Skip to content
Home » Masih mengajar tentang Kebersihan Dalaman

Masih mengajar tentang Kebersihan Dalaman

Betapa pentingnya untuk menjadi bersih? Surah An-Nisa (Surah 4 – The Women) states

 
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri sembahyang (mengerjakannya) sedang kamu dalam keadaan mabuk, hingga kamu sedar dan mengetahui akan apa yang kamu katakan. Dan janganlah pula (hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan Junub (berhadas besar) – kecuali kamu hendak melintas sahaja – hingga kamu mandi bersuci. Dan jika kamu sakit, atau sedang dalam musafir, atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air, atau kamu bersentuh dengan perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air (untuk mandi atau berwuduk), maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah – debu, yang suci, iaitu sapukanlah ke muka kamu dan kedua tangan kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, lagi Maha Pengampun.

 (Surah An-Nisa 4:43)

Perintah dalam Surah An-Nisa ialah membersihkan muka dan tangan kita dengan tanah yang bersih sebelum solat. Kebersihan luar adalah penting.

Surah Ash-Shams (Surah 91 – Matahari) juga memberitahu kita bahawa Jiwa kita – diri dalaman kita adalah sama penting.

Demi diri manusia dan Yang menyempurnakan kejadiannya (dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya);
Serta mengilhamkannya (untuk mengenal) jalan yang membawanya kepada kejahatan, dan yang membawanya kepada bertaqwa; –
Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya – yang sedia bersih – bertambah-tambah bersih (dengan iman dan amal kebajikan),
Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya – yang sedia bersih – itu susut dan terbenam kebersihannya (dengan sebab kekotoran maksiat).

(Surah Ash-Shams 91:7-10)

Surah Ash-Shams memberitahu kita bahawa jika Jiwa kita, atau diri kita, dimurnikan, maka kita telah berjaya, manakala jika jiwa kita rosak maka kita telah gagal. Isa al Masih PBUH juga mengajar tentang Kebersihan dalaman dan luaran.

Kita melihat bagaimana kata-kata Isa al Masih (AS) mempunyai kuasa mengajar dengan berwibawa, Untuk menyembuhkan orang, dan juga kepada mengawal alam.   Dia juga mengajar untuk mendedahkan keadaan hati kita – untuk menyebabkan kita memeriksa peribadi kita dan juga luaran. Kita sudah biasa dengan kebersihan luar, sebab itu wudu sebelum solat dilakukan dan mengapa makan daging halal diamalkan. Nabi Muhammad s.a.w., menurut hadis berkata demikian

“Kebersihan itu separuh daripada iman…” (Muslim Ch. 1 Buku 002, Nombor 0432)

Nabi Isa al Masih (AS) juga mahu kita memikirkan separuh lagi – separuh kita dalaman kebersihan. Ini penting kerana walaupun manusia boleh melihat kebersihan luaran orang lain, bagi Allah ia berbeza – Dia juga melihat dalaman. Ketika salah seorang raja Yehuda yang secara lahiriah memelihara semua kewajiban agama, tetapi tidak menjaga kebersihan hatinya, nabi pada masa itu datang dengan pesan ini:

Sebab mata Tuhan terbentang di seluruh bumi untuk menguatkan mereka yang hatinya bertekad sepenuhnya kepada-Nya. (2 Tawarikh 16:9 Zabur)

Seperti yang diisytiharkan oleh mesej itu, kebersihan dalaman ada kaitan dengan ‘hati’ kita – ‘anda’ yang berfikir, merasakan, membuat keputusan, tunduk atau tidak patuh, dan mengawal lidah. Nabi-nabi Zabur mengajar bahawa ia adalah dahagakan hati kita itulah punca dosa kita. Hati kita sangat penting sehingga Isa al Masih (AS) menekankan ini dalam pengajarannya dengan membezakannya dengan kebersihan luaran kita. Beginilah cara Injil merekodkan masa yang berbeza yang dia ajar tentang kebersihan batin:

Bersihkan Dalam dan Luar

(‘Farisi’ disebut di sini. Mereka adalah guru Yahudi pada zaman itu, sama seperti imam hari ini. Isa menyebut memberikan ‘persepuluh’ kepada Tuhan. Ini adalah Zakat Yahudi yang diwajibkan.)

Setelah Isa habis bercakap, seorang Farisi menjemput Dia makan di rumahnya. Isa pun pergi lalu bertelekan di meja. 38 Orang Farisi itu kehairanan apabila melihat Isa tidak membasuh tangan-Nya sebelum makan. 39 Oleh itu Junjungan berkata kepadanya, ‘Kamu orang Farisi mencuci bahagian luar pinggan mangkuk, tetapi kamu penuh dengan ketamakan dan kezaliman dalam hatimu. 40 Hai orang yang bodoh! Bukankah Dia yang menjadikan bahagian luar juga menjadikan bahagian dalam? 41 Berikanlah makanan yang ada di dalam pinggan mangkuk itu kepada orang miskin dan segala-galanya akan menjadi bersih bagimu. 42 ‘Malangnya kamu, orang Farisi! Kamu membayar sepersepuluh daripada selasih, inggu dan herba lain kepada Allah, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih kepada Allah. Kamu haruslah membayar sepersepuluh itu tanpa mengabaikan perkara-perkara yang lebih penting. 43 ‘Malangnya kamu orang Farisi! Kamu suka duduk di kerusi khas di saumaah-saumaah dan diberi salam dengan hormatnya di pasar-pasar. 44 ‘Malangnya kamu! Kamu umpama kubur-kubur yang tidak bernisan, yang dipijak-pijak tanpa disedari oleh orang yang berjalan di atasnya.’ (Lukas 11: 37-44)

Menyentuh mayat menjadikan seorang Yahudi najis menurut Undang-undang itu. Apabila Isa (AS) berkata bahawa orang berjalan di atas ‘kuburan yang tidak bertanda’ dia bermaksud bahawa mereka najis tanpa mereka ‘sedari’ kerana mereka mengabaikan kebersihan batin. Jika kita mengabaikan ini, kita boleh menjadi najis seperti orang kafir yang tidak menghiraukan sebarang kebersihan.

jantung mencemarkan orang yang bersih agamanya

Dalam ajaran berikut, Isa al Masih (AS) memetik daripada nabi Yesaya (AS) yang hidup 750 SM. ( laman web ini untuk maklumat tentang Isaiah)

Setelah itu beberapa orang Farisi dan guru Taurat dari Baitulmaqdis datang mendapatkan Isa lalu bertanya, 2 ‘Mengapa pengikut-Mu melanggar adat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan!’ 3 Isa menjawab, ‘Mengapa kamu membelakangi perintah Allah demi mematuhi adat istiadatmu? 4 Allah berfirman, “Hormatilah ibu bapamu” dan “Orang yang mencaci ibu bapanya mesti dihukum mati.” 5 Sebaliknya kamu mengajar, “Jika seseorang berkata kepada ibu bapanya, ‘Apa yang patut kugunakan untuk menolong ayah dan ibu, telah kupersembahkan kepada Allah,’ 6 maka tidak perlulah orang itu menghormati ibu bapanya. Demikianlah kamu menyatakan Firman Allah tidak berlaku atas sebab adat istiadatmu.” 7 Kamu munafik! Benarlah nubuat Nabi Yasyaya tentangmu: 8 “Allah berfirman: Bangsa ini menghormati-Ku dengan kata-kata tetapi hati mereka jauh daripada-Ku. 9 Sia-sialah mereka menyembah-Ku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah peraturan manusia.” ’ 10 Kemudian Isa memanggil orang ramai itu lalu berkata kepada mereka, ‘Dengar dan fahamlah! 11 Apa yang masuk ke mulut seseorang tidak menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari mulutnya, itulah yang menajiskannya.’ 12 Selepas itu para pengikut Isa mendapatkan-Nya dan berkata, ‘Junjungan, tahukah Engkau bahawa orang Farisi tersinggung dengan kata-kata-Mu?’ 13 Isa menjawab, ‘Segala tanaman selain yang ditanam oleh Bapa-Ku di syurga akan dicabut. 14 Jangan hiraukan orang Farisi. Mereka itu orang buta yang memimpin orang buta. Apabila orang buta memimpin orang buta, kedua-duanya masuk ke dalam parit.’ 15 Petrus berkata, ‘Terangkanlah maksud ibarat tadi kepada kami.’ 16 Isa berkata kepada para pengikut-Nya, ‘Kamu masih tidak faham. 17 Tidakkah kamu mengerti? Apa yang masuk ke dalam mulut seseorang turun ke perut lalu keluar semula. 18 Sebaliknya, apa yang keluar dari mulut datang dari hati, dan inilah yang menajiskan. 19 Dari hati timbul fikiran jahat yang mendorong seseorang membunuh, berzina, berbuat cabul, mencuri, memberikan kesaksian palsu, dan memfitnah. 20 Segala itulah yang menajiskan, bukan makan dengan tidak membasuh tangan mengikut adat.’ (Matius 15:1-20)

Dalam pertemuan ini, Isa al Masih (AS) menegaskan bahawa kita cepat membina kewajipan agama kita daripada ‘tradisi manusia’ dan bukannya daripada mesej Tuhan. Pada zaman nabi, para pemimpin Yahudi mengabaikan kewajipan mereka di hadapan Allah untuk menjaga ibu bapa mereka yang sudah tua dengan memberikan wang mereka untuk tujuan agama dan bukannya membantu ibu bapa mereka.

Hari ini kita menghadapi masalah yang sama iaitu mengabaikan kebersihan dalaman. Tetapi Allah sangat mengambil berat tentang najis yang keluar dari hati kita. Kekotoran ini akan mengakibatkan kecaman kita terhadap Hari Penghakiman jika ia tidak dibersihkan.

Cantik pada Luaran tetapi Dalaman penuh dengan kemungkaran

‘Malanglah kamu, guru Taurat dan orang Farisi! Kamu munafik! Kamu membersihkan bahagian luar cawan dan pinggan, sedangkan bahagian dalamnya penuh dengan hasil kekerasan dan kerakusanmu. 26 Hai orang Farisi yang buta hati! Bersihkan bahagian dalam cawan itu, bahagian luarnya akan bersih juga. 27 ‘Malanglah kamu, guru Taurat dan orang Farisi! Kamu munafik! Kamu seperti kubur yang bercat putih: cantik di luar tetapi di dalamnya penuh dengan tulang dan mayat yang busuk. 28 Begitulah kamu! Pada lahirnya kamu orang yang benar, tetapi sebenarnya kamu durjana dan munafik.  (Matthew 23: 25-28)

Isa al Masih (AS) sedang menyatakan apa yang kita semua telah lihat. Mengikuti kebersihan luaran boleh menjadi perkara biasa di kalangan orang yang beriman kepada Tuhan, tetapi ramai yang masih penuh dengan ketamakan dan kemalasan di dalam – walaupun mereka yang penting dari segi agama. Mendapatkan kebersihan dalaman adalah perlu – tetapi ia adalah lebih sukar. Allah akan menilai kebersihan dalaman kita dengan teliti. Maka timbullah isu itu sendiri: Bagaimana kita membersihkan hati supaya kita boleh masuk ke dalam Kerajaan Allah pada hari kiamat? Kami teruskan dalam Injil untuk jawapan.

Muat turun PDF semua Tanda-tanda dari Al Kitab sebagai sebuah buku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *