Skip to content
Home » Mengapakah terdapat empat catatan Injil untuk satu Injil?

Mengapakah terdapat empat catatan Injil untuk satu Injil?

Saya kadang-kadang ditanya jika terdapat hanya satu Injil maka mengapa terdapat empat kitab Injil dalam al Kitab (Alkitab), masing-masing ditulis oleh pengarang manusia yang berbeza? Tidakkah itu menjadikan mereka dari asal-usul manusia yang salah (dan bertentangan) dan bukan dari Allah?

Alkitab (al Kitab) berkata tentang dirinya sendiri:

Semua kitab suci ditiupkan oleh Tuhan dan berguna untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki dan mendidik orang dalam kebenaran, supaya hamba Allah itu diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap pekerjaan yang baik” (2 Timotius 3:16-17).

Jadi Bible/al Kitab membuat dakwaan bahawa Tuhan adalah pengarang terakhir sejak Dia mengilhamkan pengarang manusia ini. Dan dalam hal ini Al-Quran adalah dalam persetujuan penuh seperti yang kita lihat dalam siarkan apa yang Al-Quran katakan tentang Bible. Kami pun nampak laman web ini bahawa Isa al Masih menjanjikan murid-muridnya bimbingan daripada Roh Kebenaran apabila mereka akan bersaksi tentang Injil.

Tetapi bagaimana untuk memahami empat buku Injil untuk satu Injil? Dalam Al-Quran sering terdapat beberapa petikan yang menceritakan satu peristiwa, dan diambil bersama membolehkan kita mendapat gambaran yang lebih lengkap tentang peristiwa itu. Sebagai contoh, yang kitab suci untuk Tanda Adammenggunakan Surat 7:19-26 (The Heights) untuk memberitahu kita tentang Adam di Syurga. Tetapi ia juga menggunakan Surat 20: 121-123 (Ta Ha). Dan petikan ke-2 ini memberi pemahaman tambahan tentang Adam dengan menjelaskan bahawa dia telah ‘tergoda’, yang tidak termasuk The Heights. Diambil bersama mereka memberi kami gambaran yang lebih lengkap tentang apa yang berlaku. Itulah maksudnya – supaya petikan itu saling melengkapi.

Dengan cara yang sama, empat catatan Injil dalam Alkitab (al Kitab) sentiasa dan hanya mengenai satu Injil. Disatukan mereka memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang Injil Isa al Masih – PBUH. Setiap daripada empat akaun mempunyai beberapa bahan yang tidak dimiliki oleh tiga yang lain. Oleh itu, diambil bersama-sama mereka menawarkan gambaran yang lebih lengkap tentang Injil.

Inilah sebabnya apabila kandungan Injil dibicarakan ia sentiasa dalam bentuk tunggal, kerana hanya terdapat satu Injil. Sebagai contoh kita lihat di sini dalam Perjanjian Baru bahawa terdapat satu Injil tunggal.

Saya ingin anda tahu, saudara-saudara, itu yang Injil yang saya beritakan bukanlah sesuatu yang dibuat oleh manusia. saya tidak menerima it daripada mana-mana lelaki, dan saya tidak diajar it; sebaliknya, saya terima it melalui wahyu daripada Yesus Kristus. (Galatia 1:11-13)

Injil juga ditulis dalam bentuk tunggal dalam Al-Quran (lihat Corak ‘Injil’ dalam Al-Quran). Tetapi apabila kita bercakap tentang saksi atau kitab injil terdapat empat. Sebenarnya dalam Taurat, sesuatu perkara tidak boleh diputuskan dengan keterangan seorang saksi sahaja. Hukum Musa memerlukan sekurang-kurangnya ‘dua atau tiga saksi’ (Ulangan 19: 15) untuk memberi keterangan tentang satu peristiwa atau mesej yang menarik. Dengan menyediakan empat akaun saksi Injil disokong melebihi keperluan minimum Undang-undang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *