Skip to content
Home » Tanda 1 Ibrahim: Berkat

Tanda 1 Ibrahim: Berkat

Ibrahim! Dia juga dikenali sebagai Abraham dan Abram (AS). Ketiga-tiga agama monoteistik Judaisme, Kristian dan Islam memandangnya sebagai model untuk diikuti. Orang Arab dan Yahudi hari ini menjejaki keturunan fizikal mereka daripadanya melalui anak lelakinya Ismail dan Ishak. Dia juga penting dalam barisan para nabi kerana nabi-nabi terkemudian membinanya. Jadi kita akan melihat tanda Ibrahim (AS) dalam beberapa bahagian. klik laman web ini membaca ayat pertamanya dalam Al-Quran dan Taurat.

Kita lihat dalam ayat al-Quran bahawa Ibrahim (AS) akan mempunyai ‘suku-suku’ orang yang datang daripadanya. Orang-orang ini kemudiannya akan mempunyai ‘Kerajaan yang besar’. Tetapi seorang lelaki mesti mempunyai sekurang-kurangnya seorang anak lelaki sebelum dia boleh mempunyai ‘Suku’ orang, dan dia juga mesti mempunyai tempat sebelum orang-orang ini boleh mempunyai ‘Kerajaan Besar’.

Janji kepada Ibrahim a.s.

Petikan dari Taurat (Kejadian 12:1-7) menunjukkan bagaimana Allah akan membentangkan penggenapan berganda ‘suku-suku’ dan ‘Kerajaan Besar’ yang datang daripada Ibrahim (AS). Allah memberinya janji yang menjadi asas untuk masa depan. Mari kita semak dengan lebih terperinci. Kita lihat bahawa Allah berfirman kepada Ibrahim:

Aku akan memberi engkau keturunan yang banyak dan mereka akan menjadi satu bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan menjadikan namamu termasyhur, sehingga engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. (Kejadian 12:2)

Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Melalui engkau, Aku akan memberkati semua bangsa di bumi.” (Kejadian 12:3)

Kehebatan Ibrahim

Ramai orang hari ini di tempat saya tinggal tertanya-tanya sama ada Tuhan itu ada dan bagaimana seseorang boleh mengetahui sama ada Dia benar-benar mendedahkan dirinya melalui Taurat. Di hadapan kita adalah janji, sebahagian daripadanya boleh kita sahkan. Akhir wahyu ini mencatatkan bahawa Allah secara langsung berjanji kepada Ibrahim (AS) bahawa ‘Saya akan membuat nama anda hebat‘. Kita berada pada abad ke-21 dan nama Ibrahim/Abraham/Abram adalah salah satu nama yang paling terkenal di dunia dalam sejarah. Janji ini telah betul-betul dan sejarah menjadi nyata. Naskhah terawal Taurat yang wujud hari ini adalah daripada Skrol Laut Mati yang bertarikh 200-100 SM Ini bermakna janji ini, sekurang-kurangnya, telah ditulis sejak masa itu. Pada masa itu orang dan nama Ibrahim tidak terkenal – hanya kepada minoriti Yahudi yang mengikuti Taurat. Tetapi hari ini namanya hebat, jadi kita boleh mengesahkan pemenuhan yang baru sahaja berlaku selepas ia telah ditulis, bukan sebelum ini.

Bahagian janji kepada Ibrahim ini pasti telah berlaku, sebagaimana yang sepatutnya jelas walaupun kepada orang-orang kafir, dan ini memberi kita keyakinan yang lebih besar untuk memahami bahagian yang tinggal dari janji Allah kepada Ibrahim ini. Mari teruskan mempelajarinya.

Berkat kepada kita

Sekali lagi, kita dapat melihat janji ‘bangsa besar’ daripada Ibrahim dan ‘rahmat’ kepada Ibrahim. Tetapi ada yang lain juga, keberkatan itu bukan hanya untuk Ibrahim kerana katanya “semua bangsa di bumi akan diberkati melalui kamu” (iaitu melalui Ibrahim). Ini sepatutnya membuatkan anda dan saya duduk dan mengambil perhatian. Kerana anda dan saya adalah sebahagian daripada ‘semua orang di bumi’ – tidak kira apa agama kita, latar belakang etnik, tempat tinggal kita, status sosial kita, atau bahasa apa yang kita pertuturkan. Janji ini adalah untuk semua orang yang hidup hari ini. Ini adalah janji untuk anda. Walaupun agama, latar belakang etnik dan bahasa kita yang berbeza sering memecahbelahkan orang dan menyebabkan konflik, ini adalah janji yang berusaha untuk mengatasi perkara ini yang biasanya memecahbelahkan kita. Bagaimana? Bila? Nikmat macam mana? Ini tidak didedahkan dengan jelas pada ketika ini, tetapi Tanda ini melahirkan janji yang untuk anda dan saya melalui Ibrahim (AS). Memandangkan kita tahu bahawa satu bahagian janji ini telah menjadi kenyataan, kita boleh yakin bahawa bahagian lain yang terpakai kepada kita juga akan mempunyai pemenuhan yang jelas dan literal – kita hanya perlu mencari kunci untuk membuka kuncinya.

Kita dapat perhatikan bahawa ketika Ibrahim menerima janji ini dia mentaati Allah dan…

“Abram berumur 75 tahun ketika dia meninggalkan Haran, menurut perintah TUHAN kepadanya. Abram berangkat ke tanah Kanaan bersama-sama Sarai isterinya, Lot anak saudaranya, dan membawa semua harta benda serta hamba yang diperoleh mereka di Haran. Selepas mereka tiba di Kanaan” (v. 4)

Map of Ibrahim's journey
Map of Ibrahim’s journey

Berapa lamakah perjalanan ini ke Tanah Perjanjian? Peta di sini menunjukkan perjalanannya. Dia tinggal asalnya di Ur (Iraq Selatan hari ini) dan berpindah ke Haran (Iraq Utara). Ibrahim (AS) kemudian pergi ke tempat yang dipanggil Kanaan pada zamannya. Anda dapat melihat bahawa ini adalah perjalanan yang panjang. Dia akan mengembara dengan unta, kuda atau keldai jadi ia akan mengambil masa berbulan-bulan. Ibrahim meninggalkan keluarganya, kehidupannya yang selesa (Mesopotamia ketika ini adalah pusat tamadun), keselamatannya dan segala yang biasa untuk mengembara ke negeri yang asing baginya. Dan ini, Taurat memberitahu kita, ketika dia berumur 75 tahun!

Penyembelihan binatang seperti Nabi-nabi terdahulu

Taurat juga memberitahu kita bahawa ketika Ibrahim (AS) tiba di Kanaan dengan selamat:

“Lalu Ishak membina sebuah mazbah dan menyembah TUHAN di situ. Kemudian dia memasang khemahnya di sana dan hamba-hambanya menggali sebuah perigi lagi. “ (v. 7)

Sebuah mezbah akan berada di mana, seperti Qabil dan Nuh sebelum dia, dia mempersembahkan korban darah binatang kepada Allah. Kita melihat bahawa ini adalah corak bagaimana para nabi menyembah Allah.

Ibrahim (AS) telah mempertaruhkan begitu banyak sehingga lewat dalam hidupnya untuk mengembara ke negeri baru ini. Tetapi dengan berbuat demikian dia menyerahkan dirinya kepada Janji Allah untuk diberkati dan menjadi berkat kepada semua Umat. Dan itulah sebabnya dia sangat penting bagi kami. Kami meneruskan dengan Tanda 2 Ibrahim seterusnya.

Muat turun PDF semua Tanda-tanda dari Al Kitab sebagai sebuah buku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *