Skip to content
Home » Tanda Kedatangan Hamba

Tanda Kedatangan Hamba

Dalam kami memuatkan pos kita telah melihat bahawa nabi Daniel telah meramalkan bahawa Masih akan ‘diputuskan’. Ini seolah-olah bertentangan dengan nabi-nabi lain yang menulis bahawa Masih akan memerintah. Tetapi percanggahan itu diselesaikan apabila kita menyedari bahawa para nabi sedang melihat dua kedatangan Masih yang berbeza. Satu datang untuk ‘dipotong’ dan satu lagi ‘memerintah’. Bangsa Yahudi, pada umumnya, merindui ini kerana mereka tidak tahu semua kitab suci. Ini harus diambil sebagai amaran kepada kita bahawa kita tidak melakukan perkara yang sama.

Kami sampai ke penghujung perjalanan kami melalui Zabur. Tetapi kami mempunyai sedikit lagi untuk belajar. Nabi Yesaya (lihat dia dalam garis masa di bawah) telah bernubuat

Ketika Yesaya hidup

Garis Masa Sejarah Nabi Yesaya (SAW) dengan beberapa nabi lain di Zabur

tentang Masih yang akan datang menggunakan imej sebuah Cawangan. Tetapi dia juga menulis tentang orang yang akan datang yang dipanggilnya yang disediakan. Dia menulis petikan yang panjang tentang Hamba yang akan datang ini. Siapakah ‘Hamba’ ini? Apa yang dia akan lakukan? Kami melihat petikan secara terperinci. Saya mengeluarkan semula dengan tepat dan sepenuhnya di sini di bawah, masukkan beberapa komen untuk dijelaskan.

Hamba Yang Akan Datang yang diramalkan oleh Nabi Yesaya. Petikan lengkap dari Yesaya 52:13-53:12)

Lihat, hamba-Ku akan bertindak dengan bijaksana;
he akan ditinggikan dan ditinggikan serta ditinggikan.
14 Sama seperti terdapat ramai yang terkejut dia
rupanya begitu cacat melebihi mana-mana manusia
and beliau bentuk rosak di luar rupa manusia—
15 jadi dia akan Taburkan banyak bangsa,
dan raja-raja akan menutup mulut mereka kerana dia.
Kerana apa yang tidak diberitahu kepada mereka, mereka akan melihat,
dan apa yang tidak mereka dengar, mereka akan fahami.

Kita tahu bahawa Hamba ini akan menjadi manusia kerana Yesaya merujuk sebagai ‘dia’, ‘dia’, ‘dia’. Bila Harun (AS) akan mempersembahkan korbannya untuk orang Israel dia akan memercikkan darah orang itu – dan kemudian dosa mereka ditutupi dan tidak akan dikenakan terhadap mereka. Apabila ia mengatakan bahawa yang disediakan akan ‘memercikkan’ nabi Yesaya bermaksud bahawa dengan cara yang sama ini yang disediakan akan menyirami manusia dari dosa mereka seperti Harun (SAW) lakukan untuk orang Israel ketika dia membuat korban.

Tetapi yang disediakan akan memercikkan ‘banyak bangsa’. Jadi Hamba itu bukan datang untuk orang Yahudi sahaja. Ini mengingatkan kita kepada janji-janji kepada Ibrahim (AS) ketika Allah berfirman (Tanda 1and Tanda 3) Bahawa ‘semua bangsa‘ akan diberkati melalui keturunannya. Tetapi dalam melakukan percikan ini ‘rupa’ dan ‘bentuk’ Hamba akan ‘cacat’ dan ‘cacat’. Walaupun tidak jelas apa yang akan dilakukan oleh Hamba untuk menjadi cacat seperti ini, suatu hari nanti bangsa-bangsa ‘akan faham

53 Siapa yang telah mempercayai berita kami
dan kepada siapakah tangan Tuhan telah dinyatakan?
Dia [Hamba] tumbuh di hadapan-Nya [TUHAN] seperti tunas yang lembut,
dan seperti akar dari tanah kering.
Dia tidak mempunyai kecantikan atau keagungan untuk menarik kita kepadanya,
tidak ada pada rupanya yang kita inginkan kepadanya.
Beliau adalah dihina dan ditolak oleh manusia,
seorang lelaki yang menderita, dan biasa dengan kesakitan.
Seperti seseorang yang daripadanya orang menyembunyikan wajah mereka
dia dihina, dan kami memandang rendah dia.

Untuk sebab tertentu, walaupun yang disediakan akan menyirami banyak bangsa, dia juga akan ‘dihina’ dan ‘ditolak’, penuh dengan ‘penderitaan’ dan ‘biasa dengan kesakitan’.

Pasti dia ambil kesakitan kita
dan menanggung penderitaan kita,

tetapi kami menganggap dia disiksa oleh Allah,
dipukul olehnya, dan ditindas.
Tetapi dia tertikam oleh kerana pelanggaran kita,
dia diremukkan kerana kejahatan kita;
azab yang mendatangkan keselamatan kepada kita ditimpakan kepadanya,
dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.

Hamba akan menanggung kesakitan ‘kita’. Hamba ini juga akan ‘ditikam’ dan ‘dihantam’ dalam ‘hukuman’. Hukuman ini akan membawa kita (mereka di banyak negara) ‘kedamaian’ dan menjadikan kita ‘sembuh’.

Kita semua, seperti domba, telah sesat,
setiap daripada kita telah berpaling ke arah kita sendiri;
dan Tuhan telah menimpakan kepadanya
kedurhakaan kita semua.

Kami melihat dalam Tanda dahaga kita, betapa mudahnya kita pergi ke ‘telaga pecah’ sendiri untuk memuaskan dahaga dan bukannya berpaling kepada Allah. Kita telah ‘sesat’ masing-masing ‘berpaling ke arah kita sendiri’. Ini adalah dosa (= kemungkaran).

Dia ditindas dan ditindas,
namun dia tidak membuka mulutnya;
dia dibawa seperti anak domba untuk disembelih,
dan seperti domba di hadapan tukang guntingnya diam,
jadi dia tidak membuka mulutnya

Bersama para nabi Habil, Nuh, Ibrahim, Musa and Harun (PBUT) mereka bawa anak domba untuk diberikan dalam pengorbanan. Tetapi Hamba itu sendiri akan menjadi seperti anak domba yang pergi ke ‘sembelihan’. Tetapi dia tidak akan membantah malah ‘membuka mulut’.

.Dengan penindasan dan penghakiman dia dibawa pergi.
Namun siapakah generasinya yang memprotes?
Kerana dia telah dilenyapkan dari negeri orang hidup;
kerana pelanggaran umat-Ku dia telah dihukum.

Hamba ini ‘terputus’ dari ‘tanah orang hidup’. Adakah ini yang dimaksudkan oleh nabi Daniel apabila dia berkata bahawa Masih akan ‘dipotong’? Perkataan yang sama digunakan! Apakah yang dimaksudkan dengan ‘dilenyapkan dari negeri orang hidup’ melainkan seseorang itu akan mati?

Dia diberikan kubur bersama orang-orang fasik,
dan dengan orang kaya dalam kematiannya,
walaupun dia tidak melakukan kekerasan,
dan tiada sebarang tipu daya dalam mulutnya.

Jika dia ditugaskan ‘kubur’ Hamba ini pasti telah meninggal dunia. Dia mati dikutuk sebagai orang yang ‘jahat’ walaupun ‘dia tidak melakukan kekerasan’ dan tidak ada ‘penipuan di mulutnya’

10 Tetapi Tuhan berkehendak untuk meremukkan dia dan menyebabkan dia menderita,
dan walaupun Tuhan menjadikan nyawa-Nya sebagai korban penghapus dosa,
ia akan melihat keturunannya dan memanjangkan umurnya,
dan kehendak Tuhan akan berjaya dalam tangannya

Keseluruhan kematian yang kejam ini bukanlah kemalangan atau kemalangan yang dahsyat. Secara eksplisit ‘kehendak TUHAN’ untuk ‘menghancurkan dia’. Tapi kenapa? Seperti Pengorbanan Harun adalah ‘persembahan untuk dosa’ supaya orang yang memberi korban itu tidak bercela, di sini ‘nyawa’ Hamba ini juga ‘persembahan untuk dosa’. Untuk dosa siapa? Memandangkan ‘banyak bangsa’ akan ‘disiramkan’ (dari atas) itu pasti dosa orang-orang di ‘banyak bangsa’.

.11 Selepas dia menderita, dia akan melihat cahaya kehidupan dan berpuas hati; dengan pengetahuannya hamba-Ku yang benar akan membenarkan banyak orang, dan dia akan menanggung kesalahan mereka.

Walaupun nubuatan Hamba itu mengerikan di sini, ia mengubah nada dan menjadi sangat optimis dan bahkan berjaya. Selepas ‘penderitaan’ yang dahsyat ini (dipecat dari negeri orang hidup’ dan ditugaskan ‘kuburan’), Hamba ini akan melihat ‘cahaya kehidupan’. Dia akan hidup semula?! Dan dengan berbuat demikian Hamba ini akan ‘membenarkan’ ramai.

Untuk ‘membenarkan’ adalah sama dengan memberi ‘kebenaran‘. Ingat bahawa untuk mendapatkan ‘Kebenaran’ daripada Hukum Musa satu terpaksa simpan SEMUA perintah sepanjang masa. Tetapi Nabi IbrahimTanda 2) telah ‘dikreditkan’ atau diberi ‘kebenaran’. Ia diberikan kepadanya semata-mata kerana amanahnya. Dengan cara yang sama Hamba ini akan membenarkan, atau mengkreditkan kebenaran kepada ‘banyak’. Bukankah kebenaran itu sesuatu yang kita sama-sama inginkan dan perlukan?

12 Oleh itu Aku akan memberikan kepadanya bahagian di antara orang-orang besar,
dan dia akan membahagi-bahagikan harta rampasan dengan yang kuat,
kerana Dia telah mencurahkan nyawa-Nya kepada kematian,
dan telah dihitung bersama orang-orang yang melampaui batas.
Kerana dia menanggung dosa banyak orang,
dan memberi syafaat kepada orang-orang yang melampaui batas.

Hamba ini akan menjadi antara ‘yang hebat’ kerana dia sukarela (‘mencurahkan’) nyawanya ‘sampai mati’. Dan dia mati sebagai seorang yang dikira sebagai ‘pelanggar’, iaitu sebagai ‘berdosa’. Kerana Hamba melakukan ini dia boleh membuat ‘syafaat’ bagi pihak ‘pelanggar’. Seorang pemberi syafaat adalah perantara antara dua pihak, Dua pihak di sini mestilah ‘orang ramai’ dan ‘TUHAN’. “Hamba” ini cukup layak untuk memberi syafaat atau memohon bagi pihak kita kepada Allah sendiri!

Siapakah Hamba ini? Bagaimana semua perkara ini akan berlaku? Bolehkah dan adakah dia akan ‘bersyafaat’ bagi pihak ‘banyak’ dari ‘bangsa’ yang berbeza kepada Allah sendiri? Kami menyimpulkan Zabur dengan melihat nubuatan terakhir dan kemudian kami pergi ke Injil itu sendiri.

DownMuat turun PDF semua Tanda-tanda dari Al Kitab sebagai sebuah buku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *