Skip to content
Home » Injil ‘menurut’ … siapa?

Injil ‘menurut’ … siapa?

Baru-baru ini saya mendapat apa yang saya fikir adalah soalan yang sangat baik. Saya menghasilkan semula di sini.

Hai, boleh anda jelaskan mengapa ada menurut Lukas, menurut John dalam Injil? Setakat yang saya faham perkataan menurut bermaksud akaun yang diilhamkan oleh orang itu berdasarkan pemahamannya.

Oleh itu, saya berminat dengan Injil menurut Yesus a.s. tetapi “tidak menurut” Lukas, Yohanes, dsb. Jika anda mempunyai salinan, saya berbesar hati untuk mendapatkannya daripada anda.

Saya fikir ia berbaloi untuk memberikan jawapan yang mendalam. Mari kita fikirkan soalan itu dan juga frasa semula sedikit.

Apakah maksud perkataan ‘Injil’?

Terdapat empat kitab Injil dalam Perjanjian Baru al Kitab: Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Apakah yang dimaksudkan bahawa ini adalah ‘menurut’ penulis yang berbeza ini? Adakah ini bermakna terdapat empat injil (atau injil) yang berbeza? Adakah mereka berbeza daripada ‘Injil Yesus’? Adakah ini bermakna ini adalah akaun ‘diilhamkan oleh orang itu berdasarkan pemahamannya’?

Sangat mudah dengan soalan-soalan seperti ini untuk mengetepikan pemikiran serius kerana idea-idea kita yang telah sedia ada. Tetapi untuk mendapatkan jawapan yang sistematik, dan berdasarkan pengetahuan, kita perlu memahami perkataan ‘Injil’ (atau ‘Injil’). Dalam bahasa Yunani asal (ini adalah bahasa asal Perjanjian Baru lihat laman web ini untuk butiran) perkataan untuk Injil ialah εὐαγγελίου (disebut euangeliou). Perkataan ini bermaksud ‘mesej berita gembira’. Kita tahu ini dengan melihat bagaimana ia digunakan dalam sejarah kuno. Perjanjian Lama (Taurat & Zabur) ditulis dalam bahasa Ibrani (lihat laman web ini untuk butiran). Tetapi kira-kira 200 SM – sebelum Perjanjian Baru – kerana dunia pada zaman itu menjadi sangat berbahasa Yunani, terjemahan Perjanjian Lama dari Ibrani ke Yunani telah dibuat oleh sarjana Yahudi pada masa itu. Terjemahan ini dipanggil Septuaginta (lihat laman web ini untuk butiran mengenai Septuaginta dari laman web saya yang lain). Daripada Septuaginta kita boleh memahami bagaimana perkataan Yunani digunakan pada masa itu (iaitu 200 SM). Jadi inilah petikan dari Perjanjian Lama di mana εὐαγγελίου (‘berita baik’) digunakan dalam Septuaginta.

Jawab Daud kepada Rekab dan Baana, saudaranya, anak-anak Rimon, orang Beerot itu: “Demi Tuhan yang hidup, yang telah menyelamatkan aku dari segala kesusahan, apabila seseorang memberitahu saya, ‘Saul sudah mati,’ dan menyangka dia membawa berita baik, Aku menangkapnya dan membunuhnya di Ziklag. Itulah ganjaran yang saya berikan kepadanya untuk beritanya! (2 Samuel 4:9-10)

Ini adalah petikan ketika Raja Daud (Dawood) bercakap tentang bagaimana seseorang membawa berita tentang kematian musuhnya dengan menyangka ia akan berlaku. berita baik kepada raja. Perkataan ini ‘berita baik’ diterjemahkan εὐαγγελίου dalam Septuaginta Yunani 200 SM. Jadi ini bermakna εὐαγγελίου dalam bahasa Yunani bermaksud ‘berita baik’.

Tetapi εὐαγγελίου juga bermaksud buku atau dokumen bersejarah yang mengandungi ‘berita baik’. Sebagai contoh, Justin Syuhada adalah seorang pengikut awal Injil (dia akan sama persis dengan ‘pengganti’ kepada para sahabat Nabi (SAW) dan seorang penulis yang luas. Dia menggunakan εὐαγγελίου dengan cara ini apabila dia menulis “… tetapi juga dalam Injil ada tertulis bahawa Dia berkata…” (Justin Martyr, Dialogue with Trypho, 100). Di sini perkataan ‘berita baik’ digunakan untuk menunjukkan sebuah buku.

Dalam tajuk ‘Injil menurut…’ perkataan εὐαγγελίου (injil) mempunyai makna pertama perkataan itu, sambil juga mencadangkan makna kedua. ‘Injil menurut Matius’ bermaksud Berita Baik seperti yang direkodkan kepada laporan bertulis oleh Matius.

‘Injil’ berbanding ‘Berita’

Kini perkataan ‘berita’ hari ini mempunyai makna ganda yang sama. ‘Berita’ dalam erti kata utamanya bermaksud peristiwa dramatik yang berlaku seperti kebuluran atau peperangan. Walau bagaimanapun, ia boleh Juga rujuk kepada agensi seperti BBC, Al-Jazeera atau CNN yang melaporkan perkara ‘berita’ ini kepada kami. Semasa saya menulis ini, perang saudara di Syria membuat banyak berita. Dan adalah perkara biasa bagi saya untuk berkata “Saya akan mendengar Berita BBC tentang Syria”. ‘Berita’ dalam ayat ini merujuk terutamanya kepada peristiwa tetapi juga agensi yang melaporkan peristiwa tersebut. Tetapi BBC tidak membuat berita, begitu juga berita tentang BBC – ia adalah mengenai peristiwa dramatik itu. Pendengar yang ingin dimaklumkan tentang acara berita boleh mendengar beberapa laporan berita daripada beberapa agensi untuk mendapatkan perspektif keseluruhan yang lebih lengkap – semuanya tentang acara berita yang sama.

Dengan cara yang sama Injil adalah tentang Isa al Masih – Jesus (AS). Dia adalah objek tumpuan berita dan hanya ada satu Injil. Perhatikan bagaimana Mark memulakan bukunya

“Permulaan daripada injil tentang Yesus Kristus…” (Markus 1:1)

Terdapat 1 Injil dan ia adalah mengenai Yesus (Isa – PBUH) dan dia mempunyai satu mesej, tetapi mesej ini telah ditulis oleh Markus dalam sebuah buku, dan buku ini juga dipanggil Injil.

Injil – seperti hadis

Anda juga boleh memikirkan ini seperti dari segi hadis. Terdapat hadis-hadis kejadian yang sama yang datang melalui isnad atau sanad yang berbeza. Peristiwa itu adalah satu perkara tetapi rantaian wartawan boleh berbeza. Peristiwa atau ucapan hadis bukanlah tentang perawi – ia tentang sesuatu yang Nabi Muhammad (SAW) katakan atau lakukan. Injil adalah betul-betul sama kecuali rantai isnad panjangnya hanya satu pautan.  Jika anda menerima pada dasarnya bahawa isnad (selepas melakukan pemeriksaan yang betul seperti yang dilakukan oleh ulama seperti Bhukari dan Muslim) boleh melaporkan dengan tepat perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad (SAW), walaupun terdapat isnad yang berbeza melalui perawi yang berbeza kembali ke peristiwa yang sama, mengapa sukar untuk menerima satu pautan atau satu narator ‘isnad’ panjang para penulis Injil?  Ia adalah prinsip yang sama tetapi sanad isnad jauh lebih pendek dan lebih jelas kerana ia telah ditulis sejurus selepas peristiwa itu, tidak beberapa generasi kemudian seperti yang dilakukan oleh ulama Bukhari dan Muslim apabila mereka mengurangkan isnad lisan pada zaman mereka kepada penulisan.

Penulis Injil tidak diilhamkan oleh mereka sendiri

Dan para penulis injil ini telah dijanjikan oleh Isa al Masih (AS) bahawa apa yang mereka tulis akan diilhamkan oleh Allah – tulisan itu bukan dari ilham manusia mereka. Ia berkata demikian baik dalam injil dan al-Quran

“Semua ini telah Kukatakan semasa masih bersama kamu. Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan anda tentang segala yang telah saya katakan kepada anda. (Yohanes 14:25-26)

Dan lihatlah Saya memberi inspirasi kepada Murid-murid untuk beriman kepada-Ku dan kepada rasul-Ku (Isa): mereka berkata, “Kami telah beriman, dan kamu menjadi saksi bahawa kami tunduk kepada Allah sebagai orang-orang Islam (Surah 5:111 – Terbentang Meja)

Jadi dokumen bertulis yang mereka hasilkan – injil yang kita ada hari ini – tidak diilhamkan oleh mereka. Mereka diilhamkan oleh Allah dan oleh itu patut dipertimbangkan dengan serius. Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes sentiasa (sejak ia ditulis pada abad pertama) Injil Yesus – mereka adalah pemberitanya. Baca tulisan mereka untuk membaca mesej Yesus (Isa – PBUH) dan memahami ‘Berita Baik’ yang diajarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *