Skip to content
Home » Tanda 2 Musa: Hukum

Tanda 2 Musa: Hukum

Kami melihat dalam Tanda Pertama Musa – Paskah – bahawa Allah telah menetapkan kematian kepada semua anak lelaki sulung kecuali mereka yang berada di rumah di mana seekor kambing telah dikorbankan dan bercat darah pada tiang pintu. Firaun tidak tunduk sehingga anaknya mati dan Musa (juga dipanggil Musa – PBUH ) memimpin orang Israel keluar dari Mesir, dan Firaun tenggelam ketika mengejar mereka menyeberangi Laut Merah.

Tetapi peranan Musa sebagai Nabi bukan sahaja untuk memimpin mereka keluar dari Mesir, tetapi juga untuk memimpin mereka ke cara hidup yang baru – dengan hidup mengikut Undang-undang Syariah yang ditetapkan oleh Allah.

Surah al-Ala (Surah 87 – Yang Maha Tinggi) mengingatkan kita bagaimana Allah telah menjadikan dunia berjalan mengikut hukum alam:

Bertasbihlah mensucikan nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi (dari segala sifat-sifat kekurangan), – (1)
 
Yang telah menciptakan (sekalian makhlukNya) serta menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya; (2)
 
Dan Yang telah mengatur (keadaan makhluk-makhlukNya) serta memberikan hidayah petunjuk (ke jalan keselamatannya dan kesempurnaannya); (3)
 
Dan Yang telah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan untuk binatang-binatang ternak, (4)
 
Kemudian Ia menjadikan (tumbuh-tumbuhan yang menghijau) itu kering – (berubah warnanya) kehitam-hitaman (5)
 

(Surah al-A’la 87:1-5)

Begitu juga, Dia menghendaki agar manusia berjalan mengikut Undang-undang Moral.

Maka tidak lama selepas meninggalkan Mesir, Musa (AS) dan Bani Israil datang ke Gunung Sinai. Musa (AS) mendaki gunung selama 40 hari untuk menerima Hukum Syariah. Surah Baqarah and Surah al-Araf refers to this time with the following ayat.

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil perjanjian setia kamu semasa Kami angkatkan Gunung Tursina di atas kamu (sambil Kami berfirman): “Terimalah Taurat yang telah Kami berikan kepada kamu (serta amalkanlah) dengan bersungguh-sungguh, dan ingatlah (jangan lupakan) apa yang tersebut di dalamnya, supaya kamu bertaqwa.

(Surah Baqarah 2:63 – The Cow)

Dan kami telah janjikan masa kepada Nabi Musa (untuk memberikan Taurat) selama tiga puluh malam, serta Kami genapkan jumlahnya dengan sepuluh malam lagi, lalu sempurnalah waktu yang telah ditentukan oleh Tuhannya empat puluh malam. Dan berkatalah Nabi Musa kepada saudaranya Nabi Harun (semasa keluar menerima Taurat): “Gantikanlah aku dalam (urusan memimpin) kaumku dan perbaikilah (keadaan mereka sepeninggalanku), dan janganlah engkau menurut jalan orang-orang yang melakukan kerosakan”.

(Surah al-Araf 7:142 – The Heights)

Jadi apakah Hukum yang Musa (AS) terima? Walaupun Hukum yang lengkap itu agak panjang (613 perintah dan peraturan untuk memutuskan perkara yang dibenarkan dan tidak dibenarkan – seperti peraturan mengenai apa yang haram dan apa yang halal) dan perintah ini membentuk sebahagian besar daripada Taurat, Musa mula-mula menerima satu set perintah khusus ditulis oleh Allah pada loh batu. Ini dikenali sebagai Sepuluh Perintah, yang menjadi asas bagi semua peraturan lain. Sepuluh ini adalah keperluan mutlak Undang-undang – prasyarat sebelum semua yang lain. Surah al-Araf merujuk kepada ini dalam ayat:

Dan Kami telah menuliskan bagi Nabi Musa pada Lauh-lauh (Taurat) itu, dari pelbagai jenis nasihat pengajaran dan penjelasan bagi tiap-tiap sesuatu (dasar Syariat dan hukum-hukumnya). Oleh itu, terimalah dia (dan amalkanlah wahai Musa) dengan bersungguh-sungguh, dan suruhlah kaummu berpegang (serta mengamalkan) yang sebaik-baiknya (iaitu suruhan-suruhannya). Aku akan perlihatkan kepada kamu akan negeri orang-orang yang fasik – derhaka”. (145)
 
Aku akan memalingkan (hati) orang-orang yang sombong takbur di muka bumi dengan tiada alasan yang benar dari (memahami) ayat-ayatKu (yang menunjukkan kekuasaanKu); dan mereka (yang bersifat demikian) jika mereka melihat sebarang keterangan (bukti), mereka tidak beriman kepadanya, dan jika mereka melihat jalan yang (membawa kepada) hidayah petunjuk, mereka tidak mengambilnya sebagai jalan yang dilalui. Dan sebaliknya jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus mengambilnya sebagai jalan yang dilalui. Yang demikian itu, kerana mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka sentiasa lalai daripadanya. (146)

 (Surah al-A’raf 7:145-146 – The Heights)

Hukum Sepuluh

Maka Al-Quran dalam Surah Al-Araf mengatakan bahawa Sepuluh Perintah yang ditulis dalam loh batu ini adalah tanda-tanda oleh Allah sendiri. Tetapi apakah arahan ini? Mereka diberikan di sini tepat dari Kitab Keluaran dalam Taurat yang disalin Musa (AS) daripada loh batu. (Saya hanya menambah nombor untuk mengira arahan)

Kemudian Allah berfirman, dan inilah firman-Nya (1)
“Akulah TUHAN, Allah kamu yang membawa kamu keluar dari Mesir, tempat kamu dijadikan hamba. (2)
Jangan sembah tuhan-tuhan lain; sembahlah Aku sahaja. (3)
Jangan buat patung bagi diri kamu, patung yang menyerupai apa-apa pun yang ada di langit, di bumi, atau di dalam air di bawah bumi. (4)
Jangan sujud atau sembah kepada patung apa pun, kerana Akulah TUHAN, Allah kamu, dan Aku tidak mahu disamakan dengan apa-apa pun. Aku menghukum orang yang membenci Aku. Aku juga menghukum keturunan mereka sehingga generasi yang ketiga dan keempat. (5)
Tetapi Aku menunjukkan kasih-Ku kepada beribu-ribu keturunan orang yang mengasihi Aku dan taat kepada hukum-Ku. (6)
Jangan sebut nama-Ku untuk maksud yang jahat kerana Aku TUHAN, Allah kamu, menghukum sesiapa sahaja yang menyalahgunakan nama-Ku. (7)
Rayakanlah hari Sabat dan hormatilah hari itu sebagai hari yang suci. (8)
Kamu mempunyai enam hari untuk bekerja (9)
tetapi hari yang ketujuh ialah hari rehat yang ditahbiskan untuk Aku. Pada hari itu satu pun tidak boleh bekerja: sama ada kamu, anak kamu, abdi kamu, ternakan kamu, atau bangsa asing yang tinggal di negeri kamu. (10)
Dalam masa enam hari Aku, TUHAN, telah menciptakan bumi, langit, laut, dan semua yang ada di dalam segalanya itu, tetapi pada hari yang ketujuh Aku berehat. Itulah sebabnya Aku, TUHAN, memberkati hari Sabat dan mengekhaskannya bagi-Ku. (11)
Hormatilah bapa dan ibu kamu, supaya kamu panjang umur di tanah yang akan Aku berikan kepada kamu. (12)
Jangan membunuh. (13)
Jangan berzina. (14)
Jangan mencuri. (15)
Jangan berikan kesaksian palsu tentang orang lain. (16)
Jangan ingini kepunyaan orang lain: rumahnya, isterinya, abdinya, ternakannya, keldainya atau apa-apa pun miliknya.” (17)
Apabila orang Israel mendengar bunyi guruh dan trompet, serta melihat kilat dan gunung berasap, mereka gementar ketakutan lalu berdiri jauh dari situ. (18)

(Exodus 20:1-18)

Selalunya nampaknya ramai di antara kita yang tinggal di negara sekular lupa bahawa ini adalah arahan. Mereka bukan cadangan. Mereka bukan cadangan. Mereka juga tidak boleh dirunding. Mereka adalah perintah yang harus dipatuhi – untuk tunduk kepada. Ia adalah Undang-undang Syariah. Dan orang Israel takut akan Kekudusan Tuhan.

Standard Ketaatan

Surah al-Hashr (Surah 59 – The Exile) merujuk kepada bagaimana Sepuluh Perintah diberikan dengan membandingkannya dengan wahyu al-Quran. Berbeza dengan Al-Quran, Sepuluh Perintah diberikan di atas gunung dalam paparan yang menakutkan.

Sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya engkau melihat gunung itu khusyuk serta pecah belah kerana takut kepada Allah. Dan (ingatlah), misal-misal perbandingan ini Kami kemukakan kepada umat manusia, supaya mereka memikirkannya. (21)
 
Dia lah Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia; Yang Mengetahui perkara yang ghaib dan yang nyata; Dia lah Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. (22)
 

(Surah al-Hashr 59:21-22)

Tetapi persoalan penting tetap ada. Berapa banyak atau banyak perintah yang harus mereka patuhi? Ayat berikut datang tepat sebelum pemberian Sepuluh Perintah

Musa naik ke atas gunung itu untuk bertemu dengan Allah. TUHAN memanggil Musa dari gunung itu dan menyuruh dia memberitahu orang Israel, keturunan Yakub
 
“Kamu telah melihat apa yang Aku lakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana Aku membawa kamu kepada-Ku di tempat ini, seperti seekor burung helang yang membawa anaknya di atas sayapnya.
 
Sekarang, jika kamu taat kepada-Ku dan setia kepada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi umat-Ku sendiri. Seluruh bumi ini kepunyaan-Ku, tetapi kamu akan menjadi umat pilihan-Ku.
 

 (Exodus 19:2-5)

And this verse was given just after the Ten Commandments

Selepas itu Musa mengambil kitab perjanjian yang bertuliskan perintah TUHAN, lalu dengan nyaring membacakannya kepada umat. Mereka berkata, “Kami akan mentaati TUHAN dan melakukan segala perintah-Nya.”
(Keluaran 24:7).
 

Dalam kitab terakhir Taurat (ada lima) yang merupakan pesanan terakhir Musa, dia meringkaskan ketaatan kepada Hukum dengan cara ini.

Kemudian TUHAN, Allah kita memerintah kita untuk mentaati semua hukum itu, dan untuk menghormati Dia. Jika kita berbuat demikian, Dia akan sentiasa menjaga bangsa kita dan menjadikannya makmur.
 
Jika kita setia mentaati segala yang diperintahkan Allah kepada kita, maka Dia akan berkenan kepada kita.’ ”
 

(Deuteronomy 6:24-25)

Mendapat Kebenaran

Di sini muncul perkataan ini ‘kebenaran’ sekali lagi. Ia adalah perkataan yang sangat penting. Kami mula-mula melihatnya di Tanda Adam ketika Allah berfirman kepada anak Adam (kita!):

Wahai anak-anak Adam! Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu (bahan-bahan untuk) pakaian menutup aurat kamu, dan pakaian perhiasan; dan pakaian yang berupa taqwa itulah yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah dari tanda-tanda (limpah kurnia) Allah (dan rahmatNya kepada hamba-hambaNya) supaya mereka mengenangnya (dan bersyukur).

 [Surah al-Araf 7:26 (The Heights)]

Kemudian kami melihatnya Tanda 2 Ibrahim apabila Allah menjanjikannya seorang anak, dan Ibrahim (AS) mempercayai janji ini dan ia berkata demikian

 
Abram percaya kepada TUHAN, maka TUHAN berkenan kepadanya.
 

(Kejadian 15:6)

(Sila lihat Tanda 2 Ibrahim untuk penjelasan penuh kebenaran).

Jika kita setia mentaati segala yang diperintahkan Allah kepada kita, maka Dia akan berkenan kepada kita.’ ”
(Ulangan 6:25)
 

 

Tetapi syarat untuk mendapatkan kebenaran adalah berat. Ia mengatakan kita perlu ‘taat semua Undang-undang ini‘ dan barulah kita mendapat kebenaran. Ini mengingatkan kita tentang Tanda Adam. Hanya memerlukan satu tindakan kemaksiatan bagi Allah untuk menghakimi dan mengeluarkan mereka dari Syurga. Allah tidak menunggu beberapa kemaksiatan. Begitu juga dengan isteri Lut di dalam Tanda Lut. Untuk membantu kami benar-benar memahami keseriusan ini dikaitkan di sini adalah banyak ayat dalam Taurat yang menekankan bahawa tahap ketaatan yang tepat ini kepada Hukum.

Mari kita fikirkan apa maksudnya. Kadang-kadang dalam kursus universiti yang saya ambil, profesor akan memberi kami banyak soalan (contohnya 25 soalan) dalam peperiksaan dan kemudian memerlukan hanya beberapa soalan pilihan kami untuk dijawab. Kita boleh, sebagai contoh, memilih 20 soalan daripada 25 soalan untuk dijawab dalam peperiksaan. Seseorang mungkin mendapati satu soalan terlalu sukar dan dia boleh memilih untuk melangkau soalan itu tetapi pelajar lain mendapati soalan yang berbeza sukar dan dia melangkau soalan itu. Sebenarnya, kami hanya perlu membuat 20 daripada 25 soalan pilihan kami. Dengan cara ini profesor memudahkan peperiksaan untuk kami.

Ramai orang memperlakukan Sepuluh Perintah Hukum dengan cara yang sama. Mereka berfikir bahawa Allah, selepas memberikan Sepuluh Perintah, bermaksud, “Cubalah mana-mana lima pilihan anda daripada Sepuluh ini”. Tetapi tidak, ini bukan bagaimana ia diberikan. Mereka harus mematuhi dan menjaga SEMUA arahan, bukan hanya beberapa daripada mereka pilihan mereka. Hanya dengan mematuhi semua Hukum itu ‘menjadi kebenaran mereka’.

Tetapi mengapa sesetengah orang memperlakukan Hukum seperti ini? Kerana undang-undang itu sangat sukar untuk dijaga, terutamanya kerana ini bukan hanya untuk sehari tetapi untuk seluruh hidup anda. Jadi mudah untuk kita menipu diri sendiri dan merendahkan standard. Semak arahan ini dan tanya diri anda, “Bolehkah saya mematuhinya? Semua? Setiap hari? Tanpa gagal?” Sebab kita perlu bertanya soalan ini untuk diri kita sendiri adalah kerana Sepuluh Perintah masih berkuat kuasa. Allah tidak menghentikan mereka sebagaimana nabi-nabi lain (termasuk Isa al Masih dan Muhammad – PBUT – lihat di sini) diteruskan selepas Musa (AS). Oleh kerana ini adalah perintah asas yang berkaitan dengan penyembahan berhala, penyembahan kepada Tuhan Yang Esa, perzinaan, mencuri, membunuh, berdusta dan lain-lain, ianya tidak lekang oleh waktu dan oleh itu kita semua perlu mematuhinya. Tiada siapa yang boleh menjawab soalan ini untuk orang lain – dia hanya boleh menjawabnya untuk dirinya sendiri. Dan dia akan menjawabnya lagi pada hari kiamat di hadapan Allah.

Soalan yang paling penting di hadapan Allah

Jadi saya akan mengemukakan soalan, diubah suai daripada Ulangan 6:25 supaya ia adalah peribadi dan anda boleh menjawab sendiri. Bergantung pada cara anda bertindak balas terhadap pernyataan daripada Undang-undang ini, Undang-undang bertindak ke atas anda dengan cara yang berbeza. Pilih jawapan yang anda fikir benar tentang anda. Klik pada jawapan yang berkaitan dengan anda.

Dari Ulangan 6:24-25 diperibadikan untuk anda

Kemudian TUHAN, Allah kita memerintah kita untuk mentaati semua hukum itu, dan untuk menghormati Dia. Jika kita berbuat demikian, Dia akan sentiasa menjaga bangsa kita dan menjadikannya makmur.
 
Jika kita setia mentaati segala yang diperintahkan Allah kepada kita, maka Dia akan berkenan kepada kita.’ ”

 

Ya – ini benar tentang saya.

Tidak – saya tidak patuh semua dan ini tidak benar tentang saya.

Muat turun PDF semua Tanda-tanda dari Al Kitab sebagai sebuah buku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *