Skip to content
Home » Kerajaan Yang Akan Datang

Kerajaan Yang Akan Datang

Surah terakhir dalam al-Quran, Surah An-Nas (114 – Manusia) menyatakan bahawa

Katakanlah (wahai Muhammad): “Aku berlindung kepada (Allah) Pemulihara sekalian manusia.
 
“Yang Menguasai sekalian manusia,

(Surah An-Nas 114:1-2)

Allah adalah Penguasa atau Raja Manusia. Jika Dia seorang Raja maka mesti ada Kerajaan. Seperti apakah Kerajaan Tuhan? Surah al-Kawthar (Surah 108 – The Abundance) gives an answer.

To thee have We granted the

Sesungguhnya Kami telah mengurniakan kepadamu (wahai Muhammad) kebaikan yang banyak (di dunia dan di akhirat).

Fount (of Abundance). (Surah al-Kawthar 108:1)

Oleh kerana Raja memberikan Kelimpahan, Kerajaan-Nya mesti mempunyai banyak. Tetapi apa jenis kelimpahan? Ia diturunkan kepada nabi-nabi Zabur.

Nabi Yesaya (as) telah menubuatkan kedatangan Anak Dara yang telah dipenuhi dalam kelahiran Isa al Masih (as) ratusan tahun kemudian. Walau bagaimanapun, nubuatan lain di Zabur juga meramalkan masa damai dan berkat yang akan datang.

Dalam Sejarah Bani Israil, nabi dan Raja Dawud (as) adalah yang pertama dari barisan raja yang ditubuhkan oleh Allah untuk memerintah dari Baitulmaqdis. Walau bagaimanapun, selepas Raja Dawud dan Suleiman (as) kebanyakan Raja-raja adalah jahat. Jadi hidup dalam kerajaan mereka ketika itu adalah seperti hidup di bawah pemerintahan banyak diktator hari ini; berlaku peperangan dan pertempuran antara manusia dan antara negara – sama seperti hari ini; terdapat rasuah dan eksploitasi orang kaya ke atas orang miskin – sama seperti hari ini; terdapat kematian dan kesengsaraan di sekeliling – sama seperti hari ini. Tetapi nabi-nabi Zabur berkata bahawa suatu hari nanti – di masa hadapan – peraturan baru akan ditetapkan. Ini akan menjadi Kerajaan dengan keadilan, belas kasihan, kasih, dan kedamaian. Nabi Yesaya (as) meramalkan bagaimana kehidupan dalam peraturan ini.

Dia akan menghakimi bangsa-bangsa, dan menyelesaikan perselisihan mereka. Mereka akan menempa pedang menjadi bajak, dan tombak menjadi pisau pemangkas. Bangsa-bangsa tidak lagi berperang, dan tidak lagi bersiap untuk menyerang.
 

(Yesaya 2:4)

Tiada perang lagi! Ini sememangnya tidak benar dalam dunia kita hari ini. Tetapi lebih daripada keamanan antara manusia, nubuatan itu bahkan meramalkan perubahan dalam ekologi semula jadi.

Serigala akan tinggal dengan domba, dan harimau bintang akan berbaring di samping anak kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan bersama-sama, dan kanak-kanak akan menjaga semuanya.
 
Lembu dan beruang akan makan bersama-sama, dan anak lembu akan berbaring di samping anak beruang. Singa akan makan rumput seperti lembu.
 
Bahkan bayi tidak akan cedera, apabila bermain dekat ular berbisa.
 
Di Sion, Bukit Suci Allah, tiada apa-apa pun yang jahat atau berbahaya. Bumi akan penuh dengan orang yang mengenal dan menghormati TUHAN sebagaimana lautan penuh dengan air.
 

 (Yesaya 11:6-9)

Ini sudah tentu tidak pernah berlaku (lagi). Tetapi nubuatan itu meluas lebih jauh ke jangka hayat dan keselamatan peribadi.

Anak-anak tidak akan mati ketika masih bayi, dan orang akan panjang umur. Mereka yang berusia seratus tahun akan dianggap muda. Sesiapa yang mati sebelum seratus tahun akan dianggap kena hukuman-Ku.
 
Orang yang membina rumah akan mendiaminya; rumah-rumah itu tidak akan didiami orang lain. Mereka yang menanam pokok anggur akan menikmati hasilnya; hasil itu tidak akan dinikmati orang lain. Umat-Ku akan panjang umur seperti pokok. Mereka akan puas menikmati hasil usaha mereka.
 
Usaha mereka akan berjaya, dan anak mereka tidak akan ditimpa malapetaka. Aku akan memberkati mereka dan keturunan mereka selama-lamanya.
=
Sebelum mereka habis berdoa, Aku sudah mengabulkan doa mereka.
 
Serigala dan anak domba akan makan bersama-sama, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular tidak berbahaya lagi. Di Sion, bukit-Ku yang suci, tidak lagi terdapat perkara yang berbahaya ataupun jahat.”
 

(Yesaya 65:20-25)

Keselamatan, kedamaian, jawapan segera doa… Tiada satu pun daripada nubuatan ini telah berlaku – lagi. Tetapi mereka telah Diucapkan dan Ditulis. Ramai beranggapan bahawa mungkin terdapat beberapa kesilapan dalam nubuatan yang penuh harapan ini – tetapi penggenapan literal dari nubuatan yang penuh harapan ini Tanda Anak Perawan seharusnya membuat kita memandang serius nubuatan ini – dan memerhatikan penggenapannya.

Kerajaan Tuhan

Jika kita renungkan kita dapat memahami mengapa ia masih belum berlaku. Nubuatan ini diisytiharkan dalam konteks Kerajaan Tuhan – peraturan Tuhan dalam kehidupan dan urusan manusia. Bacalah nubuat lain tentang Kerajaan Tuhan yang akan datang

Semua makhluk ciptaan-Mu akan memuji Engkau, ya TUHAN, dan segenap umat-Mu akan bersyukur kepada-Mu.
 
Mereka akan menceritakan kemuliaan pemerintahan-Mu sebagai Raja, dan mengisytiharkan keperkasaan-Mu
 
supaya semua orang mengetahui perbuatan-Mu yang hebat, dan pemerintahan-Mu yang mulia dan semarak.
 
Pemerintahan-Mu tetap sepanjang masa, dan Engkaulah raja selama-lamanya. TUHAN setia kepada umat-Nya dan menepati janji-Nya; Dia berbelas kasihan dalam segala perbuatan-Nya.
 
Dia menolong orang yang dalam kesusahan; Dia menguatkan orang yang putus harapan.
 

(Mazmur 145:10 -14)

Ini adalah mesej yang diberikan oleh Raja dan nabi Dawud (as) sekitar 1000 SM (lihat menghubungkan di sini ketika Daud & nabi-nabi Zabur hidup). Nubuatan ini meramalkan suatu Hari apabila, yang Kerajaan Tuhan akan memerintah. Kerajaan ini akan mempunyai kemuliaan dan kemegahan, dan ia tidak akan sementara seperti kerajaan manusia – ia akan kekal selama-lamanya. Ini belum lagi berlaku dan itulah sebabnya kita belum melihat nubuatan damai yang lain ini berlaku – kerana kedamaian ini datang bersama Kerajaan Tuhan.

Nabi lain di Zabur, Daniel (as) yang hidup kira-kira 550 SM di Babylon sebagai sebahagian daripada pembuangan orang Israel di sana, menjelaskan lebih lanjut bagaimana Kerajaan ini akan ditubuhkan.

When Daniel (pbuh) lived
Ketika Nabi Daniel (as) hidup berbanding nabi-nabi Zabur yang lain

Daniel (a.s.) menafsirkan mimpi yang dihantar oleh Allah kepada raja Babylonia untuk menubuatkan masa depan terbentang kerajaan melalui sejarah. Inilah cara Daniel menafsirkan mimpi raja Babilon ini.

Itulah mimpi tuanku. Sekarang ini pula tafsirannya.
 
Tuanku raja yang agung. Allah penguasa di syurga menjadikan tuanku seorang maharaja. Dia memberi tuanku kuasa, kekuatan, dan kehormatan.
 
Dia menjadikan tuanku penguasa atas seluruh bahagian bumi yang berpenduduk, bahkan penguasa atas binatang dan burung sekalipun. Tuankulah kepala yang dibuat daripada emas itu.
 
Selepas kerajaan tuanku berakhir, akan bangkit sebuah kerajaan yang tidak seagung kerajaan tuanku. Selepas itu akan muncul kerajaan ketiga, yang dilambangkan oleh gangsa, yang akan memerintah seluruh bumi.
 
Kemudian sebuah kerajaan keempat yang sekuat besi akan meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu. Sebagaimana besi menghancurkan segala sesuatu, demikian juga kerajaan itu akan meremukkan dan menghancurkan semua kerajaan yang lain itu.
 
Tuanku nampak kaki dan jari kaki patung itu dibuat daripada besi dan tanah liat. Itu bermakna bahawa kerajaan itu akan terbahagi. Kerajaan itu juga mempunyai kekuatan seperti besi kerana tanah liat itu bercampur besi.
 
Jari kakinya yang sebahagian daripada besi dan sebahagian daripada tanah liat bermakna bahawa sebahagian daripada kerajaan itu kuat dan sebahagian lagi lemah.
 
Tuanku nampak juga besi yang bercampur tanah liat. Hal itu bermakna penguasa-penguasa kerajaan itu akan cuba menyatukan kerajaan mereka dengan mengadakan kahwin campuran, tetapi sebagaimana besi tidak dapat sebati dengan tanah liat, demikian juga mereka tidak akan berjaya.
 
Pada masa pemerintahan penguasa-penguasa itu, Allah penguasa di syurga akan mendirikan sebuah kerajaan yang kekal dan yang tidak dapat dikalahkan. Sebaliknya kerajaan itu akan memusnahkan sama sekali semua kerajaan yang lain, lalu kerajaan itu akan memerintah selama-lamanya.
 
Tuanku nampak batu itu jatuh dari tebing dengan sendirinya, serta menimpa patung yang dibuat daripada besi, gangsa, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang besar sedang memberitahu tuanku hal masa depan. Itulah mimpi tuanku yang sebenarnya, dan tafsirannya dapat dipercayai.”
 

Daniel 2: 36-45

Kerajaan ini bermula dari kecil (‘batu yang dipotong dari gunung’) tetapi akhirnya akan memerintah selama-lamanya, seperti nubuatan daripada Dawud (as) di atas. Jadi mengapa Allah menegakkan KerajaanNya dengan perlahan-lahan? Mengapa ia mengambil masa yang lama? Mengapa ia belum berlaku lagi? Apabila anda memikirkannya, semua kerajaan mempunyai komponen berikut:

  • Seorang Raja atau pemerintah
  • Rakyat
  • Perlembagaan atau Undang-undang
  • Alam

Jadi sebagai contoh, di Kanada, tempat saya tinggal, sebagai sebuah Kerajaan. Kanada mempunyai pemerintah – yang hari ini ialah Justin Trudeau Perdana Menteri kita yang dipilih. Kanada mempunyai warganegara – yang mana saya adalah seorang. Kanada juga mempunyai perlembagaan atau undang-undang yang menentukan hak dan tanggungjawab semua warganegaranya. Kanada juga mempunyai sifat, dalam kes ini ia terletak di bahagian tertentu di bumi yang memberikan saiz fizikal tertentu, iklim, sumber asli dan lain-lain. Semua negara dan Kerajaan, dahulu dan sekarang, mempunyai empat komponen ini.

Anda dan saya dijemput ke Kerajaan Tuhan

Ini juga benar tentang Kerajaan Tuhan. Kita telah pun melihat daripada nubuatan di atas bahawa Kerajaan ini akan mempunyai Sifat yang istimewa (gemilang dan kekal) dan Perlembagaan (damai, adil, harmoni dalam alam semula jadi dll.). Dua komponen lainlah yang menjadikan Kerajaan Tuhan mungkin: Raja dan rakyatnya. Kami melihat Raja dalam artikel seterusnya. Sementara itu anda mungkin ingin bertanya kepada diri sendiri sama ada anda ingin menjadi warganegara dalam Kerajaan Tuhan ini. Beginilah cara nabi Yesaya (as), melalui mesejnya, mengajak semua orang yang ingin menjadi warganegara di Kerajaan Ini.

TUHAN berfirman, “Marilah, setiap orang yang haus, minumlah air yang tersedia. Marilah, kamu yang tidak mempunyai wang, terimalah gandum dan makanlah. Mari! Terimalah wain dan susu, tanpa membayar apa-apa.
 
Mengapakah kamu membeli sesuatu yang tidak memuaskan? Mengapakah kamu bekerja untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarlah firman-Ku dan turutlah perintah-Ku, maka kamu akan menikmati makanan yang terbaik.
 
Sekarang dengarlah, hai umat-Ku; datanglah kepada-Ku, lalu kamu akan hidup. Aku akan mengadakan perjanjian yang kekal dengan kamu, dan memberi kamu berkat yang Kujanjikan kepada Daud.
 
Aku menjadikan dia seorang pemimpin dan panglima bangsa-bangsa, dan melalui dia, Aku menunjukkan kuasa-Ku kepada mereka.
 
Kamu akan memanggil bangsa-bangsa asing untuk menghadap; pada suatu masa dahulu mereka tidak mengenal kamu, tetapi sekarang mereka berlari kepada kamu. Aku, TUHAN Allah kamu, Allah Israel, Allah yang suci akan melaksanakan segala perkara ini; Aku akan mengagungkan kamu.”
 
Kembalilah kepada TUHAN semasa masih dapat; berserulah kepada-Nya semasa Dia masih dekat.
 

(Yesaya 55:1-6)

Allah menjemput semua mereka yang ‘dahagakan’ Kerajaan ini datang kepadanya, dan kasih sayang yang diberikan kepada raja kuno Dawud (a.s) juga akan diperluaskan kepada semua orang yang datang untuknya. Jika anda mempunyai jemputan untuk datang ke sesuatu itu bermakna anda tidak melakukannya lagi milikinya. Tetapi hakikat bahawa Allah menjemput kita, bermakna Dia mahu kita menjadi rakyat dalam Kerajaan-Nya dan hidup dalam peraturan keamanan ini. Jadi pada ketika ini kita mempunyai banyak persoalan tentang ‘bagaimana’ dan ‘bila’ mengenai kedatangan Kerajaan ini yang akan terus kita lihat dalam artikel lanjut tentang Zabur. Tetapi ada satu soalan yang hanya anda boleh jawab: ‘Adakah saya mahu berada di Kerajaan ini?’

Muat turun PDF semua Tanda-tanda dari Al Kitab sebagai sebuah buku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *