Skip to content
Home » Al-Quran: Tiada Variasi! Apa kata hadis?

Al-Quran: Tiada Variasi! Apa kata hadis?

“Al-Quran adalah kitab asli – bahasa, huruf dan bacaan yang sama. Tiada tempat untuk tafsiran manusia atau terjemahan yang rosak …Jika anda mengambil satu naskhah Al-Quran dari mana-mana rumah di seluruh dunia, saya ragu anda akan menemui perbezaan di antara mereka.”

Seorang rakan menghantar nota ini kepada saya. Dia membandingkan teks Al-Quran dengan Injil/Bible. Dua puluh empat ribu manuskrip kuno Injil wujud dan ia mempunyai variasi kecil, di mana hanya beberapa perkataan berbeza. Walaupun semua tema dan idea adalah sama di semua 24000 manuskrip, termasuk tema Isa al Masih menebus kita dalam kematian dan kebangkitannya, dakwaan sering dibuat, seperti di atas, bahawa tidak ada variasi dalam al-Quran. Ini dilihat sebagai kelebihan Al-Quran berbanding Bible, dan bukti perlindungannya yang ajaib. Tetapi apakah hadis-hadis memberitahu kita tentang pembentukan dan penyusunan al-Quran?

Pembentukan Al-Quran dari Nabi kepada Khalifah

Diriwayatkan oleh `Umar bin Al-Khattab:

Saya mendengar Hisham bin Hakim bin Hizam membaca surat-al-Furqan dengan cara yang berbeza dengan bacaan saya. Rasulullah (ﷺ) telah mengajarkannya kepada saya (dengan cara yang berbeza). Maka, saya hendak bertengkar dengannya (semasa solat) tetapi saya menunggu sehingga dia selesai, kemudian saya mengikat pakaiannya di lehernya dan menangkapnya dan membawanya kepada Rasulullah (ﷺ) dan berkata, “Saya telah mendengar dia membaca Surat-al-Furqan di cara yang berbeza dengan cara anda mengajarnya kepada saya.” Nabi (ﷺ) memerintahkan saya untuk melepaskannya dan meminta Hisyam untuk membacanya. Ketika dia membacanya, Rasulullah s.a.w. bersabda, “Ia diturunkan dengan cara ini.” Dia kemudian meminta saya membacakannya. Ketika saya membacanya, dia berkata, “Ia diturunkan dengan cara ini. Al-Quran telah diturunkan dalam tujuh cara yang berbeza, maka bacalah dengan cara yang lebih mudah bagimu.” (Sahih al-Bukhari 2419; Buku 44, Hadis 9)

Diriwayatkan oleh Ibnu Mas`ud:

Saya mendengar seseorang membaca ayat (Al-Quran) dengan cara tertentu, dan saya pernah mendengar Nabi (ﷺ) membaca ayat yang sama dalam cara yang berbeza. Maka aku membawanya kepada Nabi (ﷺ) dan memberitahunya tentang hal itu tetapi aku melihat tanda ketidaksetujuan di wajahnya, lalu dia berkata, “Anda berdua betul, maka janganlah kamu berselisih, kerana bangsa-bangsa sebelum kamu telah berselisih, maka mereka dibinasakan.” (al-Bukhari 3476; Buku 60, Hadis 143)

Kedua-duanya jelas memberitahu kita bahawa semasa hayat Nabi Muhammad (SAW) terdapat beberapa versi bacaan Al-Quran yang digunakan dan diluluskan oleh Mohamed (SAW). Jadi apa yang berlaku selepas kematiannya?

Abu Bakar dan Al-Quran

Diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit:

Abu Bakar As-Siddiq menghantar kepadaku ketika penduduk Yamama telah terbunuh (iaitu, sejumlah Sahabat Nabi yang memerangi Musailima). (Saya pergi menemuinya) dan mendapati `Umar bin Al-Khattab sedang duduk bersamanya. Abu Bakar kemudian berkata (kepadaku), “`Umar telah datang kepadaku dan berkata: “Banyak korban di kalangan Qurra’ Al-Quran (iaitu mereka yang mengetahui Al-Quran) pada hari Peperangan. Yamama, dan saya khuatir bahawa lebih banyak korban jiwa akan berlaku di kalangan Qurra’ di medan perang lain, di mana sebahagian besar Al-Quran mungkin hilang. Oleh itu saya sarankan, kamu (Abu Bakar) perintahkan supaya Al-Quran itu “Bagaimana kamu boleh melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul Allah?”dikumpulkan.” Aku berkata kepada `Umar, `Umar berkata, “Demi Allah, itu adalah projek yang baik.” `Umar terus mendesak saya untuk menerima lamarannya sehingga Allah melapangkan dada saya untuknya dan saya mula menyedari kebaikan dalam idea yang telah disedari oleh `Umar.” Kemudian Abu Bakar berkata (kepadaku). ‘Anda adalah seorang pemuda yang bijak dan kami tidak mempunyai sebarang syak wasangka tentang anda, dan anda pernah menulis Ilham Ilahi untuk Rasulullah (ﷺ). Maka hendaklah kamu mencari (skrip serpihan) Al-Quran dan mengumpulkannya dalam satu kitab.” Demi Allah, seandainya mereka menyuruhku memindahkan salah satu gunung, niscaya tidaklah lebih berat bagiku daripada menyuruhku mengumpulkan Al-Qur’an. Kemudian aku berkata kepada Abu Bakar, “Bagaimana kamu akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah ﷺ?” Abu Bakar menjawab, “Demi Allah, ini adalah projek yang baik.” Abu Bakar terus mendesak saya untuk menerima ideanya sehingga Allah membuka dada saya kerana Dia telah membuka dada Abu Bakar dan `Umar. Maka saya mula mencari Al-Quran dan mengumpulkannya dari (apa yang tertulis pada) tangkai kurma, batu putih nipis dan juga dari orang-orang yang mengetahuinya dengan hati, sehingga saya dapati Ayat terakhir Surat at-Tauba (Taubat) dengan Abi Khuzaima Al-Ansari, dan saya tidak mendapatinya dengan sesiapa pun selain dia. Artinya: “Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul (Muhammad) dari kalangan kamu sendiri. Ia berdukacita bahawa kamu akan menerima sebarang kecederaan atau kesukaran..(sehingga akhir Surat-Baraa’ (at-Tauba) (9.128-129). Kemudian naskhah lengkap (salinan) al-Quran kekal pada Abu Bakar sehingga dia meninggal dunia, kemudian bersama `Umar hingga akhir hayatnya, dan kemudian dengan Hafsa, anak perempuan `Umar. (al-Bukhari 4986; Buku 66, Hadis 8)

Ini adalah ketika Abu Bakar menjadi khalifah, secara langsung menggantikan Mohamed (SAW). Ia memberitahu kita bahawa Mohamed (SAW) tidak pernah mengumpulkan Al-Quran ke dalam teks standard atau memberi sebarang petunjuk bahawa perkara seperti itu perlu dilakukan. Dengan korban pertempuran yang berat di antara mereka yang hafal Al-Quran, Abu Bakar dan Umar (dia menjadi 2nd Khalifah) memujuk Zaid untuk mula mengumpulkan al-Quran daripada pelbagai sumber. Zaid pada mulanya keberatan kerana Mohamed (AS) tidak pernah menyatakan keperluan untuk menyeragamkan teks. Beliau telah memberi kepercayaan kepada beberapa orang sahabatnya untuk mengajar al-Quran kepada pengikut mereka sebagaimana hadis berikut memberitahu kita.

Diriwayatkan oleh Masriq:

`Abdullah bin `Amr menyebut `Abdullah bin Masud dan berkata, “Saya akan mencintai lelaki itu selama-lamanya, kerana saya mendengar Nabi (ﷺ) bersabda, ‘Ambil (belajar) al-Quran daripada empat: `Abdullah bin Masud, Salim, Mu`adh dan Ubai bin Ka`b.’ ”

(al-Bukhari 4999; Buku 66, Hadis 21)

Walau bagaimanapun, selepas kewafatan Nabi (SAW) timbul perselisihan faham di antara para sahabat kerana variasi bacaan ini. Hadis di bawah menceritakan perselisihan pendapat mengenai Surah 92:1-3 (Al-Layl)

Diriwayatkan oleh Ibrahim:

Para sahabat `Abdullah (bin Mas`ud) datang kepada Abu Darda’, (dan sebelum mereka tiba di rumahnya), dia mencari mereka dan menjumpai mereka. Kemudian beliau bertanya kepada mereka, ‘Siapakah di antara kamu yang dapat membaca (Al-Qur’an) sebagaimana ‘Abdullah membacanya? Mereka menjawab, “Kami semua.” Dia bertanya, “Siapakah di antara kamu yang mengetahuinya?” Mereka menunjuk ke arah ‘Alqama. Kemudian dia bertanya kepada Alqama. “Bagaimana kamu mendengar `Abdullah bin Mas`ud membaca Surat Al-Lail (Malam)?” Alqama membaca: ‘Oleh lelaki dan perempuan.’ Abu Ad-Darda berkata, “Saya bersaksi bahawa saya mendengar saya Nabi membacanya seperti itu, tetapi orang-orang ini ingin saya membacanya: – ‘Dan demi Dia yang menciptakan lelaki dan perempuan.’ tetapi demi Allah, saya tidak akan mengikuti mereka.”

Bukhari Vol. 6, Kitab 60, Hadis 468

Al-Quran hari ini mempunyai bacaan ke-2 untuk Surah al-Layl 92:3. Menariknya Abdullah, yang merupakan salah seorang daripada empat dalam hadith sebelumnya yang dikhususkan oleh Nabi Muhammad (SAW) sebagai penguasa dalam bacaan Al-Quran, dan Abu Ad-Darda menggunakan berbeza bacaan untuk ayat ini dan tidak mahu mengikuti yang lain.

Hadis berikut menunjukkan bahawa seluruh wilayah empayar Islam mengikuti bacaan yang berbeza, sehingga seseorang dapat mengesahkan dari mana seseorang itu datang dengan bacaan apa yang dia gunakan. Dalam kes di bawah, orang Iraq Kufah mengikuti bacaan Abdullah bin Mas’ud Surah 92:1-3.

‘Alqama melaporkan:

Saya bertemu dengan Abu Darda’, dan dia berkata kepada saya: Kepunyaan negara manakah kamu? Saya berkata: Saya adalah salah seorang daripada penduduk Iraq. Dia berkata lagi: Ke kota mana? Aku menjawab: Kota Kufah. Baginda lagi berkata: Adakah kamu membaca mengikut bacaan ‘Abdullah b. Mas’ud? Saya cakap ya. Baginda bersabda: Bacalah ayat ini (Demi malam apabila ia menutup) Maka aku membacanya: (Demi malam apabila ia menutup, dan siang apabila ia bersinar, dan penciptaan lelaki dan perempuan). Dia ketawa dan berkata: Saya telah mendengar Rasulullah (ﷺ) membaca seperti ini.

Islam Buku 6, Hadis 346

Diriwayatkan oleh Ibn `Abbas:

`Umar berkata, Ubai adalah orang yang paling baik bacaan (al-Quran) di antara kami, tetapi kami tinggalkan sebahagian daripada bacaannya.’ Ubai berkata, ‘Aku telah mengambilnya dari mulut Rasulullah () dan tidak akan pergi untuk apa-apa jua pun.” Tetapi Allah berfirman: “Tiada satupun dari ayat-ayat Kami yang Kami batalkan atau Kami jadikan untuk dilupakan melainkan Kami gantikan yang lebih baik atau yang serupa”. 2.106

Bukhari. Buku 66, Hadis 27

Walaupun Ubai dianggap ‘yang terbaik’ dalam membaca Al-Quran (Beliau adalah salah seorang yang dicatat sebelum ini oleh Mohamed-PBUH), yang lain dalam masyarakat meninggalkan sebahagian daripada apa yang dibacanya. Terdapat perselisihan pendapat mengenai apa yang harus dimansuhkan dan apa yang tidak. Percanggahan pendapat mengenai bacaan varian dan pemansuhan telah menyebabkan ketegangan. Kita lihat dalam hadis di bawah bagaimana masalah ini diselesaikan.

Khalifah Uthman dan Quran

Diriwayatkan dari Anas bin Malik:

Hudhaifa bin Al-Yaman datang kepada `Uthman pada ketika penduduk Syam dan penduduk Iraq sedang berperang untuk menakluki Arminya dan Adharbijan. Hudzaifah takut kepada mereka (penduduk Syam dan Iraq) perbezaan bacaan al-Quran, maka dia berkata kepada `Uthman, “Wahai ketua orang-orang yang beriman! Selamatkanlah umat ini sebelum mereka berselisih tentang Al-Kitab (Al-Qur’an) sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani dahulu.” Maka `Uthman menghantar mesej kepada Hafsa dengan berkata, “Kirimkan kepada kami manuskrip Al-Quran supaya kami dapat menyusun bahan-bahan Al-Quran dalam salinan yang sempurna dan mengembalikan manuskrip kepada anda.” Hafsa menghantarnya kepada `Uthman. `Uthman kemudian memerintahkan Zaid bin Thabit, `Abdullah bin AzZubair, Sa`id bin Al-As dan `AbdurRahman bin Harith bin Hisham untuk menulis semula manuskrip dalam salinan yang sempurna. `Uthman berkata kepada tiga orang Quraisy itu, “Jika kamu berselisih pendapat dengan Zaid bin Thabit dalam sesuatu perkara dalam Al-Quran, maka tulislah dalam dialek Quraisy, Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa mereka.” Mereka melakukannya, dan apabila mereka telah menulis banyak salinan, `Uthman mengembalikan manuskrip asal kepada Hafsa. `Uthman menghantar ke setiap wilayah Muslim satu salinan dari apa yang telah mereka salin, dan memerintahkan supaya semua bahan Al-Quran yang lain, sama ada ditulis dalam manuskrip berpecahan atau salinan keseluruhan, dibakar.

al-Bukhari 4987; Buku 66, Hadis 9

Inilah sebabnya mengapa tiada bacaan varian hari ini. Bukan kerana Nabi Muhammad (SAW) hanya menerima atau menggunakan satu bacaan (dia tidak, dia menggunakan tujuh), dan juga kerana dia menyusun Al-Quran yang berwibawa. Dia tidak. Malah, jika anda mencari ‘bacaan berbeza’ dalam sunnah online ada 61 hadis yang membincangkan bacaan al-Quran yang berbeza. Al-Quran hari ini bukan varian kerana Uthman (3rd khalifah) mengambil salah satu bacaan, menyuntingnya, dan membakar semua bacaan yang lain. Hadis-hadis berikut menunjukkan bagaimana penyuntingan ini hidup dalam Al-Quran hari ini.

Diriwayatkan oleh Ibn `Abbas:

`Umar berkata, “Saya khuatir kalau-kalau setelah masa yang lama berlalu, orang-orang akan berkata, “Kami tidak dapati ayat-ayat Rajam (dilempari batu hingga mati) dalam Kitab Suci,” dan akibatnya mereka boleh sesat dengan meninggalkan kewajipan yang telah diturunkan oleh Allah. Lo! Saya mengesahkan bahawa hukuman Rajam dikenakan ke atas orang yang melakukan persetubuhan haram, jika dia sudah berkahwin dan jenayah itu dibuktikan dengan saksi atau kehamilan atau pengakuan.” Sufyan menambah, “Saya telah menghafal riwayat ini dengan cara ini.” `Umar menambah, “Sesungguhnya Rasulullah () telah melaksanakan hukuman Rajam, dan kami juga melakukan hukuman sesudahnya.”

al-Bukhari 6829; Buku 86, Hadis 56

Diriwayatkan oleh Ibn `Abbas:

… Allah mengutus Muhammad dengan kebenaran dan menurunkan Kitab Suci kepadanya, dan di antara yang diturunkan Allah ialah Ayat Rajam (rejam orang yang sudah berkahwin (lelaki & perempuan) yang melakukan persetubuhan haram, dan kami memang membaca Ayat ini dan memahami dan menghafalnya. Rasulullah s.a.w. telah melaksanakan hukuman rejam dan begitu juga kami selepasnya…

Bukhari Buku 86, Hadis 57

Hari ini ada tidak ayat tentang rejam (Rajam) untuk zina dalam Al-Quran. Oleh itu, ia telah disunting.

Diriwayatkan oleh Ibn Az-Zubair: Aku berkata kepada ‘Uthman, “Ayat ini dalam Surat-al-Baqarah: “Orang-orang di antara kamu yang mati dan meninggalkan janda-janda … tanpa menolak mereka.” telah dimansuhkan oleh Ayat yang lain. Mengapa anda menulisnya (dalam al-Quran)?” ‘Uthman berkata. “Biarkan ia (di mana ia berada), …, kerana saya tidak akan mengubah sesuatu pun daripadanya (iaitu al-Quran) dari kedudukan asalnya.” Bukhari Vol 6, Buku 60, No 60:

Di sini kita melihat perselisihan pendapat antara Uthman dan Ibn Az-Zubair mengenai sama ada pemansuhan ayat bermakna ia harus atau tidak harus disimpan dalam Al-Quran. Uthman ada caranya dan ayat ini ada dalam Al-Quran hari ini. Tetapi terdapat kontroversi mengenainya.

Uthman dan Tajuk Surah 9 (At Taubah)

Diriwayatkan oleh Uthman bin Affan:

Yazid al-Farisi berkata: Saya mendengar Ibn Abbas berkata: Saya bertanya kepada Uthman ibn Affan: Apakah yang mendorong kamu meletakkan (Surah) al-Bara’ah yang termasuk dalam mi’in (surah) (yang mengandungi seratus ayat) dan (Surah) al-Anfal yang termasuk dalam mathani (Surah-surah) dalam kategori as-sab’u at-tiwal (surah panjang pertama atau surah al-Quran), dan kamu tidak menulis “Dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang” antara mereka?

Uthman menjawab: Apabila ayat-ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi (ﷺ), beliau memanggil seseorang untuk menuliskannya untuk baginda dan berkata kepadanya: Letakkan ayat ini dalam surah yang di dalamnya telah disebutkan ini dan ini; dan apabila diturunkan satu atau dua ayat, baginda selalu berkata demikian (mengenainya). (Surah) al-Anfal ialah surah pertama yang diturunkan di Madinah, dan (Surah) al-Bara’ah diturunkan terakhir dalam al-Quran, dan kandungannya serupa dengan surah al-Anfal. Oleh itu, saya fikir ia adalah sebahagian daripada al-Anfal. Oleh itu Saya meletakkan mereka dalam kategori as-sab’u at-tiwal (tujuh surah yang panjang lebar), dan Saya tidak menulis “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang” antara mereka.

Daud; Buku 2, Hadis 396

Surah 9 (at Taubah) adalah satu-satunya Surah dalam Al-Quran yang tidak bermula dengan ‘Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang’. Hadis menjelaskan mengapa. Uthman berpendapat bahawa Surah 9 adalah sebahagian daripada Surah 8 kerana bahannya serupa. Daripada soalan itu kita dapat melihat bahawa ini adalah kontroversi dalam masyarakat Islam awal. Hadis seterusnya menunjukkan reaksi salah seorang sahabat terhadap al-Quran Uthman.

‘Abdullah (b. Mas’ud) melaporkan bahawa dia (berkata kepada para sahabatnya untuk menyembunyikan naskhah al-Quran mereka) dan seterusnya berkata:

Sesiapa yang menyembunyikan sesuatu hendaklah dia membawa apa yang dia sembunyikan pada hari kiamat, kemudian dia berkata: Selepas yang cara bacaannya awak suruh saya mengaji? Sesungguhnya aku telah membaca di hadapan Rasulullah (ﷺ) lebih daripada tujuh puluh surah Al-Quran dan para Sahabat Rasulullah (ﷺ) mengetahui bahawa aku lebih memahami Kitab Allah (daripada mereka), dan sekiranya aku untuk mengetahui bahawa seseorang mempunyai pemahaman yang lebih baik daripada saya, saya akan pergi kepadanya. Shaqiq berkata: Saya duduk bersama para Sahabat Mubkmmad (ﷺ) tetapi saya tidak mendengar sesiapa yang menolaknya (yakni bacaannya) atau mencari kesalahannya.

Sahih Muslim; Buku 44, Hadis 162

Beberapa perkara menonjol:

  1. Abdullah b. Masud menyuruh pengikutnya menyembunyikan Al-Quran mereka atas sebab tertentu.
  2. Dia seolah-olah telah diperintahkan oleh seseorang untuk menggunakan yang berbeza bacaan. Ini paling baik difahami sebagai merujuk kepada masa ketika Uthman menyeragamkan versi Al-Qurannya.
  3. Bantahan Ibn Mas’ud untuk mengubah cara dia membaca al-Quran ialah: Saya (Mas’ud) lebih memahami kitab
  4. Shaqiq berkata bahawa para Sahabat Muhammad tidak berselisih dengan Mas’ud.

Versi tekstual Al-Quran hari ini

Selepas edisi Uthman, bagaimanapun, bacaan varian masih wujud. Malah, nampaknya dalam 4th abad selepas Nabi [SAW] telah dibenarkan kembali kepada bacaan yang berbeza. Jadi walaupun hari ini bacaan tekstual Arab yang utama ialah Hafs (atau Hofs), terdapat juga Warsh, digunakan kebanyakannya di Afrika Utara, Al-Duri, digunakan kebanyakannya di Afrika Barat dan masih lain-lain. Perbezaan antara bacaan ini kebanyakannya dalam ejaan dan sedikit variasi perkataan, biasanya tanpa sebarang kesan pada makna, tetapi dengan beberapa perbezaan yang mempunyai kesan pada makna hanya dalam konteks yang terdekat tetapi tidak dalam pemikiran yang lebih luas.

Jadi di sana adalah pilihan tentang apa versi al-Quran untuk digunakan.

Kami telah mengetahui bahawa terdapat variasi bacaan Al-Quran dalam bahasa Arab hari ini, dan ia telah melalui proses penyuntingan dan pemilihan selepas kewafatan nabi Muhammad (SAW). Alasan bahawa terdapat sedikit variasi dalam teks al-Quran hari ini adalah kerana semua varian teks lain telah dibakar pada masa itu. Al-Quran tidak mempunyai nota kaki bacaan ganti, bukan kerana ia tidak mempunyai bacaan ganti, tetapi kerana ia telah musnah. Uthman mungkin menghasilkan bacaan Al-Quran yang baik, tetapi ia bukan satu-satunya, dan ia tidak dibuat tanpa kontroversi. Oleh itu, idea al-Quran yang diterima secara meluas ialah “kitab asli – bahasa, huruf dan bacaan yang sama. Tiada tempat untuk tafsiran manusia” adalah tidak betul. Padahal Bible dan Al-Quran kedua-dua mempunyai bacaan yang berbeza-beza, kedua-duanya juga mempunyai bukti manuskrip yang kukuh yang menunjukkan bahawa teks seperti hari ini adalah rapat kepada yang asal. Kedua-duanya boleh memberi kita a perwakilan yang boleh dipercayai daripada yang asal. Ramai yang terganggu daripada berusaha memahami mesej Kitab-kitab dengan mempunyai penghormatan yang tidak wajar untuk cara pemeliharaan Al-Quran dan penghinaan yang tidak wajar untuk cara pemeliharaan Alkitab. Lebih baik kita fokus pada pemahaman Buku. Itulah sebabnya mereka diberikan pada mulanya. Tempat yang baik untuk bermula adalah dengan Adam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *