Skip to content
Home » Bangsa dan Bahasa: Dari Mana? Menjawab Perkauman

Bangsa dan Bahasa: Dari Mana? Menjawab Perkauman

Orang sering mengkategorikan orang lain secara mental mengikut kaum. Ciri-ciri fizikal, seperti warna kulit, yang membezakan satu kumpulan manusia, ‘kaum’, daripada yang lain, mudah diperhatikan. Jadi orang Kaukasia adalah ‘putih’, manakala orang Asia dan Afrika yang baik adalah lebih gelap.

Kolektif , CC BY-SA 3.0 , melalui Wikimedia Commons

Ciri – ciri yang membezakan kumpulan manusia antara satu sama lain dengan mudah membawa kepada perkauman . Ini adalah diskriminasi, layanan buruk, atau permusuhan terhadap kaum lain. Perkauman telah menyumbang kepada menjadikan masyarakat hari ini lebih pedas dan penuh kebencian, dan ia nampaknya semakin meningkat. Apa yang boleh kita lakukan untuk memerangi perkauman?

Persoalan perkauman menimbulkan persoalan yang berkaitan. Dari mana datangnya kaum? Mengapa wujud perbezaan kaum dalam kalangan manusia? Selain itu, memandangkan kaum mempunyai perkaitan yang kuat dengan bahasa nenek moyang; Mengapa terdapat bahasa yang berbeza?

Kitab Ibrani purba mencatatkan peristiwa sejarah dalam sejarah manusia awal yang menjelaskan kedua-dua kepelbagaian bahasa yang kita dengar, dan ‘kaum’ berbeza yang kita lihat hari ini. Akaun itu patut diketahui.

Persamaan Genetik dalam Spesies Manusia Memimpin Kepada Nenek Moyang Genetik Kita

Sebelum kita meneroka akaun tersebut terdapat beberapa fakta asas yang perlu kita ketahui tentang susunan genetik manusia. 

Gen dalam DNA kita menyediakan pelan tindakan yang menentukan cara kita melihat, ciri fizikal kita. Manusia mempamerkan kepelbagaian genetik yang sangat sedikit antara orang yang berbeza berbanding dengan kepelbagaian yang dilihat dalam spesies haiwan. Maksudnya ialah perbezaan genetik antara mana-mana dua orang adalah sangat sedikit (secara purata 0.6%). Ini jauh lebih rendah daripada, sebagai contoh, berbanding dengan perbezaan genetik antara dua monyet beruk .

DNA (Asid Deoksiribonukleik)
PublicDomainPictures , CC0, melalui Wikimedia Commons

Sebenarnya, manusia adalah seragam secara genetik sehingga kita dapat mengesan garis keturunan dari semua wanita yang hidup hari ini melalui ibu mereka, dan ibu mereka, dan sebagainya. Melakukannya menunjukkan semua garisan menumpu kepada satu ibu genetik nenek moyang, yang dikenali sebagai Hawa Mitokondria . Terdapat juga setara lelaki yang dikenali sebagai Y-Chromosomal Adam . Dia adalah lelaki nenek moyang yang paling baru dari mana semua manusia yang hidup hari ini telah diturunkan. Terdapat garis keturunan lelaki yang tidak terputus yang akan kembali kepadanya. Bible menyatakan bahawa semua manusia yang hidup hari ini berasal daripada Adam dan Hawa yang asal . Jadi bukti genetik selaras dengan catatan Bible tentang asal usul manusia. Bukan sahaja orang Cina purba , tetapi genetik moden membuktikan Adam sebagai nenek moyang kita yang sama.

Asal Usul Manusia Menurut Kitab Injil

Tetapi kemudian bagaimana bangsa manusia yang berbeza timbul? Kitab Ibrani kuno menerangkan, hanya beberapa generasi selepas air bah , bagaimana orang berselerak di seluruh bumi. Dengan hanya beberapa asas dalam genetik, kita dapat melihat bagaimana peristiwa sedemikian akan menimbulkan perlumbaan hari ini. Kisah kuno berbunyi: 

Terubah iya kelia, orang di dunya tu bejaku ngena siti aja jaku. Lebuh sida segau-segau bejalai di Timur, sida datai ba emperan menua Babilon, lalu ngentapka diri dia. Ku sida berandau enggau pangan diri, “Aram kitai ngaga batu bata, lalu nunu batu bata nya ngambika kering.” Nya alai sida bisi batu bata ti dipejantilka sida ngena tar. Ku sida bejaku, “Aram kitai ngaga sebuah nengeri, enggau sebuah menara ti bediri nyentuk ke langit, ngambika kitai tampak nama, lalu enda pambar di serata dunya.”

Pemungkal 11:1-4

Akaun merekodkan bahawa semua orang bercakap bahasa yang sama. Dengan perpaduan ini mereka mencipta teknologi baharu dan mula menggunakannya untuk membina menara tinggi. Menara ini adalah untuk memerhati dan menjejaki pergerakan bintang, kerana astrologi telah dikaji dengan teliti pada masa itu. Namun, Tuhan Pencipta membuat penilaian berikut:

lalu ku Iya bejaku, “Sida tu sama sebansa magang, lalu bejaku ngena siti aja jaku. Tu semina pun ke semua utai ti deka dikereja sida. Enda lama da agi sida ulih ngaga sebarang utai ti dikedekaka sida! Aram Kitai nurun lalu nyarutka jaku sida, ngambika sida enda meretika utai ti disebut pangan diri.” Nya alai TUHAN ngachirka sida di serata dunya, lalu sida badu agi ngaga nengeri nya. Nengeri nya dikumbai Babel, laban TUHAN udah nyarutka jaku semua mensia di nengeri nya, lalu ari nya Iya ngachirka sida di serata dunya.

Pemungkal 11:6-9

Sejarah mencatatkan bahawa tamadun bermula di Babylon purba (Iraq masa kini) dan dari sini merebak ke seluruh planet ini. Akaun ini merekodkan sebabnya. Kerana bahasa-bahasa itu keliru, populasi nenek moyang ini terpecah kepada pelbagai kumpulan bahasa mengikut garis keturunan.

Implikasi Babel daripada Genetik

Menara Babel
Jl FilpoC , CC BY-SA 4.0 , melalui Wikimedia Commons

Pelbagai sub-puak tidak dapat memahami satu sama lain. Oleh kerana dosa telah masuk ke dunia, pelbagai puak ini dengan cepat menjadi tidak percaya antara satu sama lain. Akibatnya mereka menarik diri daripada puak lain untuk melindungi diri mereka dan mereka tidak berkahwin campur merentas kumpulan bahasa. Oleh itu, dalam satu generasi puak-puak menjadi terpencil secara genetik antara satu sama lain dan tersebar.

Dataran dan Perlumbaan Punnett

Pertimbangkan bagaimana kaum timbul daripada situasi sedemikian, memberi tumpuan kepada warna kulit kerana itu adalah penanda umum kaum. Warna kulit timbul akibat tahap protein melanin yang berbeza dalam kulit. Kulit putih mempunyai kurang melanin, kulit gelap mempunyai lebih banyak melanin, manakala kulit hitam mempunyai melanin paling banyak. Semua manusia mempunyai beberapa melanin dalam kulit mereka. Orang yang lebih gelap hanya mempunyai lebih banyak melanin, menghasilkan kulit yang lebih gelap. Tahap melanin ini dikawal secara genetik oleh beberapa gen. Sesetengah gen mengekspresikan lebih banyak melanin dalam kulit dan beberapa mengekspresikan kurang. Kami menggunakan alat mudah, dipanggil Punnett square , untuk menggambarkan pelbagai kemungkinan kombinasi gen. 

Dataran Punnett Melanin

Untuk kesederhanaan anggap hanya dua gen berbeza (A dan B) yang kod untuk tahap melanin yang berbeza dalam kulit. Gen M b dan M a mengekspresikan lebih banyak melanin, manakala alel m b dan m a mengekspresikan kurang melanin. Dataran Punnett menunjukkan semua kemungkinan hasil A dan B yang boleh timbul melalui pembiakan seksual jika setiap ibu bapa mempunyai kedua-dua alel dalam gen mereka. Petak yang terhasil menunjukkan 16 kemungkinan kombinasi M a , m a , M b , dan m b yang boleh berlaku daripada ibu bapa. Ini menerangkan pelbagai warna kulit yang boleh mengakibatkan anak-anak mereka. 

Dataran Punnett Ditunjukkan

Senario Menara Babel

Andaikan peristiwa Menara Babel berlaku dengan ibu bapa yang heterozigot seperti di dataran Punnett ini. Dengan kekeliruan bahasa anak-anak tidak akan berkahwin campur. Oleh itu, setiap petak itu akan mengasingkan secara reproduktif daripada petak yang lain. Jadi M a M b (paling gelap) kini hanya akan berkahwin campur dengan individu M a M b yang lain. Oleh itu semua keturunan mereka hanya akan kekal hitam kerana mereka hanya mempunyai gen yang mengekspresikan melanin yang lebih besar. Begitu juga, semua m a m b (putih) hanya akan berkahwin campur dengan m a m b yang lain . Keturunan mereka akan sentiasa kekal putih. Jadi Menara Babel menerangkan pengasingan pembiakan bagi petak yang berbeza dan kemunculan kaum yang berbeza.

Kita boleh melihat kepelbagaian seperti ini timbul daripada keluarga hari ini.  Maria dan Lucy Aylmer kelihatan seperti mereka berasal dari bangsa yang berbeza (hitam dan putih), tetapi sebenarnya mereka adalah saudara kembar daripada ibu bapa heterozigot. Kepelbagaian seperti ini timbul hanya dengan shuffling genetik. Tetapi jika kepelbagaian seperti ini timbul dan kemudian keturunan ini diasingkan secara reproduktif antara satu sama lain, maka keistimewaan warna kulit mereka akan berterusan dalam keturunan mereka. Menara Babel ialah peristiwa bersejarah yang menerangkan bagaimana puak mengekalkan pengasingan mereka daripada puak bahasa lain. Oleh itu apa yang kita panggil ‘perlumbaan’ hari ini telah berterusan sejak itu.

Saudara Kembar Lucy dan Maria Aylmer

Satu Keluarga – Tiada Perbezaan Kaum

Tetapi apabila kita memahami bagaimana kaum timbul maka kita menyedari bahawa semua kaum yang pelbagai hanyalah sebahagian daripada keluarga manusia yang sama. Tidak ada asas untuk perkauman apabila kita memahami dari mana perbezaan kaum sebenarnya datang.

Seperti yang dinyatakan dalam Alkitab:

Iya udah ngaga semua bansa ari siku orang, lalu Iya ngasuh sida diau di serata dunya. Iya mega ngeletak umur sida, enggau endur alai sida diau, ngambika sida ngiga Allah Taala, nyangka begama ngiga Iya, lalu tetemuka Iya, taja pen Iya enda jauh ari kitai siku-siku.

Kereja Rasul 17:26-27

Semua orang hari ini, tidak kira apa bangsa, warna kulit atau ciri tersendiri mereka, berasal daripada pasangan asal yang sama . Dalam kes itu kami hanyalah satu keluarga yang besar dan pelbagai. Alkitab mengatakan bahawa Tuhan membentuk kepelbagaian bangsa supaya kita dapat mencari Dia. Dia membuka jalan-Nya untuk kita mencapai Dia dengan melahirkan satu bangsa yang istimewa daripada semua bangsa. Kita melihat bagaimana negara-negara ini menemui permulaannya seterusnya .

Apa yang boleh kita lakukan terhadap perkauman?

Berikut ialah senarai beberapa perkara yang boleh kita lakukan untuk menghapuskan perkauman dan memeranginya dari hari ke hari:

  • Didik diri kita sendiri: Kita mesti mendidik diri kita tentang perkauman dan kesannya terhadap orang ramai dan masyarakat. Sebagai contoh, kita boleh membuat kajian tentang perkauman pada masa dahulu dan sekarang serta kesannya terhadap manusia.
  • Kita harus bersuara menentang perkauman: Sama ada ia berlaku dalam kehidupan seharian kita, tempat pekerjaan atau komuniti, kita mesti sentiasa bersuara menentang perkauman. Ini memerlukan penolakan jenaka, julukan dan stereotaip perkauman dan institusi dan amalan yang menegakkan ketidaksamaan kaum mesti bertanggungjawab terhadap perkauman sistemik mereka.
  • Kami boleh menyokong inisiatif anti-perkauman: Kami mungkin membantu kumpulan seperti organisasi hak sivil, kumpulan berasaskan komuniti dan kumpulan advokasi dalam usaha mereka untuk memerangi perkauman dan memajukan keadilan perkauman.
  • Lihatlah kecenderungan kita sendiri: Kecondongan tersirat mungkin menjadi faktor dalam perkauman. Kita perlu melihat kecenderungan kita sendiri dan berusaha untuk menyingkirkannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *