Skip to content
Home » Penutup: Rahmat & Kutukan

Penutup: Rahmat & Kutukan

Dalam kami memuatkan pos kami melihat piawaian yang Allah berikan supaya kami dapat mengenali nabi-nabi yang benar – bahawa mereka meramalkan masa depan sebagai sebahagian daripada mesej mereka. Nabi Musa (AS) sendiri menggunakan peraturan ini – membuat ramalan tentang masa depan Bani Israil – yang harus menjadi kenyataan jika mesejnya datang dari Allah. Ramalan ini akan datang Kutukan dan rahmat pada orang Israel. Anda boleh membaca Berkat dan Kutukan yang lengkap laman web ini. Perkara utama adalah di bawah.

Berkat Musa

Nabi Musa a.s. memulakan dengan menerangkan nikmat-nikmat indah yang akan diterima oleh Bani Israil jika mereka taat. Perintah. Berkat-berkat ini akan ada dalam pandangan bangsa-bangsa lain supaya mereka mengenali berkat-Nya. Seperti yang tertulis

Kemudian semua bangsa di dunia akan tahu bahawa TUHAN sudah memilih kamu menjadi umat-Nya sendiri, dan mereka akan takut terhadap kamu.
 
(Ulangan 28:10)
 

Walau bagaimanapun, jika mereka gagal mematuhi Perintah maka mereka akan menerima Kutukan yang bertentangan dengan Berkat. Kutukan akan sepadan dan mencerminkan Berkat. Kutukan ini juga akan dilihat oleh negara-negara sekeliling

Di negeri-negeri tempat TUHAN mencerai-beraikan kamu, orang akan terkejut melihat perkara yang terjadi kepada kamu. Mereka akan mengolok-olok dan mempermalukan kamu.
 
Mereka kejam dan tidak menaruh belas kasihan terhadap sesiapa pun, baik orang tua mahupun anak-anak.
 
Mereka akan mengambil ternakan dan hasil tanaman kamu, tetapi kamu akan mati kelaparan. Mereka tidak akan meninggalkan gandum, wain, minyak zaitun, lembu, ataupun domba bagi kamu, dan kamu akan mati.
 
Mereka akan menyerang tiap-tiap kota di tanah yang diberikan oleh TUHAN, Allah kamu kepada kamu, dan tembok-tembok tinggi serta kukuh yang kamu harap-harapkan itu akan roboh.
 

Ulangan 28:49-52)

Dan Kutukan itu adalah untuk orang Israel sendiri

Bencana-bencana itu akan menjadi bukti hukuman TUHAN atas kamu dan keturunan kamu selama-lamanya.
 

(Ulangan 28:46)

Dan Allah memberi amaran bahawa bahagian yang paling buruk dari Laknat akan datang dari orang lain.

TUHAN akan mendatangkan suatu bangsa dari hujung bumi untuk melawan kamu, bangsa yang bahasanya tidak kamu fahami. Seperti burung helang, mereka akan menyambar kamu.
 

(Ulangan 28:49-52)

Dan ia akan menjadi lebih teruk

Sebagaimana TUHAN suka menjadikan kamu makmur dan menambahkan bilangan kamu, demikian juga Dia suka membinasakan dan memusnahkan kamu. Kamu akan dicabut dari tanah yang tidak lama lagi kamu duduki.
 
TUHAN akan mencerai-beraikan kamu di kalangan bangsa-bangsa di seluruh muka bumi. Di sana kamu akan mengabdi kepada tuhan-tuhan yang dibuat daripada kayu dan batu, tuhan-tuhan yang tidak pernah kamu sembah atau disembah nenek moyang kamu.
 
Di kalangan bangsa-bangsa itu, kamu tidak akan mendapat ketenteraman dan tidak ada tempat yang dapat kamu sebut milik kamu; TUHAN akan menyebabkan kamu sangat gelisah, putus asa, dan cemas.
 

 (Ulangan 28:63-65)

Berkat dan Kutukan ini telah ditetapkan oleh perjanjian (perjanjian)

Kamu berada di sini pada hari ini untuk mengikat perjanjian yang dibuat oleh TUHAN, Allah kamu dengan kamu, dan untuk menerima kewajipan-kewajipannya.
 
Dengan perjanjian itu, TUHAN mengesahkan kamu menjadi umat-Nya, dan Dia menjadi Allah kamu, seperti yang dijanjikan-Nya kepada kamu dan kepada nenek moyang kamu, Abraham, Ishak, dan Yakub.
 
TUHAN membuat perjanjian ini dengan segala tuntutannya, bukan dengan kami sahaja
 
melainkan dengan kita semua yang berdiri di sini pada hari ini, di hadapan TUHAN, Allah kita, dan juga dengan keturunan kita pada masa hadapan.”
 

(Ulangan 29:12-15)

Dengan kata lain perjanjian ini akan mengikat anak-anak, atau generasi akan datang. Sebenarnya perjanjian ini ditujukan kepada generasi akan datang – kedua-dua orang Israel dan orang asing

TUHAN akan menjadikan dia satu contoh di hadapan semua suku Israel, lalu menimpa dia dengan segala kutuk yang disebut dalam perjanjian, yang tertulis di dalam kitab ini, yang mengandungi ajaran TUHAN.
 
Pada kemudian hari, keturunan kamu dan orang asing dari negeri-negeri jauh akan melihat bencana dan penderitaan yang didatangkan TUHAN ke tanah kamu.
 
Ladang kamu akan menjadi kersang dan tidak berguna kerana diliputi belerang dan garam. Tanahnya tidak dapat ditanami, bahkan rumput pun tidak dapat tumbuh di sana. Tanah kamu akan menjadi seperti kota Sodom, Gomora, Adma, dan Zeboim yang dimusnahkan TUHAN ketika Dia sangat murka.
 
Pada masa itu seluruh dunia akan bertanya, ‘Mengapakah TUHAN berbuat demikian terhadap tanah mereka? Apakah yang menyebabkan Dia murka sedahsyat itu?’
 
Jawapannya adalah, ‘Oleh sebab umat TUHAN itu memungkiri perjanjian yang dibuat mereka dengan TUHAN, Allah nenek moyang mereka, ketika Dia membawa mereka keluar dari Mesir.
 
Mereka mengabdi kepada tuhan-tuhan lain yang belum pernah disembah oleh mereka, padahal TUHAN melarang mereka berbuat demikian.
 
Itulah sebabnya TUHAN murka terhadap umat-Nya dan mendatangkan segala bencana yang tertulis di dalam kitab ini ke tanah mereka.
 

(Ulangan 29:21-27)

Adakah Berkat dan Kutukan Musa telah berlaku?

Berkat yang dijanjikan adalah indah, tetapi Kutukan yang diancam adalah teruk. Walau bagaimanapun, soalan paling penting yang boleh kita tanyakan ialah: ‘Adakah perkara ini berlaku?’ Dalam menjawab ini kita akan melihat sama ada Musa (AS) adalah seorang nabi yang benar dan kita akan mendapat petunjuk untuk kehidupan kita hari ini.

Jawapannya dalam genggaman kita. Sebahagian besar daripada Perjanjian Lama al Kitab adalah catatan sejarah Bani Israil dan daripada itu kita boleh melihat apa yang berlaku. Juga kita mempunyai rekod di luar Perjanjian Lama, daripada ahli sejarah Yahudi seperti Josephus, sejarawan Graeco-Rom suka Tacitus dan kami telah menemui banyak monumen arkeologi. Semua sumber ini bersetuju dan melukiskan gambaran yang konsisten tentang sejarah orang Israel. Ini adalah satu lagi Tanda untuk kita. Berikut adalah gambaran keseluruhan sejarah bangsa Israel bergambar dengan Garis Masa untuk membantu kami melihat dengan lebih baik apa yang berlaku dalam sejarah mereka.

Apa yang kita lihat daripada sejarah ini? Ya, sesungguhnya laknat Musa itu amat dahsyat JPS berlaku – dan sama seperti dia menulis beribu-ribu tahun yang lalu – sebelum semuanya berlaku (Ingat ramalan ini tidak ditulis selepas ia berlaku tetapi sebelum ini).

Tetapi Kutukan Musa tidak berakhir di situ. Ia berterusan. Beginilah cara Musa (AS) menyimpulkan kutukan ini.

“Aku sudah memberi kamu pilihan antara berkat dan kutuk. Apabila segala perkara ini berlaku kepada kamu, dan kamu tinggal di kalangan bangsa-bangsa tempat kamu dicerai-beraikan TUHAN, Allah kamu, maka kamu akan teringat pada pilihan yang aku berikan kepada kamu.
 
Jika kamu dan keturunan kamu bersedia kembali kepada TUHAN, Allah kamu, dan dengan sepenuh hati kamu mentaati semua perintah-Nya yang aku berikan kepada kamu hari ini
 
maka TUHAN, Allah kamu akan mengasihani kamu. Dia akan membawa kamu kembali dari negeri-negeri tempat Dia mencerai-beraikan kamu, lalu menjadikan kamu makmur semula.
 
Meskipun kamu sudah dicerai-beraikan ke seluruh dunia, TUHAN, Allah kamu akan mengumpulkan kamu dan membawa kamu kembali.
 
Oleh itu kamu akan memiliki semula tanah yang diduduki nenek moyang kamu dahulu. Dia akan menjadikan kamu lebih makmur dan lebih besar bilangannya daripada nenek moyang kamu.
 

(Ulangan 30:1-5)

Soalan yang jelas untuk ditanya (sekali lagi) ialah: Adakah itu berlaku? klik laman web ini untuk melihat kesinambungan sejarah mereka.

Penutupan Taurat – Zabur dijangka

Dengan Berkat dan Kutukan ini, Taurat disimpulkan. Nabi Musa a.s. wafat sejurus selepas selesai. Kemudian orang Israel, di bawah pengganti Musa – Yosua – memasuki Tanah itu. Seperti yang dijelaskan dalam Sejarah Bani Israil, mereka tinggal di sana tanpa seorang Raja dan tanpa ibu kota sehingga Raja Dawood atau Dawud (atau Daud) yang agung berkuasa. Dia memulakan bahagian baru Perjanjian Lama yang ditegaskan oleh Al-Quran sebagai Zabur. Kita perlu memahami Zabur kerana ia meneruskan Tanda-tanda yang bermula dalam Taurat – yang akan membantu kita memahami Injil. Seterusnya kita lihat bagaimana Al-Quran dan Isa al Masih bercakap tentang Dawood (AS) dan Zabur.

 

Muat turun PDF semua Tanda-tanda dari Al Kitab sebagai sebuah buku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *