya?

Events of the Injil occurred precisely on the three Spring Festivals of the Taurat
Peristiwa Injil berlaku tepat pada tiga Perayaan Musim Bunga Taurat

Pentakosta: Penolong memberikan Kuasa Baru

Dalam menerangkan tanda-tanda kedatangan Roh Kudus, Petrus menunjuk kepada nubuatan dari nabi Yoel yang meramalkan bahawa suatu hari nanti Roh Tuhan akan mencurahkan ke atas semua orang. Peristiwa pada hari Pentakosta itu menggenapi nubuatan itu.

Kami telah melihat bagaimana para nabi telah mewahyukan kepada kami sifat kehausan rohani kita yang membawa kita kepada dosa. Para nabi juga meramalkan kedatangan a Perjanjian Baru di mana Hukum akan ditulis di dalam hati kita, bukan hanya pada loh batu atau dalam buku. Hanya dengan Undang-undang yang tertulis dalam hati kita, kita akan mempunyai kuasa dan keupayaan untuk mengikut undang-undang. Kedatangan Roh Kudus pada Hari Pentakosta itu untuk tinggal dalam orang percaya adalah penggenapan Janji ini.

Satu sebab bahawa Injil adalah ‘berita baik’ ialah ia memberikan kuasa untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik. Kehidupan kini a kesatuan antara Allah dan manusia. Kesatuan ini berlaku melalui pengdiaman Roh Tuhan – yang bermula pada Ahad Pentakosta Kisah 2. Berita Baik bahawa kehidupan kini boleh dijalani pada tahap yang berbeza, dalam hubungan dengan Tuhan melalui Roh-Nya. Roh Kudus memberi kita bimbingan batin yang benar – bimbingan daripada Tuhan. Alkitab menjelaskannya seperti ini:

Dan sekarang kamu orang bukan Yahudi juga telah mendengar kebenaran, Berita Baik bahawa Tuhan menyelamatkan kamu. Dan apabila anda percaya kepada Kristus, Dia mengenal pasti anda sebagai miliknya dengan memberikan kepada anda Roh Kudus, yang telah dijanjikan-Nya sejak dahulu lagi. Roh itu adalah jaminan Tuhan bahawa Dia akan memberikan kepada kita warisan yang dijanjikan-Nya dan bahawa Dia telah membeli kita untuk menjadi umat-Nya. Dia melakukan ini supaya kita memuji dan memuliakan Dia. ( Efesus 1:13-14 )

Roh Allah, yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, tinggal di dalam kamu. Dan sama seperti Allah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, Dia akan menghidupkan tubuhmu yang fana oleh Roh yang sama yang tinggal di dalam kamu. (Roma 8:11)

Bukan itu sahaja, tetapi kita sendiri, yang mempunyai buah sulung dari Roh, mengeranglah dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan kita menjadi anak, yaitu penebusan tubuh kita. (Roma 8:23)

Roh Tuhan yang berdiam di dalam diri adalah buah sulung kedua, kerana Roh itu adalah suatu prasangka – jaminan – untuk melengkapkan transformasi kita menjadi ‘anak-anak Tuhan’.

Injil menawarkan kehidupan baru bukan oleh cuba-tetapi-gagal untuk menjaga Hukum. Bukan juga kehidupan yang melimpah ruah melalui harta benda, status, harta dan segala kesenangan yang berlalu di dunia ini, yang Suleiman dapati begitu kosong.  Sebaliknya, Injil menawarkan kehidupan yang baru dan berlimpah dengan berdiamnya Roh Tuhan di dalam hati kita. Jika Allah menawarkan untuk tinggal, memperkasakan dan membimbing kita – itu mestilah Berita Baik! Pentakosta Taurat, dengan perayaan roti halus yang dibakar dengan ragi menggambarkan kehidupan yang melimpah ruah ini. Ketepatan antara Pentakosta Lama dan Baru adalah tanda yang jelas bahawa ini adalah perancangan Allah untuk kita memiliki kehidupan yang melimpah ruah.

Muat turun PDF semua Tanda-tanda dari Al Kitab sebagai sebuah buku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *