Skip to content
Home » Patutkah Krismas menjadi ‘Merry’ untuk umat Islam juga?

Patutkah Krismas menjadi ‘Merry’ untuk umat Islam juga?

selamat hari raya Krismas

“Selamat Hari Natal!” Ini adalah ucapan yang biasa digunakan pada Krismas dan saya menyampaikannya kepada anda. Semoga anda mempunyai a Selamat hari Natal !

Ramai orang tahu bahawa Krismas adalah cuti apabila kelahiran Yesus Kristus – Isa al Masih (AS) – diingati. Tetapi, walaupun begitu, mengapa hari ini lebih istimewa ‘Meriah’ atau gembira? Lagipun, terdapat banyak nabi yang dilahirkan pada hari-hari lain dan walaupun kita mengingati mereka juga, ia adalah kelahiran Isa (Jesus – PBUH) yang dipanggil. Merry. kenapa? Dan untuk siapa adakah ini meriah? Mengetahui jawapan kepada soalan-soalan ini akan membuat anda Krismas berubah daripada menjadi hari cuti untuk orang lain kepada hari di mana anda kagum dengan rahmat dan kebaikan Allah – ia akan menjadikan hari-hari lain dalam setahun lebih banyak lagi meriah.

Kelahiran Isa al Masih, dilahirkan dari seorang perawan dan diumumkan oleh Jibril

Ramai yang tahu bahawa apa yang unik di antara semua kelahiran dalam sejarah manusia, termasuk kelahiran semua nabi, ialah Isa al Masih dilahirkan daripada seorang perawan. Kelahiran ini sangat penting diumumkan kepada Maria (Mariam) oleh malaikat Jibril (Jibril) yang, seperti yang kita tahu, hanya dihantar dengan mesej yang paling penting. Injil mencatatnya seperti ini:

26Dalam bulan ti keenam Elisabet betubuh-bisi, Allah Taala ngasuh melikat Gabriel datai ngagai sebuah nengeri ti dikumbai Nasaret di menua Galili, 27 ngagai siku dara bungas ke betunang enggau lelaki siku ke benama Josep ke ari peturun David. Nama dara bungas nya Maria. 28Melikat nya datai ngagai iya, lalu bejaku, “Tabi ke nuan, ke dikerinduka Allah Taala! Tuhan bisi enggau nuan!”
29Tang Maria beba runding ninga jaku melikat nya, lalu belematika reti jaku tabi nya. 30 Lalu ku melikat nya bejaku ngagai iya, “Anang takut, Maria, laban nuan dikerinduka Allah Taala. 31 Lalu diatu nuan deka betubuh-bisi, lalu ngadaka anak lelaki siku, lalu nuan deka meri iya nama Jesus. 32 Iya deka nyadi orang ke tinggi pangkat, lalu Iya deka dikumbai Anak Allah Taala ti Pemadu Tinggi, lalu Tuhan Allah Taala deka meri Iya kerusi diraja aki Iya David. 33 Iya deka merintah peturun Jakop belama iya, lalu Perintah Iya enda nemu abis!”
34 Maria lalu bejaku ngagai melikat nya, “Baka ni ku utai tu tau nyadi, laban aku dara bungas?” 35 Ku melikat nya bejaku enggau iya, “Roh Kudus deka datai atas nuan, lalu kuasa Allah Taala ti Pemadu Tinggi deka ngayung nuan. Nya alai anak mit ti deka diadaka nya kudus. Iya deka dikumbai Anak Allah Taala. 36Lalu diatu petunggal nuan Elisabet benung betubuh-bisi taja pen iya nyau tuai. Tu keenam bulan iya betubuh-bisi, taja pen iya dikumbai mandul. 37 Laban nadai utai enda ulih dikereja Allah Taala.”
38Maria lalu bejaku, “Aku tu nembiak Tuhan. Awakka utai nya nyadi ba aku nitihka jaku nuan.” Melikat nya lalu ninggalka iya.

Lukas 1:26-38

(Anda akan melihat bahawa dalam pengumuman oleh Jibril (Jibril) ini dia menggunakan gelaran khas ‘Anak Tuhan’ Sila lihat laman web ini mengenai maksud istilah ini … dan tidak bermakna)

Kelahiran Isa al Masih – dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya

Injil (Injil) mencatatkan kelahiran Isa al Masih (‘Masih’ bermaksud Mesiah = ‘Kristus’) tetapi kisahnya tidak bermula di sana kerana 700 tahun sebelum kelahiran Isa al Masih nabi Yesaya daripada Zabur telah memberikan nubuatan yang unik (dijelaskan sepenuhnya laman web ini) itu

14Diatu TUHAN Empu deka meri kita siti tanda: siku indu dara deka ngandung lalu ngadaka anak lelaki siku, lalu iya deka meri anak mit nya nama ‘Imanuel.’

(Yesaya 7:14, kira-kira 700 SM)

Kelahiran Isa al Masih – dinubuatkan pada permulaan sejarah manusia

Maka kelahiran dari dara ini sengaja dirancang dan diumumkan oleh Allah ratusan tahun sebelumnya. Mesti ada sebab penting! Jika kita melihat lebih jauh ke dalam Kitab Suci kita dapati walaupun pada permulaan sejarah manusia (!) kelahiran daripada seorang dara ini telah dirancang. Taurat, walaupun merujuk kepada Permulaan, telah ditulis dengan pandangan Akhir. Ini dapat dilihat dalam Syurga Syurga, pada permulaan sejarah manusia, apabila Syaitan (Iblis) telah berjaya menggoda Adam & Hawa. Pada waktu itu Allah berhadapan dengan syaitan dan berkata kepadanya dalam teka-teki:

15Aku deka ngasuh nuan enggau indu tu begedika pangan diri. Anak iya enggau anak nuan deka seruran bemunsuh enggau pangan diri. Anak iya deka ngeredakka pala nuan, lalu nuan deka mantuk tumbit anak iya.”

Kejadian 3:15

Ini adalah teka-teki – tetapi ia boleh difahami. Membaca dengan teliti anda akan melihat bahawa terdapat lima watak berbeza yang disebut DAN bahawa ini adalah kenabian kerana ia melihat ke hadapan-dalam-masa (dilihat oleh penggunaan berulang ‘kehendak’ seperti dalam bentuk masa hadapan). Wataknya ialah:

  1. Tuhan (atau Allah)
  2. Syaitan (atau Iblis)
  3. Wanita itu
  4. Keturunan perempuan itu
  5. Keturunan Syaitan

Dan teka-teki memetakan bagaimana watak-watak ini akan berhubung antara satu sama lain pada masa hadapan. Ini ditunjukkan di bawah:

Watak dan hubungan mereka dalam Janji Allah yang diberikan di Syurga

Allah akan mengaturkan bahawa kedua-dua Syaitan dan perempuan itu mempunyai ‘keturunan’. Akan ada ‘permusuhan’ atau kebencian antara keturunan ini dan antara wanita dengan Syaitan. Syaitan akan ‘memukul tumit’ keturunan perempuan manakala keturunan perempuan itu ‘menghancurkan kepala’ Syaitan.

Sekarang mari kita fikirkan tentang ini. Kerana ‘keturunan’ wanita itu disebut sebagai ‘dia’ dan ‘miliknya’ kita tahu bahawa ia adalah tunggal lelaki manusia. Ini bermakna bahawa sebagai ‘dia’ zuriat bukanlah ‘mereka’ (iaitu ia bukan jamak). Oleh itu zuriat BUKAN sekumpulan manusia sama ada yang merujuk kepada bangsa atau agama tertentu seperti dalam Yahudi, Kristian atau Islam. Sebagai ‘dia’ zuriat bukan ‘ia’ (anak itu adalah orang). Ini menghapuskan tafsiran bahawa zuriat adalah falsafah atau ajaran atau agama tertentu. Jadi keturunan BUKAN (contohnya) Kristian atau Islam kerana keturunan itu kemudiannya akan dirujuk sebagai ‘ia’.

Perhatikan juga apa yang TIDAK dikatakan. Allah tidak menjanjikan zuriat kepada lelaki itu sebagaimana Dia menjanjikan kepada wanita. Ini agak luar biasa terutamanya memandangkan penekanan anak lelaki datang melalui bapa melalui Taurat, Zabur & Injil (Alkitab atau al kitab). Tetapi dalam kes ini ia berbeza – tidak ada janji akan zuriat (‘dia’) yang datang daripada lelaki. Ia hanya mengatakan bahawa akan ada keturunan dari wanita itu, tanpa menyebut seorang lelaki.

Jadi di sini kita melihat nubuatan pertama dari Kitab-kitab, dalam bentuk teka-teki kepada Syaitan, tentang Kelahiran Perawan yang akan datang kerana dengan perspektif itu, jika anda membaca teka-teki itu semuanya jatuh pada tempatnya. Isa (Isa – PBUH) adalah keturunan dari seorang wanita yang dilahirkan tanpa benih lelaki – lahir dari anak dara. Dia akan ‘menghancurkan kepala’ syaitan. Tetapi siapakah musuhnya, keturunan Syaitan? Nabi-nabi kemudiannya bercakap tentang ‘Anak Kemusnahan’, ‘Anak Syaitan’ dan gelaran lain yang meramalkan akan datang seorang pemerintah yang akan menentang ‘Kristus’ (Masih). Nabi-nabi ini bercakap tentang pertembungan yang akan datang antara ‘Anti-Kristus’ ini dan Kristus (atau Masih), yang mengakibatkan kemenangan Masih.

Isa al Masih – selamatkan kami daripada dosa kami

Tema-tema besar para nabi bermula di sini, dan lebih banyak lagi boleh dikutip dalam hal ini Tanda Adam,tapi kenapa harus begini Merry untuk awak dan saya? Oleh kerana Isa al Masih (AS) tidak dikandungkan oleh seorang lelaki, dia dikandung oleh kuasa Allah, dan sebagaimana Injil mencatatkan bagaimana Jibril (Jibril) menjelaskan hal ini kepada Yusuf, tunangan Maryam (Mariam) apabila dia mengetahui bahawa dia adalah mengandung.

19Laban tunang iya, Josep, endang orang ke lurus, lalu enggai ngemaluka Maria di mua orang mayuh, nya alai iya berunding deka muai Maria ngena chara belalai.

20Tang lebuh Josep benung berundingka nya, siku melikat Tuhan pegari di mua iya dalam mimpi, lalu bejaku, “Josep, anak David, anang takut ngambi Maria nyadika bini nuan, laban iya betubuh-bisi ulih kuasa Roh Kudus. 21 Iya deka ngadaka anak lelaki siku, lalu nuan deka meri Iya nama Jesus, laban Iya deka nyelamatka nembiak Iya ari dosa sida.”

Matius 1:19-21

Isa al Masih (AS) mempunyai kuasa untuk menyelamatkan kita daripada dosa-dosa kita! Kita semua berdosa, kadang-kadang dengan cara yang kecil dan kadang-kadang dengan cara yang besar. Dan kita tahu bahawa akan datang Hari Penghakiman apabila kita semua akan memberikan pertanggungjawaban. Isa al Masih (AS) mempunyai kuasa untuk menyelamatkan anda dan saya daripada dosa-dosa kita. Memahami perkara ini pastinya akan menjadikan Krismas anda, hari kami ingat kelahiran anak daranya, Meriah. Dan ia juga akan menjadikan semua hari-hari lain dalam tahun anda Meriah juga.

Selamat Hari Krismas – anugerah Allah untuk anda

Ia adalah tradisi pada Krismas bahawa orang memberi hadiah kepada satu sama lain. kenapa? Ini dilakukan untuk mengenang apa yang Isa al Masih (AS) lakukan untuk kita kerana Injil mengisytiharkan itu Dia akan menyelamatkan kita daripada dosa kita semata-mata sebagai hadiah kepada kita. Seperti yang diisytiharkan oleh Injil.

23 Laban upah dosa nya pemati, tang pemeri ti diberi Allah Taala pechuma nya pengidup ti meruan belama iya dalam Jesus Kristus Tuhan kitai.

Roma 6:23

Penyelamatan daripada dosa ini ialah a Anugerah dari Tuhan – semuanya kerana apa yang berlaku pada hari itu ketika Isa al Masih (AS) dilahirkan. Tetapi seperti mana-mana hadiah itu mesti diterima sebelum ia boleh memberi manfaat kepada anda. Pertimbangkan. ‘Mengetahui’ tentang hadiah, ‘meyakini’ kewujudan hadiah, malah ‘melihat’ hadiah tidak akan memberi manfaat kepada anda dalam apa cara sekalipun melainkan anda juga menerima ia. Itulah sebabnya Injil juga mengisytiharkan bahawa:

12Tang semua orang ke nerima Iya, ke arapka nama Iya, diberi Iya kuasa nyadi anak Allah Taala, 13ke diadaka Allah Taala, ukai diadaka mensia, tauka ulih peneka mensia.

Yohanes 1:12-13

Selamat Hari Natal kepada kamu

Anda mungkin mempunyai banyak soalan yang bagus. Apakah maksud ‘Masih’? Bagaimanakah Isa menyelamatkan kita daripada dosa kita? Apa maksudnya menerima hadiah ini? Adakah Injil boleh dipercayai? Laman web ini adalah hadiah saya kepada anda untuk membantu menjawab soalan ini dan lain-lain soalan berfaedah yang anda ada. Saya harap anda meneroka dan memahami lebih lanjut tentang berita gembira daripada Taurat, Zabur dan Injil.

Harapan saya ialah awak, cuma seperti yang saya dapati, mungkin juga mengalami Krismas yang sangat Merry.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *