Skip to content

Saya minta maaf. Ini bukan Berita Baik. Sebenarnya ia adalah berita yang sangat buruk kerana ia bermakna anda (dan saya juga kerana saya mempunyai masalah yang sama) tidak mempunyai kebenaran. Kebenaran adalah sangat penting kerana ini adalah asas kepada apa yang akan menjadikan Kerajaan Tuhan sebagai Syurga. Ini akan menjadi hak hubungan kita antara satu sama lain (tidak berdusta, mencuri, membunuh, menyembah berhala dll) dan menyembah Allah dengan betul yang akan membawa Syurga. Inilah sebabnya mengapa Kebenaran diperlukan untuk memasuki Kerajaan Suci seperti yang ditunjukkan oleh Dawood di Zabur. Hanya jenis orang yang digambarkan seperti ini akan masuk ke dalam Kerajaan Suci dan itulah sebabnya ia akan menjadi Firdaus.

1 TUHAN, sapa tau tama ngagai Rumah Sembiang Nuan? Sapa tau nyembah Nuan di Sion, bukit Nuan ti kudus?  2Semina orang ke ngasika Allah Taala dalam semua utai lalu seruran ngereja utai ti ngena, ke nyebut utai ti amat sereta tau dikarapka, 3lalu enda betenahka orang. Sida nadai ngereja penyalah ngagai pangan diri lalu sida enda mega nusui berita ngapa pasal pangan diri. 4Sida begedika orang ke ditulak Allah Taala, tang masa orang ke nangika TUHAN. Sida seruran ngamatka semaya sida, enda ngira pemesai ungkus nya. 5Sida nyali orang duit, lalu enda minta anak duit nya, lalu sida enda ulih diumpan makai suap nyadika saksi ngelaban orang ke nadai penyalah. Barang sapa ngereja utai tu, deka diau likun berari.
Masmur 15:1-5

Memahami Dosa

Tetapi kerana anda (dan saya) tidak selalu seperti ini, kerana kita tidak selalu mematuhi Perintah yang kita berdosa . Jadi apa itu dosa? Satu ayat daripada buku itu selepas Taurat dalam Perjanjian Lama memberikan gambaran yang telah membantu saya memahami perkara ini dengan lebih baik. Ayat itu berkata

16Tujuh ratus iku ari semua bala orang Benjamin nya chawit, ke ulih nyelinting lambar buk ngena pangwang sida, lalu enda kala salah.

Hakim 20:16

Ayat ini menerangkan tentang askar yang mahir menggunakan katapel dan tidak akan ketinggalan . Seperti yang saya jelaskan dalam ‘ Dalam bahasa apakah Kitab Injil ditulis’ , Taurat dan Perjanjian Lama ditulis oleh para nabi dalam bahasa Ibrani. Perkataan dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan ‘ miss ‘ di atas ialah יַחֲטִֽא׃  (disebut Khaw-taw ). Perkataan Ibrani yang sama ini juga diterjemahkan kepada dosa merentasi sebahagian besar Taurat. Sebagai contoh, perkataan Ibrani yang sama ini adalah ‘dosa’ apabila Yusuf, yang dijual sebagai hamba kepada Mesir, tidak akan berzina dengan isteri tuannya, walaupun dia memohon kepadanya (juga diceritakan dalam Al-Quran dalam Surat 12:22-29 – Yusuf). Dia berkata kepadanya:

9Kuasa aku dalam rumah tu ngemesai kuasa iya empu, lalu iya nadai nagang aku ngena semua utai dalam rumah tu, kelimpah ari nuan empu. Nya alai, baka ni ku aku tau ngereja utai ti kamah tu, lalu bedosa ngelaban Allah Taala?”

Kejadian 39:9

Dan sejurus selepas pemberian Sepuluh Perintah Taurat berkata:

20Disaut Moses, “Anang takut. Allah Taala semina datai laban Iya deka nguji kita, ngambika kita seruran nangika Iya, lalu enda agi bedosa.”

Keluaran 20:20

Di kedua-dua tempat ini ia adalah perkataan Ibrani yang sama יַחֲטִֽא׃ yang diterjemahkan ‘dosa’. Ia adalah perkataan yang sama untuk ‘rindu’ dengan tentera yang melemparkan batu ke arah sasaran seperti dalam ayat-ayat ini yang bermaksud ‘dosa’ apabila berhadapan dengan perlakuan orang terhadap satu sama lain. Allah telah memberikan kita gambaran yang indah untuk membantu kita memahami apa itu ‘dosa’. Askar itu mengambil batu dan menghumbannya untuk mengenai sasaran. Jika terlepas itu telah gagal tujuannya. Dengan cara yang sama, Allah telah menjadikan kita untuk mencapai sasaran tentang bagaimana kita menyembah-Nya dan bagaimana kita memperlakukan orang lain.  Untuk ‘berdosa’ adalah terlepas tujuan, atau sasaran, yang Allah maksudkan untuk kita. Itulah keadaan yang kita hadapi apabila kita tidak mematuhi semua perintah – kita telah terlepas niat Allah untuk kita.

Kematian – Akibat dosa dalam Taurat

Jadi apakah hasil daripada ini? Kami melihat petunjuk pertama ini dalam Tanda Adam . Apabila Adam menderhaka (hanya sekali!) Allah menjadikan dia fana. Dengan kata lain dia sekarang akan mati . Ini diteruskan dengan Tanda Nuh . Allah menghukum manusia dengan kematian dalam banjir. Dan ia diteruskan dengan Tanda Lut di mana penghakiman sekali lagi adalah kematian . Anak Ibrahim sepatutnya mati dalam pengorbanan . Tulah kesepuluh Paskah ialah kematian anak sulung. Aliran ini kini semakin kukuh apabila Allah berfirman kepada Musa (AS). Kita melihat bahawa sejurus sebelum Allah sendiri menulis Sepuluh Perintah pada Tablet, Dia memerintahkan yang berikut:

10lalu ku TUHAN bejaku ngagai iya, “Alai nuan mansang ngagai orang mayuh, lalu asuh sida nuchi diri sehari tu enggau pagila, lalu asuh sida masu gari sida, 11ngambika ba hari ti ketiga sida udah chukup sedia; laban ba hari nya Aku deka nurun ngagai Bukit Sinai, dipeda semua orang mayuh. 12 Lalu nuan deka ngaga garis ngelingi bukit nya, lalu bejaku ngagai orang mayuh munyi tu, ‘Bejimat kita, enggai ke kita niki ngagai bukit nya, tauka negu kaki bukit nya. Barang sapa negu bukit nya deka dibunuh.

Keluaran 19:10-12

Corak ini berterusan sepanjang Taurat. Kemudian, orang Israel tidak mentaati Allah sepenuhnya (Mereka berdosa) tetapi telah mendekati tempat suci-Nya. Perhatikan di sini kebimbangan mereka apabila mereka mengetahui akibatnya.

12Ku orang Israel bejaku enggau Moses, “Mati meh kami tu! 13Enti orang ke datai semak ngagai langkau sembiang nya enda tau enda mati, mati magang meh kami tu!”

Bilangan 17:12-13

Harun (juga dipanggil Harun – AS), saudara Musa (AS), sendiri mempunyai anak lelaki yang mati kerana mereka menghampiri Tempat Maha Suci Allah dengan dosa.

1Udah bekau anak lelaki Aron ke dua iku kena bunuh lebuh seduai iya meri api ti enda kudus ngagai TUHAN, TUHAN lalu bejaku ngagai Moses. 2 Ku Iya, “Padahka ngagai menyadi nuan, Aron, iya tau tama ngagai Langkau Kain TUHAN di belakang tirai semina ba maya ti patut aja, laban endur nya alai Aku pegari dalam mua hari ari atas tudung Peti Lampang Batu Adat. Enti iya enda ngasi, iya deka dibunuh.

Imamat 16:1-2

Maka Harun (AS) diarahkan dengan cara yang betul untuk dirinya mendekati tempat ini. Dan Allah menyuruhnya sebagai imam dengan:

7Tang semina nuan enggau bala anak lelaki nuan aja deka betanggungjawapka semua pengawa imam ti besangkut-paut enggau alta, sereta enggau semua utai ba Endur ti Pemadu Kudus. Semua utai tu nyadika tanggungjawap nuan magang, laban Aku udah meri ngagai nuan pengawa nyadi imam nyadika pemeri nuan. Orang bukai enda tau bekereja dia. Enti sida datai semak ngagai Endur ti Pemadu Kudus nya, sida deka dibunuh.”

Bilangan 18:7

Kemudian beberapa anak perempuan yang tidak mempunyai saudara lelaki mendekati Musa (AS) untuk mewarisi tanah. Mengapa bapa mereka meninggal dunia?

3“Apai kami mati di menua puang, lalu iya nadai anak lelaki. Iya nadai enggau orang nitihka Korah ngelaban TUHAN. Iya mati laban dosa iya empu.

Bilangan 27:3

Maka wujudlah pola sejagat, diringkaskan pada akhir Taurat dengan

16 “Apai indai enda tau dibunuh ketegal penyalah anak sida, lalu anak pen enda mega tau dibunuh ketegal penyalah apai indai sida. Orang semina tau dibunuh ketegal penyalah sida empu.

Ulangan 24:16

Allah mengajar orang Israel (dan kita) bahawa akibat dosa ialah maut.

Rahmat Allah

Tetapi bagaimana pula dengan Rahmat Allah. Adakah itu bukti di mana-mana ketika itu? Dan bolehkah kita belajar daripadanya? Ya! Dan ya! Adalah penting bagi kita yang mempunyai dosa dan kekurangan kebenaran untuk memberi perhatian kepada Kerahiman ini. Ia sudah ada dalam beberapa Tanda-tanda yang terdahulu. Kini ia akan lebih jelas dilihat dalam Tanda Harun – Satu Lembu dan Dua Kambing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *