Skip to content
Home » Mengapa Isa (AS) bercakap dalam bahasa Aram manakala Injil ditulis dalam bahasa Yunani?

Mengapa Isa (AS) bercakap dalam bahasa Aram manakala Injil ditulis dalam bahasa Yunani?

Bukankah itu seperti Al-Quran yang datang dalam bahasa Cina walaupun Nabi (SAW) bercakap bahasa Arab?

Ini adalah soalan yang hebat. Dan mungkin ada satu lagi bersamanya. Walaupun kita bertanya ‘mengapa’ kita juga tertanya-tanya sama ada ini dalam beberapa cara juga menafikan atau bercanggah dengan idea bahawa Allah mengilhamkan Injil. Kerana lagipun, ini berbeza dengan cara Al-Quran diturunkan. Jadi mari kita bincangkan ini dalam beberapa langkah.

Pertama analogi kepada Cina-Arab tidak begitu tepat. Tidak ada hubungan sejarah sebenar antara Cina dan Arab. Oleh itu, mendedahkan Kitab dalam bahasa Cina kepada masyarakat Arab hanya akan menghasilkan karut. Tidak syak lagi Allah mempunyai kuasa untuk melakukan perkara sedemikian secara ajaib, tetapi ia akan menghasilkan sebuah buku yang tidak dapat difahami oleh sesiapa pun – bahkan Nabi (SAW) sendiri. Dan kemudian mesej Kitab akan menjadi sia-sia, ia akan segera diabaikan (kerana ia tidak difahami) dan dalam satu generasi ia akan dilupakan – bersama-sama dengan ingatan nabi. Tidak, mesej kenabian, jika ia ingin memberi kesan kepada masyarakat (dan inilah sebabnya mesej dihantar kepada nabi pada mulanya) mesti difahami oleh masyarakat itu.

Maksud di sebalik wahyu Al-Quran adalah untuk memberi peringatan dalam bahasa Arab. Ayat berikut memberitahu kita bahawa:

Kami telah menurunkannya sebagai Al-Quran berbahasa Arab, supaya kamu boleh belajar hikmah. [Surah 12:2 Yusuf]

Demikianlah Kami telah menurunkannya (Al-Qur’an) untuk menjadi penghakiman dalam bahasa Arab… [Surah 13:37 (Guruh)]

Demikianlah Kami turunkan kepadamu Al-Qur’an dalam bahasa Arab, supaya kamu bertakwa memberi amaran kepada Ibu Kota dan sekelilingnya,- dan berilah peringatan (kepada mereka) tentang hari perhimpunan, yang tidak ada keraguan padanya: (yang) sebahagiannya berada di dalam Syurga, dan sebahagian lagi di dalam Neraka yang menyala-nyala [Surah 42:7 (Perundingan)]

Kami jadikan Al-Qur’an dalam bahasa Arab, supaya kamu menjadi boleh memahami (dan belajar kebijaksanaan). [Surah 43:3 (Mewah)]

Ulasan Yusuf Ali pada Ayat 7 Surat 42 (Perundingan) mengatakan bahawa ‘Ibu Kota’ ialah Kota Mekah dan bahawa “Maksud Al-Quran dalam bahasa Arab ialah ia jelas dan boleh difahami oleh orang-orang yang melaluinya. dan di antara mereka diisytiharkan” (#4533). Jadi tujuannya adalah untuk memberi amaran supaya orang Arab, terutamanya yang berada di Mekah, dapat diberi amaran, belajar ‘hikmah’ dan lain-lain. Dan untuk itu perlu dalam bahasa Arab.

Tetapi Injil adalah mesej bukan sahaja kepada orang Yahudi, tetapi kepada semua orang. Pada zaman Nabi Isa al Masih (Jesus – PBUH) dunia pada asasnya berbahasa Yunani. Kerana penaklukan Alexander the Great kira-kira tiga ratus tahun sebelumnya, kebanyakan dunia (termasuk orang Rom yang memerintah pada zaman Isa PBUH) telah menggunakan bahasa Yunani. Analogi kasar wujud hari ini dengan bahasa Inggeris. Kerana kuasa penjajah Great Britain dahulu, bahasa antarabangsa dunia hari ini ialah bahasa Inggeris. Kuasa besar di dunia hari ini (AS) menerima pakai bahasa Inggeris kerana Great Britain dan dengan itu bahasa Inggeris hampir universal. Akibatnya, saya, walaupun berasal dari Sweden, menulis blog ini dalam bahasa Inggeris kerana bahasa Inggeris saya telah menjadi lebih baik daripada bahasa Sweden saya dan saya tahu bahawa anda mungkin tidak boleh membaca blog Sweden.

Bahasa Yunani juga diterima pakai oleh orang Yahudi pada zaman itu jadi kebanyakannya adalah dwibahasa. Malah, orang Yahudi mula menggunakan bahasa Yunani sehingga mereka menterjemah Taurat dan Zabur ke dalam bahasa Yunani kira-kira 200 tahun sebelum Isa al Masih (AS). Terjemahan ini dikenali sebagai Septuaginta. Septuaginta dibaca secara meluas oleh orang Yahudi dan bahkan oleh orang bukan Yahudi pada zaman itu. Sila lihat laman web ini and laman web ini dari blog considerthegospel saya untuk mengetahui lebih lanjut tentang Septuaginta. Kesan asas Septuaginta adalah bahawa Kitab Suci lebih banyak dibaca dalam bahasa Yunani daripada dalam bahasa Ibrani asal pada zaman nabi Isa al Masih (AS)

Isa al Masih (AS) mungkin bercakap bahasa Yunani sendiri kerana kita dapati dalam Injil beberapa kali di mana orang Yunani dan Rom bukan Yahudi bercakap dengannya. Walau bagaimanapun, dia akan bercakap dalam bahasa Aram kepada murid-muridnya (sahabat) kerana itu adalah bahasa semula jadi orang Yahudi Galilea pada zaman itu.

Tetapi para penulis Injil pastinya adalah dwibahasa dan oleh itu fasih berbahasa Yunani. Matthew adalah seorang pemungut cukai dengan profesionnya dan oleh itu bekerja dengan orang Rom yang berbahasa Yunani secara tetap; Lukas adalah orang Yunani dan oleh itu bahasa Yunani adalah bahasa pertamanya; John Mark berasal dari Jerusalem (Al Quds) dan oleh itu adalah seorang Yahudi berbahasa Yunani; dan John adalah daripada keluarga yang kaya (dengan itu berpendidikan) dan hidup sepanjang hayatnya di luar Palestin dan dengan itu fasih berbahasa Yunani.

Mereka sedang menyampaikan mesej Injil kepada dunia. Oleh itu, untuk memastikan bahawa dunia pada masa itu akan memahaminya, mereka menulis dalam bahasa Yunani. Kerana Taurat dan Zabur menjelaskan Injil (seperti yang saya tunjukkan dalam catatan saya di tanda-tanda Injil dalam Al-Quran) para penulis Injil kerap memetik daripada Taurat/Zabur dan apabila mereka melakukannya mereka memetik daripada Septuaginta (Taurat/Zabur Yunani). Kita tahu dari sejarah bahawa mesej ini memang meletup di seluruh dunia Timur Tengah yang berbahasa Yunani. Ini menunjukkan bahawa hampir dijangkakan untuk membaca kitab dalam bahasa Yunani pada hari itu.

Jadi ini menjawab ‘mengapa’ dalam bahasa Yunani. Tetapi adakah Allah masih boleh memberi inspirasi kepada penulis ini apabila mereka menulis dalam bahasa yang berbeza apa yang dikatakan oleh Isa al Masih (AS) sebelum ini dalam bahasa lain walaupun mereka dwibahasa? Isa al Masih (AS) sendiri telah berjanji bahawa Allah akan menghantar petunjuk kepada mereka. Berikut adalah petikan daripada perbincangan peribadi yang dia ada dengan murid-muridnya sejurus sebelum pemergiannya dicatatkan dalam Injil Yohanes. Anda boleh membaca keseluruhan perbincangan dengan mengklik laman web ini.

15 “Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintahku. 16 Dan Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu Penolong yang lain untuk menyertai kamu selama-lamanya— 17 Roh kebenaran….25 “Semua ini telah Kukatakan semasa masih bersama kamu. 26 Tetapi Penasihat, iaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, akan melakukannya mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang telah Kukatakan kepadamu “Apabila Penghibur datang, yang akan Kuutus kepadamu dari Bapa, yaitu Roh Kebenaran yang keluar dari Bapa, dia akan bersaksi tentang saya. 27 Dan kamu juga mesti memberi kesaksian, kerana kamu telah bersama-sama dengan Aku sejak mula …. Banyak lagi yang ingin Aku katakan kepada kamu, lebih daripada yang dapat kamu tanggung sekarang. 13 Tetapi apabila Dia, Roh kebenaran, datang, Dia akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran. … dan dia akan memberitahu anda apa yang akan datang.

Jadi janjinya ialah Penasihat, Roh kebenaran, akan membimbing mereka dalam penulisan mereka dan memberi kesaksian supaya apa yang mereka tulis adalah benar. 2 Timotius 3:16 menjelaskan perkara ini lebih lanjut:

Seluruh Kitab Suci diilhamkan oleh Allah dan berguna untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki, dan mendidik dalam kebenaran, supaya hamba Allah itu diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap pekerjaan yang baik.

Maksudnya di sini ialah apa yang mereka tulis akan mendapat petunjuk dan sememangnya diilhamkan oleh Allah sendiri supaya perkataan yang mereka tulis itu ‘bernafaskan Tuhan’. Oleh itu mesej akan selamat dan boleh dipercayai – diilhamkan oleh Allah.

Jadi cara Injil diturunkan dan diketahui memang berbeza dengan cara Al-Quran diturunkan. Tetapi adakah itu menjadikannya salah, lebih teruk atau usang? Saya fikir untuk menjawab bahawa kita perlu mengakui bahawa Allah mempunyai hak dan kuasa untuk melakukan perkara yang berbeza dengan cara yang berbeza. Kerana Nabi Musa AS menerima arahan di Gunung Sinai di atas loh batu yang ditulis oleh jari Allah, adakah itu bermakna bahawa semua nabi kemudian juga mesti menerima mesej mereka daripada Dia di atas loh batu? Dan hanya di Gunung Sinai? Kerana nabi-nabi pertama adalah Yahudi adakah itu bermakna semua nabi mesti Yahudi? Kerana ia Nabi Nuh a.s. diberi amaran akan datangnya Penghakiman melalui air adakah itu bermakna semua penghakiman Allah adalah melalui air? Saya fikir kita perlu menjawab ‘tidak’ untuk semua soalan ini. Allah mempunyai kuasa dan hak, mengikut kedaulatan-Nya, untuk memilih nabi-nabi, kaedah dan cara yang berbeza untuk melakukan kehendak-Nya. Bahagian kita adalah untuk memutuskan sama ada mesej itu benar-benar daripada-Nya atau tidak. Dan kerana Al-Quran sendiri mengisytiharkan itu Injil diilhamkan oleh Allah, dan Isa (AS) menjanjikan ilham dan bimbingan yang sama ini (per di atas) adalah bodoh untuk kita berhujah sebaliknya.

Secara ringkasnya, Injil ditulis dalam bahasa Yunani supaya ia dapat difahami oleh dunia yang lebih luas pada zaman itu. Janji telah diberikan bahawa Allah akan memberi bimbingan dan memberi inspirasi kepada murid-murid apabila mereka menulis Injil – dan ini disahkan oleh Al-Quran yang mengisytiharkan bahawa ini diilhamkan. Kaedah wahyu ini berbeza dengan cara Al-Quran diturunkan tetapi tidak terpulang kepada kita untuk memberitahu Allah apa batas-batasNya. Sepanjang sejarah manusia Dia telah menggunakan kaedah, nabi dan cara yang berbeza untuk menyampaikan mesej-Nya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *