Skip to content
Home » Injil rosak! Apa kata Al-Quran?

Injil rosak! Apa kata Al-Quran?

Saya mempunyai ramai kawan Muslim. Dan kerana saya juga seorang yang beriman kepada Allah (Tuhan), dan pengikut Injil (Injil), saya biasanya mempunyai perbualan yang kerap dengan rakan-rakan Muslim saya tentang kepercayaan dan iman. Dalam erti kata sebenar terdapat banyak persamaan yang kita ada. Namun hampir tanpa pengecualian dalam perbualan saya, saya mendengar dakwaan bahawa Injil (dan zabur dan Taurat yang membentuk al kitab = Bible) telah rosak, atau telah diubah, sehingga mesej yang kita baca hari ini direndahkan dan penuh dengan kesilapan daripada apa. pertama kali diilhamkan dan ditulis oleh para nabi dan murid Allah. Sekarang ini adalah keluhan penting, kerana ini bermakna kita tidak boleh mempercayai Bible yang dibaca hari ini untuk mendedahkan kebenaran Allah. Saya membaca dan mempelajari kedua-dua Bible (al kitab) dan terjemahan Bahasa Inggeris dari Al-Quran, dan telah mula mempelajari Sunnah. Apa yang saya dapati mengejutkan ialah sikap menentang Alkitab ini, walaupun begitu biasa hari ini, saya tidak dapatinya dalam al-Qur’an. Malah, ia mengejutkan saya betapa seriusnya Al-Quran mengambil Bible. Saya ingin menunjukkan secara ringkas apa yang saya maksudkan. (Dalam bahasa Inggeris saya menggunakan terjemahan Al-Quran Yusuf Ali)

Apa yang Al-Quran katakan tentang Bible (al Kitab)

Katakanlah: “Wahai Ahli Kitab! Kamu tidak dikira mempunyai sesuatu ugama sehingga kamu tegakkan ajaran Kitab-kitab Taurat dan Injil (yang membawa kamu percaya kepada Nabi Muhammad) dan apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu (iaitu Al-Quran)” Dan demi sesungguhnya, apa yang diturunkan kepadamu (wahai Muhammad) dari Tuhanmu itu, akan menambahkan kederhakaan dan kekufuran kepada kebanyakan mereka. Oleh itu janganlah engkau berdukacita terhadap kaum yang kafir itu.
Oleh sebab itu, sekiranya engkau (wahai Muhammad) merasa ragu-ragu tentang apa yang Kami turukan kepadamu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu (kerana mereka mengetahui kebenarannya). Sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi dari golongan yang ragu-ragu.

Saya perhatikan bahawa ini mengisytiharkan bahawa wahyu yang diberikan kepada ‘Ahli Kitab’ (Nasrani dan Yahudi) datang daripada Allah. Sekarang rakan-rakan Islam saya mengatakan ini hanya terpakai kepada asal wahyu diberikan, tetapi kerana yang asal telah rosak ia tidak terpakai kepada kitab suci hari ini. Tetapi ayat ke-2 bercakap tentang mereka yang ‘telah membaca’ (dalam kala sekarang bukan kala lampau seperti dalam ‘telah membaca’) Alkitab. Ia bukanlah membicarakan tentang wahyu asal, tetapi kitab-kitab dari zaman al-Qur’an diturunkan. Ini telah diturunkan kepada Nabi Muhammad (SAW) dalam tempoh beberapa tahun sekitar 600 Masihi Jadi petikan ini meluluskan Bible (Taurat, Zabur dan Injil) kerana ia wujud pada 600 Masihi Petikan lain adalah serupa. Pertimbangkan:

Dan tidaklah Kami mengutus Rasul-rasul sebelummu (wahai Muhammad), melainkan dari kalangan orang-orang lelaki, yang Kami wahyukan kepada mereka. Oleh itu bertanyalah kamu (wahai golongan musyrik) kepada orang-orang yang berpengetahuan ugama jika kamu tidak mengetahui.

Surah 16:43 An-Nahl (the Bee)

Dan Kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelummu (wahai Muhammad) melainkan orang-orang lelaki yang Kami wahyukan kepada mereka (bukan malaikat); maka bertanyalah kamu kepada AhluzZikri” jika kamu tidak mengetahui.

Surah 21:7 Al-Anbiya’ (The Prophets)

Ini bercakap tentang rasul-rasul yang mendahului Nabi Muhammad (SAW). Tetapi, yang penting, mereka menegaskan bahawa mesej yang diberikan oleh Tuhan kepada para rasul/nabi ini masih dimiliki (pada 600 AD) oleh pengikut mereka. Wahyu sebagaimana asalnya diberikan tidak dicemari oleh zaman Nabi Muhammad (SAW).

Al-Quran mengatakan bahawa Firman Allah tidak boleh diubah

Tetapi dalam erti kata yang lebih kuat, bahkan kemungkinan kerosakan/perubahan al kitab tidak disokong oleh Al-Quran. Ingatlah Maida 5:68 (Hukum … Injil … adalah wahyu yang datang daripada TUHAN), dan pertimbangkan yang berikut:

Dan demi sesungguhnya, Rasul-rasul sebelummu pernah juga didustakan, maka mereka sabar terhadap perbuatan orang-orang yang mendustakan mereka dan menyakiti mereka, sehingga datanglah pertolongan Kami kepada mereka; dan sememangnyalah tiada sesiapa pun yang dapat mengubah Kalimah-kalimah Allah (janji-janjiNya); dan demi sesungguhnya, telah datang kepadamu sebahagian dari khabar berita Rasul-rasul itu.

Surah 6:34 Al-An‘am (Cattle)

Dan telah sempurnalah Kalimah Tuhanmu (Al-Quran, meliputi hukum-hukum dan janji-janjiNya) dengan benar dan adil; tiada sesiapa yang dapat mengubah sesuatupun dari Kalimah-kalimahNya; dan Dia lah yang sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Mengetahui.

Surah 6:115 Al-An‘am (Cattle)

Untuk mereka sahajalah kebahagiaan yang mengembirakan di dunia dan di akhirat; tidak ada (sebarang perubahan pada janji-janji Allah yang demikian itulah kejayaan yang besar.

Surah 10:64 Yunus (Jonah)

Dan baca serta turutlah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu; tiada sesiapa yang dapat mengubah kalimah-kalimahNya; dan engkau tidak sekali-kali akan mendapat tempat perlindungan selain daripadaNya.

Surah 18:27 Al-Kahf (The Cave)

Jadi, jika kita bersetuju bahawa nabi-nabi sebelum Muhammad (SAW) telah diberikan wahyu oleh Allah (seperti yang dikatakan Maida 5:68-69), dan kerana petikan-petikan ini, berulang kali, mengatakan dengan jelas bahawa tiada siapa yang boleh mengubah Firman Allah, betapa maka bolehkah seseorang percaya bahawa perkataan Taurat, Zabur dan Injil (iaitu al kitab = Bible) telah rosak atau diubah oleh manusia? Ia memerlukan penafian terhadap Al-Quran sendiri untuk mempercayai bahawa Bible telah rosak atau diubah.

Saya mempunyai ramai kawan Muslim. Dan kerana saya juga seorang yang beriman kepada Allah (Tuhan), dan pengikut Injil (Injil), saya biasanya mempunyai perbualan yang kerap dengan rakan-rakan Muslim saya tentang kepercayaan dan iman. Dalam erti kata sebenar terdapat banyak persamaan yang kita ada. Namun hampir tanpa pengecualian dalam perbualan saya, saya mendengar dakwaan bahawa Injil (dan zabur dan Taurat yang membentuk al kitab = Bible) telah rosak, atau telah diubah, sehingga mesej yang kita baca hari ini direndahkan dan penuh dengan kesilapan daripada apa. pertama kali diilhamkan dan ditulis oleh para nabi dan murid Allah. Sekarang ini adalah keluhan penting, kerana ini bermakna kita tidak boleh mempercayai Bible yang dibaca hari ini untuk mendedahkan kebenaran Allah. Saya membaca dan mempelajari kedua-dua Bible (al kitab) dan terjemahan Bahasa Inggeris dari Al-Quran, dan telah mula mempelajari Sunnah. Apa yang saya dapati mengejutkan ialah sikap menentang Alkitab ini, walaupun begitu biasa hari ini, saya tidak dapatinya dalam al-Qur’an. Malah, ia mengejutkan saya betapa seriusnya Al-Quran mengambil Bible. Saya ingin menunjukkan secara ringkas apa yang saya maksudkan. (Dalam bahasa Inggeris saya menggunakan terjemahan Al-Quran Yusuf Ali)

Apa yang Al-Quran katakan tentang Bible (al Kitab)

Katakanlah: “Wahai Ahli Kitab! Kamu tidak dikira mempunyai sesuatu ugama sehingga kamu tegakkan ajaran Kitab-kitab Taurat dan Injil (yang membawa kamu percaya kepada Nabi Muhammad) dan apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu (iaitu Al-Quran)” Dan demi sesungguhnya, apa yang diturunkan kepadamu (wahai Muhammad) dari Tuhanmu itu, akan menambahkan kederhakaan dan kekufuran kepada kebanyakan mereka. Oleh itu janganlah engkau berdukacita terhadap kaum yang kafir itu.
Oleh sebab itu, sekiranya engkau (wahai Muhammad) merasa ragu-ragu tentang apa yang Kami turukan kepadamu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu (kerana mereka mengetahui kebenarannya). Sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi dari golongan yang ragu-ragu.

Saya perhatikan bahawa ini mengisytiharkan bahawa wahyu yang diberikan kepada ‘Ahli Kitab’ (Nasrani dan Yahudi) datang daripada Allah. Sekarang rakan-rakan Islam saya mengatakan ini hanya terpakai kepada asal wahyu diberikan, tetapi kerana yang asal telah rosak ia tidak terpakai kepada kitab suci hari ini. Tetapi ayat ke-2 bercakap tentang mereka yang ‘telah membaca’ (dalam kala sekarang bukan kala lampau seperti dalam ‘telah membaca’) Alkitab. Ia bukanlah membicarakan tentang wahyu asal, tetapi kitab-kitab dari zaman al-Qur’an diturunkan. Ini telah diturunkan kepada Nabi Muhammad (SAW) dalam tempoh beberapa tahun sekitar 600 Masihi Jadi petikan ini meluluskan Bible (Taurat, Zabur dan Injil) kerana ia wujud pada 600 Masihi Petikan lain adalah serupa. Pertimbangkan:

Dan tidaklah Kami mengutus Rasul-rasul sebelummu (wahai Muhammad), melainkan dari kalangan orang-orang lelaki, yang Kami wahyukan kepada mereka. Oleh itu bertanyalah kamu (wahai golongan musyrik) kepada orang-orang yang berpengetahuan ugama jika kamu tidak mengetahui.

Surah 16:43 An-Nahl (the Bee)

Dan Kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelummu (wahai Muhammad) melainkan orang-orang lelaki yang Kami wahyukan kepada mereka (bukan malaikat); maka bertanyalah kamu kepada AhluzZikri” jika kamu tidak mengetahui.

Surah 21:7 Al-Anbiya’ (The Prophets)

Ini bercakap tentang rasul-rasul yang mendahului Nabi Muhammad (SAW). Tetapi, yang penting, mereka menegaskan bahawa mesej yang diberikan oleh Tuhan kepada para rasul/nabi ini masih dimiliki (pada 600 AD) oleh pengikut mereka. Wahyu sebagaimana asalnya diberikan tidak dicemari oleh zaman Nabi Muhammad (SAW).

Al-Quran mengatakan bahawa Firman Allah tidak boleh diubah

Tetapi dalam erti kata yang lebih kuat, bahkan kemungkinan kerosakan/perubahan al kitab tidak disokong oleh Al-Quran. Ingatlah Maida 5:68 (Hukum … Injil … adalah wahyu yang datang daripada TUHAN), dan pertimbangkan yang berikut:

Dan demi sesungguhnya, Rasul-rasul sebelummu pernah juga didustakan, maka mereka sabar terhadap perbuatan orang-orang yang mendustakan mereka dan menyakiti mereka, sehingga datanglah pertolongan Kami kepada mereka; dan sememangnyalah tiada sesiapa pun yang dapat mengubah Kalimah-kalimah Allah (janji-janjiNya); dan demi sesungguhnya, telah datang kepadamu sebahagian dari khabar berita Rasul-rasul itu.

Surah 6:34 Al-An‘am (Cattle)

Dan telah sempurnalah Kalimah Tuhanmu (Al-Quran, meliputi hukum-hukum dan janji-janjiNya) dengan benar dan adil; tiada sesiapa yang dapat mengubah sesuatupun dari Kalimah-kalimahNya; dan Dia lah yang sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Mengetahui.

Surah 6:115 Al-An‘am (Cattle)

Untuk mereka sahajalah kebahagiaan yang mengembirakan di dunia dan di akhirat; tidak ada (sebarang perubahan pada janji-janji Allah yang demikian itulah kejayaan yang besar.

Surah 10:64 Yunus (Jonah)

Dan baca serta turutlah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu; tiada sesiapa yang dapat mengubah kalimah-kalimahNya; dan engkau tidak sekali-kali akan mendapat tempat perlindungan selain daripadaNya.

Surah 18:27 Al-Kahf (The Cave)

Jadi, jika kita bersetuju bahawa nabi-nabi sebelum Muhammad (SAW) telah diberikan wahyu oleh Allah (seperti yang dikatakan Maida 5:68-69), dan kerana petikan-petikan ini, berulang kali, mengatakan dengan jelas bahawa tiada siapa yang boleh mengubah Firman Allah, betapa maka bolehkah seseorang percaya bahawa perkataan Taurat, Zabur dan Injil (iaitu al kitab = Bible) telah rosak atau diubah oleh manusia? Ia memerlukan penafian terhadap Al-Quran sendiri untuk mempercayai bahawa Bible telah rosak atau diubah.

Saya mempunyai ramai kawan Muslim. Dan kerana saya juga seorang yang beriman kepada Allah (Tuhan), dan pengikut Injil (Injil), saya biasanya mempunyai perbualan yang kerap dengan rakan-rakan Muslim saya tentang kepercayaan dan iman. Dalam erti kata sebenar terdapat banyak persamaan yang kita ada. Namun hampir tanpa pengecualian dalam perbualan saya, saya mendengar dakwaan bahawa Injil (dan zabur dan Taurat yang membentuk al kitab = Bible) telah rosak, atau telah diubah, sehingga mesej yang kita baca hari ini direndahkan dan penuh dengan kesilapan daripada apa. pertama kali diilhamkan dan ditulis oleh para nabi dan murid Allah. Sekarang ini adalah keluhan penting, kerana ini bermakna kita tidak boleh mempercayai Bible yang dibaca hari ini untuk mendedahkan kebenaran Allah. Saya membaca dan mempelajari kedua-dua Bible (al kitab) dan terjemahan Bahasa Inggeris dari Al-Quran, dan telah mula mempelajari Sunnah. Apa yang saya dapati mengejutkan ialah sikap menentang Alkitab ini, walaupun begitu biasa hari ini, saya tidak dapatinya dalam al-Qur’an. Malah, ia mengejutkan saya betapa seriusnya Al-Quran mengambil Bible. Saya ingin menunjukkan secara ringkas apa yang saya maksudkan. (Dalam bahasa Inggeris saya menggunakan terjemahan Al-Quran Yusuf Ali)

Apa yang Al-Quran katakan tentang Bible (al Kitab)

Katakanlah: “Wahai Ahli Kitab! Kamu tidak dikira mempunyai sesuatu ugama sehingga kamu tegakkan ajaran Kitab-kitab Taurat dan Injil (yang membawa kamu percaya kepada Nabi Muhammad) dan apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu (iaitu Al-Quran)” Dan demi sesungguhnya, apa yang diturunkan kepadamu (wahai Muhammad) dari Tuhanmu itu, akan menambahkan kederhakaan dan kekufuran kepada kebanyakan mereka. Oleh itu janganlah engkau berdukacita terhadap kaum yang kafir itu.
Oleh sebab itu, sekiranya engkau (wahai Muhammad) merasa ragu-ragu tentang apa yang Kami turukan kepadamu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu (kerana mereka mengetahui kebenarannya). Sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi dari golongan yang ragu-ragu.

Saya perhatikan bahawa ini mengisytiharkan bahawa wahyu yang diberikan kepada ‘Ahli Kitab’ (Nasrani dan Yahudi) datang daripada Allah. Sekarang rakan-rakan Islam saya mengatakan ini hanya terpakai kepada asal wahyu diberikan, tetapi kerana yang asal telah rosak ia tidak terpakai kepada kitab suci hari ini. Tetapi ayat ke-2 bercakap tentang mereka yang ‘telah membaca’ (dalam kala sekarang bukan kala lampau seperti dalam ‘telah membaca’) Alkitab. Ia bukanlah membicarakan tentang wahyu asal, tetapi kitab-kitab dari zaman al-Qur’an diturunkan. Ini telah diturunkan kepada Nabi Muhammad (SAW) dalam tempoh beberapa tahun sekitar 600 Masihi Jadi petikan ini meluluskan Bible (Taurat, Zabur dan Injil) kerana ia wujud pada 600 Masihi Petikan lain adalah serupa. Pertimbangkan:

Dan tidaklah Kami mengutus Rasul-rasul sebelummu (wahai Muhammad), melainkan dari kalangan orang-orang lelaki, yang Kami wahyukan kepada mereka. Oleh itu bertanyalah kamu (wahai golongan musyrik) kepada orang-orang yang berpengetahuan ugama jika kamu tidak mengetahui.

Surah 16:43 An-Nahl (the Bee)

Dan Kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelummu (wahai Muhammad) melainkan orang-orang lelaki yang Kami wahyukan kepada mereka (bukan malaikat); maka bertanyalah kamu kepada AhluzZikri” jika kamu tidak mengetahui.

Surah 21:7 Al-Anbiya’ (The Prophets)

Ini bercakap tentang rasul-rasul yang mendahului Nabi Muhammad (SAW). Tetapi, yang penting, mereka menegaskan bahawa mesej yang diberikan oleh Tuhan kepada para rasul/nabi ini masih dimiliki (pada 600 AD) oleh pengikut mereka. Wahyu sebagaimana asalnya diberikan tidak dicemari oleh zaman Nabi Muhammad (SAW).

Al-Quran mengatakan bahawa Firman Allah tidak boleh diubah

Tetapi dalam erti kata yang lebih kuat, bahkan kemungkinan kerosakan/perubahan al kitab tidak disokong oleh Al-Quran. Ingatlah Maida 5:68 (Hukum … Injil … adalah wahyu yang datang daripada TUHAN), dan pertimbangkan yang berikut:

Dan demi sesungguhnya, Rasul-rasul sebelummu pernah juga didustakan, maka mereka sabar terhadap perbuatan orang-orang yang mendustakan mereka dan menyakiti mereka, sehingga datanglah pertolongan Kami kepada mereka; dan sememangnyalah tiada sesiapa pun yang dapat mengubah Kalimah-kalimah Allah (janji-janjiNya); dan demi sesungguhnya, telah datang kepadamu sebahagian dari khabar berita Rasul-rasul itu.

Surah 6:34 Al-An‘am (Cattle)

Dan telah sempurnalah Kalimah Tuhanmu (Al-Quran, meliputi hukum-hukum dan janji-janjiNya) dengan benar dan adil; tiada sesiapa yang dapat mengubah sesuatupun dari Kalimah-kalimahNya; dan Dia lah yang sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Mengetahui.

Surah 6:115 Al-An‘am (Cattle)

Untuk mereka sahajalah kebahagiaan yang mengembirakan di dunia dan di akhirat; tidak ada (sebarang perubahan pada janji-janji Allah yang demikian itulah kejayaan yang besar.

Surah 10:64 Yunus (Jonah)

Dan baca serta turutlah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu; tiada sesiapa yang dapat mengubah kalimah-kalimahNya; dan engkau tidak sekali-kali akan mendapat tempat perlindungan selain daripadaNya.

Surah 18:27 Al-Kahf (The Cave)

Jadi, jika kita bersetuju bahawa nabi-nabi sebelum Muhammad (SAW) telah diberikan wahyu oleh Allah (seperti yang dikatakan Maida 5:68-69), dan kerana petikan-petikan ini, berulang kali, mengatakan dengan jelas bahawa tiada siapa yang boleh mengubah Firman Allah, betapa maka bolehkah seseorang percaya bahawa perkataan Taurat, Zabur dan Injil (iaitu al kitab = Bible) telah rosak atau diubah oleh manusia? Ia memerlukan penafian terhadap Al-Quran sendiri untuk mempercayai bahawa Bible telah rosak atau diubah.

Sebenarnya, idea menilai pelbagai jenis wahyu daripada Tuhan sebagai lebih baik atau lebih buruk daripada yang lain, walaupun dipercayai secara meluas, tidak disokong dalam Al-Quran.

Katakanlah (wahai orang-orang yang beriman): “Kami beriman kepada Allah, dan kepada apa yang diturunkan kepada kami (Al-Quran), dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan Nabi Yaakub serta anak-anaknya, dan juga kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa (Taurat) dan Nabi Isa (Injil), dan kepada apa yang diberikan kepada Nabi-nabi dari Tuhan mereka; kami tidak membeza-bezakan antara seseorang dari mereka (sebagaimana yang kamu – Yahudi dan Nasrani – membeza-bezakannya); dan kami semua adalah Islam (berserah diri, tunduk taat) kepada Allah semata-mata”.
Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman; semuanya beriman kepada Allah, dan Malaikat-malaikatNya, dan Kitab-kitabNya, dan Rasul-rasulNya. (Mereka berkata): “Kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain Rasul-rasulnya”. Mereka berkata lagi: Kami dengar dan kami taat (kami pohonkan) keampunanMu wahai Tuhan kami, dan kepadaMu jualah tempat kembali”.

” Surah 2:136 Al-Baqara (The Cow)    (See also 2:285).

Jadi tidak sepatutnya ada perbezaan dalam cara kita melayan semua wahyu. Ini perlu termasuk kajian kita tentang mereka. Dengan kata lain, kita harus mempelajari semua Kitab. Malah saya menggesa orang Kristian mempelajari Al-Quran sebagaimana saya menggesa orang Islam mempelajari Bible.

Untuk mempelajari buku-buku ini memerlukan masa dan keberanian. Banyak persoalan yang akan ditimbulkan. Sungguhpun ini adalah penggunaan masa kita yang berbaloi di dunia ini – untuk belajar daripada semua kitab yang telah diturunkan oleh para nabi. Saya tahu bahawa bagi saya, walaupun saya mengambil masa dan keberanian untuk mempelajari semua Kitab Suci, dan ia telah menimbulkan banyak persoalan dalam fikiran saya, ia merupakan pengalaman yang bermanfaat dan saya telah merasakan rahmat Allah ke atas saya di dalamnya. Saya harap anda akan terus meneroka beberapa artikel dan pengajaran di laman web ini. Mungkin tempat yang baik untuk memulakan adalah artikel tentang apa yang difikirkan oleh hadis dan Nabi Muhammad (SAW) dan menggunakan Taurat, Zabur dan Injil (kitab yang membentuk al kitab = Bible). Pautan ke artikel ini ialah laman web ini. Jika anda mempunyai minat saintifik tentang cara kebolehpercayaan semua buku kuno ditentukan, dan sama ada Bible dianggap boleh dipercayai atau rosak dari sudut pandangan saintifik ini, lihat artikel di sini.

Klik di sini untuk membaca artikel ini dalam bahasa Arab

Baca artikel ini dalam bahasa Perancis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *