Skip to content
Home » Hari 7 – Rehat Sabat

Hari 7 – Rehat Sabat

Nabi Isa al Masih telah dikhianati dan disalibkan pada hari suci Yahudi Paskah, yang kini dikenali sebagai Good Friday. Paskah bermula pada petang Khamis pada waktu matahari terbenam dan berakhir pada matahari terbenam hari Jumaat – hari ke-6 dalam seminggu. Peristiwa terakhir pada hari itu ialah pengebumian nabi yang telah meninggal dunia. Injil mencatatkan bagaimana wanita yang mengikuti nabi menyaksikan perkara ini.

55Sida indu ke udah datai enggau Jesus ari Galili, nitihka Josep lalu sida meda kubur nya, sereta meda chara bangkai Jesus digalika dalam kubur nya. 56Udah nya sida pulai, lalu nyendiaka rempah enggau minyak wangi.
Lebuh hari Sabat, sida diau, nitihka pesan.
 

Lukas 23:55-56

Wanita-wanita itu ingin menyediakan jenazah nabi tetapi masa telah tamat dan hari Sabat bermula pada matahari terbenam petang Jumaat. Ini adalah hari ke-7 dalam seminggu dan orang Yahudi tidak dibenarkan bekerja pada hari ini. Perintah ini kembali kepada akaun penciptaan dalam Taurat. Allah telah menciptakan segalanya dalam 6 hari. Taurat menyatakan:

1Nya alai langit enggau dunya, enggau semua utai ti dalam sida tembu magang digaga.

Kejadian 2:1

2Ba hari ti ketujuh Allah Taala tembu ngereja semua pengawa Iya, lalu ngetu gawa. 3Iya merekatka hari ti ketujuh nya, lalu ngeletak hari nya kudus, laban ba hari nya Iya tembu ngaga semua utai ti digaga Iya, lalu Iya belelak lalu ngetu gawa.

Kejadian 2:2-3

Maka wanita-wanita itu, walaupun mereka ingin menyiapkan jenazahnya, mereka patuh kepada Taurat dan berehat.

Tetapi ketua imam meneruskan pekerjaan mereka pada hari Sabat. Injil merekodkan pertemuan mereka dengan gabenor.

62Hari siti, iya nya hari Sabat, sida tuai imam enggau sida orang Parisi betemu enggau Pilate. 63Ku sida, “Tuan, kami ingatka utai ti udah disebut orang ke bula nya, lebuh Iya agi idup. Ku Iya, ‘Udah bekau tiga hari, Aku deka angkat idup baru.’ 64Nya alai, asuh orang nyaga kubur nya nyentuk ngagai hari ti ketiga, enggai ke sida murid Iya datai lalu ngenchuri bangkai Iya, lalu madah ngagai orang mayuh, ‘Iya udah angkat idup baru ari mati,’ lalu pemula ti penudi tu deka jai agi ari pemula ti keterubah.”
 
65Ku Pilate bejaku enggau sida, “Bai seraban jejaga, lalu mupuk. Jaga kubur nya likun enggau naka ulih kita.”
66Sida mupuk lalu ngelekatka chop tambit ba batu ti dikena nutup kubur nya lalu ngasuh jejaga nyaga kubur nya.

 

(Matius 27:62-66)

Jadi pada hari Sabat itu melihat ketua imam bekerja untuk mengamankan pengawal di sekeliling mayat di dalam kubur. Jenazah Nabi Isa al Masih AS berehat dalam kematian manakala wanita berehat dalam ketaatan pada hari Sabat minggu Suci itu. Garis Masa menunjukkan bagaimana rehat mereka pada hari itu mencerminkan hari ke-7 Penciptaan di mana Taurat mengatakan bahawa Allah berehat daripada Penciptaan.

The Sabbath rest of Death for the Prophet Isa al Masih
Kematian Sabat untuk Nabi Isa al Masih

Tetapi ini hanyalah rehat yang tenang sebelum mempamerkan kuasa. Surah al-Fajr (Surah 89 – The Dawn) mengingatkan kita betapa pentingnya Subuh selepas malam yang gelap gulita. Waktu rehat boleh mendedahkan perkara aneh bagi ‘mereka yang memahami’.

Demi waktu fajar;
 
Dan malam yang sepuluh (yang mempunyai kelebihan di sisi Allah);
 
Dan bilangan yang genap serta yang ganjil;
 
Dan malam, apabila ia berlalu;
 
Bukankah yang demikian itu mengandungi sumpah (yang diakui kebenarannya) oleh orang yang berakal sempurna?
 

(Surah al-Fajr 89:1-5)

Kita lihat apa rehat hari itu hari berikutnya mendedahkan.

Muat turun PDF semua Tanda-tanda dari Al Kitab sebagai sebuah buku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *