Skip to content
Home » Isa al Masih (AS) mengajar – dengan Perumpamaan

Isa al Masih (AS) mengajar – dengan Perumpamaan

Kita melihat bagaimana Isa al Masih (AS) mengajar dengan kuasa yang unik. Dia juga mengajar menggunakan cerita yang menggambarkan prinsip yang benar. Sebagai contoh, kita melihat bagaimana dia mengajar tentang Kerajaan Tuhan menggunakan kisah Jamuan Besar, dan tentang pengampunan melalui kisah Hamba yang tidak berbelas kasihan. Kisah-kisah ini dipanggil perumpamaans, dan Isa al Masih (AS) adalah unik di kalangan para nabi dan guru dalam betapa dia menggunakan perumpamaan untuk mengajar, dan betapa menariknya perumpamaan baginda.

Surah Al-‘Ankabut (Surah 29 – The Spider) memberitahu kita bahawa Allah juga menggunakan perumpamaan. Ia berkata

Dan misal-misal perbandingan yang demikian itu Kami kemukakan kepada umat manusia, dan hanya orang-orang yang berilmu yang dapat memahaminya.

(Surah Al-Ankabut 29: 43)

Surah Ibrahim (Surah 14) memberitahu kita bagaimana Allah menggunakan perumpamaan pokok untuk mengajar kita.

Tidakkah engkau melihat (wahai Muhammad) bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu: kalimah yang baik adalah sebagai sebatang pohon yang baik, yang pangkalnya (akar tunjangnya) tetap teguh, dan cabang pucuknya menjulang ke langit.
Dia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya. Dan Allah mengemukakan perbandingan-perbandingan itu untuk manusia, supaya mereka beringat (mendapat pelajaran).
 
Dan bandingan Kalimah yang jahat dan buruk samalah seperti sebatang pohon yang tidak berguna yang mudah tercabut akar-akarnya dari muka bumi; tidak ada tapak baginya untuk tetap hidup.
 

(Surah Ibrahim 14:24-26)

Perumpamaan Isa al Masih

Murid-murid-Nya bertanya kepadanya pada suatu ketika mengapa dia mengajar dengan menggunakan perumpamaan. Injil mencatatkan penjelasannya:

Para pengikut Isa datang bertanya kepada-Nya, ‘Mengapa Junjungan bercakap kepada mereka melalui ibarat?’ 11 Isa menjawab, ‘Kamu telah diberi anugerah untuk mengetahui rahsia kerajaan syurga, tetapi mereka tidak. 12 Sesiapa yang mempunyai sesuatu akan diberi lebih banyak lagi, sehingga melimpah-limpah. Sebaliknya, sesiapa yang tidak mempunyai sesuatu, sedikit yang ada padanya pun akan diambil. 13 Aku bercakap kepada mereka melalui ibarat:‘ “Kerana mereka melihat tetapi tidak nampak, mereka mendengar tetapi tidak mengerti.” (Matthew 13:10-13)

Ayat terakhirnya ialah bacaan nabi Yesaya (AS) yang telah memberi amaran terhadap pengerasan hati kami. Dalam erti kata lain, kadang-kadang kita tidak memahami sesuatu kerana kita terlepas penerangan atau terlalu rumit untuk difahami. Dalam keadaan sedemikian penjelasan yang jelas menghilangkan kekeliruan. Tetapi ada masa lain kita tidak faham kerana jauh di dalam hati kita tidak mahu. Kami mungkin tidak mengakui ini, jadi kami terus bertanya seolah-olah kekurangan pemahaman mental adalah halangan kami. Tetapi jika kekeliruan itu ada dalam hati kita dan bukan dalam fikiran kita maka tiada penjelasan yang memadai. Masalahnya ialah kita tidak mahu tunduk, bukannya kita tidak boleh faham secara mental.

Apabila nabi Isa al Masih (AS) mengajar dalam perumpamaan, kesannya kepada orang ramai yang dia ajar adalah dramatik. Mereka yang tidak dapat memahami dengan fikiran mereka akan menjadi ingin tahu daripada cerita itu dan bertanya lebih lanjut, memperoleh pemahaman, manakala mereka yang tidak mahu menyerah akan memperlakukan cerita itu dengan hina dan tidak berminat dan mereka tidak akan mendapat pemahaman lagi. Menggunakan perumpamaan adalah cara untuk guru besar untuk memisahkan orang seperti petani memisahkan gandum daripada sekam dengan menampi. Yang sudi tunduk dipisahkan dengan yang tak sudi. Orang-orang yang tidak mahu tunduk akan mendapati perumpamaan itu membingungkan kerana hati mereka tidak mahu tunduk kepada kebenarannya. Walaupun melihat, mereka tidak akan melihat maksudnya.

Perumpamaan Penabur dan Empat Tanah

Ketika para murid bertanya kepada Nabi Isa AS tentang pengajarannya dalam perumpamaan, dia telah mengajar sekumpulan perumpamaan di Kerajaan Tuhan dan kesannya kepada manusia. Inilah yang pertama:

Isa berbicara kepada mereka melalui ibarat: ‘Seorang penyemai benih telah pergi menabur. 4 Sebahagian benih yang ditaburnya jatuh di tepi jalan lalu dimakan burung. 5 Sesetengahnya jatuh di tempat-tempat berbatu yang tidak banyak tanahnya. Benih itu segera bercambah kerana tanahnya tidak dalam. 6 Tetapi apabila matahari naik, tunas-tunas itu kering kepanasan, lantas layu kerana tidak berakar. 7 Ada pula yang jatuh di semak duri, lalu tewas ditindas tumbuhan duri. 8 Namun, ada yang jatuh di tanah yang subur dan memberikan hasil: seratus kali ganda, enam puluh kali ganda, atau tiga puluh kali ganda. 9 Sesiapa yang ada telinga, dengarlah!’ (Matius 13:3-9)

Jadi apakah maksud perumpamaan ini? Kita tidak perlu meneka, kerana mereka yang mempunyai hati bersedia untuk tunduk tertarik dengan perumpamaan itu dan bertanyakan maknanya, yang dia berikan:

‘Oleh itu dengarlah maksud ibarat penyemai benih: 19 Apabila seseorang mendengar perkhabaran kerajaan Allah dan tidak memahaminya, akan datanglah si durjana menyambar apa yang telah ditabur dalam hatinya. Orang inilah yang menerima benih di tepi jalan. 20 Orang yang menerima benih di tempat-tempat berbatu pula bermaksud orang yang mendengar perkhabaran itu dan terus menerimanya dengan sukacita. 21 Tetapi perkhabaran itu tidak berakar dalam dirinya, maka hanya tahan seketika. Sebaik-baik dia menghadapi kesusahan atau penganiayaan kerana perkhabaran itu, imannya pun luntur. 22 Orang yang menerima benih di semak duri ialah orang yang mendengar perkhabaran itu, tetapi kerunsingan tentang hal-hal duniawi dan godaan harta kekayaan mengasyikkannya lalu dia tidak dapat menghasilkan apa-apa. 23 Tetapi orang yang menerima benih di tanah subur ialah orang yang mendengar perkhabaran itu dan memahaminya lalu menghasilkan seratus kali, enam puluh kali atau tiga puluh kali ganda.’ (Matthew 13:18-23)

Kita dapat melihat bahawa terdapat empat respons kepada mesej tentang Kerajaan Tuhan. Yang pertama tidak mempunyai ‘kefahaman’ dan oleh itu syaitan (Iblis) mengambil mesej dari hati mereka. Tiga respons yang selebihnya semuanya pada mulanya sangat positif dan mereka menerima mesej itu dengan gembira. Tetapi mesej ini mesti tumbuh dalam hati kita melalui masa-masa sukar. Ia bukan hanya untuk diakui dalam fikiran kita untuk kemudian meneruskan kehidupan kita seperti yang kita mahu. Jadi dua daripada respons ini tidak membenarkan mesej itu tumbuh di dalam hati mereka. Hanya hati keempat, yang ‘mendengar perkataan dan memahaminya’ akan benar-benar tunduk mengikut cara yang Allah cari.

Satu perkara dari perumpamaan ini adalah untuk membuat kita bertanya soalan; ‘tanah ini yang manakah saya?’ Hanya mereka yang benar-benar ‘faham’ akan menjadi tanaman yang baik. Salah satu cara untuk mengukuhkan pemahaman adalah dengan melihat dengan jelas apa yang nabi-nabi terdahulu, bermula dengan Adam, didedahkan tentang rancangan Allah melalui Taurat dan Zabur. Itulah sebabnya kita bermula dengan nabi-nabi pertama ini. Tanda-tanda Penting dalam Taurat berasal dari janji kepada Ibrahim (SAW) dan pengorbanannyaMusa (AS), yang Sepuluh PerintahHarun (AS). Dalam Zabur, pemahaman asal usul ‘Masih’, dan wahyu daripada YesayaYeremiaZakhariaDaniel dan Maleakhi juga akan menyediakan kita untuk memahami ‘berita Kerajaan Tuhan‘.

Perumpamaan tentang Rumpai

Selepas penjelasan perumpamaan ini nabi Isa al Masih (AS) mengajar perumpamaan tentang lalang.

24 Yesus memberi perumpamaan lain kepada mereka: “Kerajaan syurga itu seumpama seorang yang menabur benih yang baik di ladangnya. 25 Tetapi ketika semua orang sedang tidur, datanglah musuhnya dan menaburkan lalang di antara gandum itu, lalu pergi. 26 Apabila gandum itu bertunas dan membentuk kepala, maka lalang juga muncul.

27 “Hamba-hamba pemiliknya datang kepadanya dan berkata, ‘Tuan, bukankah benih yang baik tuan taburkan di ladang tuan? Dari manakah datangnya lalang itu?’

28 “’Musuh melakukan ini,’ jawabnya.

“Hamba-hamba itu bertanya kepadanya, ‘Adakah kamu mahu kami pergi dan menarik mereka?’

29 “‘Tidak,’ jawabnya, ‘kerana semasa kamu mencabut lalang itu, kamu boleh mencabut gandum bersamanya. 30 Biarkan kedua-duanya tumbuh bersama sehingga musim menuai. Pada masa itu Aku akan memberitahu penuai: Kumpul dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar; kemudian kumpulkan gandum itu dan bawa ke dalam lumbung saya.’”

Berikut penjelasan yang beliau berikan

36 Kemudian dia meninggalkan orang ramai dan masuk ke dalam rumah. Murid-murid-Nya datang kepada-Nya dan berkata, “Jelaskan kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang.”

37 Dia menjawab, “Orang yang menaburkan benih yang baik ialah Anak Manusia. 38 Ladang ialah dunia, dan benih yang baik ialah orang-orang kerajaan. lalang adalah orang-orang yang jahat, 39 dan musuh yang menaburnya ialah syaitan. Penuaian adalah akhir zaman, dan penuai adalah malaikat.

40 “Sebagaimana lalang dicabut dan dibakar dalam api, demikian jugalah pada akhir zaman. 41 Anak Manusia akan mengutus malaikat-malaikat-Nya, dan mereka akan mencabut keluar dari Kerajaan-Nya segala yang menyebabkan dosa dan semua yang berbuat jahat. 42 Mereka akan melemparkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala, di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. 43 Kemudian orang benar akan bersinar seperti matahari dalam Kerajaan Bapa mereka. Barangsiapa bertelinga, hendaklah ia mendengar.

Perumpamaan Biji Sesawi dan Ragi

Nabi Isa al Masih (AS) juga mengajar beberapa perumpamaan yang sangat ringkas.

31 Dia menceritakan satu lagi perumpamaan kepada mereka: “Kerajaan syurga itu seumpama sebiji sesawi, yang diambil dan ditanam oleh seseorang di ladangnya. 32 Walaupun ia adalah yang paling kecil di antara semua benih, tetapi apabila ia tumbuh, ia adalah yang terbesar di antara tanaman taman dan menjadi pokok, sehingga burung-burung datang dan hinggap di cabang-cabangnya.”

33 Dia menceritakan perumpamaan lain lagi kepada mereka: “Hal Kerajaan Sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan dicampurkan ke dalam kira-kira tiga puluh kilogram tepung hingga menjadi seluruh adonan.”

Dalam erti kata lain, Kerajaan Tuhan akan bermula dengan kecil dan tidak penting di dunia ini tetapi kemudian akan tumbuh di seluruh dunia seperti ragi yang bekerja melalui doh dan seperti benih kecil yang tumbuh menjadi tumbuhan besar. Ia tidak berlaku secara paksa, atau sekaligus, pertumbuhannya tidak kelihatan tetapi di mana-mana dan tidak dapat dihalang.

Perumpamaan Harta Tersembunyi dan Mutiara Yang Sangat Bernilai

‘Kerajaan syurga ibarat harta yang tersembunyi di dalam sebidang tanah. Seseorang telah menjumpainya lalu menyembunyikannya semula. Setelah itu dengan penuh sukacita dia menjual segala yang dimilikinya lalu membeli tanah itu. 45 ‘Kerajaan syurga juga umpama seorang saudagar yang mencari mutiara yang paling tinggi nilainya. 46 Apabila dia menjumpai mutiara yang paling bernilai, dia pun menjual semua yang dimilikinya lalu membeli mutiara itu. (Matius 13: 44-46)

Perumpamaan ini memberi tumpuan kepada nilai Kerajaan Tuhan. Fikirkan harta karun yang tersembunyi di ladang. Memandangkan ia tersembunyi, setiap orang yang melalui padang menganggap padang itu tidak bernilai dan oleh itu mereka tidak berminat dengannya. Tetapi seseorang menyedari terdapat harta karun di sana menjadikan bidang itu sangat berharga – cukup berharga untuk menjual segala-galanya untuk membelinya dan mendapatkan harta itu. Begitu juga dengan Kerajaan Tuhan – nilai yang tidak disedari oleh kebanyakan orang, tetapi segelintir yang melihat nilainya akan mendapat nilai yang besar.

Perumpamaan Jaring

47 “Sekali lagi, Kerajaan Sorga itu seumpama jala yang dihumbankan ke dalam danau dan menangkap pelbagai jenis ikan. 48 Apabila ia penuh, nelayan menariknya ke atas pantai. Kemudian mereka duduk dan mengumpulkan ikan yang baik dalam bakul, tetapi membuang yang buruk. 49 Beginilah keadaannya pada akhir zaman. Malaikat akan datang dan memisahkan orang jahat daripada orang benar 50 dan lemparkan mereka ke dalam dapur api yang menyala-nyala itu, di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi.

Kerajaan Tuhan akan memisahkan manusia. Pemisahan ini akan didedahkan sepenuhnya pada Hari Penghakiman – apabila hati terbuka.

Kita dapat melihat bahawa Kerajaan Tuhan berkembang secara misteri, seperti ragi dalam doh, bahawa ia mempunyai nilai yang besar yang tersembunyi daripada kebanyakan orang, dan ia menyebabkan tindak balas yang berbeza di kalangan orang. Ia juga memisahkan orang antara mereka yang faham dan mereka yang tidak. Selepas mengajar perumpamaan ini nabi Isa al Masih kemudian bertanya kepada pendengarnya satu soalan penting.

51 “Adakah anda memahami semua perkara ini?” Yesus bertanya.

“Ya,” jawab mereka.

Bagaimana dengan awak?

Muat turun PDF semua Tanda-tanda dari Al Kitab sebagai sebuah buku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *