Skip to content
Home » Tanda 3 Ibrahim: Pengorbanan

Tanda 3 Ibrahim: Pengorbanan

Nabi besar Ibrahim (AS) telah dijanjikan seorang anak lelaki dalam Tanda sebelumnya. Dan Allah telah menepati janjinya. Sebenarnya Taurat meneruskan kisah Ibrahim (AS) untuk menerangkan bagaimana dia mendapat 2 anak lelaki. Dalam Kejadian 16 Taurat menceritakan bagaimana dia mendapatkan anaknya Ismael dengan Hagar dan kemudiannya Kejadian 21 menceritakan bagaimana dia mendapatkan anaknya Ishak dengan Sarai kira-kira 14 tahun kemudian. Malangnya bagi rumah tangganya, ini mengakibatkan persaingan yang hebat antara dua wanita, Hagar dan Sarai, dan berakhir dengan Ibrahim menghantar Hagar dan anaknya pergi. Anda boleh membaca laman web ini bagaimana ini berlaku dan bagaimana Allah memberkati Hagar dan Ismael dengan cara yang lain.

Pengorbanan Nabi Ibrahim: Asas Hari Raya Aidil Adha

Jadi dengan hanya seorang anak lelaki yang tinggal dalam rumah tangganya, Ibrahim (AS) menghadapi ujian terbesarnya tetapi ia adalah satu yang membuka kepada kita pemahaman yang lebih besar tentang Jalan yang Lurus. Sila baca kisah Taurat dan Al-Quran berkenaan ujian pengorbanan anaknya laman web ini. Kisah dari Kitab ini adalah sebab mengapa Hari Raya Aidiladha disambut. Tetapi ini bukan hanya peristiwa sejarah. Ia lebih.

Kita boleh lihat dari kisah di dalam Kitab bahawa ini adalah ujian untuk Ibrahim (AS), tetapi ia lebih daripada itu. Memandangkan Ibrahim adalah seorang nabi, ujian ini juga merupakan petanda bagi kita, supaya kita dapat mengetahui lebih lanjut tentang penjagaan Allah terhadap kita. Dengan cara apakah ini petanda? Sila ambil perhatian nama yang diberikan oleh Ibrahim kepada tempat di mana anaknya akan dikorbankan. Bahagian Taurat ini ditunjukkan di sini supaya anda boleh membacanya secara langsung.

Abraham memandang di sekelilingnya, lalu nampak seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut pada belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mempersembahkannya kepada TUHAN sebagai korban untuk menyenangkan hati TUHAN, bagi menggantikan anak lelakinya. (Kejadian 22:13-14)

Allah telah menyediakan seekor domba jantan supaya anaknya tidak perlu dikorbankan. Tetapi perhatikan nama yang Ibrahim (‘Abraham’ dalam Taurat) berikan kepada tempat itu. Dia menamakannya ‘TUHAN akan menyediakan‘. Adakah nama itu dalam kala lampau, kala kini atau kala masa hadapan? Ia jelas dalam masa depan tegang. Dan untuk menjadi lebih jelas lagi ulasan yang berikut (yang Musa – AS – disisipkan ketika dia menyusun akaun ini ke dalam Taurat kira-kira 500 tahun kemudian) ia mengulangi “…ia akan disediakan”. Sekali lagi ini adalah pada masa hadapan dan melihat ke masa hadapan. Kebanyakan orang beranggapan bahawa Ibrahim merujuk kepada domba jantan (domba jantan) yang terperangkap dalam belukar dan dikorbankan menggantikan anaknya. Tetapi apabila Ibrahim menamakan tempat itu ialah domba jantan itu sudah mati, dikorbankan dan dibakar. Jika Ibrahim memikirkan domba jantan itu – sudah mati, dikorbankan dan dibakar – dia akan menamakannya ‘TUHAN telah disediakan‘, iaitu pada masa lampau. Dan Musa (a.s.), jika dia memikirkan domba jantan yang menggantikan anak Ibrahim akan berkomentar ‘Dan hingga hari ini dikatakan, “Di atas gunung TUHAN itu adalah disediakan”’. Tetapi kedua-dua Ibrahim dan Musa dengan jelas memberikannya nama pada masa hadapan dan oleh itu tidak memikirkan domba jantan yang sudah mati dan dikorbankan.

Jadi apa yang mereka fikirkan kemudian? Jika kita mencari petunjuk kita melihat bahawa tempat di mana Allah menyuruh Ibrahim pergi pada permulaan Tanda ini ialah:

Allah berfirman, “Pergilah ke tanah Moria dengan Ishak, anakmu yang tunggal, yang sangat engkau kasihi. Di situ, di sebuah gunung yang akan Kutunjukkan kepadamu, persembahkanlah anakmu sebagai korban untuk menyenangkan hati-Ku.” (v.2)

Ini berlaku dalam ‘Moriah’. Dan di mana itu? Walaupun ia adalah kawasan padang gurun pada zaman Ibrahim (2000 SM), seribu tahun kemudian (1000 SM) Raja Daud (David) yang terkenal telah menubuhkan kota Yerusalem di sana, dan anaknya Suleiman (Solomon) membina Kaabah di sana. Kami membaca dalam Zabur tentang perkara ini bahawa:

Kemudian Salomo (Suleiman) mula membina bait TUHAN di Yerusalem pada Gunung Moriah, di mana TUHAN telah menampakkan diri kepada bapanya Daud (Dawood) 2 Tawarikh 3:1

Dalam erti kata lain, ‘Gunung Moriah’ pada zaman Ibrahim (dan kemudiannya Musa) adalah puncak gunung terpencil di padang gurun tetapi 1000 tahun kemudian dengan Dawood dan Suleiman ia menjadi Jerusalem (Al Quds), pusat dan ibu kota Israel. di mana mereka membina Rumah TUHAN. Dan sehingga hari ini ia adalah tempat suci bagi orang Yahudi.

Gunung Moriah dipilih oleh TUHAN, bukan Ibrahim AS. As Surah Al-Jinn (Surah 72 – The Jinn) explains:

“Dan bahawa sesungguhnya masjid-masjid itu untuk (ibadat kepada) Allah semata-mata; maka janganlah kamu seru dan sembah sesiapapun bersama-sama Allah. (Surah al-Jinn 72:18)

Tempat-tempat ibadat dipilih oleh TUHAN. Kami mengetahui sebab lokasi ini dipilih.

Isa al Masih dan korban di Gunung Moriah

Dan di sini kita dapati sambungan langsung kepada Isa al Masih (AS) dan Injil. Kita melihat perkaitan ini apabila kita mengetahui tentang salah satu gelaran Isa. Isa mempunyai banyak gelaran yang diberikan kepadanya. Mungkin yang paling terkenal ialah gelaran ‘Masih’ (yang juga ‘Kristus’). Tetapi ada satu lagi gelaran yang diberikan kepadanya yang sangat penting. Kita melihat ini dalam Injil apabila nabi Yahya (Yohanes Pembaptis dalam Injil) berkata:

Keesokan harinya Yohanes nampak Yesus datang kepadanya. Lalu Yohanes berkata, “Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia! (Yohanes 1:29-30)

Gelaran Isa (AS) yang penting, tetapi kurang dikenali, diberikan kepadanya oleh Yahya ialah ‘Anak Domba Tuhan’. Sekarang pertimbangkan pengakhiran hidup Isa. Di manakah dia ditangkap dan dijatuhkan hukuman mati? Ia berada di Yerusalem (yang seperti yang kita lihat adalah sama dengan ‘Gunung Moria’). Amat jelas dinyatakan semasa penahanannya bahawa:

Apabila Pilatus mengetahui bahawa Yesus berasal dari daerah yang diperintah oleh Herodes, dia menyuruh orang menghantar Yesus kepada Herodes. Ketika itu, Herodes juga di Yerusalem. (Lukas 23:7)

Dengan kata lain, penangkapan, perbicaraan dan hukuman terhadap Isa berlaku di Yerusalem (= Gunung Moria).

Kembali kepada Ibrahim. Kenapa dia menamakan tempat itu pada masa hadapan ‘TUHAN akan menyediakan‘? Dia adalah seorang nabi dan tahu bahawa sesuatu akan ‘disediakan’ di sana. Apabila dia diuji, anak Ibrahim terselamat dari kematian pada saat-saat akhir kerana seekor domba mati menggantikannya. Dua ribu tahun kemudian, Isa dipanggil ‘Anak Domba Tuhan’ dan ditangkap dan dijatuhi hukuman mati di tempat yang sama!

Jerusalem Timeline
Timeline of events at Jerusalem / Mt Moriah

Korban itu menebus Ibrahim: dari kematian

Adakah ini penting bagi kami? Saya perhatikan bagaimana tanda Ibrahim ini berakhir. Dalam ayat 107 dari Al-Quran dikatakan tentang Ibrahim (AS) bahawa

Dan Kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar;

Apakah yang dimaksudkan dengan ‘ditebus’? Membayar tebusan adalah membuat bayaran untuk seseorang yang ditahan sebagai banduan untuk membebaskan banduan itu. Bagi Ibrahim (AS) untuk ‘ditebus’ bermakna dia adalah tawanan sesuatu (Ya bahkan seorang nabi yang agung!). Apa yang dia tawanan? Adegan dengan anaknya memberitahu kami. Dia adalah tawanan kematian. Walaupun dia seorang nabi, kematian menjadikan dia sebagai tawanan. Kami melihat dari Tanda Adam bahawa Allah telah menjadikan Adam dan Anak-anaknya (semua orang – termasuk para nabi) fana – mereka kini menjadi tawanan maut. Tetapi entah bagaimana dalam drama kambing korban Ibrahim (AS) ini ‘ditebus’ daripada ini. Jika anda menyemak urutan tanda (AdamKain & HabelNuhIbrahim 1) setakat ini anda akan melihat bahawa korban haiwan hampir selalu diamalkan oleh para nabi. Mereka tahu sesuatu tentang perkara ini yang mungkin terlepas daripada kita. Dan kita dapat melihatnya kerana tindakan ini juga menunjukkan masa depan kepada Isa ‘Anak Domba Tuhan’ bahawa ia ada kaitan dengannya.

Pengorbanan: Berkat untuk kita

Dan pengorbanan anak domba di Gunung Moriah adalah penting untuk kita juga. Pada akhir pertukaran itu Allah mengisytiharkan kepada Ibrahim bahawa

Semua bangsa di dunia akan memohon kepada-Ku supaya Aku memberkati mereka sebagaimana Aku telah memberkati keturunanmu, kerana engkau sudah mentaati perintah-Ku.” (Kejadian 22:18)

Jika anda tergolong dalam salah satu ‘bangsa di bumi’ (dan anda melakukannya!) ini perlu membimbangkan anda kerana janjinya ialah anda kemudiannya boleh mendapat ‘berkat’ daripada Allah sendiri! Adakah itu tidak berbaloi?! Bagaimanakah kaitan kisah Ibrahim dengan Isa ini membawa rahmat kepada kita? Dan mengapa? Kami perhatikan bahawa Ibrahim (AS) telah ‘ditebus’ dan ini adalah petunjuk untuk kita, tetapi selain daripada itu jawapannya tidak begitu jelas di sini jadi kita akan meneruskan dengan Tanda-tanda Musa (dia mempunyai dua) dan mereka akan menjelaskan soalan-soalan ini untuk kami.

Tetapi di sini saya hanya ingin menunjukkan bahawa perkataan ‘keturunan’ di sini adalah dalam bentuk tunggal. Ia bukan ‘keturunan’ seperti dalam banyak keturunan atau bangsa. Janji keberkatan adalah melalui ‘keturunan’ daripada Ibrahim dalam bentuk tunggal – tunggal seperti dalam ‘dia’, bukan melalui ramai orang atau sekumpulan orang seperti dalam ‘mereka’. The Tanda Paskah Musa kini akan membantu kita memahami lebih lanjut.

Muat turun PDF semua Tanda-tanda dari Al Kitab sebagai sebuah buku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *