Skip to content
Home » Nabi Isa al Masih (AS) & tanda Nabi Yunus

Nabi Isa al Masih (AS) & tanda Nabi Yunus

Quraisy (atau Quraisy) adalah suku Arab yang menguasai Mekah dan Kaabah, dan merupakan suku Nabi Muhammad SAW berasal. Surah Quraisy (Surah 106 – Quraisy) menerangkan perjanjian baik yang dinikmati oleh Quraisy:

Kerana kebiasaan aman tenteram kaum Quraisy (penduduk Makkah)
 
(laitu) kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka (menjalankan perniagaan) pada musim sejuk (ke negeri Yaman), dan pada musim panas (ke negeri Syam),

(Surah Quraysh 106:1-2)

Tetapi Surah Yunus (Surah 10 – Yunus) menceritakan apa yang berlaku apabila nabi Muhammad membawa mesej kepada Quraisy.

Tidaklah patut adanya pada manusia yang ingkar itu perasaan hairan disebabkan Kami telah wahyukan kepada seorang lelaki dari jenis mereka (Nabi Muhammad, dengan berfirman kepadanya): “Berilah amaran kepada umat manusia (yang ingkar, dengan balasan azab) dan sampaikanlah berita yang mengembirakan kepada orang-orang yang beriman, bahawa bagi mereka ada persediaan yang sungguh mulia di sisi Tuhan mereka (disebabkan amal-amal soleh yang mereka kerjakan). (Setelah Nabi Muhammad memberi amaran dan menyampaikan berita yang mengembirakan) berkatalah orang-orang kafir (yang merasa hairan) itu: “Sebenarnya (Al-Quran) ini ialah sihir yang terang nyata.”

(Surah Yunus 10:2)

Dalam menolak mesejnya, Surah Al-Qamar (Surah 54 – Bulan) memberi amaran kepada Quraisy bahawa mereka menghadapi…

Adakah orang-orang kafir kamu (wahai kaum musyrik Mekah), lebih baik (kekuatan, kekayaan dan kehandalannya) daripada kaum-kaum kafir yang tersebut itu? Atau adakah kamu mempunyai sebarang bukti dalam Kitab-kitab Suci tentang kebebasan kamu (dari azab)?

Or do they say: “We acting together can defend ourselves”?

(Mereka tidak mempunyai sebarang bukti) bahkan mereka akan berkata (dengan angkuhnya): Kami satu kaum yang bersatu, yang sudah tentu dapat membela diri!
 
Kumpulan mereka yang bersatu itu tetap akan dikalahkan dan mereka pula akan berpaling lari.
(Bukan kekalahan itu sahaja) bahkan hari kiamat ialah hari yang dijanjikan kepada mereka (untuk menerima balasan yang sepenuh-penuhnya) dan (azab seksa) hari kiamat itu amat dahsyat dan amat pahit.

(Surah Qamar 54:43-46)

Surah Yunus juga menjelaskan bahawa walaupun kebanyakan nabi telah diabaikan oleh pendengar mereka (seperti orang Quraisy), terdapat pengecualian – Nabi Yunus (Yunus) AS.

(Dengan kisah Firaun itu) maka ada baiknya kalau (penduduk) sesebuah negeri beriman (sebelum mereka ditimpa azab), supaya imannya itu mendatangkan manfaat menyelamatkannya. Hanya kaum Nabi Yunus sahaja yang telah berbuat demikian – ketika mereka beriman, Kami elakkan azab sengsara yang membawa kehinaan dalam kehidupan dunia dari menimpa mereka, dan Kami berikan mereka menikmati kesenangan sehingga ke suatu masa (yang Kami tentukan).

 (Surah Yunus 10:98)

Nabi Yunus diutus kepada kaum asing. Namun mereka masih menerima mesejnya. Tetapi dia tidak menerima peranannya dan cuba melarikan diri daripadanya telah ditelan hidup-hidup oleh ikan yang hebat. Surah Al-Qalam (Surah 68 – The Pen) menerangkan bagaimana dalam ikan itu dia bertaubat dari kemaksiatannya sendiri dan dikembalikan semula sebagai Nabi.

Maka bersabarlah (wahai Muhammad) menerima hukum Tuhanmu (memberi tempoh kepada mereka), dan janganlah engkau bersikap seperti orang yang telah ditelan oleh ikan. (Ingatlah kisahnya) ketika ia berdoa merayu dengan keadaan sesak sebak terkurung dalam perut ikan.
 
Kalaulah ia tidak didatangi nikmat pertolongan dari Tuhannya, nescaya tercampaklah ia ke tanah yang tandus (di tepi pantai) dalam keadaan ia ditempelak (kerana salah silapnya).
 
Selepas itu Tuhannya memilihnya, serta menjadikan dia dari orang-orang yang soleh.

(Surah Al-Qalam 68:48-50)

Seperti Nabi Muhammad, Nabi Isa al Masih telah pergi kepada kaumnya sendiri (Yahudi) dan mereka telah menuduhnya melakukan sihir dan menolak mesejnya. Maka Nabi Isa al Masih pun merujuk kepada Nabi Yunus/Yunus sebagai Tanda. Tanda untuk apa?

Kewibawaan Isa al Masih dipersoalkan oleh kaumnya sendiri.

Kami melihat bagaimana Injil merekodkan ajaranpenyembuhan dan keajaiban daripada Nabi Isa al Masih (AS). Dia sering memberi jemputan kepada pendengarnya (dan kepada kami) untuk menerima apa yang ditawarkannya. Dia menawarkan ‘air hidup’belas kasihan kepada orang yang berdosamencari yang ‘hilang’, dan menjemput semua yang sudi masuk ke dalam ‘Kerajaan Tuhan’.

Ajaran-ajaran ini membingungkan para pemimpin agama (sama dengan para imam) pada zamannya. Khususnya mereka tertanya-tanya apakah kuasa yang dibawanya. Sebagai contoh, adakah dia benar-benar mempunyai kuasa untuk menawarkan belas kasihan Tuhan kepada orang yang bersalah, dan kuasa untuk membayar kemasukan ke dalam Kerajaan Tuhan untuk semua? Maka para pemuka agama memintanya suatu tanda untuk membuktikan kekuasaannya. Injil merakam percakapan mereka:

Isa merujuk kepada Tanda Yunus (Yunus)

Selepas itu beberapa orang guru Taurat dan orang Farisi berkata kepada Isa, ‘Tuan Guru, kami ingin melihat suatu alamat mukjizat daripada-Mu.’ 39 Tetapi Isa menjawab, ‘Manusia zaman durjana dan tidak setia ini ingin melihat alamat mukjizat. Tetapi satu alamat pun tidak akan ditunjukkan kepadanya kecuali alamat Nabi Yunus. 40 Sebagaimana Yunus tinggal tiga hari tiga malam di dalam perut ikan besar, begitu jugalah Putera Insan akan tinggal tiga hari tiga malam di dalam perut bumi. 41 Pada hari akhir, penduduk Niniwe akan bangkit bersama kamu, orang zaman ini. Mereka akan menuduhmu, kerana apabila mereka mendengar perkhabaran yang disampaikan oleh Yunus, mereka telah bertaubat; sedangkan kamu tidak, pada hal di hadapanmu sekarang ada yang lebih besar daripada Yunus.  (Matthew 12:38-41)

Nabi Yunus dalam Sejarah

Isa al Masih (SAW) menjawab dengan menunjuk kepada nabi Yunus (juga dipanggil Yunus atau Yunis). Anda boleh lihat dalam garis masa di bawah bahawa nabi Yunus hidup lebih kurang 800 tahun sebelum Nabi Isa al Masih.

Nabi Yunus (Yunus atau Yunis) dalam Garis Masa Sejarah

Nabi Yunus dalam Al-Quran

Yunus a.s. menulis sebuah kitab yang terdapat dalam tulisan Nabi. Al-Quran meringkaskan kitabnya seperti ini:

Dan sesungguhnya Nabi Yunus adalah dari Rasul-rasul (Kami) yang diutus.
 
(Ingatkanlah peristiwa) ketika ia melarikan diri ke kapal yang penuh sarat.
 
(Dengan satu keadaan yang memaksa) maka dia pun turut mengundi, lalu menjadilah ia dari orang-orang yang kalah yang digelunsurkan (ke laut).
 
Setelah itu ia ditelan oleh ikan besar, sedang ia berhak ditempelak.
 
Maka kalaulah ia bukan dari orang-orang yang sentiasa mengingati Allah (dengan zikir dan tasbih),
 
Tentulah ia akan tinggal di dalam perut ikan itu hingga ke hari manusia dibangkitkan keluar dari kubur.

(Surah As-Saffat 37: 139-144)

Nabi Yunus ditelan seekor ikan besar kerana dia lari dari misi yang Allah berikan kepadanya – untuk berdakwah taubat ke kota Ninevah (berdekatan dengan Mosul zaman moden di Iraq). Ulama Islam Yusuf Ali berkata tentang ayat ini

Ini hanya simpulan bahasa. Ini adalah untuk menjadi pengebumian dan kubur Yunus. Seandainya dia tidak bertaubat dia tidak akan dapat keluar dari tubuh makhluk yang telah menelannya, hingga hari atau kiamat, di mana semua orang mati akan dibangkitkan. (Nota kaki 4125 terjemahan Al-Quran Yusuf Ali)

Dengan kata lain, berada di dalam ikan adalah hukuman mati yang biasanya hanya akan dibebaskan pada Hari Kebangkitan.

Nabi Yunus dari kitabnya sendiri

Buku Yunus memberikan perincian yang lebih terperinci tentang masanya di dalam ikan. Dia memberitahu kita:

1:17 Maka atas penentuan y  TUHAN datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus 1 ; z  dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu tiga hari tiga malam lamanya.

Doa ucapan syukur Yunus

2:1 Berdoalah Yunus 2  kepada TUHAN, Allahnya, dari dalam perut ikan itu, katanya: “Dalam kesusahanku aku berseru a  kepada TUHAN, b  dan Ia menjawab aku, dari tengah-tengah dunia orang mati  aku berteriak, dan Kaudengarkan suaraku. 2:3 Telah Kaulemparkan aku 3  ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air; segala gelora dan gelombang-Mu  melingkupi aku. Dan aku berkata: telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. g  Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu h  yang kudus? 2:5 Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku; samudera raya merangkum aku; lumut lautan membelit kepalaku i  2:6 di dasar gunung-gunung. j  Aku tenggelam ke dasar bumi; pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, k  ya TUHAN, Allahku. 2:7 Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah l  aku kepada TUHAN 4 , dan sampailah doaku m  kepada-Mu 5 , ke dalam bait-Mu n  yang kudus. 2:8 Mereka yang berpegang teguh pada berhala o  kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. 2:9 Tetapi aku, dengan ucapan syukur p  akan kupersembahkan korban 6  q  kepada-Mu; apa yang kunazarkan r  akan kubayar. Keselamatan s  adalah dari TUHAN!” 2:10 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada ikan itu, dan ikan itupun memuntahkan Yunus ke darat 7 . (Jonah 1:17 – 2:10)

Apakah ‘Tanda Yunus’?

Biasanya kita menjangkakan bahawa apabila kuasa seseorang dicabar, seperti Nabi Isa al Masih, dia akan membuktikan dirinya dengan Tanda yang menunjukkan kuasa, kemenangan atau kejayaan. Tetapi Isa al Masih mempertahankan kekuasaannya dengan merujuk kepada 3 hari Nabi Yunus ‘di alam orang mati’ – ‘lubang’ atau kubur. Selama 3 hari ini, sejak Yunus mengingkari perintah Allah, dia telah ‘dibuang dari pandangan kamu’ iaitu dari pandangan Allah. Episod Yunus dalam cengkaman kematian selama 3 hari di lubuk hitam, dibuang dari Allah, bukanlah satu petanda yang kita jangkakan. Mengapa Isa al Masih memilih tanda yang seolah-olah membatalkan kuasanya?

Ini bukan kali pertama kelemahan dan kematian diberikan sebagai Tanda. Nabi Yesaya telah menubuatkan Hamba yang akan datang. Yesaya menubuatkan bahawa Hamba ini akan ‘dihina’ dan ‘ditolak oleh manusia’ dan akan ‘dianggap dihukum oleh Tuhan’ dan akan ‘dilenyapkan dari negeri orang yang hidup’ dan ‘diberikan kubur bersama orang jahat’. Lebih asing lagi, ia adalah “kehendak Tuhan untuk menghancurkan” Hamba itu. Bunyinya sama seperti apa yang dilalui oleh Yunus – dan dengan itu apa yang dinyatakan oleh Isa al Masih.

Petunjuk yang membawa kefahaman ialah berakhirnya doa Yunus di dalam perut ikan. Ungkapan terakhir doanya ialah “Keselamatan datang daripada TUHAN”. Kami melihat bagaimana nama ‘Isa/Yesus’ adalah nama nubuatan yang akan datang Cawangan. Tetapi apakah maksud nama ‘Yesus/Isa’? Dalam bahasa Ibrani ia cara ‘TUHAN menyelamatkan’. Dalam doanya nabi Yunus mengaku bahawa dia (dan kita) perlu ‘diselamatkan’ dan bahawa TUHANlah yang akan melakukannya. Doanya menyatakan keperluan kita (untuk diselamatkan) dan Allah sebagai yang melakukan penyelamatan. The nama daripada Isa al Masih (Yhowshuwa dalam bahasa Ibrani) secara harfiah bermaksud kebenaran yang sama yang Yunus dalam ikan akhirnya mengakui kerana nama Jesus/Isa bermaksud ‘TUHAN menyelamatkan‘.

Nabi Isa al Masih mengakhiri percakapannya dengan para pemimpin agama dengan mengingatkan mereka bahwa penduduk Niniwe (kota tempat Yunus diutus untuk berdakwah) telah percaya dan bertaubat atas pesan Yunus – tetapi para pemimpin yang mendengarkan Isa al Masih tidak sanggup bertaubat. Mereka tidak mahu mengakui bahawa mereka memerlukan simpanan. Kita mesti memeriksa hati kita sendiri untuk melihat sama ada kita seperti orang Niniwe (yang bertaubat) atau pemimpin Yahudi (yang tidak). Yang manakah antara anda berdua?

Kami terus mengikuti Isa al Masih untuk melihat bagaimana Tanda Yunus ini digenapi dan bagaimana ‘TUHAN menyelamatkan’ sebagai Misi Isa al Masih bermula penghujungnya.

Muat turun PDF semua Tanda-tanda dari Al Kitab sebagai sebuah buku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *