Skip to content
Home » Hari 7 – Rehat Sabat

Hari 7 – Rehat Sabat

Nabi Isa al Masih telah dikhianati dan disalibkan pada hari suci Yahudi Paskah, yang kini dikenali sebagai Good Friday. Paskah bermula pada petang Khamis pada waktu matahari terbenam dan berakhir pada matahari terbenam hari Jumaat – hari ke-6 dalam seminggu. Peristiwa terakhir pada hari itu ialah pengebumian nabi yang telah meninggal dunia. Injil mencatatkan bagaimana wanita yang mengikuti nabi menyaksikan perkara ini.

Wanita-wanita yang datang bersama Yesus dari Galilea mengikut Yusuf dan melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya diletakkan di dalamnya. 56 Kemudian mereka pulang ke rumah dan menyediakan rempah ratus dan minyak wangi. Tetapi mereka berehat pada hari Sabat dalam ketaatan kepada perintah itu. (Lukas 23:55-56)

Wanita-wanita itu ingin menyediakan jenazah nabi tetapi masa telah tamat dan hari Sabat bermula pada matahari terbenam petang Jumaat. Ini adalah hari ke-7 dalam seminggu dan orang Yahudi tidak dibenarkan bekerja pada hari ini. Perintah ini kembali kepada akaun penciptaan dalam Taurat. Allah telah menciptakan segalanya dalam 6 hari. Taurat menyatakan:

Demikianlah selesailah langit dan bumi dalam segala susunannya yang luas.

Pada hari ketujuh Tuhan telah menyelesaikan pekerjaan yang telah dilakukannya; maka pada hari ketujuh dia berhenti dari segala pekerjaannya. Kemudian Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, kerana pada hari itu Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dilakukan-Nya. (Kejadian 2:1-2)

Maka wanita-wanita itu, walaupun mereka ingin menyiapkan jenazahnya, mereka patuh kepada Taurat dan berehat.

Tetapi ketua imam meneruskan pekerjaan mereka pada hari Sabat. Injil merekodkan pertemuan mereka dengan gabenor.

Keesokan harinya, iaitu selepas Hari Persediaan, ketua imam dan orang Farisi pergi menghadap Pilatus. 63 “Tuan,” kata mereka, “kami ingat bahawa semasa dia masih hidup, penipu itu berkata, ‘Selepas tiga hari Aku akan bangkit.’ 64 Maka perintahkanlah supaya kubur itu diamankan hingga hari ketiga. Jika tidak, murid-murid-Nya boleh datang dan mencuri mayat itu dan memberitahu orang ramai bahawa Dia telah dibangkitkan daripada kematian. Penipuan terakhir ini akan lebih buruk daripada yang pertama.”

65 “Ambil pengawal,” jawab Pilatus. “Pergilah, buatlah kubur itu seaman yang kamu ketahui.” 66 Maka mereka pergi dan mengamankan kubur itu dengan meletakkan meterai pada batu itu dan menempatkan pengawal. (Matius 27:62-66)

Jadi pada hari Sabat itu melihat ketua imam bekerja untuk mengamankan pengawal di sekeliling mayat di dalam kubur. Jenazah Nabi Isa al Masih AS berehat dalam kematian manakala wanita berehat dalam ketaatan pada hari Sabat minggu Suci itu. Garis Masa menunjukkan bagaimana rehat mereka pada hari itu mencerminkan hari ke-7 Penciptaan di mana Taurat mengatakan bahawa Allah berehat daripada Penciptaan.

The Sabbath rest of Death for the Prophet Isa al Masih

Kematian Sabat untuk Nabi Isa al Masih

Tetapi ini hanyalah rehat yang tenang sebelum mempamerkan kuasa. Surah al-Fajr (Surah 89 – The Dawn) mengingatkan kita betapa pentingnya Subuh selepas malam yang gelap gulita. Waktu rehat boleh mendedahkan perkara aneh bagi ‘mereka yang memahami’.

Menjelang waktu rehat

Demi malam dua kali lima;

Dengan genap dan ganjil (berbeza);

Dan demi malam apabila ia telah berlalu;-

Adakah (tidak) pada yang demikian itu suatu sumpah (atau keterangan) bagi orang-orang yang berakal? (Surah al-Fajr 89:1-5)

Kita lihat apa rehat hari itu hari berikutnya mendedahkan.

Muat turun PDF semua Tanda-tanda dari Al Kitab sebagai sebuah buku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *