Skip to content
Home » Al-Quran menggantikan Bible! Apa kata Al-Quran?

Al-Quran menggantikan Bible! Apa kata Al-Quran?

Kita telah melihat bahawa kedua-dua Al-Quran dan Sunnah mengesahkan bahawa Bible (Taurat, Zabur dan Injil yang membentuk al Kitab) telah tidak telah diubah atau rosak (lihat laman web ini dan laman web ini). Tetapi persoalannya masih kekal sama ada Bible/al Kitab diganti, terbatal, dibatalkan atau digantikan dengan Al-Quran. Apa yang Al-Quran sendiri katakan tentang idea ini?

Dan Kami turunkan kepadamu (wahai Muhammad) Kitab (Al-Quran) dengan membawa kebenaran, untuk mengesahkan benarnya Kitab-kitab Suci yang telah diturunkan sebelumnya dan untuk memelihara serta mengawasinya. Maka jalankanlah hukum di antara mereka (Ahli Kitab) itu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah (kepadamu), dan janganlah engkau mengikut kehendak hawa nafsu mereka (dengan menyeleweng) dari apa yang telah datang kepadamu dari kebenaran. Bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu, Kami jadikan (tetapkan) suatu Syariat dan jalan ugama (yang wajib diikuti oleh masing-masing). Dan kalau Allah menghendaki nescaya Ia menjadikan kamu satu umat (yang bersatu dalam ugama yang satu), tetapi Ia hendak menguji kamu (dalam menjalankan) apa yang telah disampaikan kepada kamu. Oleh itu berlumba-lumbalah kamu membuat kebaikan (beriman dan beramal soleh). Kepada Allah jualah tempat kembali kamu semuanya, maka Ia akan memberitahu kamu apa yang kamu berselisihan padanya.

Surah 5:48 Al-Ma’ida (The Table)

(Bagaimana mereka tergamak mengatakan Al-Quran ini rekaan dusta yang telah lama?) Pada hal telah ada sebelumnya Kitab Nabi Musa yang menjadi ikutan dan rahmat (kepada umatnya); dan Al-Quran pula sebuah Kitab – yang mengesahkan kebenaran (kitab-kitab yang telah lalu), – diturunkan dalam bahasa Arab untuk memberi amaran kepada orang-orang yang zalim, dan berita gembira bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Surah (46):12 Al-Ahqaf (The Dunes)

Dan ini ialah Kitab (Al-Quran) yang Kami turunkan, yang mengandungi berkat (banyak faedah-faedah dan manfaatnya), lagi mengesahkan kebenaran (Kitab-kitab Suci) yang diturunkan sebelumnya, dan supaya engkau memberi peringatan kepada penduduk “Ummul-Qura” (Makkah) serta orang-orang yang tinggal di kelilingnya; dan orang-orang yang beriman kepada hari akhirat, mereka beriman kepada Al-Quran, dan mereka tetap mengerjakan dan memelihara sembahyangnya.

Surah (6):92 Al-An’am (The Cattle)

Dan Al-Quran yang Kami wahyukan kepadamu (wahai Muhammad) ialah yang benar (segala-galanya) yang tetap mengesahkan Kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan sedalam-dalamnya akan keadaan sekalian hambaNya, lagi Maha Melihat dan memerhatikan.

Surah 35:31 (The Angels)

Ayat ini berbicara tentang Al-Qur’an mengesahkan (tidak menggantikan, mengatasi atau menggantikan) mesej awal Bible (al Kitab). Dalam erti kata lain, ayat ini tidak mengatakan bahawa orang beriman harus mengenepikan wahyu awal dan hanya mengkaji wahyu kemudian. Orang yang beriman juga hendaklah mengkaji dan mengetahui wahyu yang terdahulu.

Ini juga disahkan oleh ayat yang memberitahu kita bahawa tidak ada perbezaan antara wahyu yang berbeza. Berikut adalah dua ayat yang saya perhatikan:

Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman; semuanya beriman kepada Allah, dan Malaikat-malaikatNya, dan Kitab-kitabNya, dan Rasul-rasulNya. (Mereka berkata): “Kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain Rasul-rasulnya”. Mereka berkata lagi: Kami dengar dan kami taat (kami pohonkan) keampunanMu wahai Tuhan kami, dan kepadaMu jualah tempat kembali”.

(Surat 2:285 – The Cow)

Tidaklah kamu bersalah dan tidaklah kamu menanggung bayaran maskahwin) jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu sentuh (bercampur) dengan mereka atau (sebelum) kamu menetapkan maskahwin untuk mereka. Walaupun demikian, hendaklah kamu memberi “Mut’ah” (pemberian saguhati) kepada mereka (yang diceraikan itu). Iaitu: suami yang senang (hendaklah memberi saguhati itu) menurut ukuran kemampuannya; dan suami yang susah pula menurut ukuran kemampuannya, sebagai pemberian saguhati menurut yang patut, lagi menjadi satu kewajipan atas orang-orang (yang mahu) berbuat kebaikan.

(Surat 2:136 – The Cow)

Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian juga orang-orang yang beriman. Masing-masing (dari mereka) beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya. “Kita buat tiada perbezaan (mereka berkata) antara seorang dengan yang lain dari rasul-rasul-Nya.” Dan mereka berkata: “Kami mendengar, dan kami taat, (kami memohon) keampunan-Mu ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali.” (Surah 2:285 – Lembu)

Katakanlah: “Kami beriman kepada Allah, dan wahyu yang diberikan kepada kami, dan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya’qub, dan kabilah-kabilah, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, dan yang diberikan kepada (semua) nabi-nabi dari mereka. Tuhan: Kami buat Tiada beza antara satu dengan yang lain: Dan kami tunduk kepada Allah (dalam Islam).” (Surah 2:136 – Lembu)

Ayat pertama memberitahu kita bahawa tidak ada perbezaan antara para rasul – mereka semua harus didengari dan yang kedua mengatakan tidak ada perbezaan antara wahyu yang diberikan oleh nabi yang berbeza – mereka semua harus diterima. Dalam ayat ini tidak ada sebarang cadangan bahawa wahyu yang terdahulu harus diabaikan kerana wahyu yang terkemudian telah menggantikannya.

Dan corak ini sesuai dengan contoh dan pengajaran Isa al Masih (AS). Dia sendiri tidak mengatakan wahyu Taurat yang terawal dan kemudian Zabur dibatalkan. Malah dia mengajar sebaliknya. Perhatikan penghormatan dan perhatian yang berterusan dan berterusan yang dia berikan kepada Taurat Musa dalam ajarannya sendiri dalam Injil

“Jangan kamu menyangka bahawa Aku datang untuk menghapuskan Hukum (iaitu Taurat) atau Nabi-nabi (iaitu Zabur); Aku datang bukan untuk menghapuskannya tetapi untuk menggenapinya. 18 Sebab Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sampai langit dan bumi lenyap, tidak akan lenyap sekecil apapun huruf, atau setitik pena pun, dari hukum Taurat sampai semuanya terjadi. 19 Sebab itu barangsiapa mengenepikan salah satu dari perintah yang paling kecil ini dan mengajar orang lain sesuai dengan itu, ia akan disebut yang paling hina dalam Kerajaan Sorga, tetapi barangsiapa mengamalkan dan mengajarkan perintah-perintah ini akan disebut besar dalam Kerajaan Sorga. 20 Sebab Aku berkata kepadamu: Jikalau kebenaranmu tidak melebihi kebenaran orang Farisi dan ahli Taurat, kamu pasti tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga. (Matius 5:17-20)

Malah, untuk memahami ajarannya dengan betul, dia mengajar bahawa seseorang mesti pergi ke Taurat dan kemudian Zabur. Inilah cara dia mengajar murid-muridnya sendiri:

dan bermula dengan Musa dan semua nabi, dia menerangkan kepada mereka apa yang dikatakan dalam semua Kitab Suci tentang dirinya. (Lukas 24:27)

Dia berkata kepada mereka, “Inilah yang Kukatakan kepadamu semasa Aku masih bersama kamu: Segala sesuatu yang tertulis tentang Aku harus digenapi Hukum Musa (iaitu Taurat), iaitu Nabi dan Zabur (iaitu Zabur).” (Lukas 24:44)

Isa al Masih (AS) tidak cuba memintas wahyu terdahulu. Malah dia bermula dari situ dalam pengajaran dan bimbingannya. Itulah sebabnya kita juga mengikuti teladannya dengan bermula dari permulaan Taurat untuk memberi asas untuk memahami Injil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *