Skip to content
Home » Ilmu Kritikan Teks untuk melihat sama ada Bible rosak atau tidak

Ilmu Kritikan Teks untuk melihat sama ada Bible rosak atau tidak

“Mengapa saya perlu mempertimbangkan buku-buku Bible? Ia telah ditulis lama dahulu, dan telah mempunyai begitu banyak terjemahan dan semakan dilakukan ke atasnya – saya telah mendengar bahawa mesej asalnya telah diubah dari semasa ke semasa.” Saya telah banyak kali mendengar soalan dan kenyataan seperti ini tentang kitab Taurat, Zabur dan Injil yang membentuk al Kitab atau Bible.

Soalan ini sangat penting dan berdasarkan apa yang telah kita dengar tentang al Kitab/the Bible. Lagipun, ia ditulis dua ribu tahun yang lalu. Untuk kebanyakan masa ini tidak ada mesin cetak, mesin fotostat atau syarikat penerbitan. Oleh itu, manuskrip asal disalin dengan tangan, generasi demi generasi, apabila bahasa semakin pupus dan yang baru timbul, ketika empayar runtuh dan yang baru lahir. Oleh kerana manuskrip asal tidak lagi wujud bagaimana kita tahu bahawa apa yang kita baca hari ini dalam al Kitab (Alkitab) adalah apa yang sebenarnya ditulis oleh nabi-nabi asal dahulu? Selain agama, adakah alasan saintifik atau rasional untuk mengetahui sama ada apa yang kita baca hari ini rosak atau tidak?

Prinsip Asas dalam Kritikan Teks

Ramai yang bertanya ini tidak menyedari terdapat disiplin sains, yang dikenali sebagai kritikan tekstual, yang mana kita boleh menjawab soalan-soalan ini. Dan kerana ia adalah disiplin saintifik, ia terpakai kepada mana-mana tulisan kuno. Rencana ini akan memberikan dua prinsip utama yang digunakan dalam kritikan teks dan kemudian menerapkannya dalam Alkitab. Untuk berbuat demikian kita mulakan dengan angka ini yang menggambarkan proses yang mana mana-mana tulisan purba dipelihara dari semasa ke semasa supaya kita masih boleh membacanya hari ini.

Garis masa yang menunjukkan cara semua buku purba datang kepada kita hari ini

Garis masa yang menunjukkan cara semua buku purba datang kepada kita hari ini

Rajah ini menunjukkan contoh buku yang ditulis 500 SM. Walau bagaimanapun, asal ini tidak kekal selama-lamanya, jadi sebelum ia reput, hilang, atau musnah, salinan manuskrip (MSS) dibuat (salinan pertama). Golongan profesional yang dipanggil ahli tulis melakukan kerja penyalinan. Pada tahun-tahun yang akan datang, salinan dibuat daripada salinan (salinan ke-2 & salinan ke-3). Pada satu ketika satu salinan disimpan supaya ia wujud (terdapat) hari ini (salinan ke-3). Dalam rajah contoh kami, salinan yang masih ada ini dibuat pada 500 AD. Ini bermakna yang paling awal yang boleh kita ketahui tentang keadaan buku itu hanya dari 500 Masihi. Oleh itu tempoh dari 500 SM hingga 500 AD (dilabelkan x dalam rajah) ialah tempoh di mana kita tidak boleh membuat sebarang semakan salinan kerana semua manuskrip dari tempoh ini telah hilang. Contohnya, jika rasuah berlaku apabila salinan ke-2 dibuat daripada salinan pertama, kami tidak akan dapat mengesannya kerana kedua-dua dokumen ini tidak tersedia untuk dibandingkan antara satu sama lain. Oleh itu, tempoh masa sebelum salinan sedia ada (tempoh x) adalah selang ketidakpastian teks – di mana rasuah boleh berlaku. Oleh itu, prinsip pertama kritikan teks ialah semakin pendek selang x ini, semakin banyak keyakinan yang boleh kita letakkan dalam pemeliharaan dokumen yang betul pada zaman kita, memandangkan tempoh ketidakpastian dikurangkan.

Sudah tentu, biasanya lebih daripada satu salinan manuskrip dokumen wujud hari ini. Katakan kita mempunyai dua salinan manuskrip dan dalam bahagian yang sama setiap satu daripadanya adalah frasa berikut (Sudah tentu ia tidak dalam bahasa Inggeris, tetapi saya menggunakan bahasa Inggeris untuk menerangkan prinsipnya):

Ini menunjukkan bacaan yang berbeza (satu menyebut ‘Joan’ dan satu lagi mengatakan ‘John’) tetapi dengan hanya beberapa manuskrip sukar untuk menentukan yang mana yang salah.

Penulis asal sama ada telah menulis tentang Joan atau kira-kira John, dan manuskrip yang lain mempunyai ralat. Persoalannya – Mana satu yang mempunyai ralat? Daripada bukti yang ada adalah sangat sukar untuk membuat keputusan.

Sekarang andaikan kami menjumpai dua lagi salinan manuskrip karya yang sama, seperti yang ditunjukkan di bawah:

dengan lebih banyak salinan manuskrip lebih mudah untuk menentukan bacaan varian

Kini kami mempunyai empat manuskrip dan lebih mudah untuk melihat mana yang mempunyai ralat

Kini lebih mudah untuk menentukan manuskrip yang mempunyai ralat. Kemungkinan besar ralat itu berlaku sekali, dan bukannya ralat yang sama berulang tiga kali, jadi kemungkinan besar MSS #2 mempunyai ralat salinan, dan pengarang menulis tentang Joan, bukan John. ‘John’ adalah rasuah.

Contoh mudah ini menggambarkan prinsip kedua dalam kritikan teks: Semakin banyak manuskrip yang wujud hari ini, semakin mudah untuk mengesan & membetulkan kesilapan dan mengetahui apa yang dikatakan oleh asal.

Kritikan Teks terhadap buku Sejarah

Jadi sekarang kita mempunyai dua prinsip iaitu kritikan tekstual saintifik yang digunakan untuk menentukan kebolehpercayaan teks mana-mana buku lama: 1) mengukur masa antara penulisan asal dan salinan manuskrip sedia ada terawal, dan 2) mengira bilangan salinan manuskrip sedia ada. Oleh kerana prinsip-prinsip ini terpakai kepada semua tulisan kuno, kita boleh mengaplikasikannya pada kedua-dua Alkitab dan juga buku-buku kuno yang lain, seperti yang dilakukan dalam jadual di bawah (Diambil daripada McDowell, J. Bukti Yang Menuntut Keputusan. 1979. hlm. 42-48).

Pengarang Apabila Ditulis Salinan terawal Jangka masa #
Caesar

50 SM

X

950

10

Plato

350 SM

X

1250

7

Aristotle*

300 SM

X

1400

5

Thucydides

400 SM

X

1300

8

Herodotus

400 SM

X

1300

8

Sophocles

400 SM

X

1400

100

Tacitus

X

X

1000

20

Pliny

X

X

750

7

* dari mana-mana satu kerja

Penulis-penulis ini mewakili penulis klasik utama zaman purba – tulisan yang telah membentuk perkembangan tamadun moden. Secara purata, ia diturunkan kepada kita oleh 10-100 manuskrip yang dipelihara bermula hanya kira-kira 1000 tahun selepas asal ditulis.

Kritikan Teks terhadap Bible/al Kitab

Jadual berikut membandingkan tulisan Bible (khususnya Injil) di sepanjang perkara yang sama ini (Diambil daripada Comfort, PW Asal usul Alkitab, 1992. hlm. 193).

MSS

Apabila Ditulis

Tarikh MSS

Jangka masa

John Rylan

X

X

40 yrs

Papirus Bodmer

X

150-200 AD

110 yrs

Chester Beatty

X

X

140 yrs

Codex Vaticanus

60-90 AD

X

265 yrs

Codex Sinaiticus

60-90 AD

X

290 yrs

Ringkasan Kritikan Teks terhadap Bible/al Kitab

Bilangan manuskrip Perjanjian Baru sangat banyak sehingga mustahil untuk menyenaraikan semuanya dalam jadual. Sebagaimana seorang ulama yang menghabiskan masa bertahun-tahun mengkaji isu ini menyatakan:

“Kami mempunyai lebih daripada 24000 salinan MSS bahagian Perjanjian Baru yang wujud hari ini… Tiada dokumen kuno lain yang mula mendekati nombor dan pengesahan sedemikian. Sebagai perbandingan, ILIAD oleh Homer berada di tempat kedua dengan 643 MSS yang masih bertahan” (McDowell, J. Bukti Yang Menuntut Keputusan. 1979. hlm. 40)

Seorang sarjana terkemuka di Muzium British bersetuju dengan ini:

“Para sarjana berpuas hati bahawa mereka memiliki sebahagian besar teks sebenar penulis Yunani dan Rom utama … namun pengetahuan kita tentang tulisan mereka bergantung pada segelintir MSS sahaja manakala MSS Perjanjian Baru dikira oleh … beribu-ribu” Kenyon, FG (bekas pengarah Muzium BritishBible Kami dan Manuskrip Purba. 1941 hlm.23

Saya memiliki buku tentang dokumen Perjanjian Baru yang terawal. Ia bermula dengan:

“Buku ini menyediakan transkripsi 69 manuskrip Perjanjian Baru yang terawal…bertarikh dari awal abad ke-2 hingga permulaan abad ke-4 (100-300AD) … mengandungi kira-kira 2/3 daripada teks Perjanjian Baru” (P. Comfort, “The Text of Manuskrip Yunani Perjanjian Baru Terawal”. Prakata ms 17. 2001)

Dalam erti kata lain, banyak manuskrip yang sedia ada ini adalah sangat awal, hanya seratus tahun atau lebih selepas tulisan asal Perjanjian Baru. Manuskrip ini datang lebih awal daripada kebangkitan kuasa Constantine dan gereja Rom. Dan mereka tersebar di seluruh dunia Mediterranean. Jika ada dari satu wilayah yang rosak kita akan melihat perbezaannya dengan membandingkannya dengan manuskrip dari wilayah lain. Tetapi mereka adalah sama.

Jadi apa yang boleh kita simpulkan daripada ini? Sudah tentu, sekurang-kurangnya dalam apa yang boleh kita ukur secara objektif (bilangan MSS yang masih ada dan jangka masa antara MSS yang asal dan yang terawal masih ada) Perjanjian Baru (Injil) disokong lebih banyak daripada mana-mana tulisan klasik yang lain. Keputusan yang didorong oleh bukti kepada kita adalah terbaik diringkaskan oleh petikan berikut:

“Skeptikal terhadap teks Perjanjian Baru yang terhasil adalah membenarkan semua zaman kuno klasik tergelincir ke dalam ketidakjelasan, kerana tidak ada dokumen lain pada zaman purba yang dibuktikan secara bibliografi seperti Perjanjian Baru” Montgomery, Sejarah dan Kristian. 1971, hlm.29

Apa yang dia katakan ialah untuk konsisten, jika kita mempersoalkan kebolehpercayaan al kitab (Alkitab) kita juga boleh membuang semua yang kita tahu tentang sejarah klasik secara umum – dan ini tidak pernah dilakukan oleh ahli sejarah. Kita tahu bahawa teks-teks Alkitab tidak diubah kerana zaman, bahasa dan empayar telah datang dan pergi sejak MSS sedia ada yang terawal datang sebelum peristiwa ini. Sebagai contoh, kita tahu bahawa tiada paus atau Maharaja Rom Constantine mengubah Bible kerana kita mempunyai manuskrip yang lebih awal daripada Constantine dan paus dan semua manuskrip terawal ini mengandungi akaun yang sama. Manuskrip yang digunakan untuk menterjemah kitab Injil hari ini datang sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, dan fakta bahawa beliau mengesahkan Alkitab seperti yang ditemuinya pada zamannya adalah penting kerana kita tahu hanya dari manuskrip yang digunakan bahawa ia tidak berubah dari zamannya.

Ini ditunjukkan dalam garis masa berikut di mana sumber manuskrip yang digunakan dalam menterjemah Bible moden ditunjukkan datang sangat awal.

Bible moden diterjemahkan daripada manuskrip terawal sedia ada, kebanyakannya dari 100-300 AD. Manuskrip sumber ini datang jauh sebelum Constantine atau kuasa agama-politik lain, dan sebelum zaman Nabi Muhammad SAW.

Bible moden diterjemahkan daripada manuskrip terawal sedia ada, kebanyakannya dari 100-300 AD. Manuskrip sumber ini datang jauh sebelum Constantine atau kuasa agama-politik lain, dan sebelum zaman Nabi Muhammad SAW.

Ringkasnya, baik masa mahupun pemimpin Kristian tidak merosakkan idea dan mesej asal yang mula-mula dimasukkan ke dalam tulisan asal al kitab atau Bible. Kita boleh tahu bahawa ia hari ini membaca dengan tepat apa yang sebenarnya ditulis oleh pengarang daripada beribu-ribu manuskrip awal yang kita ada hari ini. Ilmu kritikan Teks menyokong kebolehpercayaan al Kitab (Alkitab).

Kritikan Teks dalam kuliah universiti

Saya mempunyai keistimewaan untuk memberikan syarahan umum mengenai topik ini di Universiti Western Ontario di Kanada tidak lama dahulu. Di bawah ialah video 17 minit bahagian syarahan yang merangkumi soalan ini.

Setakat ini kita benar-benar hanya melihat kritikan tekstual Perjanjian Baru – Injil. Tetapi bagaimana dengan Taurat dan Zabur – buku yang membentuk Perjanjian Lama? Dalam video 7 minit berikut saya meringkaskan prinsip kritikan tekstual Perjanjian Lama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *