Skip to content

tahniah! Anda boleh menjadi lebih yakin dan selamat pada Hari Penghakiman kerana jika anda mematuhi semua Hukum sepanjang masa anda mempunyai Kebenaran. Secara peribadi saya tidak mengenali sesiapa yang telah dapat menjaga Undang-undang dengan cara ini jadi ini sememangnya satu pencapaian yang hebat. Tetapi jangan berhenti usaha anda kerana anda mesti meneruskan Jalan Lurus ini sepanjang hidup anda.

Saya telah menyatakan bahawa Sepuluh Perintah Undang-undang ini tidak pernah dibatalkan kerana ia berurusan dengan isu-isu asas menyembah Satu Tuhan, perzinaan, mencuri, kebenaran dan lain-lain. Tetapi para nabi kemudiannya mengulas mengenai perintah ini untuk menjelaskan penggunaannya dengan lebih lengkap. Di bawah adalah apa yang dikatakan oleh Isa al Masih (AS) dalam Injil tentang bagaimana kita mematuhi Sepuluh Perintah ini. Dalam pengajarannya dia merujuk kepada ‘orang Farisi’. Inilah guru-guru agama pada zamannya. Mereka boleh dianggap seperti ulama yang sangat beragama dan berpengetahuan pada masa kini.

Kata-kata Isa al-Masih (AS) tentang Sepuluh Perintah

Laban, Aku madah ngagai kita, enti kita enda lebih agi lurus ari sida pengajar Adat enggau orang Parisi, kita enda ulih tama Perintah serega.

Pembunuhan

21Kita udah ninga pasal utai ti udah dipadahka ngagai orang ke dulu kelia, ‘Anang munuh orang; barang sapa munuh orang deka kena pechara.’ 22Tang Aku madah ngagai kita, enti kita ringat ngagai menyadi lelaki tauka menyadi indu kita enggau nadai kebuah-buah, kita deka kena pechara; lalu enti kita ngeleseka menyadi kita, kita deka dibai ngagai Kunsil; lalu enti kita nyebut, ‘Nuan tu beli’, kita deka dibuai ngagai api neraka. 
23Nya alai lebuh kita deka meri pemeri kita ba alta, lalu teingatka menyadi lelaki tauka menyadi indu kita bisi enda nyamai ati ngagai kita, 24tinggalka pemeri kita dia di mua alta, bebaik dulu enggau iya, udah nya baru kita mansang lalu meri pemeri kita.
25 “Bebaik enggau naka penyampat enggau orang ke bedawaka kita, lebuh kita benung mansang ngagai kot, enggai ke iya nyerahka kita ngagai hakim, lalu hakim nyerahka kita ngagai jejaga, lalu kita ditutup dalam rumah jil. 26Enggau bendar Aku madah ngagai kita, kita enda ulih pansut ari rumah jil nya datai ke kita udah mayar semua utang kita.

Zina

27 “Kita udah ninga jaku ti munyi tu, ‘Anang butang.’ 28Tang Aku madah ngagai kita, barang sapa merening ngagai indu enggau ati ti kamah, udah butang enggau indu nya dalam ati iya. 29 Enti mata kanan nuan mai nuan bedosa, keruk lalu buai iya! Manah agi nuan lenyau sebagi ari perengka tubuh nuan, ari ke nejuka semua tubuh nuan dibuai ngagai neraka. 30Lalu enti jari kanan nuan mai nuan bedosa, tetak lalu buai iya! Manah agi nuan lenyau jari sepiak, ari ke nejuka semua tubuh nuan dibuai ngagai neraka.

(Matius 5:20-30)

Di samping itu, para rasul Isa al-Masih – para sahabatnya – juga mengajar tentang penyembahan berhala. Mereka mengajarkan bahawa penyembahan berhala bukan sahaja menyembah berhala dari batu – tetapi menyembah apa sahaja bersama Allah. Dan ini termasuk wang. Oleh itu anda akan perasan bahawa mereka mengajar bahawa ‘ketamakan’ juga adalah penyembahan berhala kerana orang yang tamak menyembah wang bersama dengan Tuhan.

5Nya alai bunuh semua pengingin dunya ti dalam kita, baka: pengawa bambai, ulah ti kamah, runding ti kamah, pengingin ti jai, enggau pengamu (reti nya nyembah engkeramba). 6Nya utai ti nyungkak Allah Taala ringat ngagai orang ke enda ngasi.

(Kolose 3:5-6)

4Anang bejaku kamah, tauka bejaku beli, tauka enda senunuh bejaku laban utai nya enda patut; tang beri terima kasih ngagai Allah Taala. 5Kita enda tau enda nemu tu: orang ke bambai, tauka ngereja ulah ti kamah, tauka orang ke amu (sama reti enggau nyembah engkeramba), nadai ungkup dalam Perintah Kristus, enggau dalam Perintah Allah Taala. 6Anang nejuka orang nipu kita ngena jaku ti nadai reti, laban nya utai ti nyungkak Allah Taala ringat ngagai orang ke enda ngasika Iya.

(Efesus 5:4-6 )

Penjelasan tentang Isa al Masih dan para sahabatnya ini membawa Sepuluh Perintah asal, yang sebahagian besarnya berkaitan dengan tindakan luar, kepada motivasi dalaman, yang hanya boleh dilihat oleh Allah. Ini menjadikan Undang-undang lebih sukar.

Anda boleh mempertimbangkan semula jawapan anda sama ada anda mematuhi Undang-undang. Tetapi jika anda yakin bahawa anda mematuhi semua Hukum Injil tidak akan mempunyai makna atau tujuan untuk anda. Dan tidak perlu terus mengikuti Tanda-tanda selanjutnya atau cuba memahami Injil. Ini kerana Injil hanya untuk mereka yang gagal memelihara Taurat – bukan untuk mereka yang memeliharanya. Isa al Masih menjelaskan ini dengan cara berikut.

10 Lebuh Jesus benung makai dalam rumah Matthew, mayuh pengumpul chukai enggau orang ke bedosa datai lalu makai enggau Iya sereta enggau sida murid Iya. 11Lebuh orang Parisi meda nya, sida lalu bejaku ngagai murid Iya, “Nama kebuah pengajar kita begulai makai enggau pengumpul chukai sereta enggau orang ke bedosa?” 12Lebuh Jesus ninga nya, Iya lalu bejaku, “Orang ke gerai enda begunaka lutur, tang semina orang ke sakit. 13 Mupuk kita lalu giga reti jaku tu: ‘Aku begunaka pengasih, ukai piring.’ Laban Aku datai ukai ngangauka orang ke lurus, tang ngangauka orang ke bedosa.”

(Matius 9:10-13)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *